Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 1 septembrie 2022Data intrării în vigoare 01-09-2022
    Formă consolidată valabilă la data 19-12-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-12-2022 până la data de 30-03-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 864 din 1 septembrie 2022, la data de 19 Decembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022; LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,în scopul reconsiderării unor elemente ale schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toţi operatorii din piaţa de energie cu consecinţa directă a unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel adecvat de protecţie a consumatorilor,având în vedere obiectul propus reprezentat de importanţa asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecţie sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de implementarea corelată a unor măsuri ţintite de sprijin, în paralel cu optimizarea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajaţi a apela la practici incorecte,întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieţei de energie şi a unui înalt nivel de protecţie a clienţilor finali, consumatori de energie electrică şi gaze naturale,având în vedere că neadoptarea reglementărilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăţi majore în obţinerea rezultatelor scontate cu privire la aplicarea măsurilor de sprijin,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este: La data de 16-12-2022 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022