Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2022privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 22 martie 2022Data intrării în vigoare 22-03-2022
    Formă consolidată valabilă la data 19-12-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-12-2022 până la data de 29-12-2022


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 274 din 22 martie 2022, la data de 19 Decembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022; LEGEA nr. 206 din 8 iulie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022; LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere situaţia determinată de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale la nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri, este necesară instituirea unor măsuri cu caracter temporar, astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite de către clienţii finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică,ţinând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării de alertă cu probleme determinate de existenţa unor restricţii, întreruperea activităţii, scăderea cifrei de afaceri, toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activităţi economice la nivel naţional, ceea ce grevează asupra posibilităţii suportării costurilor suplimentare determinate de creşterea preţului pe pieţele de energie, având în vedere importanţa asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecţie sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajaţi a apela la practici incorecte,ţinând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieţei de energie şi a unui înalt nivel de protecţie a cetăţenilor în calitatea lor de consumatori,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este: La data de 16-12-2022 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv; preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienţi:(i)