Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂREA nr. 720 din 9 iulie 2008 (*republicată*)pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 5 iunie 2020Data intrării în vigoare 05-06-2020
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2023 până la data de 25-03-2023

  Atenție, se afisează forma consolidată a HOTĂRÂREA nr. 720 din 9 iulie 2008(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.479 din 05-06-2020  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 720 din 9 iulie 2008 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 479 din 5 iunie 2020, la data de 01 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 673 din 14 august 2020; HOTĂRÂREA nr. 730 din 31 august 2020; HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 4 decembrie 2020; HOTĂRÂREA nr. 537 din 13 mai 2021; HOTĂRÂREA nr. 796 din 28 iulie 2021; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 28 decembrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022; HOTĂRÂREA nr. 406 din 25 martie 2022; HOTĂRÂREA nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022; HOTĂRÂREA nr. 1.556 din 28 decembrie 2022.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 315/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 24 aprilie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 188/2009 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 551/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 636/2009 privind modificarea şi completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 29 mai 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 21 decembrie 2009;–