Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 629 din 20 decembrie 2022pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit public extern
EMITENT
 • CURTEA DE CONTURI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 16-01-2023


  În baza dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (3) şi ale art. 58 lit. j) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul Curţii de Conturi adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind activitatea de audit public extern, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 16 ianuarie 2023.Articolul 3Începând cu data aplicării regulamentului prevăzut la art. 1 se abrogă Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Până la data de 16 ianuarie 2023, regulile de procedură ale Autorităţii de Audit privind activitatea specifică vor fi aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 20 decembrie 2022.Nr. 629.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTprivind activitatea de audit public extern

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!