Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNE nr. 161 din 5 ianuarie 2023privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 5 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 05-01-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 05-01-2023 până la data de 04-02-2023


  Văzând Referatul Direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate nr. 161 din 5.01.2023 şi Adresa Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 117 din 4.01.2023,în temeiul art. 2 alin. (6) şi al art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezenta instrucţiune.Articolul 1Având în vedere creşterea numărului de cazuri de îmbolnăvire prin gripă şi depăşirea mediei pe 5 sezoane anterioare, se instituie starea de alertă epidemiologică determinată de gripă.Articolul 2În vederea prevenirii şi limitării îmbolnăvirilor prin gripă şi alte infecţii virale respiratorii, începând cu data prezentei instrucţiuni, la nivelul unităţilor sanitare se aplică următoarele măsuri:a) limitarea programului de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, pe baza analizei efectuate de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice;b) realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistaţi cu simptomatologie respiratorie sau efectuarea de activităţi ce nu implică interacţiunea cu pacienţii;c) purtarea echipamentului de protecţie adecvat, respectiv măşti, mănuşi, halate, atât de către vizitatori, cât şi de către personalul medical şi alte persoane care intră în contact cu pacienţii;d) asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecţii respiratorii acute;e) asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienţii care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa cu/fără diagnostic de laborator;
  f) asigurarea condiţiilor pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar şi auxiliar nevaccinat;g) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecţie şi utilizarea corespunzătoare a acestora de către personalul medico-sanitar;h) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de antiseptice şi dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a mâinilor şi a suprafeţelor;i) respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, al contacţilor şi al focarelor de îmbolnăvire.
  Articolul 3La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate se recomandă:a)
  evitarea aglomerărilor în spaţiile de lucru, acolo unde este posibil;
  b) utilizarea măştii de protecţie, dacă aglomeraţia nu poate fi evitată;c) realizarea unui triaj epidemiologic zilnic şi recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistaţi cu simptomatologie respiratorie;d) încurajarea vaccinării antigripale a personalului.
  Articolul 4Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor colabora cu inspectoratele şcolare din teritoriu, în vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor prin infecţii respiratorii acute şi gripă în unităţile/instituţiile de învăţământ, după cum urmează:a) realizarea triajului zilnic în colectivităţile şcolare;
  b) informarea părinţilor sau aparţinătorilor legali privind semnele şi simptomele infecţiilor respiratorii;c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecţia periodică a mâinilor şi suprafeţelor;d) aerisirea periodică a încăperilor;e) respectarea etichetei tusei şi strănutului, utilizarea de batiste de unică folosinţă;f) recomandarea utilizării măştii de protecţie de către cadrele didactice şi, eventual, de către elevi şi studenţi.
  Articolul 5
  Măsuri generale recomandate pentru populaţie sunt:a) consultarea medicului de familie la apariţia simptomelor respiratorii pentru a stabili indicaţiile terapeutice, izolarea şi eventuale investigaţii suplimentare;b) adresarea la centrele de evaluare/centrele de permanenţă organizate la nivelul judeţului;c) respectarea etichetei tusei şi strănutului, utilizarea de batiste de unică folosinţă;d) menţinerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului;e) evitarea aglomeraţiilor, aerisirea spaţiilor închise şi purtarea măştii de protecţie;f) continuarea vaccinării antigripale, în special pentru populaţia expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicaţii ale gripei - persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate, persoane cu afecţiuni cronice respiratorii sau cardiace.
  Articolul 6Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.Articolul 7Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Bucureşti, 5 ianuarie 2023.Nr. 161.-----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!