Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 26-01-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 26-01-2023 până la data de 06-06-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.

  Nr. crt.Activitatea profesională şi ştiinţificăPunctajul
  1.Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează5 puncte
  2.Media la examenul de specialitate*)
  3.Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar**)
  4.Doctorat5 puncte
  5.Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universităţii de medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data înscrierii la concurs)2 puncte
  6.A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii7 puncte***)
  7.Fiecare atestat de studii complementare obţinut3 puncte
  8.Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional la care candidatul este în evidenţă în ultimii 5 ani1/10 puncte din punctajul candidatului obţinut prin programele de educaţie medicală continuă, creditate de colegiile profesionale (se acordă maximum 50 de puncte)
  9.Activitate de organizare (minimum un an)
  a) manager de spital sau alte instituţii sanitareb) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureştic) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau educaţional la nivel naţionald) şef de secţie, şef laborator, farmacist-şef.e) atestat de studii complementare în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele prevăzute la nr. crt. 7
  ****)3 puncte3 puncte3 puncte2 puncte3 puncte
  10.membru al societăţii/asociaţiei de specialitate cu o vechime de minimum 6 luni la data concursului3 puncte
  *) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută. **) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar. ***) Câte 5 puncte pentru fiecare a doua specialitate.****) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.-----