Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 10 din 17 ianuarie 2023pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 27-01-2023


  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.810 din 22.10.2022, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,ţinând cont de prevederile:– Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de fermă; – art. 6^6 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prevederile prezentului ordin preiau recomandările Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de fermă, adoptată de Comitetul permanent al acesteia.Articolul 3Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică şi dispun măsuri de conformare a exploataţiilor comerciale de bovine la standardele minime precizate în prevederile prezentului ordin.Articolul 4Respectarea prevederilor legale privind protecţia bovinelor revine în exclusivitate proprietarilor acestora.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  Bucureşti, 17 ianuarie 2023.Nr. 10.
  ANEXĂ Deschideți NORMA SANITARĂ VETERINARĂce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale