Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 36 din 3 martie 2023privind modificarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2023
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 martie 2023Data intrării în vigoare 17-03-2023


  Văzând Referatul de aprobare nr. 655 din 20.02.2023 întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,ţinând cont de prevederile:– art. 6^6 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul INorma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 27 ianuarie 2023, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Pentru a se asigura accesul simultan la apă al tuturor animalelor este necesară minimum o sursă de apă/boxă.2. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:Capitolul VI Dispoziţii suplimentare aplicabile taurilor crescuţi pentru reproducţie
  3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Boxele pentru tauri trebuie poziţionate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene pentru a se preveni eventualele lupte.(2) Pentru taurii cu greutatea mai mare de 500 kg, spaţiul minim alocat trebuie să fie de 3 mp/animal.(3) Pentru taurii a căror greutate depăşeşte 1.000 kg, spaţiul minim alocat trebuie să fie de 6 mp/animal.4. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 12
  (1) Boxele pentru tineretul bovin la îngrăşat trebuie poziţionate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene.
  5. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:(4) Echipamentele de muls trebuie menţinute în stare corespunzătoare pentru a preveni apariţia de traumatisme în timpul mulsului, iar modul de funcţionare a acestora trebuie verificat minimum o dată pe an. Manşoanele aparatelor de muls trebuie înlocuite cel puţin o dată pe an.(5) Înaintea mulsului şi mai ales după muls trebuie să se facă igiena mameloanelor prin aplicarea unei soluţii destinate în acest sens. Anual, cantitatea de soluţie aplicată trebuie să fie de minimum 1 litru/cap animal, cu respectarea indicaţiilor de utilizare din avizul în vigoare al produsului biocid utilizat.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  Bucureşti, 3 martie 2023.Nr. 36.-----