Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.106 din 3 martie 2023privind aprobarea Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 17 martie 2023Data intrării în vigoare 17-03-2023


  Având în vedere:– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul nr. 582.670 din 13.02.2023 al Direcţiei generale ajutor de stat,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se difuzează Direcţiei generale ajutor de stat, care va duce la îndeplinire prevederile acestuia.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 3 martie 2023.Nr. 1.106.ANEXĂ Deschideți GHID DE PLATĂa ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituireaunor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact majorîn economie - Revizia 7