Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ÎNCHEIERE din 16 ianuarie 2020Şedinţa publică din 16 ianuarie 2020
EMITENT
 • CURTEA DE APEL CONSTANŢA - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 24 martie 2023Data intrării în vigoare 24-03-2023


  Dosar nr. 252/36/2019Completul compus din:
  Preşedinte:Oana Damian
  Grefier:Angelica Asăvoaie
  Pe rol se află judecarea cauzei contencios administrativ şi fiscal promovată de reclamanta GIFAN STRONG - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Bihor nr. 9, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Transporturilor, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, având ca obiect anulare acte administrativ cu caracter normativ.La apelul nominal făcut în şedinţa publică constată lipsa părţilor. Acţiunea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 de lei, achitată cu chitanţa nr. 0007041/02.05.2019 - fila 24 dosar.Procedura de citare este legal îndeplinită, conform dispoziţiilor art. 153 şi următoarele din Codul de procedură civilă.S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, menţiunile privitoare la îndeplinirea procedurii de citare, stadiul procesual, faptul că s-a solicitat judecata cauzei în lipsă - fila 23 dosar. Curtea constată că a fost comunicată documentaţia care a stat la baza ordinului atacat, respectiv ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1.824/5.12.2018.Constată ataşat Dosarul nr. 40/36/2019 al Curţii de Apel Constanţa, care a avut ca obiect suspendarea acestui ordin.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură civilă, declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.CURTEA,deliberând, având nevoie de timp pentru a delibera, în considerarea prevederilor art. 396 alin. (1) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, „în cazuri justificate, dacă instanţa nu ia hotărârea de îndată, pronunţarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăşi 15 zile“, PENTRU ACESTE MOTIVE, În numele legii,DISPUNE:Amână pronunţarea la data de 23 ianuarie 2020, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.Pronunţată în şedinţă publică azi, 16 ianuarie 2020.
  PREŞEDINTE

  OANA DAMIAN
  Grefier,
  Angelica Asăvoaie
  -----