Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 774 din 17 martie 2023pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023Data intrării în vigoare 22-03-2023
    Formă consolidată valabilă la data 30-03-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-03-2023 până la data de 04-06-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 774 din 17 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 234 din 22 martie 2023, la data de 30 Martie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 983 din 30 martie 2023.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. A.R. 5.385/2023,având în vedere:– prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 67 lit. e), art. 70 şi 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.