Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME METODOLOGICE din 17 martie 2023privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 bis din 22 martie 2023Data intrării în vigoare 22-03-2023
    Formă consolidată valabilă la data 30-03-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-03-2023 până la data de 24-05-2023    Aprobate prin ORDINUL nr. 774 din 17 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 22 martie 2023.
    Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 17 martie 2023, publicate în Monitorul Oficial nr. 234 bis din 22 martie 2023, la data de 30 Martie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 983 din 30 martie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1 În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile folosite au semnificaţia definită în conformitate cu prevederile titlului III "Asistenţa medicală primară" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2 Asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă.