Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 467 din 17 mai 2023privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023Data intrării în vigoare 25-05-2023


  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 106242, ca urmare a reevaluării, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă trecerea imobilului înregistrat cu nr. MF 106242, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Trecerea imobilului prevăzut la art. 2 în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se face în vederea dezvoltării capacităţilor tehnice pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale le administrează la nivelul judeţului Giurgiu.Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor actualiza datele din anexele nr. 1 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Ministrul finanţelor,

  Adrian Câciu
  Bucureşti, 17 mai 2023.Nr. 467.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificaţieDenumirea imobilului Adresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul
  Valoarea de inventar actualizată(lei)
  1062428.19.0149-37Municipiul Giurgiu, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 57, judeţul GiurgiuMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră GiurgiuCUI 4201295528.478,21
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

  Nr. MFCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiDescrierea tehnică a imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulValoarea de inventar (lei)Nr. MF
  după transmitere
  1062428.19.0149-37Municipiul Giurgiu, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 57, judeţul GiurgiuTeren în suprafaţă de 1.961 mp (din măsurători) 1.890 mp (din acte) Construcţia C1 în suprafaţă construită la sol de 986 mp Regim de înălţime S + P CF nr. 35301Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295Serviciul de Telecomunicaţii Speciale CUI 4237230528.478,21Se va atribui de către MF.
  -----