Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 192 din 6 aprilie 2023privind abrogarea unor ordine
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023Data intrării în vigoare 25-05-2023


  În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Referatului nr. 3.581 din 3.04.2023,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin. Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine se abrogă: a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 531/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Clauze Abuzive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002;
  b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 532/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Horia Miron Constantinescu
  Bucureşti, 6 aprilie 2023.Nr. 192.-----