Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.763 din 22 mai 2023pentru modificarea Normelor metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 774/2023
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023Data intrării în vigoare 25-05-2023


  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. AR/9.219/2023,având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 67 lit. e), art. 70 şi 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul INormele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 774/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 şi 234 bis din 22 martie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Lista centrelor de permanenţă înfiinţate în baza zonelor şi criteriilor propuse de direcţiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 1.2. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cursurile de formare în resuscitarea cardiopulmonară, prevăzute la alin. (3), sunt organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în parteneriat cu filialele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România şi ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.3. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă.4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Actul de înfiinţare al centrului de permanenţă îl constituie decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă, emisă de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti numai după includerea acestuia în anexa nr. 1.
  5. La articolul 13 alineatul (3), litera a) se abrogă.6. La articolul 33, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Indicatori raportaţi lunar de către centrul de permanenţă către direcţia de sănătate publică:a) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanenţă, adulţi/copii;b) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanenţă pentru o afecţiune care nu a reprezentat o urgenţă medicală, adulţi/copii;c) numărul de persoane pentru care s-a asigurat consultaţie, adulţi/copii;d) numărul de persoane pentru care s-a asigurat tratament, adulţi/copii;
  e) numărul de persoane pentru care s-a solicitat echipaj de urgenţă/ambulanţă, adulţi/copii;f) numărul de scrisori medicale emise pentru adulţi/copii.
  7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Cătălin Vişean,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 mai 2023.Nr. 1.763.ANEXĂ(Anexa Nr. 1 la normele metodologice) Deschideți ANEXĂprivind modificarea Normelor metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 774/2023