Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 532 din 30 mai 2002privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 24 iulie 2002Data intrării în vigoare 24-07-2002


    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-78*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------
    *) Anexele nr. 1-78 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!