Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROTOCOL ADIŢIONAL din 2 octombrie 1998la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre privind combaterea criminalitatii, în special a formelor ei organizate*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003Data intrării în vigoare 08-05-2003

  PREAMBULGuvernele statelor membre ale Cooperării Economice a Marii Negre (CEMN), părţi la prezentul protocol adiţional, denumite în continuare părţi,în conformitate cu prevederile art. 2, 4 şi 6 şi ale paragrafului 5 al art. 10 din Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre în domeniul combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, denumit în continuare Acordul CEMN,constiente de creşterea rolului şi importantei iniţiativelor regionale referitoare la cooperarea în domeniul combaterii criminalitatii,reafirmand hotărârea lor de a contribui, prin eforturi comune, la îmbunătăţirea continua a modului de aplicare a prevederilor Acordului CEMN,în vederea asigurării nivelului corespunzător de coordonare a cooperării dintre autorităţile statelor membre,au convenit următoarele:
  *) Traducere.Articolul 1Constituirea unei reţele a ofiţerilor de legăturăPărţile vor constitui Reţeaua CEMN a ofiţerilor de legătură pentru combaterea criminalitatii, denumita în continuare Reţea, care va fi formată din ofiţeri de legătură desemnaţi de statele membre, în calitate de reprezentanţi ai lor.Articolul 2ObiectiveObiectivele Reţelei sunt următoarele:1. sa întărească cooperarea în domeniul controlului criminalitatii şi să asigure coordonarea acţiunilor de cooperare între instituţiile competente ale părţilor;2. sa constituie o reţea pentru schimburile de informaţii între instituţiile cu rol de aplicare a legii din statele membre, care să permită combaterea efectivă a criminalitatii şi a acţiunilor infractorilor, în conformitate cu prevederile Acordului CEMN.
  Articolul 3Sarcini şi responsabilităţiOfiţerii de legătură ai Reţelei au următoarele sarcini şi responsabilităţi:1. sa transmită solicitarile formulate de alţi ofiţeri de legătură în respectivele lor tari, în termen de o zi pentru cazuri de urgenta şi de 3 zile pentru celelalte cazuri, în conformitate cu prevederile art. 5 din Acordul CEMN;2. la solicitarea acestora, sa transmită părţilor informaţia solicitată, în conformitate cu prevederile art. 9 din Acordul CEMN;3. să se intalneasca periodic pentru a evalua tendintele criminalitatii transnationale din regiune, în vederea identificarii unor noi forme de cooperare între instituţiile cu rol de aplicare a legii din statele membre CEMN;4. sa aducă la cunoştinţa şi sa propună respectivelor instituţii căile pentru întărirea în continuare a cooperării;5. sa faciliteze realizarea schimbului de legislaţie şi de experienta practica din domeniul combaterii criminalitatii transnationale, între instituţiile cu rol de aplicare a legii din statele membre CEMN.Articolul 4Statutul Reţelei în cadrul CEMNReţeaua este un grup de cooperare în sfera combaterii criminalitatii, constituită în conformitate cu prevederile art. 6 din Acordul CEMN.Articolul 5
  Locul de desfăşurare a intalnirilor ReţeleiIntalnirile Reţelei vor avea loc la sediul Secretariatului Permanent Internaţional al CEMN, cu excepţia cazurilor în care, la iniţiativa preşedintelui în exerciţiu al CEMN, nu se decide altfel.
  Articolul 6Organizare şi funcţionare1. Reţeaua îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu carta şi cu regulile de procedura ale CEMN, precum şi cu prevederile Acordului CEMN.2. Fiecare stat membru CEMN, parte la prezentul protocol adiţional, va desemna un ofiţer de legătură şi supleantul sau în Reţea.3. Părţile vor notifica Secretariatului Permanent Internaţional al CEMN desemnarea sau retragerea ofiţerilor de legătură din cadrul Reţelei, în vederea informării tuturor statelor membre.4. Reţeaua se va reuni periodic, cel puţin o dată pe an.5. Reţeaua îşi va îndeplini în întregime sarcinile sub autoritatea grupului de lucru pentru cooperarea în combaterea criminalitatii, în special a formelor ei organizate, şi va prezenta acestuia rezultatele activităţii sale.Articolul 7Cheltuieli
  Toate cheltuielile efectuate de ofiţerii de legătură, determinate de aplicarea prevederilor prezentului protocol adiţional, vor fi suportate de partea trimitatoare.
  Articolul 8Punctele naţionale de contactPărţile vor stabili un punct naţional de contact în cadrul autorităţilor lor naţionale de aplicare a legii, de preferat din cadrul structurilor cu sarcini de cooperare internationala (Interpol, Centrul SECI pentru Combaterea Criminalitatii Transfrontaliere etc.).Articolul 9Protecţia informaţiilor şi datelor personale1. Informaţiilor obţinute în baza acestui protocol adiţional le va fi acordat de către autoritatea solicitanta acelaşi grad de confidenţialitate pe care aceasta îl acorda informaţiilor similare pe care le deţine.2. Fără a aduce atingere obligaţiilor internaţionale asumate de către statele membre CEMN, părţi la Acordul CEMN şi la prezentul protocol adiţional, datele personale primite în baza prezentului protocol adiţional vor beneficia de un nivel de protecţie cel puţin echivalent cu cel asigurat de partea care le furnizează.Articolul 10
  Observatori şi invitaţi1. Reprezentanţii statelor cu statut de observator la CEMN pot lua parte la activitatea Reţelei, în conformitate cu carta şi cu regulile de procedura ale CEMN.2. Instituţiile internaţionale cu competente în materie pot fi invitate la intalnirile Reţelei.
  Articolul 11Dispoziţii finale1. Prezentul protocol adiţional va fi deschis pentru semnare sau aderare oricărui stat membru CEMN.2. Secretariatul Permanent Internaţional al CEMN va fi depozitarul prezentului protocol adiţional. Originalul prezentului protocol adiţional, redactat într-un singur exemplar în limba engleza, va fi depozitat la Secretariatul Permanent Internaţional al CEMN, care va transmite fiecărei părţi câte o copie autentificată.3. Prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data la care al treilea document de ratificare sau de aprobare a fost depus la Secretariatul Permanent Internaţional al CEMN.4. Pentru fiecare parte care a ratificat sau a aprobat prezentul protocol adiţional, după depunerea celui de-al treilea document de ratificare sau de aprobare, prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data depunerii de către aceasta parte a documentului de ratificare sau de aprobare.5. Orice parte se poate retrage de la prezentul protocol adiţional, printr-o notificare oficială transmisă la Secretariatul Permanent Internaţional al CEMN. Retragerea va intra în vigoare după 3 luni de la data la care notificarea retragerii a fost primită de către Secretariatul Permanent Internaţional al CEMN.6. Orice parte poate propune amendamente la prezentul protocol adiţional. Amendamentele vor fi acceptate prin consimţământul tuturor părţilor şi vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol.7. După 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol adiţional părţile vor proceda la o evaluare preliminară a rezultatelor înregistrate în urma aplicării prevederilor prezentului protocol adiţional. O evaluare finala va fi realizată după 4 ani de la intrarea în vigoare a acestuia, în vederea convenirii măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea în continuare a cooperării.Încheiat la Kiev la 15 martie 2002.Statele semnatare ale protocolului adiţionalPentru Guvernul Republicii Albania,
  Ştefan Chipa,ministrul ordinii publicePentru Guvernul Republicii Armenia,Ararat Mahtesyan,prim-loctiitor al ministrului afacerilor internePentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,Alexander Dimitrov,ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiaral Republicii Bulgaria în UcrainaPentru Guvernul Georgiei,Shota Asatiani,general-maior de poliţie, adjunct al ministruluiPentru Guvernul Republicii Elene,Michailis Chrryssochoidis,ministrul ordinii publicePentru Guvernul Republicii Moldova,Georgiy Papuk,ministrul afacerilor internePentru Guvernul României,
  Toma Zaharia,general de divizie,prim-loctiitor al ministrului de internePentru Guvernul Federaţiei Ruse,Pentru Guvernul Republicii Turcia,Muzaffer Ecemis,subsecretar de stat în Ministerul de InternePentru Guvernul Ucrainei,Yuriy Smyrnov,general de militie, ministrul afacerilor interneFederaţia Rusa şi Azerbaidjan au informatca vor semna după îndeplinirea unor formalităţi interne.--------------------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!