Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.274 din 4 noiembrie 2003privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2003 din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protoieria Pascani, judeţul Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 11 noiembrie 2003Data intrării în vigoare 11-11-2003

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de doua miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003, pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protoieria Pascani, în vederea finalizarii construcţiei fundaţiei la Catedrala "Pogorarea Sfantului Duh" din municipiul Pascani, judeţul Iaşi.
    Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi în bugetul de stat pe anul 2003.Articolul 3Ministerul Culturii şi Cultelor şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 4 noiembrie 2003.
    Nr. 1.274.-------------


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!