Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 166 din 8 martie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 17 martie 2004Data intrării în vigoare 17-03-2004


    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor art. VIII alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 martie 2004.Nr. 166.Anexă Deschideți NORME METODOLOGICEprivind stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIIIalin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare