Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 15 noiembrie 2005pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005Data intrării în vigoare 21-11-2005


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 februarie 2004, se modifică după cum urmează:1. Poziţia nr. 21 din anexa nr. 1 "Lista obiectivelor de investiţii din cadrul programului «38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii», derulate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe", va avea următorul cuprins:
         
    Nr. crt.Obiectiv de investiţiiNr. de unităţi locative
    "21.Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, cartier Izvoare, etapa 2211"
  2. Anexa nr. 2/21 se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 15 septembrie 2005.Nr. 1.085.
  -----------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!