Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind prefectul şi institutia prefectului**)(actualizata până la data de 16 decembrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004Data intrării în vigoare 24-07-2004
    Formă consolidată valabilă la data 16-12-2005Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-12-2005 până la data de 01-07-2022


    ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 16 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005.----------------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
    Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispozitii generaleArticolul 1(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.(2) Guvernul numeste cate un prefect în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.(3) Prefectul este garantul respectarii legii şi a ordinii publice la nivel local.(4)

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!