Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 34 din 17 februarie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 2 martie 2006Data intrării în vigoare 22-03-2006

    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 21.117 din 14 februarie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 77/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protecţie împotriva unor zoonoze specifice şi a agenţilor zoonotici specifici la animale şi produse de origine animala, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfectii alimentare şi intoxicatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 şi 157 bis din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 92/117/CE .Articolul 4Măsurile pe care Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor le adopta în conformitate cu art. 8 alin. (1) şi cele implementate în conformitate cu art. 10 alin. (1), precum şi planurile aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (3) din Norma sanitară veterinara privind măsurile de protecţie împotriva unor zoonoze specifice şi a agenţilor zoonotici specifici la animale şi produse de origine animala, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfectii alimentare şi intoxicatii, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 77/2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 92/117/CEE , rămân în vigoare până la aprobarea programelor de control corespondente, în conformitate cu art. 5 din Norma sanitară veterinara referitoare la controlul privind Salmonella şi alţi agenţi zoonotici specificati ce se transmit prin alimente, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 23/2006 ce preia prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2.160/2003/CE .
    Articolul 5Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/99/CE referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici ce modifica Decizia Consiliului 90/424/CEE şi abroga Directiva Consiliului 92/117/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 325 din 12 decembrie 2003, p. 31.Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Ion AgafiteiBucureşti, 17 februarie 2006.Nr. 34.Anexă Deschideți NORMA SANITARĂ VETERINARAreferitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!