Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 668 din 24 mai 2006privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 1 iunie 2006Data intrării în vigoare 01-06-2006

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 24 mai 2006.Nr. 668.AnexăLISTApersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, pentrucare comisia a avizat favorabil cerereade renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din Legea 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!