Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 65 din 28 februarie 2007privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007Data intrării în vigoare 20-03-2007

    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 16 alin. (2) lit. e) şi ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentruServiciile Publicede Gospodărie Comunală,Jeanina PredaBucureşti, 28 februarie 2007.Nr. 65.
    Anexă Deschideți METODOLOGIEde stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publicede alimentare cu apă şi de canalizare