Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 510/230/2007pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 510 din 21 iunie 2007
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE Nr. 230 din 22 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007Data intrării în vigoare 18-08-2007

  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul transporturilor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere-RNTR 11, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:– art. 6 al Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005;– prevederile referitoare la transpunerea anexelor I şi II la Directiva 2000/30/CE din art. 10 al Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005;– prevederile referitoare la controlul tehnic în trafic din alin. (1) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică-RNTR 1;– alin. (3) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005;– anexa nr. 16 la reglementări din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005;
  – prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activităţile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înfiinţarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanţi ai regiilor autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" şi "Registrul Auto Român", precum şi ai Autorităţii Rutiere Române-A.R.R., împreună cu organe de control aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2002;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activităţile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne nr. 852/289/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi efectuarea activităţilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activităţile de control prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare şi semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004.
  Articolul 3Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din cadrul Ministerului Transporturilor, respectiv Direcţia Poliţiei Rutiere şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin transpune:– Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea şi utilizarea, în cadrul Comunităţii, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule, modificată prin Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002, care modifică Directiva 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi utilizarea, în cadrul Comunităţii, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule;– art. 3 alin. (2) din Directiva 96/96/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la inspecţia tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora, modificată ultima dată prin Directiva 2003/27/CE a Comisiei din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 96/96/CE a Consiliului în ceea ce priveşte încercarea emisiilor de evacuare ale autovehiculelor; şi– Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor comerciale care circulă în cadrul Comunităţii Europene, modificată prin Directiva 2003/26/C E a Comisiei din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitatoarele de viteză şi emisiile poluante ale vehiculelor comerciale.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  ANEXĂ Deschideți REGLEMENTARIprivind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11----