Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 16 iulie 1997Data intrării în vigoare 01-09-1997
    Formă consolidată valabilă la data 22-05-2005 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-05-2005 până la data de 21-05-2005

    Abrogat de Articolul 361, Titlul VII din LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 la data 09-02-2011    ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 16 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 20 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 195 din 20 decembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000; LEGEA nr. 29 din 31 martie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000 respinsă de LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001; ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001 abrogată de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 83 din 26 februarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 21 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 iunie 2002; LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 196 din 18 decembrie 2002; RECTIFICAREA nr. 196 din 18 decembrie 2002; LEGEA nr. 315 din 8 iulie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 16 septembrie 2004; ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005****); LEGEA nr. 6 din 28 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2005; LEGEA nr. 138 din 17 mai 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 15 iunie 2005; LEGEA nr. 195 din 23 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 223 din 11 iulie 2005; ORDINUL nr. 4.805 din 16 august 2005; LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005; LEGEA nr. 365 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 4 din 12 ianuarie 2006*****); LEGEA nr. 189 din 16 mai 2006; LEGEA nr. 215 din 26 mai 2006; LEGEA nr. 481 din 19 decembrie 2006; LEGEA nr. 490 din 28 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 11 din 31 ianuarie 2007******); LEGEA nr. 108 din 19 aprilie 2007; LEGEA nr. 148 din 1 iunie 2007; LEGEA nr. 149 din 1 iunie 2007; LEGEA nr. 150 din 1 iunie 2007; LEGEA nr. 220 din 4 iulie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 690 din 6 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997 s-au dispus măsuri de organizare şi funcţionare a Ministerului Educaţiei Naţionale.HOTĂRÂREA nr. 690 din 6 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 care a prevăzut măsuri de organizare şi funcţionare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003, prin care s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 şi a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005, menţinând organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.Prin HOTĂRÂREA nr. 244 din 30 mai 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 3 iunie 1997 au fost dispuse măsuri de organizare şi funcţionare a Ministerului Sănătăţii. HOTĂRÂREA nr. 244 din 30 mai 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 3 iunie 1997 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 14 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000. HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 14 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 şi a prevăzut măsuri de organizare şi funcţionare a Ministerului Sănătăţii şi Familiei.HOTĂRÂREA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 743 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003 care a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.HOTĂRÂREA nr. 743 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 168 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 25 martie 2005, menţinând organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.HOTĂRÂREA nr. 168 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 25 martie 2005 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 188 din 23 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999 s-au dispus măsuri de organizare şi funcţionare a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. HOTĂRÂREA nr. 188 din 23 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 şi a prevăzut măsuri de organizare şi funcţionare a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 şi a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005, menţinând organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007, care a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ: