Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 487 din 21 iunie 1996cu privire la constituirea de fonduri de stimulare a personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 28 iunie 1996Data intrării în vigoare 28-06-1996


  Guvernul României hotărăşte:Articolul 1În baza prevederilor art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia beneficiază de stimulente reprezentind 1% din veniturile suplimentare încasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor de plată faţă de bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale.
  Articolul 2În categoria veniturilor suplimentare încasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor de plată faţă de bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale se includ:- sumele identificate suplimentar, în cursul execuţiei, peste obligaţiile de plată declarate sau înregistrate de contribuabili în contabilitatea proprie, ca datorate bugetului de stat şi bugetelor fondurilor speciale, drept impozite, taxe şi alte venituri şi contribuţii;- sumele constatate ca datorate bugetului de stat şi bugetelor fondurilor speciale, de către contribuabili, pentru activităţi neautorizate;- sumele încasate de la bugetul de stat de către agenţii economici, constatate ca necuvenite sau utilizate nelegal, cu ocazia controalelor ulterioare, precum şi majorările de întârziere aferente acestora;- majorările de întârziere pentru neachitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu excepţia celor aferente sumelor identificate suplimentar în timpul controlului, peste obligaţiile de plată declarate sau evidentiate de contribuabili în contabilitatea proprie.Articolul 3Stimulentele prevăzute la art. 1 se constituie în fonduri evidentiate în analitic, distinct de cele stabilite în conformitate cu prevederile normelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/1993, cu modificările ulterioare.Articolul 4Condiţiile de constituire a fondurilor de stimulare prevăzute la art. 3, componenta, dimensiunea şi competenţa de redistribuire a acestora sunt cele prevăzute în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/1993, cu modificările ulterioare.
  Articolul 5Criteriile de acordare a stimulentelor reglementate prin prezenta hotărâre, periodicitatea acordării, dimensionarea acestora diferenţiată pe categorii de salariaţi şi persoanele autorizate sa propună şi sa acorde aceste stimulente sunt cele prevăzute în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/1993, cu modificările ulterioare.Articolul 6Stimulentele atribuite sunt supuse impozitării, prin cumulare cu celelalte drepturi salariale, potrivit legii.Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculează C.A.S., contribuţia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi contribuţia pentru pensia suplimentară.Articolul 7Fondurile de stimulare, constituite în conformitate cu prevederile art. 1, rămase neutilizate la 31 decembrie 1996, după acordarea stimulentelor pe ultimele luni ale anului 1996, inclusiv luna decembrie, se virează la bugetul de stat în anul 1997.
  Articolul 8Evidentierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se efectuează potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei socialeAdrian Neacsu,secretar de stat----------------------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!