Număr acte: 264143Tip act
Număr
An
Ultimele documente normative
Ultimele acte afisate
Top acte accesate


nr acte importante 20
LEGE nr. 19 din 14 martie 2020
privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020
privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020
privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

ORDIN nr. 476 din 20 martie 2020
pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19

ORDIN nr. 50 din 20 martie 2020
privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDIN nr. 51 din 24 martie 2020
pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020
privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

ORDIN nr. 1.799 din 24 martie 2020
pentru aprobarea modalităţii de amânare la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020
pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2

ORDIN nr. 503 din 26 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020
privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 6 din 30 martie 2020
privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

DECLARAȚIE din 26 martie 2020
pe propria răspundere