Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 150 din 24 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

2. DECRET nr. 820 din 24 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

3. LEGE nr. 151 din 24 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

4. DECRET nr. 821 din 24 mai 2022
privind promulgareaLegii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

5. LEGE nr. 152 din 24 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

6. DECRET nr. 822 din 24 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

7. LEGE nr. 153 din 24 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

8. DECRET nr. 823 din 24 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

9. ORDIN nr. 799 din 13 mai 2022
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

10. METODOLOGIE din 13 mai 2022
de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 25.05.2022

11. ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 25.05.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 241128 24.05.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 99 din 24-05-2022

2. PPF 241115 24.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simian

Monitor: 99 din 24-05-2022

3. PCON241132 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 99 din 24-05-2022

4. PCON241125 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gogosari

Monitor: 99 din 24-05-2022

5. PCON241133 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dobrun

Monitor: 99 din 24-05-2022

6. PCON241130 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 99 din 24-05-2022

7. CCON241117 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Arad

Ofertant: S.C. MIGCOOP - S.R.L.

Monitor: 99 din 24-05-2022

8. CCON241124 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: Gurlea Adrian

Monitor: 99 din 24-05-2022

9. PINC241136 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Pascani

Monitor: 99 din 24-05-2022

10. PINC241116 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Gura Ocnitei

Monitor: 99 din 24-05-2022

11. PINC241127 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Grivita

Monitor: 99 din 24-05-2022

12. PINC241122 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: RIAL - S.R.L.

Monitor: 99 din 24-05-2022

13. PINC241123 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Glina

Monitor: 99 din 24-05-2022

14. PINC241135 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon"

Monitor: 99 din 24-05-2022

15. PINC241112 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Piatra-Neamt

Monitor: 99 din 24-05-2022

16. CINC241110 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Suseni

Ofertant: AQUASERV MAROS - S.R.L

Monitor: 99 din 24-05-2022

17. CINC241111 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: Chiru Eugen Rafael Madalin

Monitor: 99 din 24-05-2022

18. CINC241126 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Ofertant: S.C. Rammy Caffe - S.R.L.

Monitor: 99 din 24-05-2022

19. CINC241113 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Ofertant: FABRICA DE PÂINE IRIPAN - S.R.L.

Monitor: 99 din 24-05-2022

20. CINC241129 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Zalau

Ofertant: S.C. IMBISS IMPORT - EXPORT - S.R.L.

Monitor: 99 din 24-05-2022

21. PVNZ241134 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Dumitrita

Monitor: 99 din 24-05-2022

22. PVNZ241131 23.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Comana

Monitor: 99 din 24-05-2022

23. CVNZ241120 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Nades

Ofertant: Tutunea Constantin

Monitor: 99 din 24-05-2022

24. CVNZ241121 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Nades

Ofertant: Surd Irimie Cozmin

Monitor: 99 din 24-05-2022

25. CVNZ241114 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Vama

Ofertant: Ungureanu Vasile Doinel

Monitor: 99 din 24-05-2022

26. CVNZ241118 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Arad

Ofertant: S.C. HELLA ROMANIA - S.R.L.

Monitor: 99 din 24-05-2022

27. CVNZ241119 23.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Nades

Ofertant: Surd Irimie Cozmin

Monitor: 99 din 24-05-2022

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 8 decembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 22 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa