Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 190 din 5 august 2022
privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

EMITENT: Institutul Național de Administrație
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

2. ORDIN nr. 1.547 din 4 august 2022
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

3. ORDIN nr. 1.546 din 4 august 2022
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială EXPERT CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 10.08.2022

4. ANEXĂ din 4 august 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 09.08.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 980 din 3 august 2022
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României, semnat la Bucureşti la 27 iunie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 981 din 3 august 2022
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 983 din 3 august 2022
privind aprobarea desfiinţării bazei sportive "Complexul Sportiv Stadionul Tineretului", situată în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă nr. 9, judeţul Dolj, aflată în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 984 din 3 august 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchişeşti, judeţul Suceava, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 989 din 3 august 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 993 din 3 august 2022
privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 10.08.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 994 din 3 august 2022
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Timiş, Argeş, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Constanţa şi Buzău, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 10.08.2022

12. ORDIN nr. 1.359 din 3 august 2022
privind aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 10.08.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 992 din 3 august 2022
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 10.08.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 995 din 3 august 2022
privind închirierea unor părţi din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 10.08.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 996 din 3 august 2022
privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestor bunuri imobile, urmată de transmiterea imobilelor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 10.08.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 997 din 3 august 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 10.08.2022

17. ANEXĂ din 3 august 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 09.08.2022

18. ORDIN nr. 1.787 din 1 august 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

19. INSTRUCŢIUNI din 29 iulie 2022
privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 08.08.2022

20. ORDIN nr. 1.347 din 29 iulie 2022
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 08.08.2022

21. ACORD din 27 iunie 2022
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 10.08.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON242843 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 152 din 09-08-2022

2. PCON242830 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Girisu de Cris

Monitor: 152 din 09-08-2022

3. PCON242853 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciului Public Piete Oboare - Calarasi

Monitor: 152 din 09-08-2022

4. PCON242828 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Monitor: 152 din 09-08-2022

5. PCON242844 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 152 din 09-08-2022

6. CCON242848 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Grinties

Ofertant: S.C. LIBERTINA M and M IMPACT - S.R.L.

Monitor: 152 din 09-08-2022

7. CCON242852 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Targu Jiu

Ofertant: S.C. INFACO - S.R.L.

Monitor: 152 din 09-08-2022

8. PINC242847 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Mosnita Noua

Monitor: 152 din 09-08-2022

9. PINC242833 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 152 din 09-08-2022

10. PINC242832 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 152 din 09-08-2022

11. PINC242834 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 152 din 09-08-2022

12. PINC242835 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 152 din 09-08-2022

13. PINC242845 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Sighisoara

Monitor: 152 din 09-08-2022

14. PINC242858 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Bragadiru

Monitor: 152 din 09-08-2022

15. PINC242850 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Iasi

Monitor: 152 din 09-08-2022

16. PINC242854 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciului Public Piete Oboare - Calarasi

Monitor: 152 din 09-08-2022

17. PINC242855 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 152 din 09-08-2022

18. PINC242856 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 152 din 09-08-2022

19. PINC242846 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Focsani

Monitor: 152 din 09-08-2022

20. CINC242838 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Ofertant: S.C. PROFESIONAL FOTO - S.R.L.

Monitor: 152 din 09-08-2022

21. CINC242851 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Salasu de Sus

Ofertant: S.C. OLAH LEMN - S.R.L.

Monitor: 152 din 09-08-2022

22. CVNZ242837 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Zalau

Ofertant: Stoica V. Corina P.F.A

Monitor: 152 din 09-08-2022

23. CINC242841 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Ofertant: Vintila Elena-Valentina P.F.A.

Monitor: 152 din 09-08-2022

24. CINC242840 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Ofertant: Ioja Catalina - Marilena P.F.A.

Monitor: 152 din 09-08-2022

25. CINC242839 08.08.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Ofertant: S.C. Alex and Ioana Brothers - S.R.L.

Monitor: 152 din 09-08-2022

26. PVNZ242861 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 152 din 09-08-2022

27. PVNZ242860 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Mandra

Monitor: 152 din 09-08-2022

28. PVNZ242859 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Mandra

Monitor: 152 din 09-08-2022

29. PVNZ242857 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 152 din 09-08-2022

30. PVNZ242849 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 152 din 09-08-2022

31. PVNZ242829 08.08.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Girisu de Cris

Monitor: 152 din 09-08-2022

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 8 decembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 22 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa