Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 488 din 30 septembrie 2022
privind revocarea, la cerere, a domnului Gheorghe Gabriel Domşa din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

2. ORDIN nr. 21.451 din 29 septembrie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Centrul de competenţă“, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare“, investiţia 5 „Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrelor de competenţă“

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

3. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 septembrie 2022
privind "Centrul de competenţă", aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare", investiţia 5 "Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrelor de competenţă"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 29 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 29 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

6. LEGE nr. 272 din 29 septembrie 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

7. DECRET nr. 1.141 din 29 septembrie 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

8. LEGE nr. 273 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

9. DECRET nr. 1.142 din 29 septembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea domnului Topoleanu Nicolae din funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 29 septembrie 2022
privind numirea doamnei Terci Corina-Geanina în funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

13. ORDIN nr. 3.253 din 29 septembrie 2022
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

14. ORDIN nr. 3.254 din 29 septembrie 2022
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii octombrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

15. ORDIN nr. 3.244 din 28 septembrie 2022
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

16. NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2022
pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

17. DECIZIE nr. 672 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

18. ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

19. REGULAMENT din 28 septembrie 2022
de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

20. GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022
privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

21. ORDIN nr. 2.523 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

22. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 1.228 din 5 septembrie 2022
la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S. (denumit în continuare şi "CCM")

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 29.09.2022

23. ORDIN nr. 2.056 din 5 septembrie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

24. ORDIN nr. 1.241 din 5 august 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

25. ORDIN nr. 11.011 din 25 iulie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 243968 29.09.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Corbu

Monitor: 188 din 29-09-2022

2. PPF 243959 29.09.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 188 din 29-09-2022

3. PCBS243961 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Vanatori

Monitor: 188 din 29-09-2022

4. PCBS243960 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Judetul Buzau

Monitor: 188 din 29-09-2022

5. PCBS243958 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 188 din 29-09-2022

6. PCBS243966 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Tansa

Monitor: 188 din 29-09-2022

7. PCBS243962 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Municipiul Caracal

Monitor: 188 din 29-09-2022

8. PCBS243963 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Rus

Monitor: 188 din 29-09-2022

9. PCBS243954 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Urechesti

Monitor: 188 din 29-09-2022

10. PINC243956 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cudalbi

Monitor: 188 din 29-09-2022

11. PINC243957 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cudalbi

Monitor: 188 din 29-09-2022

12. CINC243967 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Grinties

Ofertant: S.C. MATTIAX GRIN - S.R.L.

Monitor: 188 din 29-09-2022

13. PVNZ243955 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Albesti

Monitor: 188 din 29-09-2022

14. CVNZ243964 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: Sirbu Gheorghe

Monitor: 188 din 29-09-2022

15. CVNZ243965 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: Dutu Ana Victorita

Monitor: 188 din 29-09-2022

16. CVNZ243970 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Mihail Kogalniceanu

Ofertant: Zaharia Cristian Ionut

Monitor: 188 din 29-09-2022

17. CVNZ243971 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Mihail Kogalniceanu

Ofertant: Petre Petrus

Monitor: 188 din 29-09-2022

18. CVNZ243969 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Mihail Kogalniceanu

Ofertant: Gachi Cristian

Monitor: 188 din 29-09-2022

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 8 decembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 22 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa