Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 1 iunie 2023
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învătământ de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 01.06.2023

2. DECRET nr. 787 din 31 mai 2023
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

3. DECRET nr. 788 din 31 mai 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

4. DECRET nr. 789 din 31 mai 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

5. DECIZIE nr. 145 din 31 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pârvu Dumitru-Viorel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

6. DECIZIE nr. 146 din 31 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

7. DECRET nr. 781 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

8. DECRET nr. 782 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

9. DECRET nr. 783 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

10. DECRET nr. 784 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

11. DECRET nr. 785 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

12. DECRET nr. 786 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

13. ORDIN nr. 216 din 30 mai 2023
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2023-31 martie 2023, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

14. ORDIN nr. 4.340 din 30 mai 2023
pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

15. ORDIN nr. 69 din 30 mai 2023
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodă 2 şi de stabilire a unor măsuri privind aplicabilitatea acestuia

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

16. LEGE nr. 153 din 30 mai 2023
pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

17. DECRET nr. 774 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

18. LEGE nr. 154 din 30 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A.

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

19. DECRET nr. 775 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A.

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

20. LEGE nr. 157 din 30 mai 2023
privind Ziua Sustenabilităţii în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

21. DECRET nr. 778 din 30 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind Ziua Sustenabilităţii în România

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

22. LEGE nr. 158 din 30 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

23. DECRET nr. 779 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

24. ORDIN nr. 68 din 30 mai 2023
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

25. LEGE nr. 156 din 30 mai 2023
privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

26. DECRET nr. 777 din 30 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

27. ORDIN nr. 1.857 din 30 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

28. ORDIN nr. 70 din 30 mai 2023
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la reţeaua electrică de interes public a utilizatorilor

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

29. ORDIN nr. 4.396 din 30 mai 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

30. ORDIN nr. 4.400 din 30 mai 2023
pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

31. LEGE nr. 155 din 30 mai 2023
privind mobilitatea urbană durabilă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

32. DECRET nr. 776 din 30 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind mobilitatea urbană durabilă

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

33. ORDIN nr. 447 din 30 mai 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

34. ORDIN nr. 2.152 din 30 mai 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie şi a modelului de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

35. ORDIN nr. 441 din 29 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

36. ORDIN nr. 1.837 din 29 mai 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

37. ANEXĂ din 26 mai 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

38. ORDIN nr. 74 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

39. ORDIN nr. 4.319 din 26 mai 2023
privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare şi a Calendarului înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2023-2024 în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 31.05.2023

40. METODOLOGIE-CADRU din 26 mai 2023
de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 31.05.2023

41. LEGE nr. 143 din 26 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

42. DECRET nr. 764 din 26 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

43. ORDIN nr. 436 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

44. HOTĂRÂRE nr. 524 din 26 mai 2023
privind trecerea unei părţi din imobilul 1053 din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al municipiului Craiova, trecerea unei părţi din imobilul 1053 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

45. ORDIN nr. 201 din 24 mai 2023
privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru Intervenţia DR 06 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

46. ORDIN nr. 197 din 23 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

47. REGULAMENT nr. 1 din 19 mai 2023
pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

48. REGULAMENT nr. 3 din 12 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 31.05.2023

49. ORDIN nr. 4.070 din 26 aprilie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul "Sever Bocu" Lipova din oraşul Lipova, judeţul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

50. ORDIN nr. 3.140 din 13 iulie 2022
privind clasarea Imobilului - Corp C1, situat la adresa poştală str. N. Bălcescu nr. 17, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, în Lista monumentelor istorice, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa B

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 31.05.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 46 din 30 septembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GURA HONT

2. SENTINTA nr. 1004 din 01 octombrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

3. SENTINTA nr. 7649 din 14 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 1249 din 19 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

5. SENTINTA nr. 3333 din 27 mai 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 2038 din 29 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

7. SENTINTA nr. 241 din 06 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

8. DECIZIE nr. 671 din 15 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

9. DECIZIE nr. 945 din 02 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

10. SENTINTA nr. 343 din 02 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

11. DECIZIE nr. 335 din 28 octombrie 2020
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

12. SENTINTA nr. 9256 din 12 noiembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

13. DECIZIE nr. 1208 din 04 decembrie 2020
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

14. DECIZIE nr. 1086 din 16 noiembrie 2020
calcul drepturi salariale

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

15. SENTINTA nr. 1394 din 14 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

16. SENTINTA nr. 10303 din 17 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

17. SENTINTA nr. 6311 din 10 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

18. SENTINTA nr. 1279 din 27 noiembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

19. SENTINTA nr. 1430 din 26 noiembrie 2020
granituire

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

20. SENTINTA nr. 1685 din 15 decembrie 2020
actiune oblica

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

21. SENTINTA nr. 1285 din 30 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

22. DECIZIE nr. 89 din 21 decembrie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

23. SENTINTA nr. 937 din 19 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

24. DECIZIE nr. 923 din 11 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

25. SENTINTA nr. 108 din 02 februarie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

26. DECIZIE nr. 118 din 28 ianuarie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 101 din 10 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

28. SENTINTA nr. 2810 din 10 decembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

29. SENTINTA nr. 2144 din 19 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

30. DECIZIE nr. 396 din 06 august 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

31. SENTINTA nr. 207 din 22 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

32. SENTINTA nr. 2816 din 02 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

33. INCHEIERE nr. 574 din 02 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

34. INCHEIERE nr. 2813 din 18 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

35. SENTINTA nr. 969 din 31 martie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

36. SENTINTA nr. 337 din 17 februarie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

37. SENTINTA nr. 643 din 07 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

38. DECIZIE nr. 91 din 09 februarie 2021
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

39. SENTINTA nr. 588 din 31 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

40. SENTINTA nr. 50 din 14 aprilie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

41. SENTINTA nr. 1158 din 12 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

42. DECIZIE nr. 319 din 14 mai 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

43. DECIZIE nr. 377 din 16 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

44. SENTINTA nr. 170 din 20 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

45. DECIZIE nr. 82 din 24 februarie 2021
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

46. DECIZIE nr. 85 din 17 martie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

47. SENTINTA nr. 3585 din 18 mai 2021
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 3298 din 25 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

49. DECIZIE nr. 187 din 27 iulie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

50. SENTINTA nr. 143 din 15 aprilie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

51. INCHEIERE nr. 5477 din 09 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

52. SENTINTA nr. 11715 din 14 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

53. SENTINTA nr. 1520 din 02 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

54. DECIZIE nr. 301 din 29 aprilie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

55. DECIZIE nr. 444 din 13 mai 2021
granituire

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

56. DECIZIE nr. 235 din 29 iunie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

57. SENTINTA nr. 1250 din 03 iunie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

58. DECIZIE nr. 429 din 09 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

59. DECIZIE nr. 268 din 17 iunie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

60. INCHEIERE nr. 1266 din 21 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 1109 din 16 iunie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

62. SENTINTA nr. 1425 din 23 februarie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 6703 din 23 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 373 din 29 iulie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

65. DECIZIE nr. 203 din 01 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

66. SENTINTA nr. 8049 din 20 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

67. SENTINTA nr. 7798 din 23 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

68. SENTINTA nr. 4214 din 22 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

69. SENTINTA nr. 2215 din 14 octombrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

70. DECIZIE nr. 3058 din 18 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

71. SENTINTA nr. 14100 din 13 octombrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 1262 din 16 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

73. DECIZIE nr. 1129 din 03 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 1327 din 29 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

75. SENTINTA nr. 1156 din 28 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

76. SENTINTA nr. 1376 din 28 octombrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

77. DECIZIE nr. 192 din 20 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

78. SENTINTA nr. 1106 din 17 noiembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

79. DECIZIE nr. 1398 din 20 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

80. SENTINTA nr. 2281 din 25 noiembrie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

81. SENTINTA nr. 11876 din 28 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

82. DECIZIE nr. 507 din 14 iulie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

83. DECIZIE nr. 1207 din 18 noiembrie 2021
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

84. SENTINTA nr. 17571 din 07 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

85. SENTINTA nr. 1077 din 17 decembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

86. DECIZIE nr. 1639 din 15 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

87. SENTINTA nr. 991 din 10 decembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

88. SENTINTA nr. 3001 din 14 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

89. DECIZIE nr. 12 din 13 ianuarie 2022
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

90. DECIZIE nr. 105 din 31 ianuarie 2022
Somatia europeana de plata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

91. DECIZIE nr. 39 din 20 ianuarie 2022
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

92. DECIZIE nr. 338 din 26 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

93. DECIZIE nr. 142 din 22 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

94. SENTINTA nr. 1803 din 05 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

95. SENTINTA nr. 64 din 10 ianuarie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

96. DECIZIE nr. 275 din 21 februarie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 165 din 15 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

98. SENTINTA nr. 830 din 18 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

99. SENTINTA nr. 3154 din 17 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

100. SENTINTA nr. 1959 din 27 iunie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

101. SENTINTA nr. 1641 din 04 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

102. SENTINTA nr. 4479 din 19 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 589 din 01 iulie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

104. DECIZIE nr. 1178 din 02 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 956 din 02 iulie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

106. SENTINTA nr. 4519 din 09 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

107. DECIZIE nr. 2910 din 28 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

108. DECIZIE nr. 282 din 30 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

109. SENTINTA nr. 2505 din 22 octombrie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

110. SENTINTA nr. 9655 din 11 octombrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

111. SENTINTA nr. 548 din 30 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

112. SENTINTA nr. 8388 din 25 septembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

113. SENTINTA nr. 9940 din 24 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

114. SENTINTA nr. 904 din 23 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

115. SENTINTA nr. 9778 din 24 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 173 din 10 iulie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

117. SENTINTA nr. 1292 din 05 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

118. SENTINTA nr. 1023 din 06 iunie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

119. SENTINTA nr. 1079 din 16 mai 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

120. SENTINTA nr. 2149 din 07 mai 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

121. DECIZIE nr. 508 din 03 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

122. DECIZIE nr. 219 din 28 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

123. SENTINTA nr. 331 din 27 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

124. SENTINTA nr. 185 din 20 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

125. DECIZIE nr. 197 din 27 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

126. SENTINTA nr. 1107 din 25 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

127. SENTINTA nr. 1467 din 13 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

128. SENTINTA nr. 1267 din 04 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

129. SENTINTA nr. 804 din 15 noiembrie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

130. SENTINTA nr. 8386 din 19 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

131. SENTINTA nr. 744 din 19 noiembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

132. SENTINTA nr. 1046 din 11 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

133. SENTINTA nr. 222 din 03 decembrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU BUJOR

134. DECIZIE nr. 929 din 12 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

135. SENTINTA nr. 1966 din 17 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

136. SENTINTA nr. 1914 din 07 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

137. DECIZIE nr. 1323 din 15 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

138. SENTINTA nr. 2321 din 30 octombrie 2019
tutela

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

139. SENTINTA nr. 10976 din 25 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

140. SENTINTA nr. 4126 din 02 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 419 din 10 decembrie 2019
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

142. SENTINTA nr. 40 din 16 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

143. DECIZIE nr. 810 din 20 decembrie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

144. SENTINTA nr. 36 din 22 ianuarie 2020
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

145. SENTINTA nr. 7389 din 10 decembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

146. SENTINTA nr. 256 din 28 ianuarie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

147. SENTINTA nr. 173 din 04 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

148. DECIZIE nr. 1600 din 14 noiembrie 2019
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

149. SENTINTA nr. 1707 din 21 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

150. INCHEIERE nr. 56 din 14 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

151. SENTINTA nr. 144 din 22 ianuarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

152. SENTINTA nr. 418 din 21 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

153. SENTINTA nr. 67 din 31 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

154. DECIZIE nr. 40 din 05 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

155. DECIZIE nr. 165 din 04 martie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

156. SENTINTA nr. 188 din 05 martie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

157. SENTINTA nr. 1932 din 19 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

158. SENTINTA nr. 158 din 31 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

159. SENTINTA nr. 124 din 11 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

160. SENTINTA nr. 4 din 07 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

161. SENTINTA nr. 2379 din 08 iulie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

162. SENTINTA nr. 291 din 27 mai 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

163. SENTINTA nr. 1603 din 26 iunie 2020
obligatie prestatie periodica

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

164. SENTINTA nr. 424 din 09 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

165. DECIZIE nr. 613 din 15 iulie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

166. DECIZIE nr. 281 din 22 iunie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

167. SENTINTA nr. 6554 din 06 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

168. SENTINTA nr. 645 din 07 august 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

169. SENTINTA nr. 3175 din 14 august 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

170. SENTINTA nr. 992 din 17 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

171. DECIZIE nr. 889 din 15 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

172. DECIZIE nr. 304 din 06 aprilie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 873 din 28 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

174. DECIZIE nr. 223 din 09 septembrie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

175. DECIZIE nr. 2925 din 21 septembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

176. DECIZIE nr. 413 din 29 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

177. SENTINTA nr. 6899 din 28 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

178. SENTINTA nr. 1073 din 09 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

179. DECIZIE nr. 732 din 07 octombrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

180. DECIZIE nr. 2129 din 08 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

181. DECIZIE nr. 150 din 29 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

182. SENTINTA nr. 206 din 21 octombrie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

183. SENTINTA nr. 8888 din 07 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

184. SENTINTA nr. 3096 din 29 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

185. SENTINTA nr. 4232 din 09 noiembrie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

186. SENTINTA nr. 3834 din 05 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

187. SENTINTA nr. 5209 din 16 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

188. DECIZIE nr. 569 din 26 noiembrie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

189. DECIZIE nr. 1171 din 12 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

190. SENTINTA nr. 8954 din 26 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

191. SENTINTA nr. 1189 din 03 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

192. DECIZIE nr. 153 din 13 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

193. DECIZIE nr. 1320 din 17 decembrie 2020
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

194. SENTINTA nr. 5225 din 12 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

195. SENTINTA nr. 731 din 28 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

196. DECIZIE nr. 554 din 30 iulie 2020
îndreptare eroare materiala

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

197. SENTINTA nr. 575 din 04 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

198. DECIZIE nr. 68 din 11 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

199. SENTINTA nr. 254 din 18 februarie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

200. SENTINTA nr. 677 din 25 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

201. DECIZIE nr. 264 din 17 februarie 2021
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

202. SENTINTA nr. 197 din 08 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

203. SENTINTA nr. 46 din 04 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

204. SENTINTA nr. 410 din 26 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

205. SENTINTA nr. 136 din 24 februarie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

206. SENTINTA nr. 1083 din 22 martie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

207. SENTINTA nr. 1389 din 04 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

208. SENTINTA nr. 445 din 22 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

209. SENTINTA nr. 1184 din 26 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

210. SENTINTA nr. 3249 din 16 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

211. SENTINTA nr. 3699 din 01 aprilie 2021
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

212. SENTINTA nr. 582 din 06 mai 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

213. DECIZIE nr. 350 din 07 aprilie 2021
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

214. SENTINTA nr. 1247 din 08 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

215. DECIZIE nr. 656 din 28 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

216. DECIZIE nr. 106 din 31 mai 2021
desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

217. SENTINTA nr. 298 din 10 august 2021
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

218. SENTINTA nr. 5404 din 05 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

219. SENTINTA nr. 3426 din 26 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA IASI

220. DECIZIE nr. 242 din 15 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

221. SENTINTA nr. 233 din 22 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

222. DECIZIE nr. 621 din 22 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

223. SENTINTA nr. 4188 din 21 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

224. SENTINTA nr. 3627 din 28 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

225. DECIZIE nr. 353 din 13 septembrie 2021
îmbogatirea fara justa cauza

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

226. DECIZIE nr. 4066 din 09 septembrie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

227. SENTINTA nr. 12896 din 14 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

228. DECIZIE nr. 560 din 20 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

229. DECIZIE nr. 376 din 21 septembrie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

230. DECIZIE nr. 430 din 09 septembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

231. DECIZIE nr. 570 din 06 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

232. DECIZIE nr. 1262 din 21 octombrie 2021
Infractiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

233. DECIZIE nr. 4069 din 25 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

234. SENTINTA nr. 4279 din 16 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

235. SENTINTA nr. 2601 din 02 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

236. SENTINTA nr. 5661 din 18 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

237. SENTINTA nr. 972 din 05 octombrie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

238. DECIZIE nr. 2626 din 11 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

239. DECIZIE nr. 891 din 10 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

240. DECIZIE nr. 1406 din 06 decembrie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

241. DECIZIE nr. 1631 din 19 noiembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

242. SENTINTA nr. 826 din 29 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

243. SENTINTA nr. 15 din 07 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

244. SENTINTA nr. 13208 din 09 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

245. SENTINTA nr. 59 din 11 ianuarie 2022
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

246. SENTINTA nr. 25 din 12 ianuarie 2022
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

247. INCHEIERE nr. 7185 din 19 noiembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

248. DECIZIE nr. 1681 din 23 noiembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

249. DECIZIE nr. 145 din 23 februarie 2022
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

250. SENTINTA nr. 76 din 22 ianuarie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

251. DECIZIE nr. 89 din 27 februarie 2019
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

252. SENTINTA nr. 1219 din 28 februarie 2019
sechestru asigurator

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

253. DECIZIE nr. 246 din 01 februarie 2019
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

254. SENTINTA nr. 65 din 14 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

255. SENTINTA nr. 196 din 05 martie 2019
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

256. SENTINTA nr. 297 din 05 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

257. INCHEIERE nr. 1040 din 20 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

258. SENTINTA nr. 2127 din 10 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

259. SENTINTA nr. 250 din 18 aprilie 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

260. SENTINTA nr. 761 din 10 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

261. SENTINTA nr. 3750 din 16 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

262. SENTINTA nr. 4841 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

263. SENTINTA nr. 1324 din 25 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

264. DECIZIE nr. 561 din 11 iunie 2019
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

265. SENTINTA nr. 4066 din 11 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

266. SENTINTA nr. 1472 din 11 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

267. DECIZIE nr. 990 din 24 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

268. SENTINTA nr. 4740 din 22 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

269. DECIZIE nr. 1443 din 11 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

270. DECIZIE nr. 3281 din 12 septembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

271. DECIZIE nr. 470 din 28 mai 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

272. SENTINTA nr. 6025 din 27 mai 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

273. DECIZIE nr. 1189 din 25 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

274. SENTINTA nr. 370 din 05 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

275. DECIZIE nr. 966 din 26 iunie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

276. SENTINTA nr. 1393 din 12 iunie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

277. DECIZIE nr. 523 din 15 octombrie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

278. SENTINTA nr. 10467 din 11 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

279. SENTINTA nr. 3115 din 08 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

280. SENTINTA nr. 5427 din 30 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

281. DECIZIE nr. 727 din 23 septembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

282. SENTINTA nr. 1726 din 19 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

283. DECIZIE nr. 975 din 10 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

284. SENTINTA nr. 1884 din 24 iulie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

285. DECIZIE nr. 376 din 11 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

286. SENTINTA nr. 3464 din 23 mai 2019
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

287. SENTINTA nr. 3718 din 14 mai 2019
cautiune

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

288. SENTINTA nr. 2129 din 07 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

289. SENTINTA nr. 4732 din 15 aprilie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

290. SENTINTA nr. 233 din 11 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

291. DECIZIE nr. 511 din 05 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

292. DECIZIE nr. 65 din 29 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

293. SENTINTA nr. 756 din 27 martie 2019
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

294. SENTINTA nr. 711 din 21 martie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

295. DECIZIE nr. 371 din 21 martie 2019
neexecutarea sanctiunilor penale (art.288 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

296. DECIZIE nr. 241 din 07 martie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

297. SENTINTA nr. 2052 din 21 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

298. SENTINTA nr. 85 din 07 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

299. DECIZIE nr. 4233 din 04 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

300. DECIZIE nr. 583 din 14 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

301. SENTINTA nr. 8815 din 11 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

302. SENTINTA nr. 1506 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

303. SENTINTA nr. 280 din 07 noiembrie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

304. DECIZIE nr. 254 din 16 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

305. SENTINTA nr. 7597 din 26 noiembrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

306. DECIZIE nr. 850 din 22 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

307. SENTINTA nr. 772 din 16 octombrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

308. SENTINTA nr. 4590 din 06 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

309. DECIZIE nr. 115 din 15 mai 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

310. SENTINTA nr. 1871 din 05 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

311. SENTINTA nr. 14187 din 24 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

312. DECIZIE nr. 17 din 14 ianuarie 2020
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

313. DECIZIE nr. 1694 din 15 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

314. SENTINTA nr. 38 din 14 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

315. DECIZIE nr. 907 din 29 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

316. SENTINTA nr. 241 din 13 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA DETA

317. SENTINTA nr. 782 din 18 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

318. SENTINTA nr. 1664 din 05 martie 2020
reprezentativitate sindicat

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

319. SENTINTA nr. 1131 din 19 martie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

320. DECIZIE nr. 195 din 11 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

321. SENTINTA nr. 142 din 06 martie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

322. SENTINTA nr. 585 din 05 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

323. SENTINTA nr. 985 din 22 aprilie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

324. SENTINTA nr. 2649 din 28 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

325. SENTINTA nr. 3587 din 03 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

326. SENTINTA nr. 1903 din 15 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

327. SENTINTA nr. 1363 din 14 iulie 2020
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

328. SENTINTA nr. 6145 din 28 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

329. SENTINTA nr. 1499 din 30 iulie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

330. SENTINTA nr. 5139 din 09 iulie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

331. SENTINTA nr. 4436 din 29 iulie 2020
dizolvare persoana juridica

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 249853 30.05.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 100 din 30-05-2023

2. CPF 249832 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Gusoeni

Ofertant: Club Sportiv Gusoeni

Monitor: 100 din 30-05-2023

3. CPF 249846 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sag

Ofertant: Asociatia Club Sportiv STEJARUL SAG

Monitor: 100 din 30-05-2023

4. CPF 249844 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: Asociatia Tinerilor Clujeni

Monitor: 100 din 30-05-2023

5. CPF 249843 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: Clubul Sportiv CFR Cluj

Monitor: 100 din 30-05-2023

6. CPF 249831 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Gilau

Ofertant: Parohia Reformata Gilau

Monitor: 100 din 30-05-2023

7. PCON249836 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: UAT Comuna Piscu

Monitor: 100 din 30-05-2023

8. PCON249827 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sagu

Monitor: 100 din 30-05-2023

9. PCON249826 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Chiscani

Monitor: 100 din 30-05-2023

10. PCON249852 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Popesti

Monitor: 100 din 30-05-2023

11. CCON249847 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Ofertant: Sumanschi Leon Gheorghe

Monitor: 100 din 30-05-2023

12. CCON249833 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Arad

Ofertant: S.C. VERBITA S.R.L. - Arad

Monitor: 100 din 30-05-2023

13. CCON249842 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Bistrita

Ofertant: Mihut Catalin-Florinel

Monitor: 100 din 30-05-2023

14. PCNS249838 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Nojorid

Monitor: 100 din 30-05-2023

15. PCNS249854 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Roseti

Monitor: 100 din 30-05-2023

16. PCNS249860 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Bobota

Monitor: 100 din 30-05-2023

17. PINC249818 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

18. PINC249819 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

19. PINC249822 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

20. PINC249825 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

21. PINC249837 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tibanesti

Monitor: 100 din 30-05-2023

22. PINC249851 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 100 din 30-05-2023

23. PINC249857 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Focsani

Monitor: 100 din 30-05-2023

24. PINC249856 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Stefan cel Mare

Monitor: 100 din 30-05-2023

25. PINC249821 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

26. PINC249823 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

27. PINC249824 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

28. PINC249839 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Bucovat

Monitor: 100 din 30-05-2023

29. PINC249849 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Berzasca

Monitor: 100 din 30-05-2023

30. PINC249820 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

31. CINC249828 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pietroasele

Ofertant: Tobos Alice Cristina

Monitor: 100 din 30-05-2023

32. CINC249855 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Ofertant: DHL INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. - Bucuresti

Monitor: 100 din 30-05-2023

33. CINC249840 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Administrare Piete Roman

Ofertant: S.C. Ro Est Division - S.R.L.

Monitor: 100 din 30-05-2023

34. CINC249835 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Onesti

Ofertant: Asociatia de Proprietari nr. 9

Monitor: 100 din 30-05-2023

35. PVNZ249829 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Oradea

Monitor: 100 din 30-05-2023

36. PVNZ249858 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Monitor: 100 din 30-05-2023

37. PVNZ249848 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Faurei

Monitor: 100 din 30-05-2023

38. PVNZ249859 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Azuga

Monitor: 100 din 30-05-2023

39. PVNZ249841 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Pilu

Monitor: 100 din 30-05-2023

40. PVNZ249845 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ulmi

Monitor: 100 din 30-05-2023

41. PVNZ249834 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Zanesti

Monitor: 100 din 30-05-2023

42. CVNZ249850 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Ofertant: Spinu Elisei

Monitor: 100 din 30-05-2023

43. CVNZ249830 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Toplet

Ofertant: Buliga Dinu-Vasile

Monitor: 100 din 30-05-2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2023/1040 a Consiliului din 15 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1040 a Consiliului din 15 mai 2023 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Muntenegru privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

2. Decizia nr. 2536/2023 a comitetului sectorial mixt
Decizia nr. 2536/2023 a comitetului sectorial mixt instituit în temeiul articolului 14 din anexa sectorială modificată privind bunele practici de fabricație (BPF) a produselor farmaceutice dintre Statele Unite și Uniunea Europeană (denumită în continuare anexa) în ceea ce privește includerea produselor veterinare în produsele reglementate de anexă din 11 mai 2023 [2023/1044]

3. Regulamentul (UE) 2023/1042 al Comisiei din 26 mai 2023
Regulamentul (UE) 2023/1042 al Comisiei din 26 mai 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de folpet din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1041 al Comisiei din 24 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1041 al Comisiei din 24 mai 2023 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru produsul biocid TWP 094 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Acord între Uniunea Europeană și Muntenegru
Acord între Uniunea Europeană și Muntenegru privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

6. Decizia (UE) 2023/1043 a Consiliului din 22 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1043 a Consiliului din 22 mai 2023 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului comerțului cu aeronave civile în ceea ce privește aderarea Braziliei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European – Rolul tinerilor în tranziția verde (Aviz exploratoriu la solicitarea Președinției suedeze)

8. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal [COM(2022) 707 final – 2022/0413 (CNS)]

9. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei [COM(2022) 666 final – 2022/0391 (COD)] și privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a desenelor și modelelor (reformare) [COM(2022) 667 final – 2022/0392 (COD)]

10. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raport pe 2022 de analiză prospectivă strategică –Corelarea tranziției verzi și a celei digitale în noul context geopolitic [COM(2022) 289 final]

11. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) [COM(2023 63 final – 2022/025 (COD)]

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de recomandare a Consiliului privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă [COM(2022) 490 – 2022/0299 (NLE)]

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale normelor de drept în materie de insolvență [COM(2022)702 final – 2022/0408 (COD)]

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acțiune al UE [COM(2022) 552 final]

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European – Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE 2022-2027 (aviz din proprie inițiativă)

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/24/CE a Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită pentru plumb, compușii anorganici ai acestuia și diizocianați [COM(2023) 71 final – 2023/0033 (COD)]

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru un nivel ridicat de interoperabilitate a sectorului public în întreaga Uniune (Actul privind Europa interoperabilă) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] și privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o politică consolidată de interoperabilitate a sectorului public – Conectarea serviciilor publice, sprijinirea politicilor publice și furnizarea de beneficii publice – Către o «Europă interoperabilă» [COM(2022) 710 final]

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Starea uniunii energetice în 2022 [în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice] [COM(2022) 547 final]

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pe tema Către o directivă privind aplicarea de sancțiuni penale pentru încălcarea măsurilor restrictive impuse de Uniune [COM(2022) 249 – final], privind propunerea de decizie a Consiliului privind adăugarea încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii în domeniile criminalității prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [COM(2022) 247 – final], și privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii [COM(2022) 684 – final]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE pentru a face piețele publice de capital din Uniune mai atractive pentru întreprinderi și pentru a facilita accesul la capital al întreprinderilor mici și mijlocii și de abrogare a Directivei 2001/34/CE [COM(2022) 760 final – 2022/0405 (COD)]; propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind structurile de acțiuni cu drepturi de vot multiple din societățile care solicită admiterea acțiunilor lor la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri [COM(2022) 761 final – 2022/0406 (COD)] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1129, (UE) nr. 596/2014 și (UE) nr. 600/2014 pentru a face piețele publice de capital din Uniune mai atractive pentru întreprinderi și a facilita accesul la capital al întreprinderilor mici și mijlocii [COM(2022) 762 final – 2022/0411 (COD)]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Construcțiile din lemn pentru reducerea emisiilor de CO2 în sectorul construcțiilor (aviz exploratoriu la solicitarea președinției suedeze a Consiliului)

22. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Asigurarea disponibilității și accesibilității prețurilor îngrășămintelor [COM(2022) 590 final]

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Revizuirea planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2022) 581 final]

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European – O cale către un sistem de compensare mai puternic la nivelul UE [COM(2022) 696 final] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2017/1131 în ceea ce privește măsurile de diminuare a expunerilor excesive față de contrapărți centrale din țări terțe și de sporire a eficienței piețelor de compensare din Uniune [COM(2022) 697 final – 2022/0403 (COD)]

25. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru de certificare al Uniunii pentru eliminările de dioxid de carbon [COM(2022) 672 final – 2022/0394 (COD)]

26. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității de tratament și a egalității de șanse între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de ocupare a forței de muncă [COM(2022) 688 final – 2022/0400 (COD)] și propunerea de directivă a Consiliului privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității în domeniul egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, în domeniul egalității de tratament în materie de încadrare în muncă și de ocupare a forței de muncă, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și în domeniul egalității de tratament între femei și bărbați în materie de securitate socială și în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii și de eliminare a articolului 13 din Directiva 2000/43/CE și a articolului 12 din Directiva 2004/113/CE [COM(2022) 689 final – 2022/0401 (APP)]

27. Rezoluția Comitetului Economic și Social European
Rezoluția Comitetului Economic și Social European – Uniți pentru democrație

28. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/677 a Comisiei din 31 martie 2022 (Partea a II-a)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/677 a Comisiei din 31 martie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește glosarul denumirilor comune ale ingredientelor utilizate la etichetarea produselor cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea a II-a)

29. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Oportunități de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor [COM(2014) 445 final] și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Spre o economie circulară: un program deșeuri zero pentru Europa [COM(2014) 398 final] și Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)]

30. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind venitul european minim şi indicatorii sărăciei (aviz din proprie iniţiativă)

31. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind promovarea producției și consumului durabil în UE (aviz exploratoriu)

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 8 decembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 22 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa