Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.183 din 29 noiembrie 2022
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

2. ORDIN nr. 980 din 29 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 1.423 din 29 noiembrie 2022
pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.424 din 29 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 29 noiembrie 2022
pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 1.426 din 29 noiembrie 2022
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă Municipiul Piteşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 1.427 din 29 noiembrie 2022
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea schemei de sprijin prevăzute la art. 5^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 1.428 din 29 noiembrie 2022
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 7 iulie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

9. DECIZIE nr. 540 din 29 noiembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen-Mihaela Bardoş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

10. DECIZIE nr. 541 din 29 noiembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Saragea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

11. ORDIN nr. 3.047 din 29 noiembrie 2022
pentru aprobarea Schemei de finanţare - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

12. DECRET nr. 1.490 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

13. DECRET nr. 1.480 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

14. DECRET nr. 1.504 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

15. DECRET nr. 1.505 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

16. DECRET nr. 1.506 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

17. DECRET nr. 1.515 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

18. DECRET nr. 1.516 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

19. DECRET nr. 1.517 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

20. DECRET nr. 1.518 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

21. DECRET nr. 1.519 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

22. DECRET nr. 1.520 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

23. DECRET nr. 1.521 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

24. DECRET nr. 1.522 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

25. DECRET nr. 1.523 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

26. DECRET nr. 1.524 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

27. DECRET nr. 1.525 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

28. DECRET nr. 1.526 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

29. NORMĂ nr. 28 din 21 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

30. ANEXE din 21 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

31. ACORD din 7 iulie 2022
între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 4345 din 13 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

2. SENTINTA nr. 8571 din 04 decembrie 2019
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 2845 din 05 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

4. SENTINTA nr. 8407 din 16 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

5. SENTINTA nr. 206 din 26 noiembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

6. SENTINTA nr. 11257 din 23 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

7. SENTINTA nr. 312 din 20 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

8. SENTINTA nr. 344 din 08 noiembrie 2019
anulare somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA MOLDOVA-NOUA

9. SENTINTA nr. 2911 din 19 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

10. SENTINTA nr. 259 din 25 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 228 din 06 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

12. DECIZIE nr. 1099 din 13 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

13. SENTINTA nr. 1802 din 10 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

14. DECIZIE nr. 35 din 18 februarie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

15. SENTINTA nr. 1148 din 26 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

16. SENTINTA nr. 469 din 03 martie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

17. SENTINTA nr. 42 din 11 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

18. SENTINTA nr. 4091 din 22 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

19. DECIZIE nr. 275 din 18 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

20. SENTINTA nr. 401 din 25 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

21. DECIZIE nr. 546 din 15 iunie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

22. SENTINTA nr. 59 din 22 iunie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

23. SENTINTA nr. 6456 din 11 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 830 din 07 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

25. DECIZIE nr. 294 din 05 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

26. SENTINTA nr. 3471 din 17 iulie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 1170 din 01 iulie 2020
accesiune

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

28. DECIZIE nr. 1866 din 23 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

29. SENTINTA nr. 833 din 21 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

30. DECIZIE nr. 345 din 09 iulie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

31. SENTINTA nr. 2595 din 06 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

32. DECIZIE nr. 539 din 02 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

33. SENTINTA nr. 2008 din 15 octombrie 2020
plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

34. SENTINTA nr. 6440 din 19 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

35. SENTINTA nr. 4626 din 23 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

36. SENTINTA nr. 3557 din 08 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

37. SENTINTA nr. 4395 din 21 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

38. DECIZIE nr. 581 din 15 octombrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

39. DECIZIE nr. 987 din 15 octombrie 2020
completare carnet de munca

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

40. SENTINTA nr. 492 din 28 octombrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

41. DECIZIE nr. 324 din 27 noiembrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

42. SENTINTA nr. 10661 din 10 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

43. SENTINTA nr. 1367 din 29 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

44. DECIZIE nr. 1363 din 27 noiembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 11625 din 16 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

46. DECIZIE nr. 2235 din 17 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

47. SENTINTA nr. 9481 din 04 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 4256 din 23 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

49. DECIZIE nr. 1380 din 22 octombrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

50. DECIZIE nr. 378 din 10 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

51. SENTINTA nr. 10077 din 16 noiembrie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA IASI

52. DECIZIE nr. 1132 din 23 iulie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

53. DECIZIE nr. 4946 din 14 decembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

54. DECIZIE nr. 1015 din 11 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

55. SENTINTA nr. 26 din 04 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

56. DECIZIE nr. 19 din 29 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

57. DECIZIE nr. 81 din 04 februarie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

58. DECIZIE nr. 484 din 02 februarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 214 din 25 februarie 2021
curatela

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

60. DECIZIE nr. 185 din 18 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

61. SENTINTA nr. 188 din 10 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

62. INCHEIERE nr. 6079 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

63. SENTINTA nr. 164 din 08 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

64. SENTINTA nr. 2223 din 02 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

65. DECIZIE nr. 480 din 18 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

66. SENTINTA nr. 83 din 28 ianuarie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

67. SENTINTA nr. 385 din 19 martie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

68. SENTINTA nr. 3025 din 24 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 608 din 17 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

70. DECIZIE nr. 166 din 29 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

71. SENTINTA nr. 2900 din 29 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. DECIZIE nr. 426 din 17 martie 2021
acordare personalitate juridica

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

73. DECIZIE nr. 2510 din 06 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 2722 din 12 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

75. SENTINTA nr. 538 din 21 mai 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

76. SENTINTA nr. 5546 din 07 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

77. DECIZIE nr. 452 din 13 mai 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

78. SENTINTA nr. 1115 din 08 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

79. SENTINTA nr. 8973 din 03 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

80. DECIZIE nr. 1676 din 24 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 4258 din 16 iunie 2021
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

82. SENTINTA nr. 3626 din 28 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

83. SENTINTA nr. 6436 din 02 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

84. DECIZIE nr. 1950 din 09 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

85. SENTINTA nr. 574 din 18 iunie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

86. SENTINTA nr. 317 din 01 iulie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

87. DECIZIE nr. 458 din 10 august 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

88. SENTINTA nr. 3249 din 17 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

89. SENTINTA nr. 583 din 08 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

90. SENTINTA nr. 409 din 18 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BABADAG

91. SENTINTA nr. 2403 din 24 septembrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

92. SENTINTA nr. 9569 din 22 septembrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA IASI

93. SENTINTA nr. 665 din 22 septembrie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

94. DECIZIE nr. 1170 din 20 septembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 928 din 01 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

96. SENTINTA nr. 1071 din 15 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

97. SENTINTA nr. 1231 din 27 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

98. SENTINTA nr. 4348 din 23 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

99. SENTINTA nr. 1856 din 28 octombrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

100. SENTINTA nr. 772 din 12 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

101. DECIZIE nr. 452 din 09 noiembrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

102. DECIZIE nr. 912 din 10 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 2079 din 23 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

104. SENTINTA nr. 2057 din 23 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

105. SENTINTA nr. 1331 din 15 decembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

106. SENTINTA nr. 5162 din 16 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

107. DECIZIE nr. 271 din 19 ianuarie 2022
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

108. SENTINTA nr. 1694 din 01 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

109. SENTINTA nr. 559 din 06 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

110. SENTINTA nr. 152 din 06 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

111. DECIZIE nr. 354 din 05 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

112. DECIZIE nr. 709 din 12 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

113. DECIZIE nr. 212 din 15 martie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 2277 din 23 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

115. DECIZIE nr. 1729 din 31 mai 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 707 din 30 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

117. DECIZIE nr. 540 din 22 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

118. SENTINTA nr. 166 din 16 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

119. DECIZIE nr. 490 din 09 mai 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

120. SENTINTA nr. 1400 din 22 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

121. DECIZIE nr. 217 din 22 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

122. DECIZIE nr. 231 din 21 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

123. SENTINTA nr. 2816 din 10 mai 2019
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

124. DECIZIE nr. 621 din 05 iulie 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

125. SENTINTA nr. 507 din 10 iulie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

126. SENTINTA nr. 2739 din 03 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

127. SENTINTA nr. 701 din 28 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

128. SENTINTA nr. 1344 din 31 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

129. DECIZIE nr. 570 din 07 august 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

130. SENTINTA nr. 1001 din 04 septembrie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

131. DECIZIE nr. 2223 din 09 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

132. DECIZIE nr. 758 din 07 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

133. SENTINTA nr. 432 din 03 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

134. SENTINTA nr. 1146 din 26 septembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

135. DECIZIE nr. 806 din 26 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

136. DECIZIE nr. 2944 din 25 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

137. SENTINTA nr. 198 din 24 septembrie 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

138. DECIZIE nr. 474 din 23 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

139. SENTINTA nr. 1078 din 20 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

140. DECIZIE nr. 1983 din 06 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

141. SENTINTA nr. 1167 din 09 iulie 2019
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

142. SENTINTA nr. 377 din 06 iunie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

143. DECIZIE nr. 2108 din 21 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

144. SENTINTA nr. 1166 din 18 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

145. SENTINTA nr. 362 din 17 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

146. DECIZIE nr. 199 din 16 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

147. DECIZIE nr. 596 din 26 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

148. DECIZIE nr. 133 din 19 februarie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

149. SENTINTA nr. 1440 din 15 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

150. SENTINTA nr. 127 din 30 ianuarie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

151. SENTINTA nr. 426 din 28 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

152. SENTINTA nr. 88 din 22 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

153. SENTINTA nr. 499 din 21 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

154. DECIZIE nr. 1460 din 03 decembrie 2019
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

155. SENTINTA nr. 8294 din 29 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

156. DECIZIE nr. 3771 din 16 septembrie 2019
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

157. DECIZIE nr. 558 din 04 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

158. DECIZIE nr. 684 din 02 octombrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

159. DECIZIE nr. 1003 din 02 decembrie 2019
cerere de ajutor public judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

160. DECIZIE nr. 1045 din 29 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

161. DECIZIE nr. 1246 din 13 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

162. DECIZIE nr. 839 din 05 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

163. SENTINTA nr. 4271 din 10 decembrie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

164. DECIZIE nr. 1494 din 22 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 1426 din 16 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

166. DECIZIE nr. 1213 din 22 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

167. DECIZIE nr. 1231 din 30 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

168. SENTINTA nr. 1068 din 24 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

169. SENTINTA nr. 2453 din 21 noiembrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

170. DECIZIE nr. 4066 din 25 noiembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

171. SENTINTA nr. 95 din 08 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

172. SENTINTA nr. 8052 din 13 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 64 din 15 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

174. SENTINTA nr. 311 din 27 februarie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

175. DECIZIE nr. 243 din 03 martie 2020
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

176. SENTINTA nr. 8309 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

177. INCHEIERE nr. 323 din 11 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

178. SENTINTA nr. 1980 din 14 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

179. SENTINTA nr. 2275 din 06 aprilie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

180. SENTINTA nr. 962 din 06 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

181. SENTINTA nr. 316 din 22 ianuarie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

182. SENTINTA nr. 1034 din 18 mai 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

183. SENTINTA nr. 121 din 21 mai 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

184. SENTINTA nr. 572 din 20 mai 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

185. SENTINTA nr. 1524 din 24 august 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

186. SENTINTA nr. 3888 din 28 iulie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

187. SENTINTA nr. 1367 din 06 august 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

188. DECIZIE nr. 714 din 27 august 2020
ultrajul (art.257 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

189. SENTINTA nr. 2429 din 29 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

190. DECIZIE nr. 332 din 05 august 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

191. SENTINTA nr. 4620 din 06 octombrie 2020
refuz solutionare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

192. SENTINTA nr. 6697 din 03 august 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

193. SENTINTA nr. 223 din 30 octombrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

194. SENTINTA nr. 12812 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

195. SENTINTA nr. 8019 din 10 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

196. DECIZIE nr. 298 din 04 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

197. SENTINTA nr. 9272 din 03 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

198. SENTINTA nr. 11815 din 02 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

199. DECIZIE nr. 698 din 25 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

200. SENTINTA nr. 3387 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

201. DECIZIE nr. 1293 din 14 decembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

202. SENTINTA nr. 888 din 17 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

203. SENTINTA nr. 3271 din 02 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

204. SENTINTA nr. 1557 din 02 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

205. SENTINTA nr. 2662 din 16 decembrie 2020
anulare/reducere amenda (art.284 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

206. SENTINTA nr. 216 din 11 ianuarie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

207. SENTINTA nr. 1723 din 11 noiembrie 2020
nulitate/anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

208. SENTINTA nr. 115 din 13 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

209. SENTINTA nr. 1039 din 02 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

210. SENTINTA nr. 358 din 22 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

211. SENTINTA nr. 7409 din 15 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

212. SENTINTA nr. 1034 din 03 februarie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

213. SENTINTA nr. 172 din 10 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

214. SENTINTA nr. 1143 din 10 februarie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

215. DECIZIE nr. 313 din 11 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

216. DECIZIE nr. 73 din 10 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

217. SENTINTA nr. 665 din 18 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

218. SENTINTA nr. 2078 din 05 august 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

219. SENTINTA nr. 1281 din 23 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

220. DECIZIE nr. 245 din 24 februarie 2021
amenda pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 )

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

221. SENTINTA nr. 1845 din 12 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

222. SENTINTA nr. 258 din 04 martie 2021
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

223. DECIZIE nr. 152 din 11 martie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

224. SENTINTA nr. 44 din 19 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

225. SENTINTA nr. 3209 din 23 martie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

226. SENTINTA nr. 3111 din 14 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

227. SENTINTA nr. 2048 din 31 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

228. SENTINTA nr. 6701 din 22 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

229. DECIZIE nr. 1120 din 21 aprilie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

230. DECIZIE nr. 1424 din 28 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

231. DECIZIE nr. 580 din 29 aprilie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

232. SENTINTA nr. 324 din 26 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

233. SENTINTA nr. 1635 din 05 mai 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

234. SENTINTA nr. 3321 din 11 noiembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

235. SENTINTA nr. 1391 din 09 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

236. SENTINTA nr. 1473 din 13 mai 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

237. DECIZIE nr. 1006 din 23 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

238. DECIZIE nr. 122 din 29 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

239. DECIZIE nr. 1483 din 04 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

240. DECIZIE nr. 283 din 25 mai 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

241. SENTINTA nr. 428 din 03 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

242. DECIZIE nr. 576 din 14 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

243. SENTINTA nr. 10494 din 25 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

244. DECIZIE nr. 1156 din 18 mai 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

245. DECIZIE nr. 2408 din 02 august 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

246. SENTINTA nr. 6040 din 10 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

247. SENTINTA nr. 96 din 12 aprilie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

248. DECIZIE nr. 67 din 05 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

249. SENTINTA nr. 5151 din 04 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

250. SENTINTA nr. 827 din 02 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

251. DECIZIE nr. 1693 din 27 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

252. SENTINTA nr. 3592 din 27 mai 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

253. SENTINTA nr. 2547 din 22 iunie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

254. DECIZIE nr. 3335 din 09 iunie 2021
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

255. SENTINTA nr. 2018 din 16 iunie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

256. SENTINTA nr. 363 din 08 iulie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

257. SENTINTA nr. 750 din 10 septembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

258. SENTINTA nr. 8647 din 20 august 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

259. SENTINTA nr. 1580 din 28 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

260. DECIZIE nr. 2327 din 28 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

261. DECIZIE nr. 320 din 29 septembrie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

262. DECIZIE nr. 2779 din 27 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

263. DECIZIE nr. 298 din 07 septembrie 2021
actiune în anulare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

264. SENTINTA nr. 221 din 07 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

265. DECIZIE nr. 481 din 07 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

266. DECIZIE nr. 164 din 24 septembrie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

267. SENTINTA nr. 1484 din 25 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

268. SENTINTA nr. 10189 din 08 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

269. SENTINTA nr. 7800 din 30 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

270. SENTINTA nr. 10253 din 07 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

271. SENTINTA nr. 1210 din 16 noiembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

272. DECIZIE nr. 3824 din 20 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

273. DECIZIE nr. 1407 din 11 noiembrie 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

274. SENTINTA nr. 724 din 29 noiembrie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

275. SENTINTA nr. 1334 din 06 decembrie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

276. SENTINTA nr. 1229 din 23 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

277. SENTINTA nr. 1303 din 22 noiembrie 2021
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

278. DECIZIE nr. 349 din 27 decembrie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

279. SENTINTA nr. 847 din 15 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

280. SENTINTA nr. 1414 din 15 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

281. SENTINTA nr. 2647 din 09 decembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

282. DECIZIE nr. 30 din 13 ianuarie 2022
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

283. SENTINTA nr. 154 din 25 ianuarie 2022
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

284. SENTINTA nr. 666 din 13 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

285. DECIZIE nr. 236 din 15 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

286. SENTINTA nr. 476 din 13 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

287. SENTINTA nr. 423 din 07 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

288. SENTINTA nr. 3271 din 26 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

289. DECIZIE nr. 304 din 05 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

290. SENTINTA nr. 2528 din 04 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

291. SENTINTA nr. 744 din 02 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

292. SENTINTA nr. 567 din 26 martie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

293. DECIZIE nr. 760 din 23 mai 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

294. SENTINTA nr. 5109 din 03 mai 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

295. DECIZIE nr. 1512 din 28 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

296. SENTINTA nr. 2714 din 10 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

297. DECIZIE nr. 1613 din 18 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

298. DECIZIE nr. 734 din 28 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

299. SENTINTA nr. 937 din 23 mai 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

300. SENTINTA nr. 856 din 13 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

301. DECIZIE nr. 211 din 07 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

302. SENTINTA nr. 2150 din 25 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

303. SENTINTA nr. 6369 din 13 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

304. SENTINTA nr. 391 din 29 august 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

305. SENTINTA nr. 1102 din 16 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

306. SENTINTA nr. 7632 din 11 octombrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

307. SENTINTA nr. 9747 din 03 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

308. SENTINTA nr. 1123 din 01 octombrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

309. SENTINTA nr. 2202 din 27 septembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

310. SENTINTA nr. 8372 din 25 septembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

311. DECIZIE nr. 517 din 25 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

312. DECIZIE nr. 1464 din 23 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

313. INCHEIERE nr. 2068 din 19 septembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

314. DECIZIE nr. 1074 din 05 septembrie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

315. SENTINTA nr. 1199 din 06 august 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

316. SENTINTA nr. 6973 din 15 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

317. SENTINTA nr. 7393 din 28 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

318. SENTINTA nr. 8435 din 27 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

319. SENTINTA nr. 786 din 25 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

320. SENTINTA nr. 2426 din 10 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

321. SENTINTA nr. 3601 din 07 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

322. SENTINTA nr. 2892 din 06 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

323. DECIZIE nr. 267 din 08 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

324. DECIZIE nr. 999 din 17 aprilie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

325. SENTINTA nr. 809 din 11 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

326. SENTINTA nr. 4374 din 08 aprilie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

327. SENTINTA nr. 4093 din 08 aprilie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

328. SENTINTA nr. 3782 din 26 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

329. DECIZIE nr. 382 din 22 martie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

330. SENTINTA nr. 340 din 15 martie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

331. DECIZIE nr. 21 din 07 martie 2019
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

332. DECIZIE nr. 281 din 05 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

333. SENTINTA nr. 841 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

334. DECIZIE nr. 522 din 31 ianuarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

335. DECIZIE nr. 366 din 29 ianuarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

336. SENTINTA nr. 114 din 11 ianuarie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

337. SENTINTA nr. 1410 din 18 noiembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

338. SENTINTA nr. 2497 din 02 decembrie 2019
superficie

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

339. INCHEIERE nr. 1797 din 18 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

340. DECIZIE nr. 776 din 25 septembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

341. SENTINTA nr. 1237 din 24 octombrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

342. DECIZIE nr. 426 din 13 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

343. SENTINTA nr. 14491 din 18 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

344. SENTINTA nr. 4914 din 05 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

345. DECIZIE nr. 796 din 25 noiembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

346. SENTINTA nr. 1340 din 24 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

347. SENTINTA nr. 2018 din 11 decembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

348. SENTINTA nr. 9070 din 18 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

349. SENTINTA nr. 8 din 06 februarie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

350. DECIZIE nr. 70 din 13 februarie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

351. DECIZIE nr. 313 din 02 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

352. DECIZIE nr. 2 din 07 ianuarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

353. SENTINTA nr. 1635 din 04 iulie 2019
marca

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

354. SENTINTA nr. 12376 din 07 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

355. SENTINTA nr. 178 din 12 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

356. DECIZIE nr. 1206 din 22 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

357. SENTINTA nr. 536 din 24 aprilie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

358. SENTINTA nr. 2125 din 27 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

359. DECIZIE nr. 507 din 04 iunie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

360. DECIZIE nr. 680 din 01 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

361. DECIZIE nr. 821 din 22 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

362. DECIZIE nr. 272 din 14 iulie 2020
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

363. SENTINTA nr. 5784 din 23 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

364. SENTINTA nr. 1373 din 20 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

365. SENTINTA nr. 455 din 07 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

366. DECIZIE nr. 604 din 04 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

367. DECIZIE nr. 296 din 23 iunie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

368. SENTINTA nr. 640 din 19 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

369. SENTINTA nr. 5951 din 14 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

370. SENTINTA nr. 1525 din 16 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

371. SENTINTA nr. 674 din 24 iulie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

372. DECIZIE nr. 304 din 15 septembrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

373. SENTINTA nr. 4042 din 27 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

374. SENTINTA nr. 3718 din 22 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

375. DECIZIE nr. 2981 din 24 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

376. SENTINTA nr. 591 din 06 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

377. SENTINTA nr. 6369 din 02 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

378. DECIZIE nr. 289 din 22 septembrie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

379. SENTINTA nr. 702 din 22 octombrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

380. SENTINTA nr. 1845 din 04 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

381. SENTINTA nr. 705 din 29 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

382. SENTINTA nr. 1517 din 29 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

383. SENTINTA nr. 2780 din 12 noiembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

384. DECIZIE nr. 459 din 24 noiembrie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

385. SENTINTA nr. 9125 din 26 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

386. SENTINTA nr. 4926 din 12 noiembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

387. SENTINTA nr. 11394 din 08 decembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

388. DECIZIE nr. 1798 din 08 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

389. SENTINTA nr. 7137 din 13 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

390. SENTINTA nr. 2393 din 17 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

391. SENTINTA nr. 140 din 09 februarie 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

392. SENTINTA nr. 57 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

393. DECIZIE nr. 107 din 16 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

394. DECIZIE nr. 200 din 23 februarie 2021
custodie publica - prelungire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

395. SENTINTA nr. 802 din 15 februarie 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

396. DECIZIE nr. 346 din 30 iulie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

397. SENTINTA nr. 2786 din 20 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

398. SENTINTA nr. 2326 din 23 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

399. DECIZIE nr. 54 din 10 februarie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

400. DECIZIE nr. 623 din 17 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

401. DECIZIE nr. 81 din 11 februarie 2021
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

402. DECIZIE nr. 34 din 24 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

403. DECIZIE nr. 198 din 24 martie 2021
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

404. DECIZIE nr. 64 din 16 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

405. DECIZIE nr. 248 din 25 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

406. SENTINTA nr. 1045 din 17 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

407. SENTINTA nr. 398 din 10 mai 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

408. SENTINTA nr. 426 din 01 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

409. DECIZIE nr. 1171 din 20 mai 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

410. SENTINTA nr. 82 din 02 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

411. SENTINTA nr. 912 din 03 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

412. DECIZIE nr. 822 din 30 iunie 2021
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

413. DECIZIE nr. 872 din 14 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

414. SENTINTA nr. 127 din 11 iunie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

415. DECIZIE nr. 1805 din 18 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

416. SENTINTA nr. 4078 din 17 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

417. SENTINTA nr. 6461 din 09 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

418. INCHEIERE nr. 826 din 14 iunie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

419. SENTINTA nr. 839 din 11 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

420. DECIZIE nr. 780 din 18 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

421. SENTINTA nr. 701 din 30 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

422. SENTINTA nr. 6100 din 01 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

423. SENTINTA nr. 6526 din 14 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

424. SENTINTA nr. 396 din 10 martie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

425. DECIZIE nr. 588 din 09 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

426. SENTINTA nr. 8256 din 29 iulie 2021
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

427. SENTINTA nr. 904 din 29 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

428. DECIZIE nr. 1118 din 22 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

429. SENTINTA nr. 358 din 29 septembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

430. SENTINTA nr. 200 din 08 septembrie 2021
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

431. DECIZIE nr. 655 din 13 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

432. SENTINTA nr. 976 din 25 mai 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

433. SENTINTA nr. 1074 din 28 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

434. SENTINTA nr. 1860 din 02 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

435. SENTINTA nr. 1460 din 02 noiembrie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

436. SENTINTA nr. 2064 din 25 octombrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

437. DECIZIE nr. 1159 din 26 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

438. SENTINTA nr. 7726 din 28 septembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

439. SENTINTA nr. 1044 din 18 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

440. SENTINTA nr. 10983 din 18 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

441. DECIZIE nr. 383 din 21 octombrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

442. SENTINTA nr. 578 din 27 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

443. SENTINTA nr. 4408 din 17 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

444. SENTINTA nr. 2392 din 26 noiembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

445. SENTINTA nr. 1980 din 10 noiembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

446. DECIZIE nr. 5817 din 17 noiembrie 2021
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

447. DECIZIE nr. 1512 din 02 decembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

448. DECIZIE nr. 3085 din 09 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

449. DECIZIE nr. 4646 din 11 noiembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

450. DECIZIE nr. 1895 din 10 decembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

451. SENTINTA nr. 1261 din 24 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

452. SENTINTA nr. 13862 din 13 decembrie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

453. INCHEIERE nr. 1734 din 15 decembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

454. SENTINTA nr. 287 din 17 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

455. SENTINTA nr. 15306 din 26 noiembrie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

456. DECIZIE nr. 72 din 21 februarie 2022
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

457. DECIZIE nr. 18 din 17 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

458. DECIZIE nr. 767 din 11 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

459. SENTINTA nr. 1456 din 08 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

460. DECIZIE nr. 130 din 11 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

461. DECIZIE nr. 414 din 20 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

462. SENTINTA nr. 1567 din 13 martie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

463. DECIZIE nr. 2490 din 20 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

464. SENTINTA nr. 3665 din 29 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

465. SENTINTA nr. 1316 din 14 mai 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

466. SENTINTA nr. 6104 din 04 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

467. SENTINTA nr. 1763 din 21 mai 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

468. DECIZIE nr. 368 din 10 aprilie 2019
actiune în anulare

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

469. DECIZIE nr. 3373 din 24 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

470. SENTINTA nr. 2548 din 26 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

471. SENTINTA nr. 2541 din 04 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

472. SENTINTA nr. 1544 din 14 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

473. DECIZIE nr. 830 din 10 iulie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

474. DECIZIE nr. 1111 din 10 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

475. SENTINTA nr. 415 din 13 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

476. DECIZIE nr. 920 din 20 iunie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

477. SENTINTA nr. 1632 din 05 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

478. SENTINTA nr. 6061 din 30 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

479. SENTINTA nr. 1118 din 26 februarie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

480. SENTINTA nr. 2504 din 21 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

481. SENTINTA nr. 1770 din 30 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

482. SENTINTA nr. 1676 din 27 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

483. DECIZIE nr. 1238 din 26 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

484. SENTINTA nr. 628 din 25 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

485. SENTINTA nr. 336 din 23 septembrie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

486. SENTINTA nr. 1067 din 18 septembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

487. DECIZIE nr. 734 din 10 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

488. SENTINTA nr. 279 din 04 septembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

489. SENTINTA nr. 420 din 19 iulie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

490. SENTINTA nr. 8047 din 27 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

491. SENTINTA nr. 1949 din 26 iunie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

492. DECIZIE nr. 709 din 24 iunie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

493. SENTINTA nr. 1081 din 07 iunie 2019
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

494. DECIZIE nr. 422 din 23 aprilie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

495. SENTINTA nr. 791 din 09 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

496. SENTINTA nr. 1045 din 02 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

497. SENTINTA nr. 1833 din 27 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

498. SENTINTA nr. 198 din 14 martie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

499. SENTINTA nr. 4 din 26 februarie 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

500. SENTINTA nr. 659 din 22 februarie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

501. SENTINTA nr. 388 din 31 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS245240 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Jirlau

Monitor: 231 din 29-11-2022

2. PCBS245246 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Sanmartin

Monitor: 231 din 29-11-2022

3. PCBS245245 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Garbova

Monitor: 231 din 29-11-2022

4. PCBS245239 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Jirlau

Monitor: 231 din 29-11-2022

5. PCBS245238 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Jirlau

Monitor: 231 din 29-11-2022

6. CCBS245229 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Sinesti

Ofertant: S.C. General Complex Mixt S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

7. CCBS245237 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Dridu

Ofertant: S.C. Taverna Tuliman Concept - S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

8. PCON245228 29.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Faraoani

Monitor: 231 din 29-11-2022

9. PINC245235 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 231 din 29-11-2022

10. PINC245241 29.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Militara 01295 Bucuresti

Monitor: 231 din 29-11-2022

11. PINC245242 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Monitor: 231 din 29-11-2022

12. PINC245244 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Monitor: 231 din 29-11-2022

13. PINC245230 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Vedea

Monitor: 231 din 29-11-2022

14. PINC245247 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Sanmartin

Monitor: 231 din 29-11-2022

15. PINC245248 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 231 din 29-11-2022

16. PINC245249 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 231 din 29-11-2022

17. PINC245251 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 231 din 29-11-2022

18. PINC245231 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Colegiul Alexandru cel Bun

Monitor: 231 din 29-11-2022

19. CINC245233 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: S.C. FAN FLAVIA - S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

20. CINC245234 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Maracineni

Ofertant: S.C. Happy Purple Butterflies S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

21. PVNZ245227 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Sendreni

Monitor: 231 din 29-11-2022

22. PVNZ245232 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Sagu

Monitor: 231 din 29-11-2022

23. PVNZ245250 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Ghiroda

Monitor: 231 din 29-11-2022

24. CVNZ245243 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Paulesti

Ofertant: Chircu Macovei

Monitor: 231 din 29-11-2022

25. CVNZ245236 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sercaia

Ofertant: Caldarar Neculai

Monitor: 231 din 29-11-2022

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 8 decembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 22 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa