Actualizare (1) din data 08-06-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 799 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

2. DECRET nr. 800 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

3. DECRET nr. 801 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

4. DECRET nr. 802 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

5. DECRET nr. 803 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

6. DECRET nr. 804 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

7. DECRET nr. 805 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

8. DECRET nr. 806 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

9. DECIZIE nr. 151 din 7 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ghincea Marius-Cristian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

10. DECIZIE nr. 152 din 7 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe-Dănuţ Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 61 din 6 iunie 2023
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

12. LEGE nr. 162 din 31 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

13. DECRET nr. 792 din 31 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

14. ORDIN nr. 2.228 din 31 mai 2023
pentru aprobarea modelului deciziei de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

15. LEGE nr. 166 din 31 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

16. DECRET nr. 796 din 31 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 31 mai 2023
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

18. LEGE nr. 159 din 30 mai 2023
pentru aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022, şi a Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

19. DECRET nr. 780 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022, şi a Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

20. ORDIN nr. 214 din 30 mai 2023
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

21. ORDIN nr. 215 din 30 mai 2023
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

22. ORDIN nr. 1.180 din 30 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2023 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

23. ORDIN nr. 886/C din 26 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

24. REGULAMENT din 26 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

25. ORDIN nr. 1.457 din 25 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

26. REGULAMENT din 25 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

27. ORDIN nr. 3.046 din 23 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

28. REGULAMENT din 23 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

29. ORDIN nr. 20.608 din 19 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

30. NORME METODOLOGICE din 19 mai 2023
pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

31. ORDIN nr. 1.606 din 11 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

32. REGULAMENT din 11 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

33. ORDIN nr. 4.057 din 21 aprilie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

34. REGULAMENT din 21 aprilie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

35. ORDIN nr. M.70 din 30 martie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

36. REGULAMENT din 30 martie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

37. DECIZIA nr. 72 din 2 martie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

38. ORDIN nr. 26 din 24 februarie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

39. REGULAMENT din 24 februarie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

40. ORDIN nr. 182 din 9 februarie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

41. REGULAMENT din 9 februarie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

42. DECIZIA nr. 573 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2023/1068 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1068 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru ciantraniliprol din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1064 al Comisiei din 26 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1064 al Comisiei din 26 mai 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Haricot de Soissons (IGP)]

3. Regulamentul (UE) 2023/1065 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1065 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clorura de ribozid-nicotinamidă adăugată în alimente (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1071 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1071 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anumitor anexe la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/620 în ceea ce privește aprobarea sau retragerea statutului de indemn de boală al anumitor state membre sau zone ori compartimente ale acestora cu privire la anumite boli listate și aprobarea programelor de eradicare pentru anumite boli listate (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul (UE) 2023/1067 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1067 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de specializare (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul (UE) 2023/1066 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1066 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare și dezvoltare (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1063 al Comisiei din 26 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1063 al Comisiei din 26 mai 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Suruç Narı (DOP)]

8. Regulamentul (UE) 2023/1062 al Consiliului din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1062 al Consiliului din 1 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/194 de stabilire, pentru anul 2023, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara Uniunii, precum și de stabilire, pentru anii 2023 și 2024, a acestor posibilități de pescuit pentru anumite stocuri de pești de adâncime

9. Decizia (UE) 2023/1075 a Consiliului din 1 iunie 2023
Decizia (UE) 2023/1075 a Consiliului din 1 iunie 2023 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în ceea ce privește instituțiile Uniunii și administrația publică a acesteia

10. Convenţia Consiliului Europei
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice Istanbul, 11.V.2011

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1073 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1073 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind acordarea unei autorizații la nivelul Uniunii pentru produsul biocid unic Spray On wipes în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Decizia (UE) 2023/1074 a Consiliului din 25 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1074 a Consiliului din 25 mai 2023 de autorizare a începerii negocierilor în vederea încheierii unui protocol între Uniunea Europeană și Republica Kazahstan de modificare a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, ale vinurilor și ale băuturilor spirtoase

13. Regulamentul (UE) 2023/1069 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1069 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bixafen, ciprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpiroximat, flutianil, izoxaflutol, mandipropamid, metoxifenozid și spinetoram din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia (UE) 2023/1076 a Consiliului din 1 iunie 2023
Decizia (UE) 2023/1076 a Consiliului din 1 iunie 2023 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie penală și în ceea ce privește azilul și nereturnarea

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1072 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1072 al Comisiei din 1 iunie 2023 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2023

16. Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2022 (ELA)
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2022 – Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)

17. Situația veniturilor și cheltuielilor (EFSA) – Bugetul rectificativ nr. 1
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) – Bugetul rectificativ nr. 1

18. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Obiective și instrumente pentru o Europă rurală inteligentă

19. Rata de schimb a monedei euro - 26 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 26 mai 2023

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11126
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11126 – TOWERBROOK / LOV GROUP / ELOCGA / THE INDEPENDENTS) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Servicii de închiriere pe termen scurt a locuințelor: echilibrarea nevoilor comunităților locale, ale antreprenorilor și ale călătorilor

22. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Rata de schimb a monedei euro - 29 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 29 mai 2023

24. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Utilizarea durabilă a pesticidelor

25. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor privind propunerea de directivă privind azbestul

26. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Viitorul Parteneriatului estic din perspectivă locală și regională

27. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor pe tema Valorificarea talentelor în regiunile Europei

28. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10859
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11056
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11056 – ONE / MACQUARIE / TRAPAC) (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Legea europeană privind libertatea mass-mediei

31. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind inițiativa de consolidare a dialogului social

32. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11094
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11094 – CD&R / STONE POINT / FOCUS) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

33. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

34. Regulamentul delegat (UE) 2023/960 al Comisiei din 1 februarie 2023
Regulamentul delegat (UE) 2023/960 al Comisiei din 1 februarie 2023 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește data de aplicare anuală a calculelor numărului mediu zilnic de tranzacții pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă în scopul determinării pasurilor de cotare (Text cu relevanță pentru SEE)

35. Declarație privind competența Uniunii Europene
Declarație privind competența Uniunii Europene în ceea ce privește chestiunile reglementate de Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Actualizare (1) din data 07-06-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 797 din 6 iunie 2023
privind avansarea la gradul profesional de chestor principal de poliţie şi încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

2. DECRET nr. 798 din 6 iunie 2023
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

3. DECIZIE nr. 147 din 6 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Cristina Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

4. DECIZIE nr. 148 din 6 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

5. DECIZIE nr. 149 din 6 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

6. DECIZIE nr. 150 din 6 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 28 din 6 iunie 2023
pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Stoica Ciprian-Titi

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06.06.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 29 din 6 iunie 2023
pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Dămureanu Ringo

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06.06.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 30 din 6 iunie 2023
pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Coarnă Dumitru

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06.06.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 31 din 6 iunie 2023
pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Scripnic Lilian

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06.06.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 iunie 2023
pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Coleşa Ilie-Alin

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06.06.2023

12. HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 iunie 2023
pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Muncaciu Sorin-Titus

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06.06.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 527 din 31 mai 2023
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2021/782 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

14. HOTĂRÂRE nr. 528 din 31 mai 2023
privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 530 din 31 mai 2023
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 mai 2023
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 06.06.2023

17. HOTĂRÂRE nr. 58 din 30 mai 2023
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune de promovare a reparării bunurilor şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.394 şi a Directivelor (UE) 2019/771 şi (UE) 2020/1.828 - COM (2023) 155 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

18. HOTĂRÂRE nr. 59 din 30 mai 2023
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea şi supravegherea pieţei echipamentelor mobile fără destinaţie rutieră care circulă pe drumurile publice şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1.020 - COM (2023) 178 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

19. HOTĂRÂRE nr. 60 din 30 mai 2023
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea actelor autentice în materie de filiaţie şi privind crearea unui certificat de filiaţie european - COM (2022) 695 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 06.06.2023

20. DECIZIA nr. 284 din 17 mai 2023
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor acte normative, în ansamblu, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 9 alin. (5)], ale art. I pct. 17 [cu referire la art. 139^1], ale art. I pct. 19 [cu referire la art. 145^1 alin. (3)], ale art. I pct. 34 [cu referire la art. 281 alin. (4)], ale art. I pct. 38 [cu referire la art. 345 alin. (1^1) şi (1^2)], ale art. I pct. 43 [cu referire la art. 374 alin. (11) şi (12)], ale art. I pct. 44 [cu referire la art. 375 alin. (3)], ale art. I pct. 45 [cu referire la art. 377 alin. (5)], ale art. I pct. 48 [cu referire la art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a)], ale art. I pct. 62 [cu referire la art. 595 alin. (1^1) lit. b)] şi ale art. II alin. (2) din aceeaşi lege

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 06.06.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1061 a Comisiei din 31 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1061 a Comisiei din 31 mai 2023 privind stabilirea listei documentelor de călătorie ale Federației Ruse eliberate în regiuni sau teritorii din Ucraina care sunt ocupate de Federația Rusă sau în teritorii separatiste din Georgia care nu se află sub controlul guvernului georgian sau eliberate persoanelor rezidente în regiunile sau teritoriile respective, care nu sunt acceptate ca documente de călătorie valabile în scopul eliberării unei vize sau al trecerii frontierelor externe

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1058 al Comisiei din 30 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1058 al Comisiei din 30 mai 2023 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat sălbatic cu pene (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1057 al Comisiei din 26 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1057 al Comisiei din 26 mai 2023 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

4. Decizia (UE) 2023/1056 a Consiliului din 25 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1056 a Consiliului din 25 mai 2023 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

5. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/192 al Consiliului din 30 ianuarie 2023
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/192 al Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26 I din 30 ianuarie 2023)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1060 a Comisiei din 30 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1060 a Comisiei din 30 mai 2023 privind un standard armonizat pentru metodele de încercare și cerințele pentru a demonstra că capacele și capacele din plastic rămân atașate recipientelor pentru băuturi, elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304 din 22 noiembrie 2011)

8. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1684 a Comisiei din 28 septembrie 2022
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1684 a Comisiei din 28 septembrie 2022 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Taiwan (Prezenta decizie nu ar trebui să fie interpretată ca reflectând poziția oficială a Uniunii Europene cu privire la statutul juridic al Taiwanului.) cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește casele de compensare pentru contracte futures aflate sub supravegherea Comisiei de Supraveghere Financiară (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO L 252 din 30 septembrie 2022)

9. Rectificare la Decizia (PESC) 2023/193 a Consiliului din 30 ianuarie 2023
Rectificare la Decizia (PESC) 2023/193 a Consiliului din 30 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26 I din 30 ianuarie 2023)

10. Acord între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei
Acord între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a Retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

11. Decizia (UE) 2023/1059 a Consiliului din 25 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1059 a Consiliului din 25 mai 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului specializat privind coordonarea sistemelor de securitate socială instituit prin Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în ceea ce privește desemnarea instituției financiare care va servi drept referință pentru stabilirea ratei dobânzii de întârziere și a cursului de schimb pentru conversiile valutare, precum și data care trebuie luată în considerare pentru stabilirea cursului de schimb

12. Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont aplicabile de la 1 iunie 2023 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1.)]

13. Rata de schimb a monedei euro - 25 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 25 mai 2023

14. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

15. Concluziile Consiliului privind artiștii aflați în situații de risc și artiștii strămutați
Concluziile Consiliului privind artiștii aflați în situații de risc și artiștii strămutați

16. Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini
Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate din sectorul produselor agricole și alimentare, menționată la articolul 6b alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei

17. Rezoluția reprezentanților guvernelor statelor membre
Rezoluția reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, de revizuire a reprezentării statelor membre ale UE în cadrul Consiliului fondator al WADA și a coordonării pozițiilor statelor membre înaintea reuniunilor WADA

18. Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor
Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind revizuirea Planului de lucru pentru Strategia UE pentru tineret pe perioada 2022-2024

19. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11016
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11016 – AIR LIQUIDE / ADP / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11006
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11006 – ONE / MACQUARIE / YTI) (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre
Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind dimensiunea socială a unei Europe durabile pentru tineret

22. Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum este modificată prin Decizia (PESC) 2023/1035 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1027 al Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

23. Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre
Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind rezultatele celui de al nouălea ciclu al dialogului UE cu tinerii

24. Publicarea unui anunț de post vacant (COM/2023/10433)
COMUNICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 29 ALINEATUL (2) DIN STATUTUL FUNCȚIONARILOR - Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de șef de reprezentanță la Sofia – Reprezentanța în Bulgaria (gradul AD 14) în cadrul Direcției Generale Comunicare (DG COMM) COM/2023/10433

25. Concluziile Consiliului
Concluziile Consiliului privind măsurile suplimentare necesare pentru ca recunoașterea reciprocă automată în domeniul educației și al formării să devină o realitate

26. Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

27. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11092
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11092 – BLACKSTONE / CDPQ / INVENERGY / AEP RENEWABLES / AEP WIND HOLDINGS / TRENT WIND FARM / DESERT SKY WIND FARM) (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre
Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, de revizuire a Rezoluției din 2011 privind reprezentarea statelor membre ale UE în cadrul Consiliului Fondator al WADA și coordonarea pozițiilor UE și ale statelor membre înaintea reuniunilor WADA

29. Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre
Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind reprezentarea statelor membre ale UE în cadrul Consiliului Fondator al WADA și coordonarea pozițiilor UE și ale statelor membre înaintea reuniunilor WADA

30. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre
Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind rolul UE în combaterea dopajului la nivel internațional

Actualizare (2) din data 07-06-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.404 din 31 mai 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 4.135/2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 07.06.2023

2. LEGE nr. 160 din 31 mai 2023
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

3. DECRET nr. 790 din 31 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

4. LEGE nr. 161 din 31 mai 2023
pentru modificarea art. 11 lit. a) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

5. DECRET nr. 791 din 31 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 11 lit. a) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

6. LEGE nr. 164 din 31 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

7. DECRET nr. 794 din 31 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

8. LEGE nr. 165 din 31 mai 2023
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

9. DECRET nr. 795 din 31 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

10. ORDIN nr. 1.854 din 30 mai 2023
pentru aplicarea în trimestrul I 2023 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 07.06.2023

11. ORDIN nr. 4.366 din 30 mai 2023
privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al examenului naţional de bacalaureat - 2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 07.06.2023

12. ORDIN nr. 1.834 din 29 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 07.06.2023

13. ORDIN nr. 71 din 4 mai 2023
privind modificarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Creştine după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 897/2008

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 07.06.2023

14. DECIZIA nr. 22 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 07.06.2023

15. DECIZIA nr. 35 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 07.06.2023

16. DECIZIA nr. 637 din 13 decembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului şi ale art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi a ordonanţelor de urgenţă, în ansamblul lor

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 07.06.2023

17. DECIZIA nr. 639 din 13 decembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 07.06.2023

18. HOTĂRÂREA nr. 620 din 27 iunie 2001
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

19. REGULAMENT din 27 iunie 2001
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 4266 din 31 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

2. SENTINTA nr. 179 din 20 august 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

3. DECIZIE nr. 414 din 13 august 2020
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

4. SENTINTA nr. 4444 din 14 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 9455 din 30 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 665 din 07 octombrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

7. DECIZIE nr. 404 din 13 octombrie 2020
asocierea pentru savârsirea de infractiuni (art. 323 C.p.)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

8. SENTINTA nr. 5651 din 24 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

9. SENTINTA nr. 751 din 28 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

10. SENTINTA nr. 12970 din 03 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 803 din 07 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

12. DECIZIE nr. 2851 din 04 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

13. SENTINTA nr. 1180 din 27 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

14. DECIZIE nr. 569 din 14 octombrie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

15. SENTINTA nr. 1399 din 12 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

16. SENTINTA nr. 2798 din 03 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

17. DECIZIE nr. 2801 din 10 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

18. SENTINTA nr. 388 din 03 decembrie 2019
atribuire beneficiu contract de închiriere Legea nr.114/1996

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

19. DECIZIE nr. 627 din 16 februarie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

20. SENTINTA nr. 826 din 24 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

21. DECIZIE nr. 218 din 01 aprilie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

22. SENTINTA nr. 1278 din 15 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

23. SENTINTA nr. 784 din 09 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

24. DECIZIE nr. 263 din 05 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

25. DECIZIE nr. 470 din 14 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

26. DECIZIE nr. 127 din 22 aprilie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

27. DECIZIE nr. 615 din 21 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

28. SENTINTA nr. 1959 din 10 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

29. SENTINTA nr. 3891 din 04 iunie 2021
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

30. DECIZIE nr. 2363 din 08 iulie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

31. SENTINTA nr. 1134 din 08 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

32. SENTINTA nr. 1288 din 14 iulie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

33. SENTINTA nr. 995 din 14 iulie 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

34. SENTINTA nr. 945 din 15 iunie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

35. SENTINTA nr. 3279 din 30 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

36. SENTINTA nr. 717 din 01 iulie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

37. SENTINTA nr. 444 din 22 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU BUJOR

38. SENTINTA nr. 1037 din 06 iulie 2021
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

39. DECIZIE nr. 938 din 14 iulie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

40. SENTINTA nr. 1672 din 05 august 2021
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

41. SENTINTA nr. 8488 din 19 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 1182 din 10 august 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

43. SENTINTA nr. 7179 din 28 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

44. DECIZIE nr. 608 din 07 septembrie 2021
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

45. SENTINTA nr. 1973 din 24 august 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

46. INCHEIERE nr. 5660 din 09 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

47. DECIZIE nr. 2488 din 06 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

48. SENTINTA nr. 608 din 13 septembrie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

49. DECIZIE nr. 195 din 13 septembrie 2021
deschiderea procedurii la cererea debitorului

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

50. SENTINTA nr. 1437 din 28 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

51. SENTINTA nr. 1916 din 13 octombrie 2021
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

52. SENTINTA nr. 911 din 15 octombrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

53. SENTINTA nr. 196 din 20 octombrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

54. DECIZIE nr. 561 din 21 octombrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

55. DECIZIE nr. 701 din 07 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

56. SENTINTA nr. 10451 din 02 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

57. SENTINTA nr. 10459 din 03 noiembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 1401 din 11 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

59. SENTINTA nr. 8184 din 16 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

60. SENTINTA nr. 1021 din 17 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

61. SENTINTA nr. 12135 din 16 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 8089 din 20 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

63. DECIZIE nr. 1315 din 14 decembrie 2021
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 18013 din 23 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

65. DECIZIE nr. 167 din 03 martie 2021
conflict de interese (art.301 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

66. SENTINTA nr. 706 din 03 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

67. SENTINTA nr. 913 din 08 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

68. INCHEIERE nr. 134 din 14 ianuarie 2022
cautiune

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

69. SENTINTA nr. 7 din 12 ianuarie 2022
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

70. DECIZIE nr. 120 din 20 ianuarie 2022
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

71. SENTINTA nr. 8012 din 20 decembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 180 din 01 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

73. SENTINTA nr. 83 din 23 ianuarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

74. DECIZIE nr. 109 din 01 februarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

75. DECIZIE nr. 445 din 19 martie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

76. DECIZIE nr. 406 din 06 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

77. SENTINTA nr. 948 din 30 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

78. DECIZIE nr. 475 din 08 mai 2019
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

79. DECIZIE nr. 1026 din 18 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

80. SENTINTA nr. 982 din 26 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

81. SENTINTA nr. 534 din 18 iunie 2019
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

82. SENTINTA nr. 3971 din 19 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

83. SENTINTA nr. 545 din 05 aprilie 2019
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

84. SENTINTA nr. 1792 din 04 iulie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

85. SENTINTA nr. 347 din 03 iulie 2019
omorul deosebit de grav (art. 176 C.p.)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

86. DECIZIE nr. 696 din 12 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

87. SENTINTA nr. 4454 din 27 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

88. DECIZIE nr. 1076 din 11 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

89. DECIZIE nr. 778 din 23 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

90. DECIZIE nr. 2228 din 03 iunie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

91. SENTINTA nr. 262 din 25 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

92. SENTINTA nr. 6638 din 14 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

93. SENTINTA nr. 1072 din 07 octombrie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

94. SENTINTA nr. 4483 din 27 septembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

95. SENTINTA nr. 4818 din 26 iunie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 497 din 25 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

97. SENTINTA nr. 1294 din 07 iunie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

98. SENTINTA nr. 482 din 10 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

99. SENTINTA nr. 1830 din 02 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

100. DECIZIE nr. 220 din 24 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

101. SENTINTA nr. 3828 din 24 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

102. SENTINTA nr. 458 din 17 aprilie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

103. DECIZIE nr. 1718 din 12 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

104. DECIZIE nr. 144 din 04 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

105. SENTINTA nr. 369 din 22 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

106. SENTINTA nr. 341 din 15 martie 2019
actiune în daune contractuale

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

107. SENTINTA nr. 519 din 15 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

108. SENTINTA nr. 158 din 07 februarie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

109. DECIZIE nr. 2 din 08 ianuarie 2019
vatamarea corporala (art.194 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

110. DECIZIE nr. 1088 din 29 octombrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

111. SENTINTA nr. 1452 din 25 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

112. DECIZIE nr. 321 din 09 octombrie 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

113. SENTINTA nr. 6773 din 17 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

114. DECIZIE nr. 1523 din 12 noiembrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

115. DECIZIE nr. 811 din 10 decembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

116. SENTINTA nr. 1751 din 30 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

117. SENTINTA nr. 6149 din 16 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

118. SENTINTA nr. 2351 din 15 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

119. DECIZIE nr. 2814 din 16 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

120. INCHEIERE nr. 3375 din 24 octombrie 2019
anulare/reducere amenda (art.284 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

121. SENTINTA nr. 21 din 08 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

122. DECIZIE nr. 17 din 14 ianuarie 2020
actiune în anulare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

123. DECIZIE nr. 68 din 21 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

124. SENTINTA nr. 416 din 17 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

125. SENTINTA nr. 6690 din 08 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

126. DECIZIE nr. 5 din 10 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

127. SENTINTA nr. 2519 din 26 septembrie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA IASI

128. DECIZIE nr. 403 din 09 martie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

129. SENTINTA nr. 11 din 13 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

130. SENTINTA nr. 2686 din 18 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

131. DECIZIE nr. 104 din 03 aprilie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

132. SENTINTA nr. 1134 din 14 mai 2020
santajul (art.207 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

133. DECIZIE nr. 409 din 04 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

134. SENTINTA nr. 2545 din 24 iunie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 1444 din 10 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 1547 din 15 iulie 2020
falsul în declaratii (art.326 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

137. SENTINTA nr. 1726 din 02 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

138. DECIZIE nr. 432 din 24 iunie 2020
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

139. SENTINTA nr. 1920 din 16 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

140. SENTINTA nr. 430 din 28 iulie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 249925 06.06.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Neamt

Monitor: 102 din 06-06-2023

2. PPF 249928 06.06.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Monitor: 102 din 06-06-2023

3. PPF 249932 06.06.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Toplita

Monitor: 102 din 06-06-2023

4. PPF 249933 06.06.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Toplita

Monitor: 102 din 06-06-2023

5. CPF 249922 06.06.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Ofertant: Asociatia Caritas Alba Iulia

Monitor: 102 din 06-06-2023

6. CPF 249926 06.06.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Ofertant: Asociatia Pensionarilor din Sebes

Monitor: 102 din 06-06-2023

7. CPF 249946 06.06.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Mintiu Gherlii

Ofertant: Asociatia Sportiva Vulturul Bunesti

Monitor: 102 din 06-06-2023

8. RPF 249945 06.06.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Agentia Nationala pentru Romi - Bucuresti

Monitor: 102 din 06-06-2023

9. PCON249940 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: UAT Deleni

Monitor: 102 din 06-06-2023

10. PCON249938 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ibanesti

Monitor: 102 din 06-06-2023

11. PCON249927 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Monitor: 102 din 06-06-2023

12. PCON249944 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primria Comunei Lunca

Monitor: 102 din 06-06-2023

13. CCON249936 31.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Negresti

Ofertant: Dida Cristian

Monitor: 102 din 06-06-2023

14. CCON249931 31.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Ofertant: Radu Georgica

Monitor: 102 din 06-06-2023

15. CCON249920 31.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al comunei Bucovat

Ofertant: Manda I. Gabriela Cab. Med. Medicina de Familie

Monitor: 102 din 06-06-2023

16. PINC249941 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Titu

Monitor: 102 din 06-06-2023

17. PINC249930 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Botesti

Monitor: 102 din 06-06-2023

18. PINC249948 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Targu-Neamt

Monitor: 102 din 06-06-2023

19. PINC249947 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Targu-Neamt

Monitor: 102 din 06-06-2023

20. PINC249939 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ibanesti

Monitor: 102 din 06-06-2023

21. PINC249937 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ditrau

Monitor: 102 din 06-06-2023

22. PINC249935 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ditrau

Monitor: 102 din 06-06-2023

23. PINC249923 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Monitor: 102 din 06-06-2023

24. PINC249929 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Rasnov

Monitor: 102 din 06-06-2023

25. PINC249934 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: UAT Deleni

Monitor: 102 din 06-06-2023

26. PINC249942 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Titu

Monitor: 102 din 06-06-2023

27. PVNZ249921 31.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Copsa Mica

Monitor: 102 din 06-06-2023

28. CVNZ249943 31.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Malini

Ofertant: Tofan Vasile Marius

Monitor: 102 din 06-06-2023

Actualizare (1) din data 06-06-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 25 din 31 mai 2023
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport de evaluare privind cadrele strategice naţionale pentru romi ale statelor membre - COM (2023) 7

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 mai 2023
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană - COM (2023) 38

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 27 din 31 mai 2023
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin valorificarea întregului său potenţial de gestionare a tranziţiilor echitabile - COM (2023) 40

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

4. ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2023

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

5. ORDIN nr. 1.859 din 30 mai 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 516 din 26 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de investiţii şi intervenţie în cazarma 338 Focşani"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 517 din 26 mai 2023
privind trecerea imobilului 2792 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Moisei, judeţul Maramureş, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 519 din 26 mai 2023
privind modificarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 522 din 26 mai 2023
pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României 2023-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

10. CIRCULARĂ nr. 23 din 26 mai 2023
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

11. DECIZIA nr. 283 din 17 mai 2023
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 [cu referire la art. 297 alin. (1)] şi pct. 4 [cu referire la art. 298 alin. (1)], ale art. V, precum şi a sintagmei "a unei decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dezlegarea unei chestiuni de drept sau în soluţionarea unui recurs în interesul legii" din cuprinsul art. III pct. 1 [cu referire la art. 3 alin. (3)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 06.06.2023

12. DECIZIA nr. 20 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

13. DECIZIA nr. 513 din 3 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06.06.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1899 din 06 octombrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

2. SENTINTA nr. 243 din 17 septembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

3. DECIZIE nr. 880 din 23 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

4. SENTINTA nr. 1873 din 06 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

5. DECIZIE nr. 1091 din 22 octombrie 2020
retinere nava

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

6. SENTINTA nr. 4469 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

7. SENTINTA nr. 11123 din 02 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

8. DECIZIE nr. 486 din 22 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

9. SENTINTA nr. 15133 din 12 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 856 din 21 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

11. SENTINTA nr. 2972 din 19 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

12. SENTINTA nr. 1046 din 20 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

13. SENTINTA nr. 9511 din 07 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

14. DECIZIE nr. 1192 din 15 decembrie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

15. SENTINTA nr. 244 din 08 octombrie 2020
contestatie la executare (art.461 C.p.p.)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

16. SENTINTA nr. 8544 din 03 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

17. SENTINTA nr. 1371 din 02 decembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

18. SENTINTA nr. 122 din 27 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

19. DECIZIE nr. 83 din 20 ianuarie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

20. DECIZIE nr. 83 din 29 ianuarie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

21. SENTINTA nr. 650 din 27 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

22. SENTINTA nr. 179 din 12 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

23. DECIZIE nr. 430 din 28 octombrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

24. DECIZIE nr. 17 din 11 februarie 2021
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

25. SENTINTA nr. 2221 din 10 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

26. SENTINTA nr. 386 din 05 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

27. SENTINTA nr. 3470 din 29 martie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

28. DECIZIE nr. 130 din 03 februarie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

29. SENTINTA nr. 2847 din 12 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

30. SENTINTA nr. 458 din 18 martie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

31. DECIZIE nr. 295 din 16 aprilie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

32. SENTINTA nr. 1475 din 01 martie 2021
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

33. DECIZIE nr. 280 din 22 aprilie 2021
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

34. SENTINTA nr. 312 din 02 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

35. DECIZIE nr. 693 din 21 aprilie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

36. SENTINTA nr. 161 din 02 aprilie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

37. SENTINTA nr. 753 din 22 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

38. SENTINTA nr. 180 din 03 februarie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

39. SENTINTA nr. 1561 din 18 februarie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

40. DECIZIE nr. 710 din 18 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

41. DECIZIE nr. 113 din 26 mai 2021
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

42. DECIZIE nr. 2153 din 02 iulie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

43. SENTINTA nr. 1656 din 08 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

44. SENTINTA nr. 10568 din 23 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 1175 din 05 august 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

46. SENTINTA nr. 3771 din 09 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

47. DECIZIE nr. 2161 din 28 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

48. DECIZIE nr. 42 din 06 iulie 2021
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

49. SENTINTA nr. 5251 din 08 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 956 din 23 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

51. SENTINTA nr. 4362 din 28 mai 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 131 din 17 martie 2021
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 1517 din 03 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

54. SENTINTA nr. 13178 din 27 septembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

55. SENTINTA nr. 1262 din 08 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

56. SENTINTA nr. 4497 din 22 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

57. SENTINTA nr. 717 din 17 septembrie 2021
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

58. DECIZIE nr. 1878 din 30 septembrie 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 11030 din 08 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

60. SENTINTA nr. 8774 din 07 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

61. DECIZIE nr. 1210 din 18 octombrie 2021
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

62. SENTINTA nr. 3297 din 28 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

63. SENTINTA nr. 1080 din 30 septembrie 2021
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

64. SENTINTA nr. 1178 din 29 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

65. SENTINTA nr. 11889 din 11 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

66. SENTINTA nr. 573 din 18 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

67. SENTINTA nr. 2170 din 04 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

68. SENTINTA nr. 633 din 25 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

69. DECIZIE nr. 16 din 23 noiembrie 2021
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

70. SENTINTA nr. 1141 din 13 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

71. DECIZIE nr. 969 din 13 decembrie 2021
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

72. SENTINTA nr. 10892 din 17 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 195 din 29 decembrie 2021
neexecutarea sanctiunilor penale (art.288 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

74. DECIZIE nr. 1371 din 16 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

75. INCHEIERE nr. 53 din 12 ianuarie 2022
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 3586 din 17 decembrie 2021
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

77. SENTINTA nr. 25 din 16 ianuarie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

78. SENTINTA nr. 263 din 28 februarie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

79. SENTINTA nr. 390 din 04 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

80. SENTINTA nr. 133 din 12 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

81. DECIZIE nr. 823 din 12 februarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

82. SENTINTA nr. 580 din 28 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

83. SENTINTA nr. 1109 din 02 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

84. DECIZIE nr. 384 din 27 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

85. SENTINTA nr. 196 din 21 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

86. DECIZIE nr. 804 din 21 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

87. DECIZIE nr. 648 din 09 mai 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

88. DECIZIE nr. 388 din 27 mai 2019
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

89. SENTINTA nr. 4839 din 18 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

90. DECIZIE nr. 119 din 16 mai 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

91. DECIZIE nr. 379 din 03 iulie 2019
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

92. INCHEIERE nr. 2431 din 24 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

93. DECIZIE nr. 2693 din 30 mai 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

94. SENTINTA nr. 665 din 20 mai 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

95. SENTINTA nr. 2346 din 03 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

96. SENTINTA nr. 2263 din 27 iunie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

97. SENTINTA nr. 8758 din 17 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

98. DECIZIE nr. 800 din 05 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

99. SENTINTA nr. 1605 din 05 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

100. SENTINTA nr. 1412 din 22 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

101. SENTINTA nr. 3514 din 27 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

102. SENTINTA nr. 10899 din 11 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

103. DECIZIE nr. 16 din 17 septembrie 2019
conflict de munca

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

104. SENTINTA nr. 1257 din 11 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

105. DECIZIE nr. 61 din 02 septembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

106. SENTINTA nr. 1129 din 21 august 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

107. SENTINTA nr. 419 din 24 mai 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

108. DECIZIE nr. 1253 din 21 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

109. SENTINTA nr. 330 din 09 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

110. SENTINTA nr. 5191 din 25 aprilie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

111. SENTINTA nr. 1873 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

112. SENTINTA nr. 598 din 17 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

113. DECIZIE nr. 624 din 17 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

114. SENTINTA nr. 2413 din 15 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

115. DECIZIE nr. 664 din 10 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

116. DECIZIE nr. 63 din 04 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

117. SENTINTA nr. 828 din 02 aprilie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

118. DECIZIE nr. 211 din 21 martie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

119. SENTINTA nr. 243 din 12 martie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

120. SENTINTA nr. 90 din 11 ianuarie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

121. SENTINTA nr. 11118 din 03 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

122. SENTINTA nr. 7222 din 29 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

123. SENTINTA nr. 1193 din 02 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

124. DECIZIE nr. 2135 din 11 decembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

125. SENTINTA nr. 2623 din 20 noiembrie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

126. SENTINTA nr. 1611 din 28 octombrie 2019
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

127. DECIZIE nr. 1124 din 02 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

128. SENTINTA nr. 4608 din 19 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

129. SENTINTA nr. 1319 din 20 noiembrie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

130. SENTINTA nr. 8077 din 09 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

131. DECIZIE nr. 1241 din 28 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

132. DECIZIE nr. 357 din 10 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

133. SENTINTA nr. 835 din 15 octombrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

134. SENTINTA nr. 1998 din 15 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

135. SENTINTA nr. 7000 din 07 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

136. SENTINTA nr. 6277 din 03 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

137. SENTINTA nr. 1014 din 11 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

138. DECIZIE nr. 1158 din 20 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

139. SENTINTA nr. 2844 din 05 decembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

140. SENTINTA nr. 11458 din 12 decembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

141. SENTINTA nr. 68 din 21 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

142. SENTINTA nr. 41 din 07 ianuarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

143. SENTINTA nr. 9997 din 19 decembrie 2019
drept de retentie

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

144. SENTINTA nr. 366 din 04 decembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

145. DECIZIE nr. 611 din 25 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

146. SENTINTA nr. 504 din 31 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

147. SENTINTA nr. 248 din 26 februarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

148. SENTINTA nr. 716 din 28 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 74 din 13 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

150. SENTINTA nr. 479 din 11 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

151. SENTINTA nr. 52 din 25 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

152. SENTINTA nr. 1868 din 11 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 786 din 10 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

154. SENTINTA nr. 1887 din 03 martie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

155. SENTINTA nr. 56 din 05 februarie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

156. SENTINTA nr. 437 din 15 aprilie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

157. SENTINTA nr. 46 din 06 aprilie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

158. SENTINTA nr. 5588 din 20 mai 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

159. SENTINTA nr. 3572 din 03 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

160. DECIZIE nr. 389 din 10 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

161. SENTINTA nr. 1262 din 11 iunie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

162. SENTINTA nr. 150 din 05 martie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

163. DECIZIE nr. 381 din 05 august 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

164. DECIZIE nr. 31 din 26 august 2020
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

165. SENTINTA nr. 5970 din 09 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

166. SENTINTA nr. 671 din 21 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

167. SENTINTA nr. 986 din 26 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

168. SENTINTA nr. 1948 din 25 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

169. DECIZIE nr. 737 din 29 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

170. SENTINTA nr. 5705 din 22 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

171. SENTINTA nr. 8190 din 22 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

172. DECIZIE nr. 308 din 03 noiembrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

173. SENTINTA nr. 451 din 23 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

174. SENTINTA nr. 1130 din 02 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

175. DECIZIE nr. 918 din 29 septembrie 2020
situatie juridica minor

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

176. DECIZIE nr. 1172 din 10 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

177. SENTINTA nr. 7201 din 17 noiembrie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

178. SENTINTA nr. 1949 din 04 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

179. SENTINTA nr. 10728 din 26 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

180. SENTINTA nr. 12272 din 05 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

181. SENTINTA nr. 624 din 03 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

182. SENTINTA nr. 10036 din 02 decembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

183. DECIZIE nr. 1074 din 03 decembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

184. SENTINTA nr. 4109 din 22 iulie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

185. SENTINTA nr. 1173 din 17 decembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

186. INCHEIERE nr. 1542 din 04 noiembrie 2020
actiune în anulare a hotarârii AGA

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

187. SENTINTA nr. 2967 din 13 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

188. SENTINTA nr. 16876 din 18 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

189. SENTINTA nr. 34 din 15 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

190. SENTINTA nr. 389 din 18 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

191. SENTINTA nr. 323 din 15 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

192. SENTINTA nr. 571 din 02 februarie 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

193. SENTINTA nr. 1345 din 11 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

194. DECIZIE nr. 235 din 18 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

195. DECIZIE nr. 109 din 18 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

196. DECIZIE nr. 1887 din 18 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

197. SENTINTA nr. 86 din 25 februarie 2021
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

198. DECIZIE nr. 62 din 18 martie 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

199. DECIZIE nr. 405 din 03 martie 2021
contestatie act

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

200. SENTINTA nr. 493 din 30 martie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

201. DECIZIE nr. 495 din 25 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

202. SENTINTA nr. 13232 din 07 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

203. SENTINTA nr. 82 din 20 aprilie 2021
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

204. DECIZIE nr. 221 din 01 aprilie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

205. SENTINTA nr. 2990 din 13 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

206. SENTINTA nr. 122 din 27 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

207. SENTINTA nr. 2545 din 08 aprilie 2021
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

208. DECIZIE nr. 412 din 13 mai 2021
amenintarea (art.206 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

209. DECIZIE nr. 713 din 13 mai 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

210. DECIZIE nr. 123 din 17 februarie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

211. SENTINTA nr. 589 din 12 aprilie 2021
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

212. SENTINTA nr. 2218 din 22 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

213. DECIZIE nr. 2382 din 26 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

214. SENTINTA nr. 2859 din 09 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

215. SENTINTA nr. 1082 din 27 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

216. SENTINTA nr. 3333 din 28 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

217. SENTINTA nr. 8703 din 30 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

218. SENTINTA nr. 8659 din 26 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

219. DECIZIE nr. 150 din 04 august 2021
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

220. DECIZIE nr. 586 din 11 august 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

221. SENTINTA nr. 371 din 02 martie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

222. DECIZIE nr. 3785 din 29 iunie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

223. SENTINTA nr. 3378 din 19 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

224. DECIZIE nr. 1101 din 11 iunie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

225. DECIZIE nr. 3104 din 08 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

226. DECIZIE nr. 1190 din 10 septembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

227. DECIZIE nr. 548 din 12 august 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

228. SENTINTA nr. 6842 din 16 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

229. SENTINTA nr. 6188 din 15 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

230. SENTINTA nr. 1435 din 16 septembrie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

231. SENTINTA nr. 558 din 18 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

232. SENTINTA nr. 7711 din 08 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

233. SENTINTA nr. 804 din 05 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

234. SENTINTA nr. 1166 din 19 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

235. SENTINTA nr. 10470 din 07 decembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

236. INCHEIERE nr. 332 din 10 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

237. SENTINTA nr. 16106 din 18 noiembrie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

238. DECIZIE nr. 1631 din 10 noiembrie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

239. DECIZIE nr. 1432 din 03 noiembrie 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

240. SENTINTA nr. 1458 din 23 decembrie 2021
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

241. DECIZIE nr. 765 din 09 februarie 2022
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

242. DECIZIE nr. 51 din 14 ianuarie 2022
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

243. SENTINTA nr. 418 din 30 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

244. SENTINTA nr. 14 din 04 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

245. SENTINTA nr. 95 din 10 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

246. DECIZIE nr. 325 din 13 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

247. SENTINTA nr. 63 din 04 februarie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

248. SENTINTA nr. 38 din 17 ianuarie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

249. DECIZIE nr. 227 din 23 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

250. DECIZIE nr. 185 din 13 martie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

251. DECIZIE nr. 347 din 12 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

252. SENTINTA nr. 277 din 18 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

253. SENTINTA nr. 1470 din 28 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

254. SENTINTA nr. 2392 din 07 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

255. SENTINTA nr. 480 din 18 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

256. DECIZIE nr. 170 din 22 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

257. DECIZIE nr. 21 din 11 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

258. SENTINTA nr. 614 din 16 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

259. DECIZIE nr. 680 din 27 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

260. SENTINTA nr. 514 din 21 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

261. SENTINTA nr. 1704 din 10 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

262. DECIZIE nr. 2006 din 24 iunie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

263. DECIZIE nr. 2999 din 04 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

264. DECIZIE nr. 812 din 19 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

265. DECIZIE nr. 945 din 23 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

266. SENTINTA nr. 8159 din 08 august 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

267. SENTINTA nr. 84 din 07 august 2019
Cereri în baza OUG 116/2009

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

268. DECIZIE nr. 771 din 08 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

269. DECIZIE nr. 1298 din 07 octombrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

270. SENTINTA nr. 3620 din 07 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

271. SENTINTA nr. 2469 din 26 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

272. SENTINTA nr. 740 din 09 septembrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

273. DECIZIE nr. 395 din 08 iulie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

274. SENTINTA nr. 7009 din 04 iulie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

275. SENTINTA nr. 978 din 01 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

276. SENTINTA nr. 1813 din 29 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

277. SENTINTA nr. 1356 din 27 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

278. DECIZIE nr. 549 din 15 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

279. SENTINTA nr. 1513 din 25 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

280. DECIZIE nr. 615 din 18 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

281. SENTINTA nr. 442 din 16 aprilie 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

282. SENTINTA nr. 4115 din 10 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

283. SENTINTA nr. 4132 din 08 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

284. SENTINTA nr. 638 din 04 aprilie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

285. SENTINTA nr. 1293 din 01 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

286. SENTINTA nr. 542 din 01 aprilie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

287. SENTINTA nr. 996 din 28 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

288. INCHEIERE nr. 2206 din 27 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

289. SENTINTA nr. 1810 din 26 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

290. SENTINTA nr. 376 din 25 martie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

291. SENTINTA nr. 705 din 20 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

292. SENTINTA nr. 158 din 12 martie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

293. SENTINTA nr. 367 din 06 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

294. SENTINTA nr. 169 din 19 februarie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

295. SENTINTA nr. 692 din 06 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

296. DECIZIE nr. 62 din 17 ianuarie 2019
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

297. SENTINTA nr. 150 din 14 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

298. SENTINTA nr. 1330 din 05 noiembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

299. SENTINTA nr. 5142 din 20 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

300. DECIZIE nr. 924 din 31 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

301. SENTINTA nr. 2091 din 06 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

302. SENTINTA nr. 12828 din 02 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

303. SENTINTA nr. 3540 din 11 decembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

304. SENTINTA nr. 6915 din 11 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

305. SENTINTA nr. 3544 din 05 decembrie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

306. SENTINTA nr. 2008 din 19 noiembrie 2019
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

307. SENTINTA nr. 8654 din 07 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

308. SENTINTA nr. 11806 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

309. SENTINTA nr. 7808 din 14 noiembrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

310. SENTINTA nr. 39 din 16 ianuarie 2020
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

311. SENTINTA nr. 820 din 31 ianuarie 2020
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

312. SENTINTA nr. 137 din 12 februarie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

313. DECIZIE nr. 66 din 11 februarie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

314. SENTINTA nr. 1666 din 05 iulie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

315. DECIZIE nr. 81 din 05 martie 2020
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

316. DECIZIE nr. 131 din 11 februarie 2020
îndreptare eroare materiala

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

317. DECIZIE nr. 586 din 19 septembrie 2019
servitute

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

318. DECIZIE nr. 554 din 23 mai 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

319. SENTINTA nr. 1887 din 12 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

320. SENTINTA nr. 31 din 19 iunie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

321. DECIZIE nr. 363 din 24 iunie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

322. DECIZIE nr. 469 din 11 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

323. SENTINTA nr. 1239 din 30 iunie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

324. INCHEIERE nr. 1749 din 08 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

325. SENTINTA nr. 2640 din 01 iulie 2020
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

326. SENTINTA nr. 835 din 04 august 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

327. SENTINTA nr. 3945 din 31 iulie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

328. SENTINTA nr. 1156 din 27 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

329. DECIZIE nr. 988 din 30 iulie 2020
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

330. SENTINTA nr. 4584 din 26 august 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

331. SENTINTA nr. 798 din 08 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

332. SENTINTA nr. 2006 din 17 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

333. DECIZIE nr. 482 din 22 septembrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

334. DECIZIE nr. 691 din 02 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

335. SENTINTA nr. 1108 din 14 septembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

336. SENTINTA nr. 7962 din 22 septembrie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

337. SENTINTA nr. 1553 din 12 octombrie 2020
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

338. SENTINTA nr. 7042 din 16 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

339. SENTINTA nr. 7443 din 30 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

340. SENTINTA nr. 9591 din 19 noiembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

341. SENTINTA nr. 1073 din 01 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

342. SENTINTA nr. 114 din 09 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

343. SENTINTA nr. 1544 din 27 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

344. SENTINTA nr. 8214 din 12 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

345. SENTINTA nr. 4393 din 11 decembrie 2020
suspendare provizorie a executarii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

346. SENTINTA nr. 3645 din 08 decembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

347. DECIZIE nr. 1641 din 25 noiembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

348. DECIZIE nr. 1609 din 27 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

349. SENTINTA nr. 7149 din 10 decembrie 2020
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

350. SENTINTA nr. 6919 din 10 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

351. DECIZIE nr. 54 din 19 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

352. SENTINTA nr. 7 din 07 ianuarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

353. SENTINTA nr. 353 din 18 februarie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

354. DECIZIE nr. 108 din 18 decembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

355. SENTINTA nr. 143 din 22 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

356. DECIZIE nr. 733 din 16 septembrie 2020
îndreptare eroare materiala (art.278 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

357. SENTINTA nr. 153 din 16 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

358. DECIZIE nr. 203 din 11 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

359. SENTINTA nr. 1852 din 02 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

360. SENTINTA nr. 553 din 17 martie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

361. DECIZIE nr. 68 din 02 februarie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

362. SENTINTA nr. 402 din 24 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

363. SENTINTA nr. 155 din 02 aprilie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

364. DECIZIE nr. 202 din 17 februarie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

365. DECIZIE nr. 181 din 30 martie 2021
antrenare raspundere

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

366. DECIZIE nr. 190 din 22 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

367. DECIZIE nr. 468 din 07 aprilie 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

368. SENTINTA nr. 1750 din 09 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

369. DECIZIE nr. 28 din 03 februarie 2021
servitute

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

370. SENTINTA nr. 5668 din 07 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

371. SENTINTA nr. 510 din 31 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

372. SENTINTA nr. 120 din 28 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

373. DECIZIE nr. 777 din 23 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

374. SENTINTA nr. 2420 din 14 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

375. SENTINTA nr. 2363 din 07 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

376. DECIZIE nr. 727 din 19 aprilie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

377. DECIZIE nr. 661 din 02 iunie 2021
traficul de migranti (art.263 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

378. SENTINTA nr. 145 din 08 iunie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

379. DECIZIE nr. 964 din 29 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

380. SENTINTA nr. 1047 din 07 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

381. SENTINTA nr. 7496 din 28 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

382. SENTINTA nr. 989 din 23 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

383. SENTINTA nr. 5882 din 21 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

384. DECIZIE nr. 1424 din 08 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

385. SENTINTA nr. 1906 din 19 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

386. SENTINTA nr. 633 din 10 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

387. SENTINTA nr. 1003 din 22 iunie 2021
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

388. DECIZIE nr. 69 din 14 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

389. SENTINTA nr. 581 din 02 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

390. DECIZIE nr. 431 din 16 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

391. SENTINTA nr. 2537 din 05 aprilie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

392. SENTINTA nr. 10603 din 28 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

393. SENTINTA nr. 919 din 07 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

394. SENTINTA nr. 520 din 05 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

395. SENTINTA nr. 1032 din 25 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

396. SENTINTA nr. 1558 din 28 iunie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

397. SENTINTA nr. 3125 din 11 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

398. SENTINTA nr. 1986 din 16 septembrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

399. DECIZIE nr. 885 din 02 septembrie 2021
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

400. DECIZIE nr. 67 din 19 octombrie 2021
stramutare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

401. SENTINTA nr. 115 din 24 martie 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

402. SENTINTA nr. 7939 din 15 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

403. SENTINTA nr. 6225 din 13 octombrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

404. SENTINTA nr. 11309 din 28 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

405. SENTINTA nr. 7288 din 27 octombrie 2021
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

406. SENTINTA nr. 1507 din 04 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

407. DECIZIE nr. 1191 din 17 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

408. DECIZIE nr. 2147 din 07 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

409. DECIZIE nr. 1632 din 22 decembrie 2021
efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

410. SENTINTA nr. 3344 din 13 decembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

411. DECIZIE nr. 1316 din 09 decembrie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

412. SENTINTA nr. 2109 din 22 decembrie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

413. SENTINTA nr. 9857 din 10 decembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

414. SENTINTA nr. 3113 din 24 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

415. SENTINTA nr. 7666 din 09 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

416. SENTINTA nr. 184 din 18 octombrie 2021
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

417. DECIZIE nr. 736 din 13 decembrie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

418. DECIZIE nr. 407 din 27 ianuarie 2022
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

419. DECIZIE nr. 74 din 08 ianuarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

420. SENTINTA nr. 20 din 07 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

421. DECIZIE nr. 44 din 22 ianuarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

422. SENTINTA nr. 2135 din 27 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

423. DECIZIE nr. 135 din 11 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

424. SENTINTA nr. 231 din 12 februarie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

425. SENTINTA nr. 1293 din 20 februarie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

426. SENTINTA nr. 533 din 31 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

427. DECIZIE nr. 1592 din 29 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

428. SENTINTA nr. 96 din 28 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

429. SENTINTA nr. 221 din 22 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

430. DECIZIE nr. 79 din 17 mai 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

431. DECIZIE nr. 670 din 27 mai 2019
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

432. DECIZIE nr. 171 din 04 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

433. SENTINTA nr. 1585 din 20 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

434. SENTINTA nr. 882 din 22 martie 2019
tutela - autorizari date tutorelui

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

435. SENTINTA nr. 386 din 14 iunie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

436. SENTINTA nr. 8237 din 24 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

437. SENTINTA nr. 10504 din 08 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

438. SENTINTA nr. 3601 din 27 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

439. SENTINTA nr. 612 din 20 septembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

440. SENTINTA nr. 6009 din 12 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

441. SENTINTA nr. 4601 din 30 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

442. SENTINTA nr. 7843 din 16 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

443. SENTINTA nr. 720 din 10 iulie 2019
reintegrare în familie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

444. SENTINTA nr. 4751 din 24 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

445. INCHEIERE nr. 3959 din 20 iunie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

446. DECIZIE nr. 305 din 17 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

447. DECIZIE nr. 1206 din 23 aprilie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

448. SENTINTA nr. 345 din 17 aprilie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

449. DECIZIE nr. 381 din 08 aprilie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

450. SENTINTA nr. 89 din 29 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

451. DECIZIE nr. 132 din 13 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

452. SENTINTA nr. 143 din 31 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

453. DECIZIE nr. 60 din 28 ianuarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

454. SENTINTA nr. 935 din 01 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

455. INCHEIERE nr. 3068 din 02 octombrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

456. SENTINTA nr. 1144 din 09 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

457. DECIZIE nr. 1768 din 11 octombrie 2019
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

458. DECIZIE nr. 607 din 25 septembrie 2019
lovirea sau alte violente (art. 180 C.p.)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

459. SENTINTA nr. 3462 din 04 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

460. SENTINTA nr. 9862 din 31 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

461. INCHEIERE nr. 1227 din 31 decembrie 2019
prelungire arestare preventiva (art.234 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

462. SENTINTA nr. 1491 din 21 noiembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

463. SENTINTA nr. 1325 din 30 octombrie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

464. SENTINTA nr. 1365 din 12 noiembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

465. DECIZIE nr. 760 din 22 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

466. DECIZIE nr. 2491 din 04 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

467. DECIZIE nr. 209 din 10 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

468. DECIZIE nr. 234 din 12 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

469. DECIZIE nr. 1216 din 03 decembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

470. SENTINTA nr. 160 din 13 ianuarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

471. SENTINTA nr. 1544 din 18 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

472. SENTINTA nr. 3188 din 10 octombrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

473. SENTINTA nr. 8804 din 06 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

474. SENTINTA nr. 9141 din 18 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

475. SENTINTA nr. 189 din 16 ianuarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

476. SENTINTA nr. 1659 din 06 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

477. SENTINTA nr. 575 din 31 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

478. SENTINTA nr. 1281 din 11 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

479. DECIZIE nr. 332 din 16 mai 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

480. SENTINTA nr. 11 din 12 februarie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

481. DECIZIE nr. 67 din 20 februarie 2020
asigurare dovezi

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

482. SENTINTA nr. 442 din 27 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

483. DECIZIE nr. 181 din 13 februarie 2020
Infractiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

484. SENTINTA nr. 53 din 28 ianuarie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

485. DECIZIE nr. 106 din 20 februarie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

486. SENTINTA nr. 143 din 02 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

487. SENTINTA nr. 49 din 21 ianuarie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

488. SENTINTA nr. 204 din 24 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

489. SENTINTA nr. 534 din 10 martie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

490. SENTINTA nr. 171 din 11 martie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

491. SENTINTA nr. 380 din 21 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

492. SENTINTA nr. 7314 din 17 decembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

493. SENTINTA nr. 330 din 06 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

494. SENTINTA nr. 128 din 19 mai 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

495. DECIZIE nr. 220 din 01 iulie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

496. SENTINTA nr. 797 din 30 iunie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

497. DECIZIE nr. 1915 din 13 iulie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

498. SENTINTA nr. 390 din 09 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

499. SENTINTA nr. 439 din 21 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

500. SENTINTA nr. 2801 din 24 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

501. DECIZIE nr. 113 din 23 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

502. SENTINTA nr. 2750 din 31 iulie 2020
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

503. SENTINTA nr. 880 din 02 iulie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

504. DECIZIE nr. 42 din 24 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

505. DECIZIE nr. 310 din 17 iulie 2020
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

506. SENTINTA nr. 2944 din 06 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

507. SENTINTA nr. 6818 din 13 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

508. SENTINTA nr. 1106 din 02 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

509. SENTINTA nr. 1279 din 30 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 249908 31.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valea Lunga

Monitor: 101 din 31-05-2023

2. PPF 249919 31.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cerbal

Monitor: 101 din 31-05-2023

3. PPF 249913 31.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 101 din 31-05-2023

4. PPF 249918 31.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Alba Iulia

Monitor: 101 din 31-05-2023

5. CPF 249898 31.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Galati

Ofertant: Club Sportiv Atlas

Monitor: 101 din 31-05-2023

6. CPF 249876 31.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Arges

Ofertant: Clubul Sportiv Preda - Pitesti

Monitor: 101 din 31-05-2023

7. CPF 249897 31.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Brebu

Ofertant: Asociatia Fotbal Club Brebu

Monitor: 101 din 31-05-2023

8. PCON249912 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 101 din 31-05-2023

9. PCON249895 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Aiud

Monitor: 101 din 31-05-2023

10. PCON249874 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Lunca Corbului

Monitor: 101 din 31-05-2023

11. PCON249890 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Corbii Mari

Monitor: 101 din 31-05-2023

12. PCON249867 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sfintesti

Monitor: 101 din 31-05-2023

13. CCON249872 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Biliesti

Ofertant: PARAIPAN ADRIAN P.F.A.

Monitor: 101 din 31-05-2023

14. CCON249864 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: S.C. IRON EGAL - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

15. CCON249863 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: S.C. MOLENT STRUCTURI - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

16. CCON249862 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: S.C. MOLENT STRUCTURI - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

17. PINC249886 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 101 din 31-05-2023

18. PINC249909 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Bistrita

Monitor: 101 din 31-05-2023

19. PINC249911 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Titu

Monitor: 101 din 31-05-2023

20. PINC249915 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Maureni

Monitor: 101 din 31-05-2023

21. PINC249861 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Monitor: 101 din 31-05-2023

22. PINC249907 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Podu Iloaiei

Monitor: 101 din 31-05-2023

23. PINC249870 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. TETAROM S.A. - Cluj-Napoca

Monitor: 101 din 31-05-2023

24. PINC249868 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Mischii

Monitor: 101 din 31-05-2023

25. CINC249869 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Vulcan

Ofertant: S.C. RIGHT PLANNING - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

26. CINC249881 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: S.C. DAMI-TRANS - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

27. CINC249880 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Gusoeni

Ofertant: S.C. MEDRAL CDS - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

28. CINC249916 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Sieut

Ofertant: Cotoc Ioan

Monitor: 101 din 31-05-2023

29. CINC249917 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Branistea

Ofertant: HAPPY MOLAR DENTACOR - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

30. CINC249865 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tanacu

Ofertant: S.C. ROPHARMA - S.A.

Monitor: 101 din 31-05-2023

31. PVNZ249875 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Monitor: 101 din 31-05-2023

32. PVNZ249866 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Biertan

Monitor: 101 din 31-05-2023

33. PVNZ249871 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 101 din 31-05-2023

34. PVNZ249877 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Fratautii Noi

Monitor: 101 din 31-05-2023

35. PVNZ249878 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 101 din 31-05-2023

36. PVNZ249888 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Calimanesti

Monitor: 101 din 31-05-2023

37. PVNZ249899 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Monitor: 101 din 31-05-2023

38. PVNZ249900 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Monitor: 101 din 31-05-2023

39. PVNZ249879 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 101 din 31-05-2023

40. PVNZ249885 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 101 din 31-05-2023

41. PVNZ249887 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Monitor: 101 din 31-05-2023

42. PVNZ249892 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 101 din 31-05-2023

43. PVNZ249893 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Peregu Mare

Monitor: 101 din 31-05-2023

44. PVNZ249894 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Blaj

Monitor: 101 din 31-05-2023

45. PVNZ249896 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Monitor: 101 din 31-05-2023

46. PVNZ249910 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Balteni

Monitor: 101 din 31-05-2023

47. PVNZ249914 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Maureni

Monitor: 101 din 31-05-2023

48. PVNZ249873 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Domnesti

Monitor: 101 din 31-05-2023

49. PVNZ249891 30.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Balteni

Monitor: 101 din 31-05-2023

50. CVNZ249882 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: S.C. HARAS - S.R.L.

Monitor: 101 din 31-05-2023

51. CVNZ249883 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Cojocaru George

Monitor: 101 din 31-05-2023

52. CVNZ249884 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Dohotariu Dragos

Monitor: 101 din 31-05-2023

53. CVNZ249889 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Ofertant: Matesan Ion Florin

Monitor: 101 din 31-05-2023

54. CVNZ249901 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Stoica Camelia

Monitor: 101 din 31-05-2023

55. CVNZ249905 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Gheorghe Gabriela-Florentina

Monitor: 101 din 31-05-2023

56. CVNZ249904 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Mortun Alexandru-Ioan

Monitor: 101 din 31-05-2023

57. CVNZ249903 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Anghel Marian

Monitor: 101 din 31-05-2023

58. CVNZ249902 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Focan Silvia

Monitor: 101 din 31-05-2023

59. CVNZ249906 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Eforie

Ofertant: Marin Maria-Alina

Monitor: 101 din 31-05-2023

Actualizare (1) din data 02-06-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 1 iunie 2023
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învătământ de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 01.06.2023

2. DECRET nr. 787 din 31 mai 2023
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

3. DECRET nr. 788 din 31 mai 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

4. DECRET nr. 789 din 31 mai 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

5. DECIZIE nr. 145 din 31 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pârvu Dumitru-Viorel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

6. DECIZIE nr. 146 din 31 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

7. DECRET nr. 781 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

8. DECRET nr. 782 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

9. DECRET nr. 783 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

10. DECRET nr. 784 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

11. DECRET nr. 785 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

12. DECRET nr. 786 din 30 mai 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

13. ORDIN nr. 216 din 30 mai 2023
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2023-31 martie 2023, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

14. ORDIN nr. 4.340 din 30 mai 2023
pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

15. ORDIN nr. 69 din 30 mai 2023
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodă 2 şi de stabilire a unor măsuri privind aplicabilitatea acestuia

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

16. LEGE nr. 153 din 30 mai 2023
pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

17. DECRET nr. 774 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

18. LEGE nr. 154 din 30 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A.

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

19. DECRET nr. 775 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A.

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

20. LEGE nr. 157 din 30 mai 2023
privind Ziua Sustenabilităţii în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

21. DECRET nr. 778 din 30 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind Ziua Sustenabilităţii în România

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

22. LEGE nr. 158 din 30 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

23. DECRET nr. 779 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

24. ORDIN nr. 68 din 30 mai 2023
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

25. LEGE nr. 156 din 30 mai 2023
privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

26. DECRET nr. 777 din 30 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

27. ORDIN nr. 1.857 din 30 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

28. ORDIN nr. 70 din 30 mai 2023
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la reţeaua electrică de interes public a utilizatorilor

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

29. ORDIN nr. 4.396 din 30 mai 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

30. ORDIN nr. 4.400 din 30 mai 2023
pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

31. LEGE nr. 155 din 30 mai 2023
privind mobilitatea urbană durabilă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

32. DECRET nr. 776 din 30 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind mobilitatea urbană durabilă

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

33. ORDIN nr. 447 din 30 mai 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

34. ORDIN nr. 2.152 din 30 mai 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie şi a modelului de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

35. ORDIN nr. 441 din 29 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

36. ORDIN nr. 1.837 din 29 mai 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

37. ANEXĂ din 26 mai 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

38. ORDIN nr. 74 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

39. ORDIN nr. 4.319 din 26 mai 2023
privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare şi a Calendarului înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2023-2024 în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 31.05.2023

40. METODOLOGIE-CADRU din 26 mai 2023
de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 31.05.2023

41. LEGE nr. 143 din 26 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

42. DECRET nr. 764 din 26 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

43. ORDIN nr. 436 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 31.05.2023

44. HOTĂRÂRE nr. 524 din 26 mai 2023
privind trecerea unei părţi din imobilul 1053 din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al municipiului Craiova, trecerea unei părţi din imobilul 1053 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 31.05.2023

45. ORDIN nr. 201 din 24 mai 2023
privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru Intervenţia DR 06 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 31.05.2023

46. ORDIN nr. 197 din 23 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

47. REGULAMENT nr. 1 din 19 mai 2023
pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 31.05.2023

48. REGULAMENT nr. 3 din 12 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 31.05.2023

49. ORDIN nr. 4.070 din 26 aprilie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul "Sever Bocu" Lipova din oraşul Lipova, judeţul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 31.05.2023

50. ORDIN nr. 3.140 din 13 iulie 2022
privind clasarea Imobilului - Corp C1, situat la adresa poştală str. N. Bălcescu nr. 17, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, în Lista monumentelor istorice, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa B

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 31.05.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 46 din 30 septembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GURA HONT

2. SENTINTA nr. 1004 din 01 octombrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

3. SENTINTA nr. 7649 din 14 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 1249 din 19 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

5. SENTINTA nr. 3333 din 27 mai 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 2038 din 29 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

7. SENTINTA nr. 241 din 06 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

8. DECIZIE nr. 671 din 15 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

9. DECIZIE nr. 945 din 02 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

10. SENTINTA nr. 343 din 02 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

11. DECIZIE nr. 335 din 28 octombrie 2020
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

12. SENTINTA nr. 9256 din 12 noiembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

13. DECIZIE nr. 1208 din 04 decembrie 2020
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

14. DECIZIE nr. 1086 din 16 noiembrie 2020
calcul drepturi salariale

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

15. SENTINTA nr. 1394 din 14 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

16. SENTINTA nr. 10303 din 17 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

17. SENTINTA nr. 6311 din 10 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

18. SENTINTA nr. 1279 din 27 noiembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

19. SENTINTA nr. 1430 din 26 noiembrie 2020
granituire

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

20. SENTINTA nr. 1685 din 15 decembrie 2020
actiune oblica

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

21. SENTINTA nr. 1285 din 30 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

22. DECIZIE nr. 89 din 21 decembrie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

23. SENTINTA nr. 937 din 19 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

24. DECIZIE nr. 923 din 11 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

25. SENTINTA nr. 108 din 02 februarie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

26. DECIZIE nr. 118 din 28 ianuarie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 101 din 10 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

28. SENTINTA nr. 2810 din 10 decembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

29. SENTINTA nr. 2144 din 19 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

30. DECIZIE nr. 396 din 06 august 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

31. SENTINTA nr. 207 din 22 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

32. SENTINTA nr. 2816 din 02 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

33. INCHEIERE nr. 574 din 02 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

34. INCHEIERE nr. 2813 din 18 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

35. SENTINTA nr. 969 din 31 martie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

36. SENTINTA nr. 337 din 17 februarie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

37. SENTINTA nr. 643 din 07 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

38. DECIZIE nr. 91 din 09 februarie 2021
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

39. SENTINTA nr. 588 din 31 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

40. SENTINTA nr. 50 din 14 aprilie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

41. SENTINTA nr. 1158 din 12 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

42. DECIZIE nr. 319 din 14 mai 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

43. DECIZIE nr. 377 din 16 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

44. SENTINTA nr. 170 din 20 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

45. DECIZIE nr. 82 din 24 februarie 2021
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

46. DECIZIE nr. 85 din 17 martie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

47. SENTINTA nr. 3585 din 18 mai 2021
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 3298 din 25 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

49. DECIZIE nr. 187 din 27 iulie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

50. SENTINTA nr. 143 din 15 aprilie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

51. INCHEIERE nr. 5477 din 09 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

52. SENTINTA nr. 11715 din 14 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

53. SENTINTA nr. 1520 din 02 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

54. DECIZIE nr. 301 din 29 aprilie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

55. DECIZIE nr. 444 din 13 mai 2021
granituire

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

56. DECIZIE nr. 235 din 29 iunie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

57. SENTINTA nr. 1250 din 03 iunie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

58. DECIZIE nr. 429 din 09 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

59. DECIZIE nr. 268 din 17 iunie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

60. INCHEIERE nr. 1266 din 21 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 1109 din 16 iunie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

62. SENTINTA nr. 1425 din 23 februarie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 6703 din 23 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 373 din 29 iulie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

65. DECIZIE nr. 203 din 01 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

66. SENTINTA nr. 8049 din 20 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

67. SENTINTA nr. 7798 din 23 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

68. SENTINTA nr. 4214 din 22 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

69. SENTINTA nr. 2215 din 14 octombrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

70. DECIZIE nr. 3058 din 18 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

71. SENTINTA nr. 14100 din 13 octombrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 1262 din 16 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

73. DECIZIE nr. 1129 din 03 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 1327 din 29 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

75. SENTINTA nr. 1156 din 28 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

76. SENTINTA nr. 1376 din 28 octombrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

77. DECIZIE nr. 192 din 20 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

78. SENTINTA nr. 1106 din 17 noiembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

79. DECIZIE nr. 1398 din 20 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

80. SENTINTA nr. 2281 din 25 noiembrie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

81. SENTINTA nr. 11876 din 28 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

82. DECIZIE nr. 507 din 14 iulie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

83. DECIZIE nr. 1207 din 18 noiembrie 2021
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

84. SENTINTA nr. 17571 din 07 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

85. SENTINTA nr. 1077 din 17 decembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

86. DECIZIE nr. 1639 din 15 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

87. SENTINTA nr. 991 din 10 decembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

88. SENTINTA nr. 3001 din 14 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

89. DECIZIE nr. 12 din 13 ianuarie 2022
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

90. DECIZIE nr. 105 din 31 ianuarie 2022
Somatia europeana de plata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

91. DECIZIE nr. 39 din 20 ianuarie 2022
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

92. DECIZIE nr. 338 din 26 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

93. DECIZIE nr. 142 din 22 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

94. SENTINTA nr. 1803 din 05 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

95. SENTINTA nr. 64 din 10 ianuarie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

96. DECIZIE nr. 275 din 21 februarie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 165 din 15 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

98. SENTINTA nr. 830 din 18 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

99. SENTINTA nr. 3154 din 17 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

100. SENTINTA nr. 1959 din 27 iunie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

101. SENTINTA nr. 1641 din 04 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

102. SENTINTA nr. 4479 din 19 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 589 din 01 iulie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

104. DECIZIE nr. 1178 din 02 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 956 din 02 iulie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

106. SENTINTA nr. 4519 din 09 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

107. DECIZIE nr. 2910 din 28 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

108. DECIZIE nr. 282 din 30 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

109. SENTINTA nr. 2505 din 22 octombrie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

110. SENTINTA nr. 9655 din 11 octombrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

111. SENTINTA nr. 548 din 30 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

112. SENTINTA nr. 8388 din 25 septembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

113. SENTINTA nr. 9940 din 24 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

114. SENTINTA nr. 904 din 23 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

115. SENTINTA nr. 9778 din 24 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 173 din 10 iulie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

117. SENTINTA nr. 1292 din 05 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

118. SENTINTA nr. 1023 din 06 iunie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

119. SENTINTA nr. 1079 din 16 mai 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

120. SENTINTA nr. 2149 din 07 mai 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

121. DECIZIE nr. 508 din 03 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

122. DECIZIE nr. 219 din 28 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

123. SENTINTA nr. 331 din 27 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

124. SENTINTA nr. 185 din 20 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

125. DECIZIE nr. 197 din 27 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

126. SENTINTA nr. 1107 din 25 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

127. SENTINTA nr. 1467 din 13 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

128. SENTINTA nr. 1267 din 04 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

129. SENTINTA nr. 804 din 15 noiembrie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

130. SENTINTA nr. 8386 din 19 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

131. SENTINTA nr. 744 din 19 noiembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

132. SENTINTA nr. 1046 din 11 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

133. SENTINTA nr. 222 din 03 decembrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU BUJOR

134. DECIZIE nr. 929 din 12 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

135. SENTINTA nr. 1966 din 17 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

136. SENTINTA nr. 1914 din 07 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

137. DECIZIE nr. 1323 din 15 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

138. SENTINTA nr. 2321 din 30 octombrie 2019
tutela

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

139. SENTINTA nr. 10976 din 25 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

140. SENTINTA nr. 4126 din 02 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 419 din 10 decembrie 2019
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

142. SENTINTA nr. 40 din 16 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

143. DECIZIE nr. 810 din 20 decembrie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

144. SENTINTA nr. 36 din 22 ianuarie 2020
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

145. SENTINTA nr. 7389 din 10 decembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

146. SENTINTA nr. 256 din 28 ianuarie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

147. SENTINTA nr. 173 din 04 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

148. DECIZIE nr. 1600 din 14 noiembrie 2019
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

149. SENTINTA nr. 1707 din 21 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

150. INCHEIERE nr. 56 din 14 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

151. SENTINTA nr. 144 din 22 ianuarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

152. SENTINTA nr. 418 din 21 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

153. SENTINTA nr. 67 din 31 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

154. DECIZIE nr. 40 din 05 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

155. DECIZIE nr. 165 din 04 martie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

156. SENTINTA nr. 188 din 05 martie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

157. SENTINTA nr. 1932 din 19 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

158. SENTINTA nr. 158 din 31 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

159. SENTINTA nr. 124 din 11 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

160. SENTINTA nr. 4 din 07 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

161. SENTINTA nr. 2379 din 08 iulie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

162. SENTINTA nr. 291 din 27 mai 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

163. SENTINTA nr. 1603 din 26 iunie 2020
obligatie prestatie periodica

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

164. SENTINTA nr. 424 din 09 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

165. DECIZIE nr. 613 din 15 iulie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

166. DECIZIE nr. 281 din 22 iunie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

167. SENTINTA nr. 6554 din 06 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

168. SENTINTA nr. 645 din 07 august 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

169. SENTINTA nr. 3175 din 14 august 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

170. SENTINTA nr. 992 din 17 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

171. DECIZIE nr. 889 din 15 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

172. DECIZIE nr. 304 din 06 aprilie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 873 din 28 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

174. DECIZIE nr. 223 din 09 septembrie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

175. DECIZIE nr. 2925 din 21 septembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

176. DECIZIE nr. 413 din 29 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

177. SENTINTA nr. 6899 din 28 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

178. SENTINTA nr. 1073 din 09 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

179. DECIZIE nr. 732 din 07 octombrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

180. DECIZIE nr. 2129 din 08 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

181. DECIZIE nr. 150 din 29 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

182. SENTINTA nr. 206 din 21 octombrie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

183. SENTINTA nr. 8888 din 07 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

184. SENTINTA nr. 3096 din 29 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

185. SENTINTA nr. 4232 din 09 noiembrie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

186. SENTINTA nr. 3834 din 05 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

187. SENTINTA nr. 5209 din 16 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

188. DECIZIE nr. 569 din 26 noiembrie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

189. DECIZIE nr. 1171 din 12 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

190. SENTINTA nr. 8954 din 26 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

191. SENTINTA nr. 1189 din 03 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

192. DECIZIE nr. 153 din 13 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

193. DECIZIE nr. 1320 din 17 decembrie 2020
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

194. SENTINTA nr. 5225 din 12 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

195. SENTINTA nr. 731 din 28 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

196. DECIZIE nr. 554 din 30 iulie 2020
îndreptare eroare materiala

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

197. SENTINTA nr. 575 din 04 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

198. DECIZIE nr. 68 din 11 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

199. SENTINTA nr. 254 din 18 februarie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

200. SENTINTA nr. 677 din 25 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

201. DECIZIE nr. 264 din 17 februarie 2021
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

202. SENTINTA nr. 197 din 08 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

203. SENTINTA nr. 46 din 04 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

204. SENTINTA nr. 410 din 26 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

205. SENTINTA nr. 136 din 24 februarie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

206. SENTINTA nr. 1083 din 22 martie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

207. SENTINTA nr. 1389 din 04 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

208. SENTINTA nr. 445 din 22 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

209. SENTINTA nr. 1184 din 26 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

210. SENTINTA nr. 3249 din 16 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

211. SENTINTA nr. 3699 din 01 aprilie 2021
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

212. SENTINTA nr. 582 din 06 mai 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

213. DECIZIE nr. 350 din 07 aprilie 2021
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

214. SENTINTA nr. 1247 din 08 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

215. DECIZIE nr. 656 din 28 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

216. DECIZIE nr. 106 din 31 mai 2021
desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

217. SENTINTA nr. 298 din 10 august 2021
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

218. SENTINTA nr. 5404 din 05 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

219. SENTINTA nr. 3426 din 26 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA IASI

220. DECIZIE nr. 242 din 15 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

221. SENTINTA nr. 233 din 22 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

222. DECIZIE nr. 621 din 22 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

223. SENTINTA nr. 4188 din 21 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

224. SENTINTA nr. 3627 din 28 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

225. DECIZIE nr. 353 din 13 septembrie 2021
îmbogatirea fara justa cauza

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

226. DECIZIE nr. 4066 din 09 septembrie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

227. SENTINTA nr. 12896 din 14 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

228. DECIZIE nr. 560 din 20 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

229. DECIZIE nr. 376 din 21 septembrie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

230. DECIZIE nr. 430 din 09 septembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

231. DECIZIE nr. 570 din 06 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

232. DECIZIE nr. 1262 din 21 octombrie 2021
Infractiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

233. DECIZIE nr. 4069 din 25 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

234. SENTINTA nr. 4279 din 16 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

235. SENTINTA nr. 2601 din 02 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

236. SENTINTA nr. 5661 din 18 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

237. SENTINTA nr. 972 din 05 octombrie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

238. DECIZIE nr. 2626 din 11 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

239. DECIZIE nr. 891 din 10 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

240. DECIZIE nr. 1406 din 06 decembrie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

241. DECIZIE nr. 1631 din 19 noiembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

242. SENTINTA nr. 826 din 29 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

243. SENTINTA nr. 15 din 07 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

244. SENTINTA nr. 13208 din 09 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

245. SENTINTA nr. 59 din 11 ianuarie 2022
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

246. SENTINTA nr. 25 din 12 ianuarie 2022
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

247. INCHEIERE nr. 7185 din 19 noiembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

248. DECIZIE nr. 1681 din 23 noiembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

249. DECIZIE nr. 145 din 23 februarie 2022
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

250. SENTINTA nr. 76 din 22 ianuarie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

251. DECIZIE nr. 89 din 27 februarie 2019
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

252. SENTINTA nr. 1219 din 28 februarie 2019
sechestru asigurator

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

253. DECIZIE nr. 246 din 01 februarie 2019
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

254. SENTINTA nr. 65 din 14 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

255. SENTINTA nr. 196 din 05 martie 2019
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

256. SENTINTA nr. 297 din 05 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

257. INCHEIERE nr. 1040 din 20 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

258. SENTINTA nr. 2127 din 10 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

259. SENTINTA nr. 250 din 18 aprilie 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

260. SENTINTA nr. 761 din 10 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

261. SENTINTA nr. 3750 din 16 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

262. SENTINTA nr. 4841 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

263. SENTINTA nr. 1324 din 25 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

264. DECIZIE nr. 561 din 11 iunie 2019
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

265. SENTINTA nr. 4066 din 11 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

266. SENTINTA nr. 1472 din 11 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

267. DECIZIE nr. 990 din 24 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

268. SENTINTA nr. 4740 din 22 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

269. DECIZIE nr. 1443 din 11 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

270. DECIZIE nr. 3281 din 12 septembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

271. DECIZIE nr. 470 din 28 mai 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

272. SENTINTA nr. 6025 din 27 mai 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

273. DECIZIE nr. 1189 din 25 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

274. SENTINTA nr. 370 din 05 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

275. DECIZIE nr. 966 din 26 iunie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

276. SENTINTA nr. 1393 din 12 iunie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

277. DECIZIE nr. 523 din 15 octombrie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

278. SENTINTA nr. 10467 din 11 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

279. SENTINTA nr. 3115 din 08 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

280. SENTINTA nr. 5427 din 30 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

281. DECIZIE nr. 727 din 23 septembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

282. SENTINTA nr. 1726 din 19 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

283. DECIZIE nr. 975 din 10 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

284. SENTINTA nr. 1884 din 24 iulie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

285. DECIZIE nr. 376 din 11 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

286. SENTINTA nr. 3464 din 23 mai 2019
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

287. SENTINTA nr. 3718 din 14 mai 2019
cautiune

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

288. SENTINTA nr. 2129 din 07 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

289. SENTINTA nr. 4732 din 15 aprilie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

290. SENTINTA nr. 233 din 11 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

291. DECIZIE nr. 511 din 05 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

292. DECIZIE nr. 65 din 29 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

293. SENTINTA nr. 756 din 27 martie 2019
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

294. SENTINTA nr. 711 din 21 martie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

295. DECIZIE nr. 371 din 21 martie 2019
neexecutarea sanctiunilor penale (art.288 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

296. DECIZIE nr. 241 din 07 martie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

297. SENTINTA nr. 2052 din 21 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

298. SENTINTA nr. 85 din 07 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

299. DECIZIE nr. 4233 din 04 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

300. DECIZIE nr. 583 din 14 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

301. SENTINTA nr. 8815 din 11 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

302. SENTINTA nr. 1506 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

303. SENTINTA nr. 280 din 07 noiembrie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

304. DECIZIE nr. 254 din 16 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

305. SENTINTA nr. 7597 din 26 noiembrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

306. DECIZIE nr. 850 din 22 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

307. SENTINTA nr. 772 din 16 octombrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

308. SENTINTA nr. 4590 din 06 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

309. DECIZIE nr. 115 din 15 mai 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

310. SENTINTA nr. 1871 din 05 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

311. SENTINTA nr. 14187 din 24 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

312. DECIZIE nr. 17 din 14 ianuarie 2020
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

313. DECIZIE nr. 1694 din 15 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

314. SENTINTA nr. 38 din 14 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

315. DECIZIE nr. 907 din 29 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

316. SENTINTA nr. 241 din 13 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA DETA

317. SENTINTA nr. 782 din 18 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

318. SENTINTA nr. 1664 din 05 martie 2020
reprezentativitate sindicat

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

319. SENTINTA nr. 1131 din 19 martie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

320. DECIZIE nr. 195 din 11 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

321. SENTINTA nr. 142 din 06 martie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

322. SENTINTA nr. 585 din 05 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

323. SENTINTA nr. 985 din 22 aprilie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

324. SENTINTA nr. 2649 din 28 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

325. SENTINTA nr. 3587 din 03 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

326. SENTINTA nr. 1903 din 15 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

327. SENTINTA nr. 1363 din 14 iulie 2020
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

328. SENTINTA nr. 6145 din 28 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

329. SENTINTA nr. 1499 din 30 iulie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

330. SENTINTA nr. 5139 din 09 iulie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

331. SENTINTA nr. 4436 din 29 iulie 2020
dizolvare persoana juridica

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 249853 30.05.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 100 din 30-05-2023

2. CPF 249832 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Gusoeni

Ofertant: Club Sportiv Gusoeni

Monitor: 100 din 30-05-2023

3. CPF 249846 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sag

Ofertant: Asociatia Club Sportiv STEJARUL SAG

Monitor: 100 din 30-05-2023

4. CPF 249844 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: Asociatia Tinerilor Clujeni

Monitor: 100 din 30-05-2023

5. CPF 249843 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: Clubul Sportiv CFR Cluj

Monitor: 100 din 30-05-2023

6. CPF 249831 30.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Gilau

Ofertant: Parohia Reformata Gilau

Monitor: 100 din 30-05-2023

7. PCON249836 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: UAT Comuna Piscu

Monitor: 100 din 30-05-2023

8. PCON249827 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sagu

Monitor: 100 din 30-05-2023

9. PCON249826 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Chiscani

Monitor: 100 din 30-05-2023

10. PCON249852 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Popesti

Monitor: 100 din 30-05-2023

11. CCON249847 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Ofertant: Sumanschi Leon Gheorghe

Monitor: 100 din 30-05-2023

12. CCON249833 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Arad

Ofertant: S.C. VERBITA S.R.L. - Arad

Monitor: 100 din 30-05-2023

13. CCON249842 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Bistrita

Ofertant: Mihut Catalin-Florinel

Monitor: 100 din 30-05-2023

14. PCNS249838 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Nojorid

Monitor: 100 din 30-05-2023

15. PCNS249854 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Roseti

Monitor: 100 din 30-05-2023

16. PCNS249860 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Bobota

Monitor: 100 din 30-05-2023

17. PINC249818 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

18. PINC249819 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

19. PINC249822 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

20. PINC249825 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

21. PINC249837 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tibanesti

Monitor: 100 din 30-05-2023

22. PINC249851 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 100 din 30-05-2023

23. PINC249857 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Focsani

Monitor: 100 din 30-05-2023

24. PINC249856 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Stefan cel Mare

Monitor: 100 din 30-05-2023

25. PINC249821 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

26. PINC249823 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

27. PINC249824 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

28. PINC249839 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Bucovat

Monitor: 100 din 30-05-2023

29. PINC249849 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Berzasca

Monitor: 100 din 30-05-2023

30. PINC249820 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 100 din 30-05-2023

31. CINC249828 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pietroasele

Ofertant: Tobos Alice Cristina

Monitor: 100 din 30-05-2023

32. CINC249855 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Ofertant: DHL INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. - Bucuresti

Monitor: 100 din 30-05-2023

33. CINC249840 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Administrare Piete Roman

Ofertant: S.C. Ro Est Division - S.R.L.

Monitor: 100 din 30-05-2023

34. CINC249835 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Onesti

Ofertant: Asociatia de Proprietari nr. 9

Monitor: 100 din 30-05-2023

35. PVNZ249829 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Oradea

Monitor: 100 din 30-05-2023

36. PVNZ249858 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Monitor: 100 din 30-05-2023

37. PVNZ249848 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Faurei

Monitor: 100 din 30-05-2023

38. PVNZ249859 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Azuga

Monitor: 100 din 30-05-2023

39. PVNZ249841 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Pilu

Monitor: 100 din 30-05-2023

40. PVNZ249845 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ulmi

Monitor: 100 din 30-05-2023

41. PVNZ249834 29.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Zanesti

Monitor: 100 din 30-05-2023

42. CVNZ249850 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Ofertant: Spinu Elisei

Monitor: 100 din 30-05-2023

43. CVNZ249830 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Toplet

Ofertant: Buliga Dinu-Vasile

Monitor: 100 din 30-05-2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2023/1040 a Consiliului din 15 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1040 a Consiliului din 15 mai 2023 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Muntenegru privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

2. Decizia nr. 2536/2023 a comitetului sectorial mixt
Decizia nr. 2536/2023 a comitetului sectorial mixt instituit în temeiul articolului 14 din anexa sectorială modificată privind bunele practici de fabricație (BPF) a produselor farmaceutice dintre Statele Unite și Uniunea Europeană (denumită în continuare anexa) în ceea ce privește includerea produselor veterinare în produsele reglementate de anexă din 11 mai 2023 [2023/1044]

3. Regulamentul (UE) 2023/1042 al Comisiei din 26 mai 2023
Regulamentul (UE) 2023/1042 al Comisiei din 26 mai 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de folpet din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1041 al Comisiei din 24 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1041 al Comisiei din 24 mai 2023 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru produsul biocid TWP 094 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Acord între Uniunea Europeană și Muntenegru
Acord între Uniunea Europeană și Muntenegru privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

6. Decizia (UE) 2023/1043 a Consiliului din 22 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1043 a Consiliului din 22 mai 2023 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului comerțului cu aeronave civile în ceea ce privește aderarea Braziliei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European – Rolul tinerilor în tranziția verde (Aviz exploratoriu la solicitarea Președinției suedeze)

8. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal [COM(2022) 707 final – 2022/0413 (CNS)]

9. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei [COM(2022) 666 final – 2022/0391 (COD)] și privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a desenelor și modelelor (reformare) [COM(2022) 667 final – 2022/0392 (COD)]

10. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raport pe 2022 de analiză prospectivă strategică –Corelarea tranziției verzi și a celei digitale în noul context geopolitic [COM(2022) 289 final]

11. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) [COM(2023 63 final – 2022/025 (COD)]

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de recomandare a Consiliului privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă [COM(2022) 490 – 2022/0299 (NLE)]

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale normelor de drept în materie de insolvență [COM(2022)702 final – 2022/0408 (COD)]

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acțiune al UE [COM(2022) 552 final]

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European – Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE 2022-2027 (aviz din proprie inițiativă)

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/24/CE a Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită pentru plumb, compușii anorganici ai acestuia și diizocianați [COM(2023) 71 final – 2023/0033 (COD)]

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru un nivel ridicat de interoperabilitate a sectorului public în întreaga Uniune (Actul privind Europa interoperabilă) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] și privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o politică consolidată de interoperabilitate a sectorului public – Conectarea serviciilor publice, sprijinirea politicilor publice și furnizarea de beneficii publice – Către o «Europă interoperabilă» [COM(2022) 710 final]

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Starea uniunii energetice în 2022 [în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice] [COM(2022) 547 final]

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pe tema Către o directivă privind aplicarea de sancțiuni penale pentru încălcarea măsurilor restrictive impuse de Uniune [COM(2022) 249 – final], privind propunerea de decizie a Consiliului privind adăugarea încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii în domeniile criminalității prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [COM(2022) 247 – final], și privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii [COM(2022) 684 – final]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE pentru a face piețele publice de capital din Uniune mai atractive pentru întreprinderi și pentru a facilita accesul la capital al întreprinderilor mici și mijlocii și de abrogare a Directivei 2001/34/CE [COM(2022) 760 final – 2022/0405 (COD)]; propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind structurile de acțiuni cu drepturi de vot multiple din societățile care solicită admiterea acțiunilor lor la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri [COM(2022) 761 final – 2022/0406 (COD)] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1129, (UE) nr. 596/2014 și (UE) nr. 600/2014 pentru a face piețele publice de capital din Uniune mai atractive pentru întreprinderi și a facilita accesul la capital al întreprinderilor mici și mijlocii [COM(2022) 762 final – 2022/0411 (COD)]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Construcțiile din lemn pentru reducerea emisiilor de CO2 în sectorul construcțiilor (aviz exploratoriu la solicitarea președinției suedeze a Consiliului)

22. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Asigurarea disponibilității și accesibilității prețurilor îngrășămintelor [COM(2022) 590 final]

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Revizuirea planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2022) 581 final]

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European – O cale către un sistem de compensare mai puternic la nivelul UE [COM(2022) 696 final] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2017/1131 în ceea ce privește măsurile de diminuare a expunerilor excesive față de contrapărți centrale din țări terțe și de sporire a eficienței piețelor de compensare din Uniune [COM(2022) 697 final – 2022/0403 (COD)]

25. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru de certificare al Uniunii pentru eliminările de dioxid de carbon [COM(2022) 672 final – 2022/0394 (COD)]

26. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității de tratament și a egalității de șanse între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de ocupare a forței de muncă [COM(2022) 688 final – 2022/0400 (COD)] și propunerea de directivă a Consiliului privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității în domeniul egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, în domeniul egalității de tratament în materie de încadrare în muncă și de ocupare a forței de muncă, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și în domeniul egalității de tratament între femei și bărbați în materie de securitate socială și în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii și de eliminare a articolului 13 din Directiva 2000/43/CE și a articolului 12 din Directiva 2004/113/CE [COM(2022) 689 final – 2022/0401 (APP)]

27. Rezoluția Comitetului Economic și Social European
Rezoluția Comitetului Economic și Social European – Uniți pentru democrație

28. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/677 a Comisiei din 31 martie 2022 (Partea a II-a)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/677 a Comisiei din 31 martie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește glosarul denumirilor comune ale ingredientelor utilizate la etichetarea produselor cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea a II-a)

29. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Oportunități de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor [COM(2014) 445 final] și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Spre o economie circulară: un program deșeuri zero pentru Europa [COM(2014) 398 final] și Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)]

30. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind venitul european minim şi indicatorii sărăciei (aviz din proprie iniţiativă)

31. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind promovarea producției și consumului durabil în UE (aviz exploratoriu)

Actualizare (1) din data 31-05-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 135 din 30 mai 2023
pentru încetarea exercitării atribuţiilor de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale de către domnul Sorin Călin Gal

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

2. DECIZIE nr. 136 din 30 mai 2023
privind eliberarea domnului Bogdan-Lari Mihei din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

3. DECIZIE nr. 137 din 30 mai 2023
privind eliberarea, la cerere, a domnului Lucian-Ovidiu Heiuş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

4. DECIZIE nr. 138 din 30 mai 2023
privind numirea domnului Valentin Vatajelu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

5. DECIZIE nr. 139 din 30 mai 2023
privind eliberarea doamnei Nicoleta-Mioara Cîrciumaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

6. DECIZIE nr. 140 din 30 mai 2023
privind numirea doamnei Nicoleta-Mioara Cîrciumaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

7. DECIZIE nr. 141 din 30 mai 2023
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

8. DECIZIE nr. 142 din 30 mai 2023
privind numirea domnului Ion Cupă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

9. DECIZIE nr. 143 din 30 mai 2023
privind unele măsuri pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

10. DECIZIE nr. 144 din 30 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Dósa Erika a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

11. ORDIN nr. 4.338 din 30 mai 2023
pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

12. ORDIN nr. 4.339 din 30 mai 2023
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

13. ORDIN nr. 4.323 din 29 mai 2023
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

14. ORDIN nr. 4.325 din 29 mai 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 526 din 26 mai 2023
privind aprobarea programului "Gala Cercetării Româneşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

16. HOTĂRÂRE nr. 515 din 26 mai 2023
privind aprobarea stemei comunei Grădina, judeţul Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 30.05.2023

17. HOTĂRÂRE nr. 506 din 24 mai 2023
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 30.05.2023

18. STRATEGIA NAȚIONALĂ din 24 mai 2023
privind dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 30.05.2023

19. DECIZIA nr. 627 din 13 decembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală raportat la art. 374 alin. (4) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 30.05.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind aplicarea articolelor 93, 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat în sectorul transportului feroviar, al transportului pe căile navigabile interioare și al transportului multimodal (COM(2022)0327 – C9-0290/2022 – 2022/0209(NLE))

2. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 decembrie 2022
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 decembrie 2022 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD)) Amendamentul 1, dacă nu se indică altfel

3. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării legate de o măsură globală bazată pe piață pentru operatorii de aeronave cu sediul în Uniune (COM(2021)0567 – C9-0323/2021 – 2021/0204(COD))

4. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 în ceea ce privește schimbul de informații păstrate în registrele electronice în legătură cu operatorii economici care deplasează produse accizabile între statele membre în scopuri comerciale (COM(2022)0539 – C9-0367/2022 – 2022/0331(CNS))

5. P9_TA(2022)0429 Transporturi: abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului
P9_TA(2022)0429 Transporturi: abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 851/2006 al Comisiei Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare și a Regulamentului (CE) nr. 851/2006 al Comisiei de precizare a posturilor care se vor înscrie la diferite poziții din situația contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului (COM(2022)0381 – C9-0294/2022 – 2022/0232(COD)) P9_TC1-COD(2022)0232 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 decembrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/… al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 851/2006 al Comisiei de precizare a posturilor care se vor înscrie la diferite poziții din situația contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului

6. P9_TA(2022)0430 Aviație civilă: abrogarea Directivei 89/629/CEE
P9_TA(2022)0430 Aviație civilă: abrogarea Directivei 89/629/CEE a Consiliului Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 89/629/CEE a Consiliului (COM(2022)0465 – C9-0310/2022 – 2022/0282(COD)) P9_TC1-COD(2022)0282 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 decembrie 2022 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2023/… a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 89/629/CEE a Consiliului

7. Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Germaniei, Belgiei, Țărilor de Jos, Austriei, Luxemburgului, Spaniei și Greciei în urma catastrofelor naturale care au avut loc în aceste țări în cursul anului 2021 (COM(2022)0665 – C9-0350/2022 – 2022/0337(BUD))

8. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2022
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2022 referitoare la poziția Consiliului la prima lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 (asistență macrofinanciară +) (15727/2022 – C9-0424/2022 – 2022/0371(COD))

9. Decizia nr. 226/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 226/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a Protocolului 31 (privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți) și a Protocolului 32 (privind modalitățile financiare de punere în aplicare a articolului 82) la Acordul privind SEE [2023/643]

10. Decizia nr. 213/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 213/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/630]

11. Decizia nr. 221/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 221/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2023/638]

12. Decizia nr. 225/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 225/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2023/642]

13. Decizia nr. 211/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 211/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/628]

14. Decizia nr. 223/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 223/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei XVIII (Sănătatea și securitatea la locul de muncă, dreptul muncii și egalitatea de tratament pentru femei și bărbați) la Acordul privind SEE [2023/640]

15. Decizia nr. 227/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 227/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2023/644]

16. Decizia nr. 218/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 218/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/635]

17. Decizia nr. 205/2022 a Comitetului Mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 205/2022 a Comitetului Mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2023/622]

18. Decizia nr. 222/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 222/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2023/639]

19. Decizia nr. 212/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 212/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/629]

20. Decizia nr. 204/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 204/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2023/621]

21. Decizia nr. 214/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 214/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/631]

22. Decizia nr. 216/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 216/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/633]

23. Decizia nr. 201/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 201/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2023/618]

24. Decizia nr. 224/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 224/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2023/641]

25. Decizia nr. 220/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 220/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2023/637]

26. Decizia nr. 215/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 215/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/632]

27. Decizia nr. 219/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 219/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) la Acordul privind SEE [2023/636]

28. Decizia nr. 217/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 217/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2023/634]

29. Decizia nr. 202/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 202/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2023/619]

30. Decizia nr. 203/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 203/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2023/620]

31. Decizia nr. 209/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 209/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a Anexei V (Libera circulație a lucrătorilor) și a Anexei VIII (Dreptul de stabilire) la Acordul privind SEE [2023/626]

32. Decizia nr. 208/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 208/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a Anexei V (Libera circulație a lucrătorilor) și a Anexei VIII (Dreptul de stabilire) la Acordul privind SEE [2023/625]

33. Decizia nr. 206/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 206/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2023/623]

34. Decizia nr. 210/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 210/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul privind SEE [2023/627]

35. Decizia nr. 207/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022
Decizia nr. 207/2022 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2022 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2023/624]

36. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/677 a Comisiei din 31 martie 2022 (Partea I)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/677 a Comisiei din 31 martie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește glosarul denumirilor comune ale ingredientelor utilizate la etichetarea produselor cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea I)

Actualizare (1) din data 30-05-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 132 din 29 mai 2023
privind completarea Deciziei prim-ministrului nr. 57/2023 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

2. DECIZIE nr. 133 din 29 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

3. ORDIN nr. 4.321 din 29 mai 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.359/2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

4. LEGE nr. 146 din 26 mai 2023
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

5. DECRET nr. 767 din 26 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

6. LEGE nr. 148 din 26 mai 2023
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

7. DECRET nr. 769 din 26 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

8. LEGE nr. 149 din 26 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

9. DECRET nr. 770 din 26 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

10. LEGE nr. 150 din 26 mai 2023
privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluţiei Consiliului Guvernatorilor nr. 463/2022 "Privind majorarea capitalului Băncii"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

11. DECRET nr. 771 din 26 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluţiei Consiliului Guvernatorilor nr. 463/2022 "Privind majorarea capitalului Băncii"

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

12. LEGE nr. 151 din 26 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

13. DECRET nr. 772 din 26 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

14. LEGE nr. 152 din 26 mai 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

15. DECRET nr. 773 din 26 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

16. LEGE nr. 144 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 29.05.2023

17. DECRET nr. 765 din 26 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 29.05.2023

18. LEGE nr. 145 din 26 mai 2023
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 29.05.2023

19. DECRET nr. 766 din 26 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 29.05.2023

20. LEGE nr. 147 din 26 mai 2023
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

21. DECRET nr. 768 din 26 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

22. HOTĂRÂRE nr. 513 din 26 mai 2023
pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

23. ORDIN nr. 4.320 din 26 mai 2023
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 29.05.2023

24. HOTĂRÂRE nr. 93 din 25 mai 2023
pentru aprobarea Baremului medical pentru verificarea îndeplinirii condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical în vederea ocupării funcţiei de judecător sau procuror

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 29.05.2023

25. ORDIN nr. 1.005 din 25 mai 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/628/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

26. ORDIN nr. 2.041 din 25 mai 2023
pentru aprobarea modelului contractului de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 29.05.2023

27. ORDIN nr. 1.631 din 23 mai 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/628/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 29.05.2023

28. ORDIN nr. 1.626 din 22 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

29. ORDIN nr. 1.624 din 22 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

30. ORDIN nr. 1.597 din 19 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

31. ORDIN nr. 1.596 din 19 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

32. ORDIN nr. 1.598 din 19 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

33. ORDIN nr. 1.517 din 16 mai 2023
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 29.05.2023

34. ORDIN nr. 1.064 din 9 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

35. ORDIN nr. 1.039 din 4 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

36. ORDIN nr. 1.038 din 4 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

37. ORDIN nr. 1.040 din 4 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

38. ORDIN nr. 1.026 din 3 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

39. ORDIN nr. 574 din 3 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

40. ORDIN nr. 563 din 2 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

41. ORDIN nr. 556 din 28 aprilie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

42. ORDIN nr. 557 din 28 aprilie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

43. DECIZIA nr. 258 din 27 aprilie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării prin art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi ale art. 9 teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

44. ORDIN nr. 529 din 25 aprilie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 29.05.2023

45. DECIZIA nr. 47 din 28 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 29.05.2023

46. DECIZIA nr. 21 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 29.05.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PVNZ249733 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Scornicesti

Monitor: 98 din 26-05-2023

2. PVNZ249752 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Cornu

Monitor: 98 din 26-05-2023

3. PVNZ249731 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Bradesti

Monitor: 98 din 26-05-2023

4. PVNZ249745 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Movila Miresii

Monitor: 98 din 26-05-2023

5. PVNZ249755 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Svinita

Monitor: 98 din 26-05-2023

6. PVNZ249736 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Constanta

Monitor: 98 din 26-05-2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1036 a Comisiei din 24 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1036 a Comisiei din 24 mai 2023 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2022 [notificată cu numărul C(2023) 3271]

2. Regulamentul (UE) 2023/1029 al Comisiei din 25 mai 2023
Regulamentul (UE) 2023/1029 al Comisiei din 25 mai 2023 de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fosmet din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2023/1034 a Consiliului din 22 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1034 a Consiliului din 22 mai 2023 privind prezentarea, în numele Uniunii Europene, a unei propuneri de modificare a anexei I la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, cu ocazia celei de a paisprezecea reuniuni a Conferinței părților

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1039 a Comisiei din 24 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1039 a Comisiei din 24 mai 2023 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți din Regatul Unit în ceea ce privește datoriile generate de cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în perioada de programare 2014-2020 și în perioada de programare 2007-2013 pentru exercițiul financiar 2022 [notificată cu numărul C(2023) 3272] (Numai textul în limba engleză este autentic)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1033 al Comisiei din 25 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1033 al Comisiei din 25 mai 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1080 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1081 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză

6. Decizia (PESC) 2023/1035 a Consiliului din 25 mai 2023
Decizia (PESC) 2023/1035 a Consiliului din 25 mai 2023 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1032 al Comisiei din 25 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1032 al Comisiei din 25 mai 2023 de stabilire a unor măsuri de prevenire a introducerii și răspândirii pe teritoriul Uniunii a virusului ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1191

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1038 a Comisiei din 24 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1038 a Comisiei din 24 mai 2023 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți din Regatul Unit în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2022 [notificată cu numărul C(2023) 3275] (Numai textul în limba engleză este autentic)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1027 al Consiliului din 25 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1027 al Consiliului din 25 mai 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1037 a Comisiei din 24 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1037 a Comisiei din 24 mai 2023 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți din statele membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2022 [notificată cu numărul C(2023) 3274]

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1031 al Comisiei din 24 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1031 al Comisiei din 24 mai 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

12. Regulamentul (UE) 2023/1030 al Comisiei din 25 mai 2023
Regulamentul (UE) 2023/1030 al Comisiei din 25 mai 2023 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Bacillus amyloliquefaciens tulpina AH2, Bacillus amyloliquefaciens tulpina IT-45 și Purpureocillium lilacinum tulpina PL11 (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul delegat (UE) 2023/1028 al Comisiei din 20 martie 2023
Regulamentul delegat (UE) 2023/1028 al Comisiei din 20 martie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește definiția aeronavelor motorizate complexe și de rectificare a regulamentului respectiv

14. Rata de schimb a monedei euro - 24 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 24 mai 2023

15. Publicarea unei cereri de anulare
Publicarea unei cereri de anulare în temeiul articolului 19 al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea

16. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antisubvenție
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antisubvenție

17. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 97 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

18. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11030
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11030 – AWARE SUPER / ABP / DV4 / OMERS / REAL ESTATE JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11105
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11105 – GOLDMAN SACHS / PlATINUM SPRING / DAIWA RESORT) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022 referitoare la cazul apărătorului drepturilor omului Abdulhadi Al-Khawaja din Bahrain (2022/2994(RSP))

21. Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022 referitoare la reprimarea de către junta militară a demonstrațiilor pașnice din Ciad (2022/2993(RSP))

22. Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022 referitoare la 90 de ani de la Holodomor: recunoașterea ca genocid a uciderii în masă prin înfometare (2022/3001(RSP))

23. Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2022 referitoare la perspectivele soluției bazate pe coexistența a două state pentru Israel și Palestina (2022/2949(RSP))

24. Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la decalajul digital: diferențele sociale create de digitalizare (2022/2810(RSP))

25. Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2022 referitoare la punerea în aplicare a Noii agende europene pentru cultură și a Strategiei UE pentru relațiile culturale internaționale (2022/2047(INI))

26. Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide CMIT/MIT SOLVENT BASED, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (D084293/01 – 2022/2929(RSP))

27. Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022 referitoare la reprimarea de către guvernul chinez a protestelor pașnice din Republica Populară Chineză (2022/2992(RSP))

28. Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022 intitulată Către drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități (2022/2026(INI))

29. Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la o viziune pe termen lung pentru zonele rurale din UE – Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 (2021/2254(INI))

30. Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022 referitoare la suspiciunile de corupție din partea Qatarului și la nevoia mai amplă de transparență și responsabilitate în instituțiile europene (2022/3012(RSP))

31. Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la planul de acțiune pentru stimularea serviciilor de transport feroviar de călători pe distanțe lungi și la nivel transfrontalier (2022/2022(INI))

32. Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2022 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D084951/01 – 2022/2930(RSP))

33. Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului (consolidat la 21 decembrie 2022)
Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (consolidat la 21 decembrie 2022)

34. Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017
Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP))

35. Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2008
Comemorarea foametei deliberate — Holodomor — din Ucraina (1932-1933) Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2008 referitoare la comemorarea foametei deliberate — Holodomor — din Ucraina (1932-1933)

Actualizare (2) din data 30-05-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 134 din 29 mai 2023
privind numirea domnului Andrei Rudolf Corlan în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

2. ORDIN nr. 1.178 din 29 mai 2023
privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 512 din 26 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 30.05.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 514 din 26 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire Cămin Studenţesc - Universitatea din Oradea, Str. Făgăraşului nr. 9, municipiul Oradea, judeţul Bihor"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 30.05.2023

5. ORDIN nr. M.114 din 26 mai 2023
privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.27/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

6. ORDIN nr. 1.822 din 26 mai 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

7. REGULAMENT nr. 8 din 25 mai 2023
privind neaplicarea temporară a cotei asupra veniturilor din activitatea de distribuţie aferentă asigurărilor de răspundere civilă auto

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

8. NORMĂ nr. 16 din 22 mai 2023
privind modificarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 30.05.2023

9. REGULAMENT din 19 mai 2023
de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

10. ORDIN nr. 1.761 din 19 mai 2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

11. ORDIN nr. 330 din 16 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004

EMITENT: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 30.05.2023

12. ORDIN nr. 331 din 16 mai 2023
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 619/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăşurată de organele de control măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale

EMITENT: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 30.05.2023

13. REGULAMENT nr. 7 din 15 mai 2023
privind certificatele de depozit având la bază acţiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terţ, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 30.05.2023

14. DECIZIA nr. 36 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 30.05.2023

15. DECIZIA nr. 26 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

16. DECIZIA nr. 15 din 31 ianuarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) teza întâi, precum şi ale art. 459 alin. (3) lit. e) şi alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 30.05.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 2004 din 07 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

2. DECIZIE nr. 1091 din 19 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

3. DECIZIE nr. 1160 din 11 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

4. SENTINTA nr. 164 din 15 martie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 745 din 02 decembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

6. DECIZIE nr. 837 din 24 septembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

7. SENTINTA nr. 3659 din 25 octombrie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

8. SENTINTA nr. 6927 din 23 octombrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 642 din 04 octombrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 1394 din 29 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

11. SENTINTA nr. 12167 din 04 noiembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA IASI

12. DECIZIE nr. 54 din 20 ianuarie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

13. SENTINTA nr. 35 din 09 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

14. SENTINTA nr. 564 din 23 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

15. SENTINTA nr. 228 din 20 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 540 din 06 februarie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

17. SENTINTA nr. 147 din 05 februarie 2020
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

18. SENTINTA nr. 1401 din 06 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

19. DECIZIE nr. 270 din 11 martie 2020
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

20. SENTINTA nr. 603 din 24 octombrie 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

21. SENTINTA nr. 306 din 06 martie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

22. SENTINTA nr. 380 din 26 martie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

23. SENTINTA nr. 491 din 06 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

24. SENTINTA nr. 948 din 13 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

25. SENTINTA nr. 404 din 19 martie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

26. DECIZIE nr. 308 din 13 aprilie 2020
servitute

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

27. SENTINTA nr. 1069 din 18 mai 2020
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 590 din 27 mai 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

29. SENTINTA nr. 2401 din 08 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

30. DECIZIE nr. 266 din 30 iunie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

31. DECIZIE nr. 189 din 14 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

32. SENTINTA nr. 4211 din 23 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

33. DECIZIE nr. 454 din 01 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

34. INCHEIERE nr. 683 din 03 august 2020
cerere necontencioasa

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

35. SENTINTA nr. 2431 din 21 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

36. DECIZIE nr. 383 din 29 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

37. DECIZIE nr. 96 din 21 septembrie 2020
intervenirea unei legi penale noi (art.595 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

38. SENTINTA nr. 7106 din 04 septembrie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA IASI

39. DECIZIE nr. 1082 din 02 septembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

40. DECIZIE nr. 744 din 23 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

41. SENTINTA nr. 1886 din 07 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

42. SENTINTA nr. 7043 din 26 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

43. SENTINTA nr. 735 din 25 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

44. DECIZIE nr. 566 din 31 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

45. SENTINTA nr. 3850 din 04 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

46. SENTINTA nr. 9598 din 21 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

47. SENTINTA nr. 3385 din 03 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

48. DECIZIE nr. 1696 din 14 octombrie 2020
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

49. SENTINTA nr. 814 din 03 noiembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 3002 din 08 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

51. INCHEIERE nr. 9440 din 16 noiembrie 2020
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 1644 din 02 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

53. SENTINTA nr. 9070 din 25 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

54. DECIZIE nr. 940 din 09 iulie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

55. SENTINTA nr. 2 din 07 ianuarie 2021
reintegrare în familie

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

56. DECIZIE nr. 722 din 28 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 1951 din 18 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

58. SENTINTA nr. 3 din 12 ianuarie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

59. SENTINTA nr. 8329 din 10 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

60. SENTINTA nr. 123 din 28 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

61. DECIZIE nr. 138 din 02 februarie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

62. SENTINTA nr. 211 din 10 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

63. SENTINTA nr. 6717 din 02 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

64. SENTINTA nr. 1080 din 04 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

65. DECIZIE nr. 118 din 27 ianuarie 2021
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

66. DECIZIE nr. 473 din 25 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

67. DECIZIE nr. 229 din 11 februarie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

68. SENTINTA nr. 258 din 10 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

69. SENTINTA nr. 944 din 17 martie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

70. DECIZIE nr. 91 din 10 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

71. SENTINTA nr. 2802 din 16 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 229 din 04 martie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

73. SENTINTA nr. 83 din 29 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

74. DECIZIE nr. 87 din 06 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

75. SENTINTA nr. 3953 din 19 aprilie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

76. SENTINTA nr. 413 din 26 martie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

77. DECIZIE nr. 37 din 22 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

78. SENTINTA nr. 396 din 23 aprilie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

79. SENTINTA nr. 2966 din 28 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

80. SENTINTA nr. 4596 din 08 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

81. DECIZIE nr. 363 din 27 ianuarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

82. DECIZIE nr. 1171 din 18 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

83. DECIZIE nr. 489 din 14 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

84. DECIZIE nr. 247 din 12 aprilie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

85. SENTINTA nr. 635 din 20 mai 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

86. DECIZIE nr. 1297 din 10 noiembrie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

87. SENTINTA nr. 1122 din 13 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

88. SENTINTA nr. 473 din 29 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

89. SENTINTA nr. 5087 din 12 mai 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

90. DECIZIE nr. 340 din 19 mai 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

91. SENTINTA nr. 4800 din 31 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

92. SENTINTA nr. 7029 din 27 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

93. DECIZIE nr. 629 din 01 iulie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

94. INCHEIERE nr. 6051 din 27 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

95. DECIZIE nr. 1193 din 23 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

96. SENTINTA nr. 1638 din 24 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

97. SENTINTA nr. 1515 din 25 iunie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

98. SENTINTA nr. 8672 din 28 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

99. DECIZIE nr. 550 din 05 octombrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

100. DECIZIE nr. 1284 din 31 mai 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

101. SENTINTA nr. 201 din 15 februarie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

102. DECIZIE nr. 895 din 31 mai 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 378 din 26 mai 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

104. SENTINTA nr. 1716 din 16 iunie 2021
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

105. SENTINTA nr. 1056 din 24 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

106. DECIZIE nr. 2787 din 10 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

107. SENTINTA nr. 1971 din 30 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

108. DECIZIE nr. 374 din 19 mai 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

109. DECIZIE nr. 453 din 08 iulie 2021
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

110. SENTINTA nr. 214 din 16 februarie 2021
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

111. INCHEIERE nr. 255 din 25 februarie 2021
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

112. SENTINTA nr. 3430 din 16 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 4544 din 09 septembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

114. SENTINTA nr. 1572 din 09 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

115. SENTINTA nr. 3686 din 21 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

116. SENTINTA nr. 7906 din 28 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

117. INCHEIERE nr. 5108 din 14 septembrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

118. DECIZIE nr. 1212 din 18 octombrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

119. SENTINTA nr. 992 din 06 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

120. INCHEIERE nr. 3327 din 25 octombrie 2021
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

121. SENTINTA nr. 1308 din 04 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

122. SENTINTA nr. 1708 din 26 octombrie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

123. SENTINTA nr. 9635 din 08 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

124. DECIZIE nr. 885 din 01 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

125. DECIZIE nr. 3145 din 21 decembrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

126. SENTINTA nr. 13479 din 22 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

127. SENTINTA nr. 1592 din 07 decembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

128. SENTINTA nr. 2756 din 21 decembrie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

129. DECIZIE nr. 37 din 17 ianuarie 2022
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

130. SENTINTA nr. 7 din 10 ianuarie 2022
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

131. DECIZIE nr. 988 din 08 decembrie 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

132. DECIZIE nr. 201 din 22 februarie 2022
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

133. SENTINTA nr. 121 din 31 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

134. DECIZIE nr. 210 din 25 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

135. SENTINTA nr. 124 din 12 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

136. SENTINTA nr. 215 din 26 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

137. SENTINTA nr. 468 din 20 februarie 2019
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

138. DECIZIE nr. 19 din 01 februarie 2019
revocare donatie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

139. SENTINTA nr. 217 din 20 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

140. SENTINTA nr. 62 din 28 februarie 2019
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

141. INCHEIERE nr. 1236 din 15 martie 2019
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

142. SENTINTA nr. 4774 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

143. DECIZIE nr. 554 din 22 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

144. SENTINTA nr. 3637 din 06 iunie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

145. SENTINTA nr. 1423 din 10 iunie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

146. SENTINTA nr. 6046 din 07 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

147. DECIZIE nr. 910 din 19 iunie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

148. SENTINTA nr. 9243 din 27 august 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

149. SENTINTA nr. 1300 din 15 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

150. SENTINTA nr. 5211 din 09 mai 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

151. INCHEIERE nr. 114 din 21 ianuarie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

152. DECIZIE nr. 587 din 04 aprilie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 3345 din 10 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

154. SENTINTA nr. 7686 din 10 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

155. DECIZIE nr. 525 din 24 iunie 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

156. SENTINTA nr. 212 din 19 iunie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

157. INCHEIERE nr. 7760 din 14 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

158. SENTINTA nr. 587 din 14 iunie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

159. DECIZIE nr. 741 din 12 iunie 2019
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

160. SENTINTA nr. 3781 din 06 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

161. DECIZIE nr. 379 din 24 mai 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

162. SENTINTA nr. 885 din 22 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

163. SENTINTA nr. 5288 din 13 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

164. DECIZIE nr. 2273 din 06 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

165. INCHEIERE nr. 501 din 19 aprilie 2019
actiune în daune delictuale

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

166. SENTINTA nr. 350 din 10 aprilie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

167. SENTINTA nr. 270 din 27 martie 2019
declararea judecatoreasca a mortii

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

168. SENTINTA nr. 421 din 26 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

169. SENTINTA nr. 229 din 13 martie 2019
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

170. SENTINTA nr. 1712 din 12 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

171. SENTINTA nr. 1015 din 14 februarie 2019
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

172. DECIZIE nr. 110 din 30 ianuarie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 249762 29.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Atid

Monitor: 99 din 29-05-2023

2. PPF 249772 29.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Madaras

Monitor: 99 din 29-05-2023

3. CPF 249775 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Curtici

Ofertant: Asociatia Pensionarilor din Curtici

Monitor: 99 din 29-05-2023

4. CPF 249783 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Dorinta, Ajutor, Recuperare

Monitor: 99 din 29-05-2023

5. CPF 249782 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Motorsport Sibiu

Monitor: 99 din 29-05-2023

6. CPF 249780 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Ghiroda

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Giarmata Vii

Monitor: 99 din 29-05-2023

7. CPF 249790 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zimandu Nou

Monitor: 99 din 29-05-2023

8. CPF 249785 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Galanesti

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Academica

Monitor: 99 din 29-05-2023

9. CPF 249769 29.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Reghin

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Sporting

Monitor: 99 din 29-05-2023

10. PCON249777 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Baile Herculane

Monitor: 99 din 29-05-2023

11. PCON249774 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Husi

Monitor: 99 din 29-05-2023

12. PCON249763 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 99 din 29-05-2023

13. PCON249766 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 99 din 29-05-2023

14. PCON249764 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 99 din 29-05-2023

15. PCON249765 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 99 din 29-05-2023

16. PCON249767 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 99 din 29-05-2023

17. PCON249768 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 99 din 29-05-2023

18. CCON249761 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vorona

Ofertant: S.C. CRESCENDO COM - S.R.L.

Monitor: 99 din 29-05-2023

19. PINC249791 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Piatra-Neamt

Monitor: 99 din 29-05-2023

20. PINC249781 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 99 din 29-05-2023

21. PINC249792 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Piatra-Neamt

Monitor: 99 din 29-05-2023

22. PINC249786 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. Apele Romane-Adm. Bazinala de Apa Jiu

Monitor: 99 din 29-05-2023

23. PINC249789 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Nistoresti

Monitor: 99 din 29-05-2023

24. PINC249773 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Silivasu de Campie

Monitor: 99 din 29-05-2023

25. PINC249770 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU - R.A.

Monitor: 99 din 29-05-2023

26. CINC249778 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: Lengyel Mircea-Marce

Monitor: 99 din 29-05-2023

27. CINC249771 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Costuleni

Ofertant: Zboiu Gabriela

Monitor: 99 din 29-05-2023

28. CINC249788 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Perisani

Ofertant: Istrate Andreea

Monitor: 99 din 29-05-2023

29. PVNZ249776 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Bogdanesti

Monitor: 99 din 29-05-2023

30. PVNZ249760 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 99 din 29-05-2023

31. PVNZ249784 26.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sura Mica

Monitor: 99 din 29-05-2023

32. CVNZ249779 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: S.C. PETRA PAM - S.R.L.

Monitor: 99 din 29-05-2023

33. CVNZ249787 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Ofertant: Savu Daniela

Monitor: 99 din 29-05-2023

Actualizare (1) din data 29-05-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 26 mai 2023
pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 mai 2023
privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 mai 2023
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

6. DECIZIE nr. 131 din 26 mai 2023
privind eliberarea doamnei Florina-Alina Pădeanu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 mai 2023
privind aprobarea Programului naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" şi a Programului naţional de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învăţământ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 26.05.2023

8. ORDIN nr. 67 din 25 mai 2023
privind aprobarea tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru operatorul de transport şi sistem Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

9. ORDIN nr. 4.315 din 25 mai 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 493 din 24 mai 2023
privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a două părţi din imobilul cu nr. MF 147779, aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., trecerea acestor părţi şi a bunului "Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploieşti Vest-Ploieşti Crâng", parte din imobilul cu nr. MF 147769, din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 476 din 24 mai 2023
pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 26.05.2023

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2023
pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 26.05.2023

13. ORDIN nr. 1.769 din 23 mai 2023
pentru completarea anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

14. ORDIN nr. 838 din 22 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

15. NORME METODOLOGICE din 22 mai 2023
pentru aplicarea de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

16. ORDIN nr. 1.743 din 19 mai 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

17. ORDIN nr. 1.761 din 19 mai 2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

18. ORDIN nr. 341 din 15 mai 2023
pentru completarea anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

19. DECIZIA nr. 17 din 13 martie 2023
referiotare la interpretarea şi aplicarea art. 24 alin. (1)-(3) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 26.05.2023

20. DECIZIA nr. 33 din 16 februarie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26.05.2023

21. DECIZIA nr. 641 din 13 decembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

22. DECIZIA nr. 612 din 24 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 188 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 26.05.2023

23. DECIZIA nr. 560 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 12 teza finală din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 26.05.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1025 a Consiliului din 22 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1025 a Consiliului din 22 mai 2023 de autorizare a Ungariei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1490

2. Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 57 din 18 februarie 2021)

3. Decizia (UE) 2023/1022 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1022 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 2023 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica

4. Regulamentul delegat (UE) 2023/996 al Comisiei din 23 februarie 2023
Regulamentul delegat (UE) 2023/996 al Comisiei din 23 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista produselor cu dublă utilizare

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1021 al Comisiei din 24 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1021 al Comisiei din 24 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rectificare la Regulamentul (UE) 2023/195 al Consiliului din 30 ianuarie 2023
Rectificare la Regulamentul (UE) 2023/195 al Consiliului din 30 ianuarie 2023 de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile, pentru anul 2023, în Marea Mediterană și în Marea Neagră, și de modificare a Regulamentului (UE) 2022/110 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit aplicabile, pentru anul 2022, în Marea Mediterană și în Marea Neagră (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 28 din 31 ianuarie 2023)

7. Decizia (PESC) 2023/1024 a Comitetului politic și de securitate din 16 mai 2023
Decizia (PESC) 2023/1024 a Comitetului politic și de securitate din 16 mai 2023 privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ukraine/1/2023)

8. Decizia (PESC) 2023/1023 a Comitetului politic și de securitate din 16 mai 2023
Decizia (PESC) 2023/1023 a Comitetului politic și de securitate din 16 mai 2023 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2023)

9. Rata de schimb a monedei euro - 23 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 23 mai 2023

10. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul nr. M.11127
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. M.11127 - TA / ANACAP / MANAGERS 2 / MRH TROWE) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11070
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11070 – CHEMOURS / BWT FUMATECH MOBILITY / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Publicarea unei cereri
Publicarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

14. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

15. Decizia Consiliului din 15 mai 2023
Decizia Consiliului din 15 mai 2023 de numire a unor membri și a unor supleanți în Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru Franța, Croația, Polonia și Slovenia

16. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

17. Rata de schimb a monedei euro - 22 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 22 mai 2023

18. Recomandarea Consiliului din 16 mai 2023
Recomandarea Consiliului din 16 mai 2023 privind politica economică a zonei euro

19. Anunț de recrutare PE/290/S – Director/directoare (grupa de funcții AD, gradul 14)
Anunț de recrutare PE/290/S – Director/directoare (grupa de funcții AD, gradul 14) – Direcția Generală Președinție – Direcția pentru Afaceri Interinstituționale și Coordonare Legislativă

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11107
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11107 – EDF / SEKG / NEBRAS / QUWATT / SCE-QUVVAT) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Decizia Consiliului din 15 mai 2023
Decizia Consiliului din 15 mai 2023 de numire a unor membri și a unor supleanți în Consiliul de administrație al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru Germania și Irlanda

22. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

23. Aviz în atenția persoanelor și entităților
Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/987 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/986 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

24. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul nr. M.11057
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. M.11057 – DEKABANK / SC / LBBW / SWIAT) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

26. Anunț de recrutare PE/292/S – Director general/directoare generală (grupa de funcții AD, gradul 15)
Anunț de recrutare PE/292/S – Director general/directoare generală (grupa de funcții AD, gradul 15) – Direcția Generală Personal

27. Regulamentul intern de procedură al Parchetului European
Regulamentul intern de procedură al Parchetului European astfel cum a fost adoptat prin Decizia 3/2020 din 12 octombrie 2020 a Colegiului Parchetului European (EPPO) și modificat și completat prin Decizia 85/2021 din 11 august 2021 și prin Decizia 26/2022 din 29 iunie 2022 ale Colegiului EPPO

28. Regulamentul (UE) 2023/915 al Comisiei din 25 aprilie 2023
Regulamentul (UE) 2023/915 al Comisiei din 25 aprilie 2023 privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Regulamentul (UE) 2022/1917 al Băncii Centrale Europene din 29 septembrie 2022
Regulamentul (UE) 2022/1917 al Băncii Centrale Europene din 29 septembrie 2022 privind procedurile de constatare a încălcărilor în cazurile de nerespectare a cerințelor de raportare statistică și de abrogare a Deciziei (BCE/2010/10) (BCE/2022/31)

30. Regulamentul (UE) 2018/842 (consolidat la 16 mai 2023)
Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 16 mai 2023)

Actualizare (2) din data 29-05-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ANEXĂ din 26 mai 2023
cu privire la pachetele de servicii, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

2. CONTRACT-CADRU din 26 mai 2023
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 508 din 26 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Electrocentrale Craiova - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 509 din 26 mai 2023
privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 510 din 26 mai 2023
pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 511 din 26 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 520 din 26 mai 2023
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru comuna Vetrişoaia, judeţul Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 mai 2023
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 26.05.2023

9. ORDIN nr. 1.127 din 22 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

10. ORDIN nr. 904 din 15 mai 2023
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

11. NORME TEHNICE din 15 mai 2023
privind seturile de date spaţiale aferente documentaţiilor de urbanism

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

12. NORME TEHNICE din 15 mai 2023
pentru realizarea seturilor de date spaţiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului judeţean

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

13. DECIZIE nr. 478 din 15 mai 2023
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj CMC GRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

14. REGULAMENT nr. 5 din 12 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

15. ORDIN nr. 4.093 din 27 aprilie 2023
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Sântămăria-Orlea din comuna Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

16. ORDIN nr. 4.095 din 27 aprilie 2023
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Cosmic Montessori din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Montessori Transilvania din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

17. ORDIN nr. 4.096 din 27 aprilie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

18. ORDIN nr. 4.097 din 27 aprilie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Oblio" din municipiul Bacău, judeţul Bacău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

19. ORDIN nr. 4.098 din 27 aprilie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Dumbrăviţa din comuna Dumbrăviţa, judeţul Maramureş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

20. ORDIN nr. 4.099 din 27 aprilie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Petre Baniţă" din comuna Călăraşi, judeţul Dolj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

21. ORDIN nr. 4.101 din 27 aprilie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 4.890/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG" din municipiul Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 29.05.2023

22. REGULAMENT nr. 5 din 3 aprilie 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 29.05.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1909 din 16 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

2. DECIZIE nr. 3573 din 24 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

3. DECIZIE nr. 882 din 05 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

4. SENTINTA nr. 1475 din 15 octombrie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

5. SENTINTA nr. 3420 din 29 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

6. DECIZIE nr. 385 din 07 octombrie 2019
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

7. DECIZIE nr. 1176 din 13 decembrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

8. SENTINTA nr. 1075 din 06 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

9. SENTINTA nr. 174 din 27 noiembrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

10. SENTINTA nr. 1163 din 01 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

11. DECIZIE nr. 624 din 24 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

12. DECIZIE nr. 294 din 02 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

13. DECIZIE nr. 1386 din 18 decembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

14. SENTINTA nr. 7630 din 07 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

15. DECIZIE nr. 536 din 06 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

16. SENTINTA nr. 8446 din 01 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

17. SENTINTA nr. 4264 din 23 octombrie 2019
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

18. SENTINTA nr. 3963 din 16 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

19. DECIZIE nr. 1815 din 09 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

20. SENTINTA nr. 350 din 11 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

21. SENTINTA nr. 465 din 20 februarie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

22. DECIZIE nr. 55 din 12 februarie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

23. DECIZIE nr. 88 din 03 martie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

24. SENTINTA nr. 292 din 28 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

25. DECIZIE nr. 304 din 09 martie 2020
furtul în scop de folosinta (art.230 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

26. SENTINTA nr. 357 din 12 martie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

27. SENTINTA nr. 1372 din 17 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

28. SENTINTA nr. 294 din 06 martie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

29. SENTINTA nr. 200 din 17 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FILIASI

30. SENTINTA nr. 897 din 22 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

31. SENTINTA nr. 718 din 25 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

32. SENTINTA nr. 499 din 08 mai 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

33. SENTINTA nr. 294 din 14 ianuarie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

34. SENTINTA nr. 3560 din 20 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

35. DECIZIE nr. 340 din 02 iunie 2020
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 2193 din 30 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

37. DECIZIE nr. 59 din 01 iulie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

38. SENTINTA nr. 199 din 06 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

39. SENTINTA nr. 97 din 09 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

40. SENTINTA nr. 797 din 14 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

41. SENTINTA nr. 819 din 28 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

42. DECIZIE nr. 1220 din 24 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

43. SENTINTA nr. 3562 din 09 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

44. DECIZIE nr. 257 din 11 august 2020
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

45. DECIZIE nr. 588 din 02 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

46. SENTINTA nr. 6288 din 11 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

47. SENTINTA nr. 4145 din 12 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

48. SENTINTA nr. 616 din 23 septembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

49. SENTINTA nr. 1759 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

50. DECIZIE nr. 143 din 16 septembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

51. SENTINTA nr. 3532 din 08 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

52. DECIZIE nr. 1376 din 22 septembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

53. SENTINTA nr. 566 din 05 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

54. SENTINTA nr. 444 din 23 septembrie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

55. INCHEIERE nr. 4830 din 12 octombrie 2020
refuz acordare drepturi

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 259 din 16 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

57. DECIZIE nr. 337 din 28 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

58. SENTINTA nr. 393 din 12 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

59. SENTINTA nr. 1385 din 09 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

60. SENTINTA nr. 1505 din 19 noiembrie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

61. SENTINTA nr. 10261 din 22 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

62. SENTINTA nr. 1338 din 29 octombrie 2020
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 10419 din 22 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

64. INCHEIERE nr. 11333 din 22 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 40 din 19 ianuarie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

66. SENTINTA nr. 95 din 12 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

67. SENTINTA nr. 24 din 03 februarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

68. SENTINTA nr. 1105 din 04 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

69. SENTINTA nr. 222 din 17 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

70. SENTINTA nr. 6957 din 02 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

71. SENTINTA nr. 90 din 04 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. INCHEIERE nr. 1111 din 26 februarie 2021
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

73. DECIZIE nr. 76 din 03 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

74. SENTINTA nr. 6 din 06 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

75. SENTINTA nr. 254 din 16 martie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

76. SENTINTA nr. 270 din 10 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

77. DECIZIE nr. 51 din 27 ianuarie 2021
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

78. SENTINTA nr. 218 din 18 februarie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

79. DECIZIE nr. 2037 din 12 aprilie 2021
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

80. DECIZIE nr. 205 din 15 aprilie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

81. SENTINTA nr. 425 din 07 aprilie 2021
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

82. SENTINTA nr. 2498 din 15 aprilie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

83. SENTINTA nr. 2318 din 05 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

84. SENTINTA nr. 1066 din 29 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

85. SENTINTA nr. 2692 din 12 martie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

86. DECIZIE nr. 1214 din 04 martie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

87. DECIZIE nr. 277 din 07 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

88. SENTINTA nr. 604 din 25 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

89. SENTINTA nr. 3028 din 23 iulie 2021
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

90. DECIZIE nr. 55 din 24 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

91. SENTINTA nr. 333 din 15 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 415 din 25 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

93. DECIZIE nr. 362 din 25 iunie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

94. SENTINTA nr. 7551 din 28 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

95. SENTINTA nr. 9338 din 09 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

96. SENTINTA nr. 2926 din 29 aprilie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

97. DECIZIE nr. 411 din 14 iulie 2021
custodie publica

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

98. DECIZIE nr. 174 din 28 iunie 2021
antrenare raspundere organe de conducere

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

99. DECIZIE nr. 169 din 12 iulie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

100. DECIZIE nr. 166 din 24 mai 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

101. DECIZIE nr. 2551 din 19 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

102. DECIZIE nr. 237 din 25 iunie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. SENTINTA nr. 5149 din 22 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 700 din 30 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

105. SENTINTA nr. 857 din 11 august 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

106. DECIZIE nr. 2109 din 07 septembrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

107. DECIZIE nr. 851 din 24 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

108. SENTINTA nr. 204 din 29 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

109. DECIZIE nr. 764 din 20 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

110. SENTINTA nr. 663 din 04 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

111. SENTINTA nr. 4996 din 21 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

112. SENTINTA nr. 1331 din 07 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

113. DECIZIE nr. 899 din 22 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

114. SENTINTA nr. 395 din 25 octombrie 2021
tainuirea (art.270 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

115. DECIZIE nr. 1492 din 20 octombrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

116. DECIZIE nr. 1375 din 18 octombrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

117. SENTINTA nr. 1303 din 27 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

118. SENTINTA nr. 2035 din 20 octombrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

119. DECIZIE nr. 3992 din 14 octombrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

120. SENTINTA nr. 2183 din 10 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

121. DECIZIE nr. 1571 din 13 octombrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

122. SENTINTA nr. 1534 din 13 octombrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

123. SENTINTA nr. 9741 din 15 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

124. SENTINTA nr. 2507 din 22 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

125. SENTINTA nr. 2598 din 26 octombrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

126. SENTINTA nr. 706 din 03 iunie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

127. SENTINTA nr. 1118 din 22 octombrie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

128. SENTINTA nr. 1912 din 23 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

129. SENTINTA nr. 2297 din 22 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

130. SENTINTA nr. 2226 din 18 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

131. SENTINTA nr. 412 din 23 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

132. SENTINTA nr. 11184 din 19 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

133. SENTINTA nr. 2543 din 10 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

134. SENTINTA nr. 7720 din 13 octombrie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 11040 din 18 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 1801 din 10 iunie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

137. DECIZIE nr. 62 din 18 ianuarie 2022
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

138. DECIZIE nr. 27 din 10 ianuarie 2022
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

139. DECIZIE nr. 48 din 14 februarie 2022
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

140. DECIZIE nr. 12 din 08 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

141. DECIZIE nr. 26 din 08 ianuarie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

142. SENTINTA nr. 8 din 07 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

143. SENTINTA nr. 139 din 21 ianuarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

144. DECIZIE nr. 15 din 17 ianuarie 2019
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

145. SENTINTA nr. 74 din 10 ianuarie 2019
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 374 din 20 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

147. SENTINTA nr. 816 din 13 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

148. SENTINTA nr. 259 din 04 martie 2019
uzul de fals (art.323 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

149. SENTINTA nr. 117 din 26 martie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

150. SENTINTA nr. 636 din 22 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

151. SENTINTA nr. 169 din 28 martie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

152. DECIZIE nr. 306 din 27 martie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

153. SENTINTA nr. 130 din 13 martie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

154. SENTINTA nr. 1019 din 15 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

155. SENTINTA nr. 5853 din 21 mai 2019
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

156. SENTINTA nr. 2506 din 03 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

157. SENTINTA nr. 1521 din 12 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

158. DECIZIE nr. 236 din 02 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

159. SENTINTA nr. 4814 din 26 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

160. SENTINTA nr. 507 din 14 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

161. SENTINTA nr. 232 din 13 august 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

162. SENTINTA nr. 1881 din 29 august 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

163. DECIZIE nr. 28 din 05 august 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

164. SENTINTA nr. 1371 din 21 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

165. DECIZIE nr. 560 din 09 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

166. SENTINTA nr. 731 din 26 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

167. SENTINTA nr. 1321 din 19 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

168. SENTINTA nr. 1349 din 04 septembrie 2019
esalonarea platii amenzii penale (art.497 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

169. SENTINTA nr. 904 din 26 iulie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

170. DECIZIE nr. 1154 din 25 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

171. SENTINTA nr. 507 din 10 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

172. SENTINTA nr. 2214 din 05 iulie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

173. DECIZIE nr. 354 din 27 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

174. SENTINTA nr. 689 din 27 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

175. SENTINTA nr. 4220 din 21 iunie 2019
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

176. DECIZIE nr. 2797 din 18 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

177. SENTINTA nr. 141 din 11 iunie 2019
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

178. SENTINTA nr. 641 din 23 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

179. SENTINTA nr. 743 din 17 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

180. SENTINTA nr. 169 din 17 mai 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

181. SENTINTA nr. 775 din 03 mai 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

182. SENTINTA nr. 1944 din 19 aprilie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

183. DECIZIE nr. 431 din 18 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

184. SENTINTA nr. 260 din 13 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

185. SENTINTA nr. 103 din 06 februarie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

186. SENTINTA nr. 95 din 05 februarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

187. DECIZIE nr. 26 din 31 ianuarie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

188. SENTINTA nr. 1092 din 30 ianuarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 249751 26.05.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Madaras

Monitor: 98 din 26-05-2023

2. PPF 249746 26.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Dealu

Monitor: 98 din 26-05-2023

3. PPF 249750 26.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Smardan

Monitor: 98 din 26-05-2023

4. PPF 249743 26.05.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Atid

Monitor: 98 din 26-05-2023

5. CPF 249753 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Bihor

Ofertant: Asociatia Avram Iancu

Monitor: 98 din 26-05-2023

6. CPF 249756 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Constanta

Ofertant: Asociatia Judeteana de Fotbal Constanta

Monitor: 98 din 26-05-2023

7. CPF 249729 26.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Miercurea-Ciuc

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv "Csiki Titanok"

Monitor: 98 din 26-05-2023

8. PCON249722 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Oituz

Monitor: 98 din 26-05-2023

9. PCON249739 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Balteni

Monitor: 98 din 26-05-2023

10. PCON249740 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 98 din 26-05-2023

11. PCON249734 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ulmeni

Monitor: 98 din 26-05-2023

12. CCON249737 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cordun

Ofertant: Paulet Iosif

Monitor: 98 din 26-05-2023

13. CCON249747 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: S.C. STUPARUL PUNCT RO - S.R.L.

Monitor: 98 din 26-05-2023

14. CCON249744 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Helesteni

Ofertant: S.C. AGRO HARMANEASA - S.R.L.

Monitor: 98 din 26-05-2023

15. CCON249749 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: S.C. Nadidan S.R.L.

Monitor: 98 din 26-05-2023

16. CCON249757 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rojiste

Ofertant: S.C. Saralems - S.R.L.

Monitor: 98 din 26-05-2023

17. PINC249728 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Monitor: 98 din 26-05-2023

18. PINC249735 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Faget

Monitor: 98 din 26-05-2023

19. PINC249759 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Dorna Arini

Monitor: 98 din 26-05-2023

20. PINC249732 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sacalaz

Monitor: 98 din 26-05-2023

21. PINC249730 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Boldur

Monitor: 98 din 26-05-2023

22. PINC249754 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Cornu

Monitor: 98 din 26-05-2023

23. PINC249748 25.05.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Silivasu de Campie

Monitor: 98 din 26-05-2023

24. CINC249758 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Sura Mare

Ofertant: Botezan Dorin Emil

Monitor: 98 din 26-05-2023

25. CINC249742 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serv. Pub. de Admin. a Unit. de Invat. Preuniv. de Stat - Sibiu

Ofertant: S.C. OFFICE KAR - S.R.L.

Monitor: 98 din 26-05-2023

26. CINC249738 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Judetul Teleorman

Ofertant: C.M.I. Dr. Utan Ligia

Monitor: 98 din 26-05-2023

27. CINC249727 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Ofertant: Grigore Gheorghe

Monitor: 98 din 26-05-2023

28. CINC249723 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Ofertant: Dumitru Pompiliu

Monitor: 98 din 26-05-2023

29. CINC249726 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Ofertant: Gogu Constantin

Monitor: 98 din 26-05-2023

30. CINC249725 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Ofertant: Horjan Elena Simona

Monitor: 98 din 26-05-2023

31. CINC249724 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Ofertant: Preda Ion

Monitor: 98 din 26-05-2023

32. CINC249741 25.05.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti

Ofertant: MIDAVI SERV - S.R.L.

Monitor: 98 din 26-05-2023

Actualizare (1) din data 26-05-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 129 din 25 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25.05.2023

2. DECIZIE nr. 130 din 25 mai 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25.05.2023

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 24 mai 2023
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 477 din 24 mai 2023
privind modificarea descrierii tehnice, a codului de clasificaţie şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 478 din 24 mai 2023
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 481 din 24 mai 2023
privind trecerea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 482 din 24 mai 2023
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, cu nr. M.F. 153211, cu nr. M.F. 153212 şi cu nr. M.F. 153448 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 483 din 24 mai 2023
privind modificarea denumirii, a descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 484 din 24 mai 2023
privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 485 din 24 mai 2023
pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului situat în judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 43A, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Vamale Române, şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Vamale Române în domeniul public al municipiului Oradea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 486 din 24 mai 2023
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

12. HOTĂRÂRE nr. 487 din 24 mai 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

13. LEGE nr. 139 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 25.05.2023

14. DECRET nr. 759 din 24 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 25.05.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 mai 2023
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 25.05.2023

16. HOTĂRÂRE nr. 475 din 24 mai 2023
privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Punctelor focale naţionale în domeniul "Femeile, pacea şi securitatea", care va avea loc la Bucureşti în perioada 7-9 noiembrie 2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 25.05.2023

17. HOTĂRÂRE nr. 488 din 24 mai 2023
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 25.05.2023

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 24 mai 2023
privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

20. HOTĂRÂRE nr. 489 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

21. HOTĂRÂRE nr. 490 din 24 mai 2023
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 922/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

22. HOTĂRÂRE nr. 491 din 24 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construcţie şi dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, Str. Reactorului nr. 30, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

23. HOTĂRÂRE nr. 492 din 24 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală şi modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

24. HOTĂRÂRE nr. 494 din 24 mai 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare a municipiului Blaj", judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

25. HOTĂRÂRE nr. 495 din 24 mai 2023
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

26. HOTĂRÂRE nr. 496 din 24 mai 2023
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 830 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes naţional "Amenajare pasaj pietonal subteran - Primăria Comarnic"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 25.05.2023

27. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 25.05.2023

28. HOTĂRÂRE nr. 499 din 24 mai 2023
pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2022 privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf" Bucureşti, precum şi declararea lui ca bun de interes public naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 25.05.2023

29. HOTĂRÂRE nr. 500 din 24 mai 2023
privind actualizarea datelor tehnice ale unui imobil din administrarea Ministerului Sportului, revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv "Rugby Club Farul" Constanţa asupra bunului imobil, precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 25.05.2023

30. HOTĂRÂRE nr. 501 din 24 mai 2023
privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 25.05.2023

31. HOTĂRÂRE nr. 502 din 24 mai 2023
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului "Dotarea adecvată a administraţiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 25.05.2023

32. HOTĂRÂRE nr. 503 din 24 mai 2023
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei din localitatea Aninoasa, judeţul Hunedoara, afectată de seisme

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 25.05.2023

33. DECRET nr. 763 din 24 mai 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25.05.2023

34. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 24 mai 2023
privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25.05.2023

35. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25.05.2023

36. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 25.05.2023

37. HOTĂRÂRE nr. 497 din 24 mai 2023
privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, a valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 25.05.2023

38. HOTĂRÂRE nr. 498 din 24 mai 2023
privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, precum şi închirierea unor părţi din acest imobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 25.05.2023

39. ORDIN nr. 1.630 din 23 mai 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 25.05.2023

40. ORDIN nr. 958 din 18 mai 2023
privind revocarea titlurilor de parc industrial acordate Societăţii Nervia Center - S.R.L. pentru locaţiile din municipiul Turda, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 25.05.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1001 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1001 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus amyloliquefaciens tulpina QST 713, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia (UE) 2023/1012 a Consiliului din 15 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1012 a Consiliului din 15 mai 2023 de autorizare a începerii negocierilor cu Republica Peru în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Peru privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile peruane cu competențe în materie de combatere a criminalității grave și a terorismului

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1005 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1005 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia nr. 4/2023 a Comitetului pentru comerț din 26 aprilie 2023
Decizia nr. 4/2023 a Comitetului pentru comerț din 26 aprilie 2023 privind regulamentul său de procedură [2023/1019]

5. Decizia (PESC) 2023/1015 a Consiliului din 23 mai 2023
Decizia (PESC) 2023/1015 a Consiliului din 23 mai 2023 de confirmare a participării Danemarcei la PESCO și de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2315 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1003 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1003 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia (UE) 2023/1007 a Consiliului din 25 aprilie 2023
Decizia (UE) 2023/1007 a Consiliului din 25 aprilie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, la cea de a șaisprezecea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, în ceea ce privește anumite modificări ale unor articole din convenție și ale unor anexe la aceasta

8. Decizia (UE) 2023/1006 a Consiliului din 25 aprilie 2023
Decizia (UE) 2023/1006 a Consiliului din 25 aprilie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a unsprezecea reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, în ceea ce privește propunerile de modificare a anexei A la respectiva convenție

9. Decizia (UE) 2023/1010 a Consiliului din 15 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1010 a Consiliului din 15 mai 2023 de autorizare a începerii negocierilor cu Republica Federativă a Braziliei în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile braziliene cu competențe în materie de combatere a criminalității grave și a terorismului

10. Decizia (UE) 2023/1011 a Consiliului din 15 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1011 a Consiliului din 15 mai 2023 de autorizare a începerii negocierilor cu Statele Unite Mexicane în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile mexicane cu competențe în materie de combatere a criminalității grave și a terorismului

11. Recomandarea (UE) 2023/1018 a Comisiei din 4 mai 2023
Recomandarea (UE) 2023/1018 a Comisiei din 4 mai 2023 privind combaterea piratării online a evenimentelor sportive și a altor evenimente în direct

12. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1016 a Comisiei din 22 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1016 a Comisiei din 22 mai 2023 de modificare a Deciziei 2002/994/CE privind anumite măsuri de protecție cu privire la produsele de origine animală importate din China (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/999 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/999 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. israelensis tulpina AM65-52 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1017 a Comisiei din 23 mai 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1017 a Comisiei din 23 mai 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1729 în ceea ce privește monitorizarea Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) la porcii pentru îngrășare [notificată cu numărul C(2023) 3251] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1002 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1002 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. aizawai tulpina ABTS-1857, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Decizia (UE) 2023/1009 a Consiliului din 15 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1009 a Consiliului din 15 mai 2023 de autorizare a începerii negocierilor cu Statul Plurinațional al Boliviei în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Statul Plurinațional al Boliviei privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile boliviene cu competențe în materie de combatere a criminalității grave și a terorismului

17. Decizia (UE) 2023/1014 a Consiliului din 16 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1014 a Consiliului din 16 mai 2023 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în Comitetul Regiunilor

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/998 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/998 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Decizia (UE) 2023/1008 a Consiliului din 15 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1008 a Consiliului din 15 mai 2023 de autorizare a începerii negocierilor cu Republica Ecuador în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Ecuador privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile ecuadoriene cu competențe în materie de combatere a criminalității grave și a terorismului

20. Decizia (UE) 2023/1013 a Consiliului din 16 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1013 a Consiliului din 16 mai 2023 privind o derogare de la Decizia 2013/471/UE privind acordarea diurnelor și rambursarea cheltuielilor de deplasare ale membrilor Comitetului Economic și Social European și ale supleanților acestora și de abrogare a Deciziei (UE) 2021/1072

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1004 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1004 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1000 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1000 al Comisiei din 23 mai 2023 de reînnoire a aprobării substanței active Bacillus thuringiensis subsp. aizawai-GC-91, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/997 al Comisiei din 23 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/997 al Comisiei din 23 mai 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/17 de stabilire a unei liste cu variațiile care nu necesită evaluare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Proces-verbal al ședinței din 17 octombrie 2022
Proces-verbal al ședinței din 17 octombrie 2022

25. Proces-verbal al ședinței din 18 octombrie 2022
Proces-verbal al ședinței din 18 octombrie 2022

Actualizare (2) din data 26-05-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 136 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

2. DECRET nr. 756 din 24 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

3. LEGE nr. 137 din 24 mai 2023
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

4. DECRET nr. 757 din 24 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

5. LEGE nr. 138 din 24 mai 2023
pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

6. DECRET nr. 758 din 24 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

7. LEGE nr. 140 din 24 mai 2023
pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

8. DECRET nr. 760 din 24 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea şi completarea art. 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

9. LEGE nr. 141 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

10. DECRET nr. 761 din 24 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

11. LEGE nr. 142 din 24 mai 2023
privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

12. DECRET nr. 762 din 24 mai 2023
pentru promulgarea Legii privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 507 din 24 mai 2023
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 26.05.2023

14. HOTĂRÂRE nr. 480 din 24 mai 2023
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizare DN52 Alexandria- Turnu Măgurele km 1+350-km 44+600 şi km 49+194-km 52+649"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 26.05.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 504 din 24 mai 2023
pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 26.05.2023

16. HOTĂRÂRE nr. 505 din 24 mai 2023
pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 26.05.2023

17. GHIDUL din 24 mai 2023
carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 26.05.2023

18. NORMĂ nr. 15 din 15 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 26.05.2023

19. DECIZIA nr. 25 din 27 martie 2023
referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1), prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 26.05.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 402 din 30 ianuarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

2. SENTINTA nr. 104 din 23 ianuarie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

3. DECIZIE nr. 88 din 17 ianuarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

4. DECIZIE nr. 274 din 25 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

5. DECIZIE nr. 47 din 17 ianuarie 2019
expropriere

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 298 din 06 februarie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

7. DECIZIE nr. 139 din 14 februarie 2019
trafic international de droguri (Legea 143/2000 art. 3)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

8. DECIZIE nr. 608 din 06 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

9. SENTINTA nr. 582 din 06 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

10. SENTINTA nr. 621 din 28 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

11. DECIZIE nr. 85 din 06 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

12. SENTINTA nr. 321 din 12 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

13. DECIZIE nr. 256 din 20 februarie 2019
parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

14. DECIZIE nr. 266 din 07 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

15. SENTINTA nr. 1212 din 19 aprilie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

16. SENTINTA nr. 452 din 19 aprilie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

17. DECIZIE nr. 1042 din 31 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

18. SENTINTA nr. 589 din 07 iunie 2019
revocarea/anularea amânarii aplicarii pedepsei (art.582 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

19. DECIZIE nr. 722 din 13 iunie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

20. SENTINTA nr. 1187 din 15 mai 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

21. SENTINTA nr. 1117 din 19 iunie 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

22. SENTINTA nr. 1858 din 04 iulie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA IASI

23. SENTINTA nr. 1309 din 14 august 2019
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

24. INCHEIERE nr. 1848 din 02 octombrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

25. SENTINTA nr. 1655 din 09 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

26. SENTINTA nr. 4302 din 09 iulie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 3999 din 27 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 1893 din 27 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

29. SENTINTA nr. 1646 din 05 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

30. DECIZIE nr. 891 din 04 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

31. DECIZIE nr. 455 din 09 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

32. SENTINTA nr. 172 din 07 mai 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

33. DECIZIE nr. 1895 din 25 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

34. SENTINTA nr. 2882 din 05 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

35. SENTINTA nr. 29 din 20 martie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

36. DECIZIE nr. 274 din 13 martie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

37. DECIZIE nr. 113 din 13 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

38. SENTINTA nr. 62 din 29 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

39. SENTINTA nr. 78 din 29 ianuarie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

40. SENTINTA nr. 268 din 25 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

41. SENTINTA nr. 580 din 20 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

42. DECIZIE nr. 709 din 17 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

43. SENTINTA nr. 654 din 05 decembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

44. DECIZIE nr. 98 din 22 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

45. SENTINTA nr. 11865 din 01 noiembrie 2019
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

46. SENTINTA nr. 2521 din 21 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

47. SENTINTA nr. 864 din 06 noiembrie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

48. SENTINTA nr. 5950 din 04 noiembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

49. SENTINTA nr. 6925 din 20 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

50. DECIZIE nr. 867 din 18 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

51. DECIZIE nr. 3936 din 28 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

52. DECIZIE nr. 434 din 07 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

53. DECIZIE nr. 69 din 17 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

54. SENTINTA nr. 8 din 07 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

55. INCHEIERE nr. 2 din 08 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

56. SENTINTA nr. 338 din 28 ianuarie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

57. SENTINTA nr. 37 din 29 ianuarie 2020
comisie rogatorie (art.200 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

58. DECIZIE nr. 29 din 30 ianuarie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

59. SENTINTA nr. 124 din 30 ianuarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

60. SENTINTA nr. 98 din 30 ianuarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

61. SENTINTA nr. 651 din 04 februarie 2020
accesiune

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

62. SENTINTA nr. 80 din 08 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 1713 din 22 noiembrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

64. DECIZIE nr. 52 din 20 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

65. SENTINTA nr. 1124 din 18 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 4938 din 03 octombrie 2019
revendicare mobiliara

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

67. SENTINTA nr. 362 din 11 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

68. SENTINTA nr. 23 din 13 martie 2020
reexaminare taxe de timbru

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

69. DECIZIE nr. 109 din 12 martie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

70. SENTINTA nr. 1280 din 02 aprilie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

71. DECIZIE nr. 212 din 24 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

72. SENTINTA nr. 748 din 18 mai 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

73. SENTINTA nr. 2828 din 04 iunie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 726 din 29 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

75. DECIZIE nr. 47 din 03 iunie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

76. DECIZIE nr. 262 din 28 mai 2020
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

77. SENTINTA nr. 5626 din 21 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

78. SENTINTA nr. 3251 din 26 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

79. DECIZIE nr. 403 din 07 iulie 2020
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

80. DECIZIE nr. 208 din 17 iunie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

81. DECIZIE nr. 393 din 08 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

82. DECIZIE nr. 267 din 15 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

83. DECIZIE nr. 138 din 10 iulie 2020
radiere

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

84. DECIZIE nr. 176 din 30 iunie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

85. SENTINTA nr. 726 din 30 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

86. SENTINTA nr. 5098 din 05 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

87. DECIZIE nr. 531 din 30 iulie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

88. SENTINTA nr. 293 din 22 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

89. SENTINTA nr. 969 din 03 septembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

90. SENTINTA nr. 7221 din 09 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

91. DECIZIE nr. 1557 din 18 iunie 2020
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 5687 din 07 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

93. SENTINTA nr. 315 din 11 septembrie 2020
infractiuni la alte legi speciale

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

94. DECIZIE nr. 148 din 24 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

95. SENTINTA nr. 6249 din 27 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

96. INCHEIERE nr. 1084 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

97. SENTINTA nr. 1339 din 12 noiembrie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

98. SENTINTA nr. 2640 din 24 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

99. DECIZIE nr. 662 din 04 noiembrie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

100. SENTINTA nr. 1462 din 04 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

101. DECIZIE nr. 13 din 19 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

102. SENTINTA nr. 16 din 12 ianuarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

103. SENTINTA nr. 3 din 12 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

104. SENTINTA nr. 1248 din 16 octombrie 2020
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 501 din 28 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

106. DECIZIE nr. 278 din 28 ianuarie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

107. SENTINTA nr. 8355 din 18 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 206 din 11 februarie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

109. DECIZIE nr. 444 din 01 februarie 2021
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

110. DECIZIE nr. 166 din 04 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

111. SENTINTA nr. 134 din 22 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

112. SENTINTA nr. 742 din 03 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii