Actualizare (1) din data 18-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 139 din 17 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

2. DECRET nr. 801 din 17 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

3. DECIZIE nr. 327 din 17 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alexandra-Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

4. LEGE nr. 135 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

5. DECRET nr. 791 din 13 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

6. ORDIN nr. 1.211 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum şi pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

7. CRITERII din 13 mai 2022
de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

8. ORDIN nr. 1.376 din 12 mai 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

9. ORDIN nr. 1.199 din 12 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice "Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

10. ORDIN nr. 1.198 din 12 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje" - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 635 din 11 mai 2022
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

12. ORDIN nr. 713 din 5 mai 2022
privind actualizarea sumelor pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

13. ORDIN nr. 3.691 din 5 mai 2022
pentru modificarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.630/2018, şi pentru adoptarea unor măsuri privind recunoaşterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

14. ORDIN nr. 734 din 2 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice "Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

15. ORDIN nr. 733 din 2 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje" - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

16. ORDIN nr. 20.465 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare", asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

17. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 28 aprilie 2022
privind "Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare", asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

18. ORDIN nr. 434 din 21 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice "Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

19. ORDIN nr. 435 din 21 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje" - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 17.05.2022

20. ORDIN nr. 887 din 14 aprilie 2022
privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Comana

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

21. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 523 din 13 aprilie 2022
la nivel de grup de unităţi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 16.05.2022

22. ORDIN nr. 2.749 din 17 martie 2022
privind clasarea Ruinelor cetăţii bastionare din secolul al XVII-lea şi a Ansamblului abaţiei romano-catolice în categoria a - ansamblu, cu trei componente - Reşedinţa abaţiei romano-catolice, Biserica abaţială a parohiei romano-catolice, Moara abaţiei, situate în satul Sâniob, comuna Sâniob, judeţul Bihor, în Lista monumentelor istorice, toate în grupa B

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Orientarea (UE) 2022/747 a Băncii Centrale Europene din 5 mai 2022
Orientarea (UE) 2022/747 a Băncii Centrale Europene din 5 mai 2022 de modificare a Orientării 2012/120/UE privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23) (BCE/2022/23)

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/746 a Comisiei din 13 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/746 a Comisiei din 13 mai 2022 privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană din Italia [notificată cu numărul C(2022) 3240] (Numai textul în limba italiană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/745 a Comisiei din 11 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/745 a Comisiei din 11 mai 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 3187] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/739 al Comisiei din 13 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/739 al Comisiei din 13 mai 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 în ceea ce privește gestionarea anumitor contingente tarifare pentru importul de păsări de curte și a unui contingent tarifar pentru exportul de lapte praf către Republica Dominicană

5. Directiva (UE) 2022/738 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 aprilie 2022
Directiva (UE) 2022/738 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 aprilie 2022 de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia (PESC) 2022/744 a Comitetului politic și de securitate din 10 mai 2022
Decizia (PESC) 2022/744 a Comitetului politic și de securitate din 10 mai 2022 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2022)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/740 al Comisiei din 13 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/740 al Comisiei din 13 mai 2022 privind neaprobarea substanței active 1,3-dicloropropenă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/743 al Comisiei din 13 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/743 al Comisiei din 13 mai 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/742 al Comisiei din 13 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/742 al Comisiei din 13 mai 2022 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Informațiile de mai jos sunt aduse la cunoștința următorilor:
Informațiile de mai jos sunt aduse la cunoștința următorilor: ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI Mohammed, EL HAJJ Hassan Hassan, IZZ-AL-DIN Hasan, MELIAD Farah, MOHAMMED Khalid Sheikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (PARTIDUL COMUNIST DIN FILIPINE), inclusiv New People’s Army (Noua Armată Populară) (NPA), Hizballah Military Wing (Aripa militară a Hezbollahului), Hizbul Mujahideen (HM), Ejército de Liberación Nacional (Armata de Eliberare Națională), Popular Front for the Liberation of Palestine (Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei) (PFLP), Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General), Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C), Sendero Luminoso (Calea Luminoasă) (SL) și Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), persoane și grupuri incluse pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexele la Decizia (PESC) 2022/152 a Consiliului și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/147 al Consiliului]

11. Aviz de deschidere a unei proceduri antisubvenție
Aviz de deschidere a unei proceduri antisubvenție privind importurile de acizi grași originari din Indonezia

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10690
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10690 – NORDIC CAPITAL / ELLOS GROUP) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping
Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de butoaie reîncărcabile din oțel inoxidabil originare din Republica Populară Chineză

14. Comunicare a Comisiei - Publicarea numărului total de certificate
Comunicare a Comisiei - Publicarea numărului total de certificate aflate în circulație în 2021 în scopul funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii instituit prin Directiva 2003/87/CE și a numărului de certificate nealocate în perioada 2013-2020

15. Rata de schimb a monedei euro - 12 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 12 mai 2022

16. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

17. Regulamentul delegat (UE) 2022/671 al Comisiei din 4 februarie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/671 al Comisiei din 4 februarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele specifice privind controalele oficiale efectuate de autoritățile competente asupra animalelor, a produselor de origine animală și a materialelor germinative, măsurile de monitorizare care trebuie luate de autoritatea competentă în caz de neconformitate cu normele de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor și caprinelor sau în caz de neconformitate în timpul tranzitului pe teritoriul Uniunii al anumitor bovine și de abrogare al Regulamentului (CE) nr. 494/98 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei (consolidat la 5 decembrie 2019)
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 5 decembrie 2019)

19. Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei (consolidat la 11 decembrie 2021)
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 11 decembrie 2021)

20. Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei (consolidat la 21 aprilie 2021)
Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 21 aprilie 2021)

Actualizare (2) din data 18-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.407 din 16 mai 2022
pentru aplicarea în trimestrul I 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

2. ORDIN nr. 1.392 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18.05.2022

3. ORDIN nr. 510 din 12 mai 2022
privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2022

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

4. ACT ADIȚIONAL nr. 2 din 12 mai 2022
pentru anul 2022 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 643 din 11 mai 2022
privind aprobarea stemei oraşului Agnita, judeţul Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 644 din 11 mai 2022
privind aprobarea modelului steagului comunei Cârţişoara, judeţul Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 645 din 11 mai 2022
privind aprobarea stemei comunei Săcel, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 631 din 11 mai 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18.05.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 595 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea modelului steagului comunei Muereasca, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 596 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea stemei comunei Bueşti, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 597 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea stemei municipiului Gherla, judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 598 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea stemei comunei Găleşti, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 18.05.2022

13. DECIZIA nr. 754 din 4 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 493 din 18.05.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 308 din 31 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

2. SENTINTA nr. 9320 din 26 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

3. SENTINTA nr. 4565 din 22 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

4. DECIZIE nr. 1162 din 24 septembrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

5. SENTINTA nr. 4469 din 27 noiembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

6. SENTINTA nr. 796 din 23 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

7. DECIZIE nr. 732 din 06 decembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

8. DECIZIE nr. 533 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

9. SENTINTA nr. 1667 din 12 decembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

10. DECIZIE nr. 940 din 28 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

11. SENTINTA nr. 2783 din 24 octombrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

12. SENTINTA nr. 2436 din 26 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

13. SENTINTA nr. 3066 din 21 noiembrie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

14. SENTINTA nr. 1823 din 26 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

15. SENTINTA nr. 1669 din 23 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

16. SENTINTA nr. 3111 din 19 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

17. SENTINTA nr. 1485 din 21 noiembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

18. SENTINTA nr. 12636 din 13 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

19. DECIZIE nr. 729 din 07 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

20. SENTINTA nr. 3789 din 27 decembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

21. DECIZIE nr. 1 din 06 ianuarie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

22. SENTINTA nr. 24 din 13 ianuarie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

23. SENTINTA nr. 57 din 10 ianuarie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

24. DECIZIE nr. 112 din 10 februarie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

25. DECIZIE nr. 9 din 06 februarie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

26. DECIZIE nr. 88 din 26 februarie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

27. INCHEIERE nr. 803 din 26 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

28. DECIZIE nr. 79 din 20 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

29. SENTINTA nr. 286 din 03 martie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

30. DECIZIE nr. 261 din 13 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

31. SENTINTA nr. 1879 din 21 februarie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA IASI

32. DECIZIE nr. 388 din 03 iunie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

33. SENTINTA nr. 2096 din 15 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

34. SENTINTA nr. 2442 din 29 mai 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

35. DECIZIE nr. 476 din 01 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

36. SENTINTA nr. 150 din 28 iulie 2020
esalonarea platii amenzii penale (art.497 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

37. DECIZIE nr. 532 din 07 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

38. SENTINTA nr. 3613 din 28 iulie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 482 din 11 august 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

40. DECIZIE nr. 515 din 22 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

41. SENTINTA nr. 1593 din 29 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 1868 din 12 august 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

43. SENTINTA nr. 7560 din 21 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

44. DECIZIE nr. 137 din 26 octombrie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

45. SENTINTA nr. 10873 din 14 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

46. DECIZIE nr. 681 din 21 octombrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

47. SENTINTA nr. 659 din 30 septembrie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

48. SENTINTA nr. 2795 din 30 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

49. DECIZIE nr. 921 din 12 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

50. SENTINTA nr. 8309 din 13 noiembrie 2020
încuviintare nume minor

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

51. SENTINTA nr. 1314 din 06 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

52. DECIZIE nr. 1310 din 21 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

53. DECIZIE nr. 783 din 01 iulie 2020
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

54. SENTINTA nr. 3805 din 10 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

55. SENTINTA nr. 9926 din 14 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

56. INCHEIERE nr. 8964 din 06 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

57. SENTINTA nr. 571 din 26 noiembrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

58. SENTINTA nr. 10256 din 22 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

59. SENTINTA nr. 1451 din 18 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

60. SENTINTA nr. 14327 din 29 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 1740 din 17 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

62. SENTINTA nr. 413 din 18 august 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

63. SENTINTA nr. 23 din 07 ianuarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

64. SENTINTA nr. 8027 din 11 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 797 din 10 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

66. SENTINTA nr. 381 din 01 februarie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

67. DECIZIE nr. 244 din 18 februarie 2021
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

68. SENTINTA nr. 168 din 08 februarie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

69. SENTINTA nr. 2129 din 04 martie 2021
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

70. DECIZIE nr. 1300 din 08 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

71. DECIZIE nr. 160 din 09 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

72. SENTINTA nr. 3100 din 26 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

73. SENTINTA nr. 2442 din 17 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

74. SENTINTA nr. 1082 din 26 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

75. SENTINTA nr. 284 din 31 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

76. SENTINTA nr. 735 din 18 martie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

77. INCHEIERE nr. 1267 din 12 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

78. DECIZIE nr. 879 din 17 noiembrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

79. SENTINTA nr. 473 din 25 martie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

80. SENTINTA nr. 437 din 05 mai 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

81. SENTINTA nr. 3984 din 28 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

82. SENTINTA nr. 384 din 22 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

83. SENTINTA nr. 828 din 13 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

84. SENTINTA nr. 1961 din 22 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

85. DECIZIE nr. 900 din 24 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

86. SENTINTA nr. 737 din 27 aprilie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

87. SENTINTA nr. 670 din 26 mai 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

88. DECIZIE nr. 2664 din 19 decembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

89. DECIZIE nr. 328 din 10 mai 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

90. SENTINTA nr. 557 din 23 iulie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

91. SENTINTA nr. 701 din 30 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

92. SENTINTA nr. 11298 din 07 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

93. DECIZIE nr. 1218 din 20 iulie 2021
modificare masuri privind copilul

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

94. SENTINTA nr. 649 din 23 iunie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

95. SENTINTA nr. 9635 din 13 iulie 2021
tutela - autorizari date tutorelui

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 826 din 11 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

97. DECIZIE nr. 318 din 14 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

98. SENTINTA nr. 6838 din 26 mai 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

99. DECIZIE nr. 1280 din 11 mai 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

100. SENTINTA nr. 135 din 09 iulie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

101. SENTINTA nr. 4863 din 02 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 1010 din 02 decembrie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

103. SENTINTA nr. 927 din 05 martie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

104. DECIZIE nr. 831 din 15 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

105. SENTINTA nr. 1561 din 30 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

106. DECIZIE nr. 1314 din 13 octombrie 2021
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

107. DECIZIE nr. 72 din 13 octombrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

108. SENTINTA nr. 2549 din 18 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

109. SENTINTA nr. 8200 din 12 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

110. SENTINTA nr. 5415 din 30 iulie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

111. SENTINTA nr. 255 din 26 noiembrie 2021
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

112. SENTINTA nr. 1788 din 17 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

113. DECIZIE nr. 235 din 04 februarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 3527 din 15 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

115. SENTINTA nr. 10 din 14 ianuarie 2022
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

116. DECIZIE nr. 995 din 15 decembrie 2021
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

117. SENTINTA nr. 169 din 15 ianuarie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

118. DECIZIE nr. 5 din 08 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

119. DECIZIE nr. 423 din 06 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

120. SENTINTA nr. 180 din 31 ianuarie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

121. SENTINTA nr. 884 din 05 iunie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

122. SENTINTA nr. 738 din 05 iunie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

123. SENTINTA nr. 542 din 25 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

124. DECIZIE nr. 235 din 21 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

125. DECIZIE nr. 290 din 11 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

126. SENTINTA nr. 437 din 27 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

127. SENTINTA nr. 383 din 20 iunie 2019
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

128. DECIZIE nr. 383 din 07 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

129. SENTINTA nr. 774 din 02 iulie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

130. SENTINTA nr. 8377 din 18 iulie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

131. SENTINTA nr. 1880 din 01 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

132. DECIZIE nr. 1150 din 23 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

133. SENTINTA nr. 5060 din 05 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

134. SENTINTA nr. 1717 din 03 iulie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

135. SENTINTA nr. 2682 din 06 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

136. SENTINTA nr. 899 din 23 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

137. DECIZIE nr. 389 din 14 mai 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

138. DECIZIE nr. 147 din 25 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

139. SENTINTA nr. 701 din 17 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

140. SENTINTA nr. 631 din 10 aprilie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

141. DECIZIE nr. 381 din 03 aprilie 2019
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

142. DECIZIE nr. 117 din 03 aprilie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

143. SENTINTA nr. 592 din 02 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

144. SENTINTA nr. 592 din 19 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

145. DECIZIE nr. 110 din 13 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

146. DECIZIE nr. 618 din 06 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

147. SENTINTA nr. 1236 din 25 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

148. SENTINTA nr. 2231 din 22 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 3 din 21 februarie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

150. DECIZIE nr. 103 din 12 februarie 2019
declararea judecatoreasca a mortii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

151. SENTINTA nr. 107 din 04 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

152. DECIZIE nr. 24 din 23 ianuarie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 240956 17.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 94 din 17-05-2022

2. PPF 240960 17.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Mica

Monitor: 94 din 17-05-2022

3. PPF 240968 17.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Apahida

Monitor: 94 din 17-05-2022

4. PPF 240950 17.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Negreşti-Oaş

Monitor: 94 din 17-05-2022

5. PPF 240933 17.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Geoagiu

Monitor: 94 din 17-05-2022

6. CPF 240957 17.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Zlatna

Ofertant: Asociatia Sportiva Clubul Sportiv Zlatna

Monitor: 94 din 17-05-2022

7. CPF 240941 17.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Salonta

Ofertant: Asociatia Kiddy - Copilas

Monitor: 94 din 17-05-2022

8. CPF 240952 17.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Codlea

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Municipal Codlea

Monitor: 94 din 17-05-2022

9. PCON240947 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Aiud

Monitor: 94 din 17-05-2022

10. PCON240971 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vad

Monitor: 94 din 17-05-2022

11. PCON240934 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Adunatii Copaceni

Monitor: 94 din 17-05-2022

12. PCON240935 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Adunatii Copaceni

Monitor: 94 din 17-05-2022

13. PCON240937 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Adunatii Copaceni

Monitor: 94 din 17-05-2022

14. CCON240964 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Ofertant: Neculache Gheorghita

Monitor: 94 din 17-05-2022

15. CCON240962 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Ofertant: Necula Mitica

Monitor: 94 din 17-05-2022

16. CCON240948 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Ofertant: Postelnicu Mihaela

Monitor: 94 din 17-05-2022

17. CCON240958 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Ofertant: Necula Adrian Bogdan

Monitor: 94 din 17-05-2022

18. PINC240936 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Augustin

Monitor: 94 din 17-05-2022

19. PINC240963 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Girov

Monitor: 94 din 17-05-2022

20. PINC240949 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

Monitor: 94 din 17-05-2022

21. PINC240965 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Prahova

Monitor: 94 din 17-05-2022

22. PINC240943 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. - Municipiul Moinesti

Monitor: 94 din 17-05-2022

23. PINC240945 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primria Municipiului Oradea

Monitor: 94 din 17-05-2022

24. PINC240967 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. - Municipiul Moinesti

Monitor: 94 din 17-05-2022

25. PINC240969 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. - Municipiul Moinesti

Monitor: 94 din 17-05-2022

26. PINC240938 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Monitor: 94 din 17-05-2022

27. PINC240939 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Monitor: 94 din 17-05-2022

28. PINC240940 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: UAT Comuna Cudalbi

Monitor: 94 din 17-05-2022

29. PINC240944 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Monitor: 94 din 17-05-2022

30. PINC240970 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. - Municipiul Moinesti

Monitor: 94 din 17-05-2022

31. PINC240951 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

Monitor: 94 din 17-05-2022

32. PINC240961 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Monitor: 94 din 17-05-2022

33. CINC240953 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Budeasa

Ofertant: Stoenescu Ionut Marius

Monitor: 94 din 17-05-2022

34. CINC240942 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Budeasa

Ofertant: Stoenescu Ionut Marius

Monitor: 94 din 17-05-2022

35. CINC240959 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Marca

Ofertant: RCS and RDS - SA

Monitor: 94 din 17-05-2022

36. CINC240966 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Administrare Piete Roman

Ofertant: I.I. Onofrei Volinas

Monitor: 94 din 17-05-2022

37. PVNZ240946 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Oradea

Monitor: 94 din 17-05-2022

38. PVNZ240954 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Macea

Monitor: 94 din 17-05-2022

39. PVNZ240955 16.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Piatra-Neamt

Monitor: 94 din 17-05-2022

Actualizare (1) din data 17-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 319 din 16 mai 2022
pentru stabilirea atribuţiilor secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

2. DECIZIE nr. 320 din 16 mai 2022
pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

3. DECIZIE nr. 321 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

4. DECIZIE nr. 322 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

5. DECIZIE nr. 323 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Cristian Ghincea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

6. DECIZIE nr. 324 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

7. DECIZIE nr. 325 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

8. DECIZIE nr. 326 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrămioara Poduţ-Florian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

9. ORDIN nr. 80 din 12 mai 2022
privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019, perimetrul Valea Leucii, judeţele Alba, Arad, Bihor

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

10. ORDIN nr. 389 din 4 mai 2022
pentru aprobarea Procedurii privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

11. PROCEDURĂ din 4 mai 2022
privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

12. ORDIN nr. 1.108 din 4 mai 2022
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 486 din 16.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/732 al Comisiei din 12 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/732 al Comisiei din 12 mai 2022 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2022 și 29 iunie 2022 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia (PESC) 2022/734 a Comitetului politic și de securitate din 10 mai 2022
Decizia (PESC) 2022/734 a Comitetului politic și de securitate din 10 mai 2022 privind prelungirea mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2022)

3. Decizia (PESC) 2022/735 a Consiliului din 12 mai 2022
Decizia (PESC) 2022/735 a Consiliului din 12 mai 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/1200 pentru a devansa încheierea mandatului actualului președinte al Comitetului Militar al Uniunii Europene și pentru a devansa numirea următorului președinte al Comitetului Militar al Uniunii Europene

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/736 a Comisiei din 11 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/736 a Comisiei din 11 mai 2022 de modificare a Deciziilor 2007/305/CE, 2007/306/CE și 2007/307/CE în ceea ce privește perioada de toleranță pentru urmele de rapiță hibridă Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de rapiță hibridă Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) și de rapiță Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), precum și pentru produsele derivate ale acestora [notificată cu numărul C(2022) 3009] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/733 al Comisiei din 12 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/733 al Comisiei din 12 mai 2022 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/983 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de folii convertoare de aluminiu originare din Republica Populară Chineză și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2170 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de folii convertoare de aluminiu originare din Republica Populară Chineză

6. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/730 al Comisiei din 6 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/730 al Comisiei din 6 mai 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Wrångebäcksost (DOP)]

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/731 al Comisiei din 12 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/731 al Comisiei din 12 mai 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1266 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1267 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii

9. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Decizia GB(D)06-2021
Decizia GB(D)06-2021 de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării întreprinderii comune Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european 3 [2022/737]

11. Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului proiectului de Regulament al Comisiei
Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului proiectului de Regulament (UE) 2023/... al Comisiei din ... 2023 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi

12. Aviz în atenția anumitor persoane și entități care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția anumitor persoane și entități care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2010/413/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Iranului

13. Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont aplicabile de la 1 mai 2022 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei] (JO L 140, 30.4.2004, p. 1.)

14. Aviz informativ – Consultare publică
Aviz informativ – Consultare publică Indicații geografice din Ecuador care urmează a fi protejate ca indicații geografice în Uniunea Europeană

15. Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui proiect de COMUNICARE
Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui proiect de COMUNICARE A COMISIEI Comunicare în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (3), al articolelor 20 și 22 din Regulamentul (UE) 2023/… al Comisiei din … 2023 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi

16. Rata de schimb a monedei euro - 10 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 10 mai 2022

17. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10666
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10666 – BROOKFIELD / TELIA COMPANY / TELIA TOWERS SWEDEN) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui proiect de COMUNICARE A COMISIEI
Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui proiect de COMUNICARE A COMISIEI privind tratamentul simplificat al anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2170 al Comisiei (consolidat la 23 decembrie 2021)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2170 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de folii convertoare de aluminiu originare din Republica Populară Chineză (consolidat la 23 decembrie 2021)

20. Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei (consolidat la 1 iulie 2020)
Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei din 12 februarie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere și ale motoarelor acestora și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 iulie 2020)

Actualizare (2) din data 17-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.003 din 10 mai 2022
pentru modificarea şi completarea art. 7 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17.05.2022

2. ORDIN nr. 1.327 din 10 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 17.05.2022

3. ORDIN nr. 2.900 din 5 mai 2022
pentru acreditarea Muzeului Ţării Crişurilor Oradea - Complex Muzeal

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17.05.2022

4. ORDIN nr. 1.286 din 4 mai 2022
pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17.05.2022

5. ATRIBUȚIILE din 4 mai 2022
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17.05.2022

6. DECIZIE nr. 529 din 3 mai 2022
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj INTERNATIONAL LINK INSURANCE BROKER - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 17.05.2022

7. ORDIN nr. 699 din 2 mai 2022
pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17.05.2022

8. ORDIN nr. 247 din 29 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 17.05.2022

9. ORDIN nr. 20.346 din 1 aprilie 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 17.05.2022

10. DECIZIA nr. 145 din 16 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (6) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi ale art. 68^5 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17.05.2022

11. DECIZIA nr. 4 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17.05.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 2021 din 12 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

2. SENTINTA nr. 1346 din 01 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

3. SENTINTA nr. 1900 din 02 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

4. SENTINTA nr. 1455 din 06 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

5. SENTINTA nr. 9504 din 02 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

6. SENTINTA nr. 15755 din 20 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

7. SENTINTA nr. 10310 din 25 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

8. SENTINTA nr. 445 din 29 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 64 din 21 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

10. SENTINTA nr. 384 din 06 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

11. SENTINTA nr. 648 din 04 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

12. SENTINTA nr. 82 din 22 ianuarie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

13. SENTINTA nr. 157 din 11 februarie 2020
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

14. SENTINTA nr. 12 din 07 februarie 2020
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SEGARCEA

15. SENTINTA nr. 217 din 12 februarie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

16. SENTINTA nr. 2335 din 21 noiembrie 2019
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

17. SENTINTA nr. 255 din 22 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

18. SENTINTA nr. 857 din 05 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

19. SENTINTA nr. 5 din 06 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

20. DECIZIE nr. 85 din 31 ianuarie 2020
actiune în daune contractuale

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

21. SENTINTA nr. 106 din 05 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

22. SENTINTA nr. 206 din 19 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

23. DECIZIE nr. 70 din 12 februarie 2020
actiune în anulare a hotarârii AGA

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

24. SENTINTA nr. 1740 din 06 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

25. SENTINTA nr. 2418 din 05 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

26. SENTINTA nr. 166 din 09 martie 2020
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

27. SENTINTA nr. 2049 din 18 martie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

28. DECIZIE nr. 247 din 12 martie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

29. SENTINTA nr. 381 din 08 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 255 din 10 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

31. DECIZIE nr. 118 din 27 mai 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

32. SENTINTA nr. 4163 din 29 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

33. SENTINTA nr. 403 din 05 iunie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

34. SENTINTA nr. 421 din 24 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

35. SENTINTA nr. 468 din 09 iunie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

36. DECIZIE nr. 27 din 11 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

37. SENTINTA nr. 179 din 03 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

38. DECIZIE nr. 377 din 16 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

39. DECIZIE nr. 2010 din 16 iulie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

40. SENTINTA nr. 934 din 29 iulie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

41. SENTINTA nr. 88 din 06 august 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

42. SENTINTA nr. 5310 din 13 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

43. DECIZIE nr. 1273 din 06 decembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

44. SENTINTA nr. 1279 din 26 august 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

45. DECIZIE nr. 295 din 19 august 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

46. SENTINTA nr. 2218 din 10 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

47. SENTINTA nr. 7364 din 15 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

48. SENTINTA nr. 823 din 23 septembrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

49. SENTINTA nr. 3340 din 27 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

50. DECIZIE nr. 784 din 08 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

51. SENTINTA nr. 4826 din 30 septembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

52. DECIZIE nr. 883 din 23 septembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

53. SENTINTA nr. 1987 din 16 septembrie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

54. DECIZIE nr. 559 din 13 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

55. SENTINTA nr. 7024 din 26 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

56. SENTINTA nr. 3290 din 13 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

57. DECIZIE nr. 179 din 08 octombrie 2020
uzucapiune

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

58. SENTINTA nr. 5053 din 19 octombrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 1346 din 08 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

60. DECIZIE nr. 789 din 09 noiembrie 2020
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

61. DECIZIE nr. 637 din 11 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

62. DECIZIE nr. 1213 din 17 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

63. DECIZIE nr. 500 din 10 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

64. DECIZIE nr. 1113 din 12 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

65. DECIZIE nr. 692 din 12 martie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 7533 din 22 decembrie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

67. DECIZIE nr. 1074 din 16 decembrie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

68. SENTINTA nr. 1256 din 10 noiembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

69. DECIZIE nr. 517 din 14 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

70. DECIZIE nr. 1174 din 02 decembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

71. DECIZIE nr. 1047 din 14 decembrie 2020
recuzare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

72. DECIZIE nr. 21 din 06 ianuarie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

73. SENTINTA nr. 27 din 12 ianuarie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

74. SENTINTA nr. 14130 din 21 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

75. DECIZIE nr. 639 din 06 noiembrie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

76. SENTINTA nr. 263 din 15 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

77. DECIZIE nr. 65 din 19 ianuarie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

78. SENTINTA nr. 322 din 28 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

79. SENTINTA nr. 1477 din 12 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

80. SENTINTA nr. 1270 din 12 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

81. DECIZIE nr. 1339 din 02 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

82. SENTINTA nr. 7112 din 05 noiembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

83. DECIZIE nr. 249 din 10 martie 2021
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

84. SENTINTA nr. 1707 din 03 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

85. DECIZIE nr. 799 din 17 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

86. DECIZIE nr. 78 din 07 aprilie 2021
redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsa) (art.466 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

87. DECIZIE nr. 318 din 07 aprilie 2021
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

88. DECIZIE nr. 161 din 30 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

89. DECIZIE nr. 465 din 19 aprilie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

90. SENTINTA nr. 698 din 20 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

91. SENTINTA nr. 34 din 27 aprilie 2021
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

92. SENTINTA nr. 544 din 22 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

93. SENTINTA nr. 167 din 07 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

94. SENTINTA nr. 49 din 03 februarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

95. DECIZIE nr. 251 din 19 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

96. SENTINTA nr. 4914 din 02 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

97. SENTINTA nr. 7016 din 23 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 4914 din 17 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

99. DECIZIE nr. 77 din 14 aprilie 2021
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

100. SENTINTA nr. 651 din 17 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

101. SENTINTA nr. 4758 din 11 iunie 2021
actiune în anulare

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

102. SENTINTA nr. 8886 din 11 august 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

103. DECIZIE nr. 935 din 02 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

104. DECIZIE nr. 435 din 15 septembrie 2021
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

105. SENTINTA nr. 6585 din 14 septembrie 2021
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

106. DECIZIE nr. 616 din 20 septembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

107. DECIZIE nr. 1195 din 20 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

108. DECIZIE nr. 30 din 27 septembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

109. DECIZIE nr. 1041 din 12 octombrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

110. DECIZIE nr. 3926 din 13 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

111. SENTINTA nr. 9540 din 29 octombrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

112. SENTINTA nr. 1365 din 27 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

113. SENTINTA nr. 2167 din 04 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

114. SENTINTA nr. 2530 din 11 noiembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

115. SENTINTA nr. 1393 din 09 noiembrie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

116. DECIZIE nr. 1817 din 06 decembrie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

117. SENTINTA nr. 1870 din 13 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

118. SENTINTA nr. 11288 din 16 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

119. SENTINTA nr. 1349 din 21 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

120. SENTINTA nr. 2887 din 07 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

121. DECIZIE nr. 2562 din 25 noiembrie 2021
litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

122. SENTINTA nr. 1660 din 15 decembrie 2021
contestatie decizie suspendare contract de munca

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

123. DECIZIE nr. 55 din 10 februarie 2022
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

124. DECIZIE nr. 21 din 15 ianuarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

125. SENTINTA nr. 308 din 18 februarie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

126. SENTINTA nr. 2411 din 12 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

127. SENTINTA nr. 87 din 06 martie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

128. DECIZIE nr. 102 din 13 februarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

129. DECIZIE nr. 1244 din 14 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

130. SENTINTA nr. 1635 din 01 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

131. DECIZIE nr. 218 din 27 februarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

132. SENTINTA nr. 4173 din 11 aprilie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

133. SENTINTA nr. 1540 din 21 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

134. DECIZIE nr. 1578 din 18 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 1557 din 04 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

136. DECIZIE nr. 467 din 29 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

137. SENTINTA nr. 801 din 31 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

138. DECIZIE nr. 82 din 17 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

139. SENTINTA nr. 6985 din 15 iulie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

140. SENTINTA nr. 4637 din 24 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

141. SENTINTA nr. 5572 din 02 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

142. DECIZIE nr. 273 din 07 august 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

143. DECIZIE nr. 2344 din 07 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

144. DECIZIE nr. 1194 din 26 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

145. DECIZIE nr. 225 din 11 septembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 947 din 11 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

147. DECIZIE nr. 1218 din 03 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

148. SENTINTA nr. 2170 din 23 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

149. SENTINTA nr. 1839 din 22 august 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

150. SENTINTA nr. 150 din 19 august 2019
amânarea executarii pedepsei/contestatie (art.589 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

151. DECIZIE nr. 2677 din 24 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

152. DECIZIE nr. 445 din 28 mai 2019
cerere reexaminare ajutor public judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

153. SENTINTA nr. 2360 din 17 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

154. SENTINTA nr. 971 din 08 mai 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA DETA

155. SENTINTA nr. 3640 din 19 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

156. SENTINTA nr. 2526 din 18 aprilie 2019
granituire

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

157. SENTINTA nr. 2361 din 29 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

158. SENTINTA nr. 464 din 27 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

159. SENTINTA nr. 999 din 14 martie 2019
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

160. INCHEIERE nr. 414 din 07 martie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

161. SENTINTA nr. 1231 din 25 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

162. SENTINTA nr. 21 din 19 februarie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FILIASI

163. DECIZIE nr. 758 din 14 februarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

164. DECIZIE nr. 28 din 01 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

165. SENTINTA nr. 46 din 23 ianuarie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

166. DECIZIE nr. 20 din 08 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 240924 16.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Hateg

Monitor: 93 din 16-05-2022

2. CPF 240930 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Ofertant: Asociatia Pas cu Pas

Monitor: 93 din 16-05-2022

3. CPF 240931 16.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Ofertant: Asociatia Pas cu Pas

Monitor: 93 din 16-05-2022

4. PCON240932 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 93 din 16-05-2022

5. PCON240917 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vadastra

Monitor: 93 din 16-05-2022

6. PINC240922 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 93 din 16-05-2022

7. PINC240919 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 93 din 16-05-2022

8. PINC240928 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comuna Colonesti

Monitor: 93 din 16-05-2022

9. PINC240927 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Tismana

Monitor: 93 din 16-05-2022

10. PINC240929 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Mures

Monitor: 93 din 16-05-2022

11. CINC240920 13.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Rosiorii de Vede

Ofertant: S.C. LAMELAR ZEN - S.R.L.

Monitor: 93 din 16-05-2022

12. CINC240923 13.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Traian

Ofertant: Paraia Sergiu-Ionut

Monitor: 93 din 16-05-2022

13. PVNZ240918 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Albesti

Monitor: 93 din 16-05-2022

14. PVNZ240925 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Monitor: 93 din 16-05-2022

15. PVNZ240921 13.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Tibanesti

Monitor: 93 din 16-05-2022

16. CVNZ240926 13.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Ofertant: Bourosu Mihai

Monitor: 93 din 16-05-2022

Actualizare (1) din data 16-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 795 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

2. DECRET nr. 796 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

3. DECRET nr. 797 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

4. DECRET nr. 798 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

5. DECRET nr. 799 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

6. DECRET nr. 800 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

7. DECIZIE nr. 310 din 13 mai 2022
privind eliberarea domnului Daniel Anghel, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 13.05.2022

8. ORDIN nr. 3.835 din 13 mai 2022
privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 13.05.2022

9. LEGE nr. 132 din 12 mai 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

10. DECRET nr. 788 din 12 mai 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

11. LEGE nr. 133 din 12 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

12. DECRET nr. 789 din 12 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

13. LEGE nr. 134 din 12 mai 2022
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

14. DECRET nr. 790 din 12 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 624 din 11 mai 2022
privind aprobarea plăţii contribuţiei statutare anuale a României, pentru anul 2021, la bugetul Conferinţei miniştrilor educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

16. ORDIN nr. 4.160 din 11 mai 2022
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 625 din 11 mai 2022
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din municipiul Bucureşti şi din judeţele Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 13.05.2022

18. HOTĂRÂRE nr. 627 din 11 mai 2022
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 13.05.2022

19. HOTĂRÂRE nr. 628 din 11 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 13.05.2022

20. ORDIN nr. 1.334 din 11 mai 2022
privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

21. PLAN DE MĂSURI din 11 mai 2022
pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

22. HOTĂRÂRE nr. 632 din 11 mai 2022
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 13.05.2022

23. HOTĂRÂRE nr. 633 din 11 mai 2022
privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 481 din 13.05.2022

24. ORDIN nr. 20.496 din 10 mai 2022
privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

25. ORDIN nr. 1.107 din 4 mai 2022
privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

26. ORDIN nr. 856 din 2 mai 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 13.05.2022

27. ORDIN nr. 74 din 26 aprilie 2022
privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

28. NORME FUNDAMENTALE din 26 aprilie 2022
pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 din 13.05.2022

29. ORDIN nr. 776 din 20 aprilie 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

30. ORDIN nr. 1.021 din 19 aprilie 2022
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 13.05.2022

31. INSTRUCȚIUNI din 19 aprilie 2022
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 482 din 13.05.2022

32. HOTĂRÂRE nr. 44 din 18 aprilie 2022
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

33. ORDIN nr. 138 din 15 aprilie 2022
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii APS CONSUMER FINANCE IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 13.05.2022

34. DECIZIA nr. 7 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi ale art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 13 din 13 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 13.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Comunicare
Comunicare în conformitate cu articolul 34 alineatul (7) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la deciziile referitoare la informațiile obligatorii emise de autoritățile vamale ale statelor membre privind clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală

2. Rata de schimb a monedei euro - 11 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 11 mai 2022

3. Regulamentul (UE) 2022/727 al Comisiei din 11 mai 2022
Regulamentul (UE) 2022/727 al Comisiei din 11 mai 2022 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier (cu excepția fontei) sau din oțel (cu excepția celui inoxidabil), cu secțiune transversală circulară, cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm, originare din Republica Populară Chineză

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/729 a Comisiei din 11 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/729 a Comisiei din 11 mai 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1195 în ceea ce privește standardele armonizate pentru sistemele de management al calității și pentru aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10616
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10616 – CAF / CORADIA POLYVALENT BUSINESS / TALENT 3 BUSINESS) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10579
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10579 – PON HOLDINGS / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 20 mai 2014)

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/728 a Comisiei din 13 aprilie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/728 a Comisiei din 13 aprilie 2022 privind lipsa de coerență a anumitor obiective de performanță incluse în proiectele de planuri de performanță la nivel național și la nivel de bloc funcțional de spațiu aerian prezentate de Belgia, Germania, Grecia, Franța, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, România și Suedia în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a treia perioadă de referință și care prevede recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective [notificată cu numărul C(2022) 2283] (Numai textele în limbile engleză, franceză, germană, greacă, letonă, malteză, neerlandeză, română și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10736
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10736 – ITOCHU / ISUZU MOTORS / JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

12. Decizia (UE) 2022/722 a Consiliului din 5 aprilie 2022
Decizia (UE) 2022/722 a Consiliului din 5 aprilie 2022 de autorizare a statelor membre să semneze, în interesul Uniunii Europene, cel de Al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică referitor la cooperarea consolidată și la divulgarea probelor electronice

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/724 a Comisiei din 10 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/724 a Comisiei din 10 mai 2022 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Seychelles cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/726 a Comisiei din 10 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/726 a Comisiei din 10 mai 2022 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Indonezia cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2022/719 al Comisiei din 10 mai 2022
Regulamentul (UE) 2022/719 al Comisiei din 10 mai 2022 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/721 al Comisiei din 10 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/721 al Comisiei din 10 mai 2022 de rectificare a versiunii în limba cehă a anexei la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/725 a Comisiei din 10 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/725 a Comisiei din 10 mai 2022 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul (UE) 2022/720 al Comisiei din 10 mai 2022
Regulamentul (UE) 2022/720 al Comisiei din 10 mai 2022 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene la categoriile de acorduri verticale și practici concertate (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/723 a Comisiei din 10 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/723 a Comisiei din 10 mai 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/2201 privind numirea unor membri și a supleanților acestora în cadrul Consiliului de administrare a rețelei și al Celulei Europene de Coordonare a Crizelor din Aviație pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei (consolidat la 2 februarie 2022)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 2 februarie 2022)

Actualizare (2) din data 16-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 311 din 16 mai 2022
pentru numirea domnului Ion Găman în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

2. DECIZIE nr. 312 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Ioan-Cristian Haiduc în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

3. DECIZIE nr. 313 din 16 mai 2022
privind eliberarea domnului Dumitru Drăgan din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

4. DECIZIE nr. 314 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Adrian Petcu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

5. DECIZIE nr. 315 din 16 mai 2022
privind eliberarea domnului Marian-Cătălin Burcescu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

6. DECIZIE nr. 316 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Marian-Octavian Şerbănescu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

7. DECIZIE nr. 317 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Dragoş Tohănean în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

8. DECIZIE nr. 318 din 16 mai 2022
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Daniel Anghel

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

9. LEGE nr. 136 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea art. III alin. (1), (1^1) şi (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

10. DECRET nr. 792 din 13 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea art. III alin. (1), (1^1) şi (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

11. LEGE nr. 137 din 13 mai 2022
privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilorLegii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

12. DECRET nr. 793 din 13 mai 2022
pentru promulgarea Legii privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

13. LEGE nr. 138 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

14. DECRET nr. 794 din 13 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 629 din 11 mai 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 16.05.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 630 din 11 mai 2022
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 12/1992 privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină şi motorină

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 16.05.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 626 din 11 mai 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu DN 73A (Predeal)", judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

18. ORDIN nr. 1.113 din 5 mai 2022
pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 16.05.2022

19. HOTĂRÂRE nr. 612 din 4 mai 2022
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 16.05.2022

20. HOTĂRÂRE nr. 618 din 4 mai 2022
privind actualizarea valorii de inventar, modificarea datelor tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa, şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa, ca urmare a înscrierii în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 16.05.2022

21. ORDIN nr. 483 din 3 mai 2022
pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) şi b) pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 16.05.2022

22. INSTRUCȚIUNI din 3 mai 2022
privind individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) şi b) pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 16.05.2022

23. RECTIFICARE nr. 710 din 1 aprilie 2022
referitoare la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

24. DECIZIA nr. 7 din 7 martie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488^6 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din acelaşi cod şi art. 154 din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

25. DECIZIA nr. 838 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 16.05.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 2655 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

2. SENTINTA nr. 1416 din 26 septembrie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

3. DECIZIE nr. 1469 din 13 noiembrie 2019
fond funciar

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 1103 din 26 septembrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

5. SENTINTA nr. 3700 din 11 iunie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

6. SENTINTA nr. 4620 din 27 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

7. SENTINTA nr. 420 din 23 decembrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

8. SENTINTA nr. 4756 din 19 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

9. SENTINTA nr. 2127 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

10. DECIZIE nr. 555 din 01 noiembrie 2019
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

11. SENTINTA nr. 8434 din 25 noiembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

12. SENTINTA nr. 1595 din 08 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

13. SENTINTA nr. 8136 din 04 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

14. DECIZIE nr. 356 din 16 octombrie 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

15. DECIZIE nr. 1377 din 14 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

16. SENTINTA nr. 1131 din 08 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

17. SENTINTA nr. 185 din 03 octombrie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

18. DECIZIE nr. 983 din 18 iulie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

19. SENTINTA nr. 10540 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

20. SENTINTA nr. 5167 din 11 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

21. SENTINTA nr. 683 din 03 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

22. DECIZIE nr. 510 din 28 octombrie 2019
antrenare raspundere

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

23. SENTINTA nr. 618 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

24. DECIZIE nr. 103 din 22 ianuarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

25. SENTINTA nr. 3902 din 22 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

26. SENTINTA nr. 2159 din 18 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

27. SENTINTA nr. 1350 din 12 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

28. SENTINTA nr. 114 din 06 februarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

29. SENTINTA nr. 262 din 27 februarie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

30. SENTINTA nr. 477 din 27 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

31. DECIZIE nr. 18 din 03 martie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

32. SENTINTA nr. 7359 din 18 decembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

33. DECIZIE nr. 106 din 18 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

34. DECIZIE nr. 44 din 26 februarie 2020
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

35. SENTINTA nr. 9312 din 20 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 411 din 09 martie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

37. SENTINTA nr. 14693 din 20 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

38. SENTINTA nr. 338 din 06 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

39. SENTINTA nr. 225 din 26 martie 2020
reexaminare taxe de timbru

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

40. SENTINTA nr. 270 din 18 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

41. SENTINTA nr. 2735 din 13 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

42. DECIZIE nr. 92 din 21 ianuarie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

43. DECIZIE nr. 369 din 19 mai 2020
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

44. SENTINTA nr. 266 din 17 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

45. INCHEIERE nr. 6 din 19 mai 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

46. SENTINTA nr. 2147 din 28 mai 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

47. SENTINTA nr. 1904 din 30 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

48. SENTINTA nr. 500 din 05 iunie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

49. SENTINTA nr. 1562 din 17 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

50. SENTINTA nr. 874 din 02 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

51. DECIZIE nr. 167 din 16 iunie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

52. SENTINTA nr. 636 din 08 iulie 2020
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

53. SENTINTA nr. 1698 din 23 iulie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

54. SENTINTA nr. 581 din 27 iulie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

55. SENTINTA nr. 610 din 02 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

56. DECIZIE nr. 769 din 16 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

57. SENTINTA nr. 1747 din 04 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

58. DECIZIE nr. 787 din 10 septembrie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

59. DECIZIE nr. 236 din 21 septembrie 2020
traficul de migranti (art.263 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

60. SENTINTA nr. 1854 din 21 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

61. DECIZIE nr. 788 din 11 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

62. SENTINTA nr. 1041 din 20 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

63. SENTINTA nr. 5352 din 09 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

64. DECIZIE nr. 1947 din 21 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

65. INCHEIERE nr. 683 din 15 octombrie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 797 din 08 octombrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

67. SENTINTA nr. 1590 din 12 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

68. SENTINTA nr. 1054 din 30 septembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

69. SENTINTA nr. 828 din 09 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

70. SENTINTA nr. 5473 din 30 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

71. SENTINTA nr. 916 din 09 noiembrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

72. DECIZIE nr. 720 din 30 septembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

73. SENTINTA nr. 7264 din 21 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 7759 din 02 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

75. SENTINTA nr. 4143 din 18 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

76. SENTINTA nr. 3311 din 05 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

77. SENTINTA nr. 6808 din 27 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

78. DECIZIE nr. 894 din 10 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

79. SENTINTA nr. 767 din 16 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

80. SENTINTA nr. 6776 din 25 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

81. DECIZIE nr. 1245 din 23 septembrie 2020
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

82. DECIZIE nr. 1012 din 25 noiembrie 2020
reconstituire vechime

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

83. SENTINTA nr. 2 din 06 ianuarie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

84. SENTINTA nr. 23 din 12 ianuarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

85. SENTINTA nr. 5425 din 29 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

86. DECIZIE nr. 16 din 21 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

87. DECIZIE nr. 307 din 19 noiembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

88. SENTINTA nr. 104 din 29 ianuarie 2021
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

89. DECIZIE nr. 56 din 22 februarie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

90. SENTINTA nr. 1045 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

91. SENTINTA nr. 131 din 05 februarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

92. SENTINTA nr. 1679 din 20 noiembrie 2020
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

93. SENTINTA nr. 2336 din 23 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

94. SENTINTA nr. 343 din 10 martie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

95. DECIZIE nr. 142 din 03 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

96. SENTINTA nr. 485 din 04 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

97. SENTINTA nr. 1260 din 15 martie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

98. DECIZIE nr. 267 din 25 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

99. SENTINTA nr. 1038 din 07 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

100. SENTINTA nr. 12230 din 23 decembrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA IASI

101. SENTINTA nr. 3252 din 13 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

102. DECIZIE nr. 1398 din 26 octombrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 503 din 22 aprilie 2021
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

104. DECIZIE nr. 388 din 27 aprilie 2021
contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

105. SENTINTA nr. 983 din 11 mai 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

106. SENTINTA nr. 4372 din 28 aprilie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

107. SENTINTA nr. 3322 din 26 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

108. SENTINTA nr. 445 din 22 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

109. DECIZIE nr. 354 din 23 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

110. DECIZIE nr. 804 din 19 octombrie 2020
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

111. DECIZIE nr. 277 din 01 aprilie 2021
cerere de ajutor public judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

112. SENTINTA nr. 7310 din 04 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

113. SENTINTA nr. 3682 din 27 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

114. DECIZIE nr. 746 din 01 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

115. SENTINTA nr. 5250 din 29 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

116. DECIZIE nr. 1016 din 07 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

117. SENTINTA nr. 1853 din 20 iulie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

118. DECIZIE nr. 2771 din 09 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

119. SENTINTA nr. 401 din 10 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

120. DECIZIE nr. 477 din 02 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

121. SENTINTA nr. 1376 din 22 iunie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

122. SENTINTA nr. 7349 din 30 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

123. DECIZIE nr. 7 din 14 iulie 2021
actiune în daune contractuale

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

124. SENTINTA nr. 2902 din 15 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

125. SENTINTA nr. 5548 din 15 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

126. SENTINTA nr. 8802 din 03 septembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

127. SENTINTA nr. 916 din 10 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

128. SENTINTA nr. 1953 din 22 septembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

129. DECIZIE nr. 1892 din 20 septembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

130. DECIZIE nr. 194 din 22 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

131. DECIZIE nr. 1045 din 14 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

132. DECIZIE nr. 112 din 27 septembrie 2021
litigiu privind magistratii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

133. DECIZIE nr. 1370 din 08 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

134. SENTINTA nr. 8608 din 01 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 6984 din 14 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 2592 din 28 septembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

137. SENTINTA nr. 563 din 14 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

138. DECIZIE nr. 272 din 19 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

139. SENTINTA nr. 11294 din 28 octombrie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

140. SENTINTA nr. 4475 din 21 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 5542 din 05 noiembrie 2021
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

142. SENTINTA nr. 2353 din 03 noiembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

143. DECIZIE nr. 214 din 08 decembrie 2021
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

144. SENTINTA nr. 1045 din 07 decembrie 2021
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

145. DECIZIE nr. 6236 din 03 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

146. DECIZIE nr. 926 din 21 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

147. DECIZIE nr. 1314 din 03 noiembrie 2021
acordare personalitate juridica

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

148. SENTINTA nr. 984 din 20 decembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

149. DECIZIE nr. 10 din 19 ianuarie 2022
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

150. DECIZIE nr. 58 din 19 ianuarie 2022
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

151. DECIZIE nr. 109 din 11 februarie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

152. SENTINTA nr. 164 din 22 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

153. SENTINTA nr. 1531 din 13 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

154. DECIZIE nr. 132 din 14 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

155. DECIZIE nr. 363 din 01 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

156. SENTINTA nr. 3493 din 12 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

157. SENTINTA nr. 1637 din 09 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

158. SENTINTA nr. 386 din 31 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

159. DECIZIE nr. 2616 din 23 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

160. SENTINTA nr. 1205 din 20 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

161. SENTINTA nr. 537 din 20 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

162. SENTINTA nr. 665 din 21 mai 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

163. DECIZIE nr. 816 din 10 iunie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

164. SENTINTA nr. 3364 din 04 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 275 din 19 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PODU TURCULUI

166. SENTINTA nr. 4630 din 27 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

167. SENTINTA nr. 4713 din 15 iulie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

168. SENTINTA nr. 383 din 10 iulie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

169. SENTINTA nr. 1796 din 02 septembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

170. DECIZIE nr. 2268 din 12 august 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

171. SENTINTA nr. 383 din 07 august 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

172. SENTINTA nr. 314 din 09 iulie 2019
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

173. SENTINTA nr. 887 din 11 septembrie 2019
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

174. SENTINTA nr. 1324 din 14 august 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

175. DECIZIE nr. 3659 din 08 octombrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

176. DECIZIE nr. 3543 din 01 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

177. SENTINTA nr. 6436 din 26 septembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

178. SENTINTA nr. 2762 din 25 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

179. DECIZIE nr. 1132 din 24 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

180. SENTINTA nr. 982 din 18 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

181. SENTINTA nr. 1916 din 16 septembrie 2019
constatare nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

182. SENTINTA nr. 1314 din 09 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

183. SENTINTA nr. 3231 din 24 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

184. SENTINTA nr. 445 din 25 iunie 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

185. SENTINTA nr. 540 din 20 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

186. SENTINTA nr. 3730 din 12 iunie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

187. SENTINTA nr. 1506 din 30 mai 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

188. SENTINTA nr. 1341 din 23 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

189. SENTINTA nr. 8 din 18 aprilie 2019
traficul de minori (art.211 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

190. SENTINTA nr. 58 din 11 aprilie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

191. DECIZIE nr. 5 din 28 martie 2019
exceptie de neconstitutionalitate

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

192. SENTINTA nr. 1001 din 28 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

193. DECIZIE nr. 398 din 20 martie 2019
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

194. SENTINTA nr. 84 din 14 martie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

195. SENTINTA nr. 2357 din 11 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

196. DECIZIE nr. 124 din 11 martie 2019
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

197. SENTINTA nr. 120 din 01 martie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

198. INCHEIERE nr. 383 din 28 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

199. SENTINTA nr. 30 din 20 februarie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

200. DECIZIE nr. 450 din 30 ianuarie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

201. DECIZIE nr. 27 din 28 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

202. SENTINTA nr. 86 din 18 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

203. SENTINTA nr. 264 din 17 ianuarie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

204. DECIZIE nr. 10 din 17 ianuarie 2019
întoarcere executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 240905 13.05.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Corbu

Monitor: 92 din 13-05-2022

2. PPF 240900 12.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Napradea

Monitor: 92 din 13-05-2022

3. CPF 240907 13.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Baschet Club Sibiu

Monitor: 92 din 13-05-2022

4. PCBS240898 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Monitor: 92 din 13-05-2022

5. PCBS240901 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 92 din 13-05-2022

6. CCBS240893 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Modelu

Ofertant: S.C. VALBAR FISH - S.R.L.

Monitor: 92 din 13-05-2022

7. PINC240914 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Bals

Monitor: 92 din 13-05-2022

8. PINC240909 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Certesti

Monitor: 92 din 13-05-2022

9. PINC240910 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Jucu

Monitor: 92 din 13-05-2022

10. PINC240912 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Boldur

Monitor: 92 din 13-05-2022

11. PINC240902 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Poiana Teiului

Monitor: 92 din 13-05-2022

12. PINC240903 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Boghesti

Monitor: 92 din 13-05-2022

13. PINC240904 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Mangalia

Monitor: 92 din 13-05-2022

14. PINC240908 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Aroneanu

Monitor: 92 din 13-05-2022

15. PINC240911 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Bazinala de Apa Arges - Vedea

Monitor: 92 din 13-05-2022

16. CINC240913 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Gradina

Ofertant: S.C. AIS-MG EXPRESS LOGISTIC - S.R.L.

Monitor: 92 din 13-05-2022

17. CINC240916 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Ofertant: Ciobanica Puica Flori

Monitor: 92 din 13-05-2022

18. CINC240915 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Ofertant: Ciobanica Puica Flori

Monitor: 92 din 13-05-2022

19. CINC240897 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Siret

Ofertant: S.C. DRUPO NEAMT S.A. - Piatra-Neamt

Monitor: 92 din 13-05-2022

20. CINC240896 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Siret

Ofertant: S.C. HELGRA DECORA - S.R.L.

Monitor: 92 din 13-05-2022

21. CINC240894 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Siret

Ofertant: AUTOTEHNOROM - S.R.L.

Monitor: 92 din 13-05-2022

22. CINC240899 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sieu

Ofertant: Ivan Angela-Violeta

Monitor: 92 din 13-05-2022

23. CINC240895 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Siret

Ofertant: S.C. OLDROAD CONSTRUCT - S.A.

Monitor: 92 din 13-05-2022

24. PVNZ240906 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Valea Nucarilor

Monitor: 92 din 13-05-2022

Actualizare (1) din data 13-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 11 mai 2022
privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 12.05.2022

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 11 mai 2022
pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 12.05.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 620 din 11 mai 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 12.05.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 621 din 11 mai 2022
pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 12.05.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 622 din 11 mai 2022
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 12.05.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 623 din 11 mai 2022
privind trecerea unei părţi din imobilul 370 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sălaj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 12.05.2022

7. ANEXE din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

8. DECIZIA nr. 839 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, ale art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1) şi (2) şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 12.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2022/710 al Comisiei din 6 mai 2022
Regulamentul (UE) 2022/710 al Comisiei din 6 mai 2022 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate referitoare la produse alimentare și la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul (UE) 2022/711 al Comisiei din 6 mai 2022
Regulamentul (UE) 2022/711 al Comisiei din 6 mai 2022 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/717 a Comisiei din 6 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/717 a Comisiei din 6 mai 2022 privind anumite măsuri de urgență provizorii vizând pesta porcină africană din Italia [notificată cu numărul C(2022) 3130] (Numai textul în limba italiană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Publicarea unei actualizări a listei organismelor de standardizare naționale
Publicarea unei actualizări a listei organismelor de standardizare naționale în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană

5. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10707
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10707 – MACQUARIE / BCI / REDEN HOLDING AND REDEN HOLDING 2020) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rata de schimb a monedei euro - 6 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 6 mai 2022

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/716 a Comisiei din 6 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/716 a Comisiei din 6 mai 2022 privind aprobarea unui sistem inteligent de încălzire a motorinei în vederea utilizării la autoturismele și vehiculele utilitare ușoare cu motor cu ardere internă convențional și la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare hibride electrice, ca tehnologie inovatoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10716
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10716 – PLD / NBIM / TARGET ASSET BLEISWIJK) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Rata de schimb a monedei euro - 9 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 9 mai 2022

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/715 a Comisiei din 5 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/715 a Comisiei din 5 mai 2022 de acordare a unei derogări pentru a permite Ungariei să utilizeze alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații pentru sistemul de control al importurilor 2 în legătură cu mărfurile din trimiterile poștale [notificată cu numărul C(2022) 2765] (Numai textul în limba maghiară este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/713 a Comisiei din 4 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/713 a Comisiei din 4 mai 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1956 în ceea ce privește standardele armonizate pentru aparate de încălzit lichidele, încărcătoare de baterii, încălzitoare de apă instantanee, aparate de încălzit încăperi cu acumulare, toalete, cabine de duș multifuncționale, aparate de expunere a pielii la radiații ultraviolete și infraroșii și alte echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/714 a Comisiei din 5 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/714 a Comisiei din 5 mai 2022 de acordare a unei derogări pentru a permite Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Lituaniei, Țărilor de Jos și Finlandei să utilizeze alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații pentru sistemul de control al importurilor 2 în legătură cu mărfurile din trimiterile poștale [notificată cu numărul C(2022) 2760] (Numai textele în limbile bulgară, greacă, franceză, lituaniană, neerlandeză, finlandeză și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/708 al Comisiei din 5 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/708 al Comisiei din 5 mai 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, acid acetic, aclonifen, sulfat de amoniu și aluminiu, fosfură de aluminiu, silicat de aluminiu, beflubutamid, bentiavalicarb, boscalid, carbură de calciu, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilenă, extract de arbore de ceai, reziduuri de la distilarea grăsimilor, acizi grași C7-C20, fluoxastrobin, flurocloridonă, folpet, formetanat, acid giberelic, gibereline, proteine hidrolizate, sulfat de fier, fosfură de magneziu, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectină, fenmedifam, pirimifos-metil, uleiuri vegetale/ulei de cuișoare, uleiuri vegetale/ulei de rapiță, uleiuri vegetale/ulei de mentă verde, propamocarb, proquinazid, protioconazol, piretrine, nisip de cuarț, ulei de pește, insectifug după miros de origine animală sau vegetală/grăsime de oaie, S-metolaclor, feromoni de lepidoptere cu catenă liniară, sulcotrion, tebuconazol și uree (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui Proiect de regulament al Comisiei
Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui Proiect de regulament al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei

15. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10650
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10650 – EGERIA / ISOPLUS GROUP / BRUGG / ISOPLUS JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10676
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10676 – NEXT / WP / PINK) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/712 a Comisiei din 27 aprilie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/712 a Comisiei din 27 aprilie 2022 privind cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate End The Slaughter Age (Să ieșim din era sacrificării animalelor!) în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2022) 2753] (Numai textul în limba italiană este autentic)

18. Regulamentul (UE) 2022/709 al Comisiei din 6 mai 2022
Regulamentul (UE) 2022/709 al Comisiei din 6 mai 2022 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei (consolidat la 8 februarie 2022)
Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (consolidat la 8 februarie 2022)

20. Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei (consolidat la 30 ianuarie 2022)
Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (consolidat la 30 ianuarie 2022)

Actualizare (2) din data 13-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 616 din 4 mai 2022
privind acordarea cetăţeniei române doamnei D. M.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 240874 12.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Orastie

Monitor: 91 din 12-05-2022

2. CPF 240886 12.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Sacuieni

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Szekel Yhidi Sasok

Monitor: 91 din 12-05-2022

3. PCON240870 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lunca

Monitor: 91 din 12-05-2022

4. PCON240868 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Bals

Monitor: 91 din 12-05-2022

5. PCON240862 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lipnita

Monitor: 91 din 12-05-2022

6. CCON240873 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Domnesti

Ofertant: Dilirici Gicu

Monitor: 91 din 12-05-2022

7. CCON240876 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Voiteg

Ofertant: Greavu Cristian Pompiliu

Monitor: 91 din 12-05-2022

8. CCON240865 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Titu

Ofertant: Tita Florin

Monitor: 91 din 12-05-2022

9. PCNS240889 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Bara

Monitor: 91 din 12-05-2022

10. PINC240871 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. APELE ROMANE - Adm. Baz. de Apa Prut-Barlad

Monitor: 91 din 12-05-2022

11. PINC240869 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Turnu Magurele

Monitor: 91 din 12-05-2022

12. PINC240875 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Motru

Monitor: 91 din 12-05-2022

13. PINC240878 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Vintu de Jos

Monitor: 91 din 12-05-2022

14. PINC240885 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Moftin

Monitor: 91 din 12-05-2022

15. PINC240863 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 91 din 12-05-2022

16. PINC240877 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 91 din 12-05-2022

17. PINC240881 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Talmaciu

Monitor: 91 din 12-05-2022

18. PINC240892 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Monitor: 91 din 12-05-2022

19. PINC240891 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Crivat

Monitor: 91 din 12-05-2022

20. PINC240879 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcau de Jos

Monitor: 91 din 12-05-2022

21. CINC240872 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Videle

Ofertant: Burcea Florin

Monitor: 91 din 12-05-2022

22. CINC240890 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Danila Mihai Doru

Monitor: 91 din 12-05-2022

23. CINC240880 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Tigveni

Ofertant: Asoc. Crescatorilor de Bovine, Ovine si Caprine Barsesti-Tigveni

Monitor: 91 din 12-05-2022

24. CINC240864 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" - Galati

Ofertant: S.C. DERUSTRANS - S.R.L.

Monitor: 91 din 12-05-2022

25. CINC240861 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Poiana Cristei

Ofertant: S.C. FARMAPLUS - S.R.L.

Monitor: 91 din 12-05-2022

26. CINC240884 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Moftin

Ofertant: S.C. GOLD T FARM - S.R.L.

Monitor: 91 din 12-05-2022

27. CINC240883 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" - Hunedoara

Ofertant: S.C. ANGIOCORD - S.R.L.

Monitor: 91 din 12-05-2022

28. CINC240882 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Moftin

Ofertant: C.M.I. Dr. Naghi Gabriela

Monitor: 91 din 12-05-2022

29. PVNZ240867 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: UAT Orasul Buhusi

Monitor: 91 din 12-05-2022

30. PVNZ240888 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Monitor: 91 din 12-05-2022

31. PVNZ240887 11.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Monitor: 91 din 12-05-2022

32. CVNZ240866 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Ofertant: Vilau Valentin

Monitor: 91 din 12-05-2022

Actualizare (3) din data 13-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 617 din 4 mai 2022
privind acordarea cetăţeniei române doamnei M. A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

Actualizare (4) din data 13-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 615 din 4 mai 2022
privind aprobarea închirierii imobilelor 3526 şi 3169 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

Actualizare (5) din data 13-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUM TOTAL din 13 mai 2022
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

2. GHID SPECIFIC din 10 mai 2022
privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

3. ORDIN nr. 999 din 10 mai 2022
pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 619 din 4 mai 2022
privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

5. ORDIN nr. 323 din 3 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

6. ORDIN nr. 674 din 29 aprilie 2022
pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

7. PROCEDURĂ DE LUCRU din 29 aprilie 2022
a Comisiei tehnice comune

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

8. ORDIN nr. 4.008/I.G. din 15 martie 2022
pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

9. PROCEDURĂ DE LUCRU din 15 martie 2022
a Comisiei tehnice comune

EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

10. DECIZIA nr. 82 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) şi ale capitolului II "Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

11. ORDIN nr. 2.681 din 1 martie 2022
privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Buna Vestire 7, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03762

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 13.05.2022

Actualizare (1) din data 12-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 783 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

2. DECRET nr. 784 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

3. DECRET nr. 787 din 11 mai 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

4. DECIZIE nr. 307 din 11 mai 2022
privind eliberarea domnului Vasile-Cristian Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

5. DECIZIE nr. 308 din 11 mai 2022
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Nagy din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

6. DECIZIE nr. 309 din 11 mai 2022
pentru eliberarea domnului Andrei Baciu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

7. DECRET nr. 785 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

8. DECRET nr. 786 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 9 mai 2022
privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 11.05.2022

10. ORDIN nr. 74 din 5 mai 2022
privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

11. ORDIN nr. 260 din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

12. ORDIN nr. 878 din 3 mai 2022
privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10.05.2022

13. PROCEDURĂ din 3 mai 2022
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10.05.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 55 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind schimbul de informaţii dintre autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului - COM(2021) 782 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 56 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării poliţieneşti („Prüm II“), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI şi 2008/616/JAI ale Consiliului şi a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, 2019/817 şi 2019/818 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM(2021) 784 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 57 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcţionării echipelor comune de anchetă şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM(2021) 756 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 58 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii digitale în cazurile de terorism - COM(2021) 757 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

18. HOTĂRÂRE nr. 59 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială şi penală şi de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare - COM(2021) 759 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

19. HOTĂRÂRE nr. 60 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI şi 2009/948/JAI ale Consiliului şi a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte digitalizarea cooperării judiciare - COM(2021) 760 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

20. ORDIN nr. 20.473 din 2 mai 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

21. DECIZIA nr. 52 din 15 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 11.05.2022

22. DECIZIA nr. 38 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă şi a Legii nr. 55/2020, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 11.05.2022

23. DECIZIA nr. 755 din 4 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, ale art. 8 alin. (5) şi ale art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 11.05.2022

24. DECIZIA nr. 633 din 7 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 11.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Suplimentul 2022/4
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Suplimentul 2022/4 (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Catalogul comun al soiurilor de legume Suplimentul 2022/4
Catalogul comun al soiurilor de legume Suplimentul 2022/4 (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Rectificare la Rezumatul deciziilor Comisiei Europene
Rectificare la Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006] (2022/C 131/05) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 131 din 24 martie 2022)

4. Aviz al Comitetului consultativ (Cazul AT.40135)
Aviz al Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante adoptat la reuniunea sa din 30 noiembrie 2021 referitor la un proiect de decizie ordinară în legătură cu cazul AT.40135 – FOREX (STERLING LADS) Raportor: Portugalia

5. Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui proiect de regulament al Comisiei
Comunicare a Comisiei Aprobarea conținutului unui proiect de regulament al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și din acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2014 al Comisiei

6. Rezumat al Deciziei Comisiei din 2 decembrie 2021 (Cazul AT.40135)
Rezumat al Deciziei Comisiei din 2 decembrie 2021 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din tratatul privind funcționarea uniunii europene și al Articolului 53 din acordul privind SEE (Cazul AT.40135 – FOREX – Sterling Lads) [notificată cu numărul C(2021) 8612 final] (numai textul în limba engleză este autentic)

7. Raportul final al consilierului-auditor (Cazul AT.40135)
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) AT.40135 – FOREX (Sterling Lads – procedura ordinară)

8. Rezumat al Deciziei Comisiei din 2 decembrie 2021 (CAZUL AT.40135)
Rezumat al Deciziei Comisiei din 2 decembrie 2021 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (CAZUL AT.40135 – FOREX – STERLING LADS) [notificată cu numărul C(2021) 8613 final] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10691
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10691 – CDP GROUP / FOMAS GROUP / PUNCH GROUP / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Raportul final al consilierului-auditor (Cazul AT.40135)
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) AT.40135 – FOREX (Sterling Lads – procedură de tranzacție) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10431
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10431 – ALI GROUP / WELBILT) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Aviz al Comitetului consultativ (Cazul COMP/AT.40135)
Aviz al Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante adoptat la reuniunea sa din 30 noiembrie 2021 referitor la un proiect de decizie de tranzacție în legătură cu cazul COMP/AT.40135 – FOREX (Sterling Lads) Raportor: Portugalia (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei (consolidată la 27 decembrie 2021)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei din 16 aprilie 2021 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 2704] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 27 decembrie 2021)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei (consolidată la 14 ianuarie 2022)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 a Comisiei din 16 aprilie 2021 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 2704] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 14 ianuarie 2022)

15. Acord privind retragerea Regatului Unit (consolidat la 18 decembrie 2020)
Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (consolidat la 18 decembrie 2020)

Actualizare (2) din data 12-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 73 din 11 mai 2022
pentru modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 12.05.2022

2. ORDIN nr. 1.146 din 9 mai 2022
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 12.05.2022

3. INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 6 mai 2022
pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 12.05.2022

4. CIRCULARĂ nr. 10 din 5 mai 2022
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 350 de ani de la naşterea lui Ion Neculce

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

5. ORDIN nr. 1.112 din 5 mai 2022
pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

6. ORDIN nr. 72 din 4 mai 2022
pentru aprobarea Regulamentului privind stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

7. REGULAMENT din 4 mai 2022
privind stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

8. ORDIN nr. 3.685 din 4 mai 2022
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 12.05.2022

9. ORDIN nr. 928 din 29 aprilie 2022
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Bison bonasus

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 12.05.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 5 din 29 aprilie 2022
privind radierea Societăţii FINANCE ONE IFN - S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 12.05.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 589 din 28 aprilie 2022
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 12.05.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 590 din 28 aprilie 2022
privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 12.05.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 591 din 28 aprilie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerul Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 12.05.2022

14. ORDIN nr. 443 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier aferente drumurilor principale din administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 12.05.2022

15. ORDIN nr. 103 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Vechi din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

16. ORDIN nr. 104 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP12 Vadu Paşii din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

17. ORDIN nr. 105 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Radu Negru-Călăraşi din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

18. ORDIN nr. 106 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Greaca-Baranga din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

19. ORDIN nr. 107 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Podiş-SPP4 din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 12.05.2022

20. ANEXE din 20 aprilie 2022
privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

21. ORDIN nr. 903 din 20 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 118/2021

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 12.05.2022

22. DECIZIA nr. 31 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 12.05.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 4374 din 13 noiembrie 2019
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

2. SENTINTA nr. 519 din 16 octombrie 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

3. SENTINTA nr. 11614 din 23 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

4. SENTINTA nr. 5805 din 31 octombrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

5. SENTINTA nr. 1941 din 19 noiembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

6. DECIZIE nr. 5033 din 28 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

7. SENTINTA nr. 5645 din 16 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

8. SENTINTA nr. 4215 din 22 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

9. SENTINTA nr. 10659 din 01 noiembrie 2019
filiatie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 6591 din 26 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

11. DECIZIE nr. 365 din 06 noiembrie 2019
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

12. SENTINTA nr. 1875 din 12 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

13. SENTINTA nr. 935 din 12 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

14. SENTINTA nr. 11571 din 11 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

15. SENTINTA nr. 14 din 10 ianuarie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

16. SENTINTA nr. 346 din 23 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

17. SENTINTA nr. 3235 din 08 noiembrie 2019
îmbogatirea fara justa cauza

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

18. DECIZIE nr. 905 din 21 octombrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

19. SENTINTA nr. 282 din 04 martie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

20. SENTINTA nr. 404 din 25 februarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

21. SENTINTA nr. 135 din 27 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

22. SENTINTA nr. 3948 din 20 noiembrie 2019
nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

23. DECIZIE nr. 1578 din 19 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

24. SENTINTA nr. 188 din 03 martie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

25. SENTINTA nr. 2955 din 27 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

26. DECIZIE nr. 171 din 22 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

27. SENTINTA nr. 151 din 10 martie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

28. DECIZIE nr. 317 din 14 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

29. SENTINTA nr. 2666 din 24 iunie 2020
reexaminare taxe de timbru

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

30. SENTINTA nr. 2305 din 15 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

31. SENTINTA nr. 2070 din 22 mai 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

32. SENTINTA nr. 2512 din 13 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

33. DECIZIE nr. 487 din 09 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

34. SENTINTA nr. 675 din 03 iunie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

35. DECIZIE nr. 160 din 08 iulie 2020
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

36. SENTINTA nr. 5929 din 28 iulie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

37. SENTINTA nr. 2479 din 23 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

38. SENTINTA nr. 8152 din 08 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 8137 din 08 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

40. INCHEIERE nr. 1230 din 06 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

41. DECIZIE nr. 442 din 20 august 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

42. SENTINTA nr. 288 din 02 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

43. SENTINTA nr. 1664 din 10 septembrie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

44. SENTINTA nr. 4452 din 14 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

45. DECIZIE nr. 1891 din 23 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

46. SENTINTA nr. 2442 din 11 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

47. SENTINTA nr. 1039 din 02 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

48. SENTINTA nr. 215 din 15 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

49. SENTINTA nr. 1090 din 18 septembrie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

50. INCHEIERE nr. 265 din 16 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOLDOVA-NOUA

51. SENTINTA nr. 4132 din 18 septembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 1683 din 07 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

53. SENTINTA nr. 5774 din 11 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

54. SENTINTA nr. 1747 din 07 octombrie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

55. DECIZIE nr. 900 din 24 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

56. SENTINTA nr. 2287 din 09 septembrie 2020
desfiintare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

57. DECIZIE nr. 195 din 21 septembrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

58. SENTINTA nr. 3680 din 29 octombrie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

59. SENTINTA nr. 7861 din 14 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

60. DECIZIE nr. 1344 din 14 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

61. DECIZIE nr. 974 din 07 octombrie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

62. SENTINTA nr. 2613 din 07 octombrie 2020
amânarea executarii pedepsei/contestatie (art.589 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

63. DECIZIE nr. 1319 din 21 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

64. SENTINTA nr. 9689 din 06 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

65. DECIZIE nr. 3405 din 18 noiembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

66. SENTINTA nr. 9288 din 30 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

67. SENTINTA nr. 5064 din 12 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

68. SENTINTA nr. 279 din 06 noiembrie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

69. SENTINTA nr. 1659 din 10 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

70. SENTINTA nr. 811 din 23 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

71. SENTINTA nr. 5828 din 11 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

72. SENTINTA nr. 2119 din 16 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DETA

73. DECIZIE nr. 456 din 17 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

74. SENTINTA nr. 4 din 25 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

75. SENTINTA nr. 564 din 02 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

76. SENTINTA nr. 9641 din 09 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

77. DECIZIE nr. 1230 din 13 noiembrie 2020
încaierarea (art.198 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

78. SENTINTA nr. 137 din 10 februarie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

79. DECIZIE nr. 163 din 02 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

80. SENTINTA nr. 1466 din 15 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

81. SENTINTA nr. 220 din 10 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

82. DECIZIE nr. 98 din 09 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

83. SENTINTA nr. 273 din 24 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

84. SENTINTA nr. 497 din 04 martie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

85. DECIZIE nr. 276 din 03 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

86. SENTINTA nr. 619 din 23 martie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

87. DECIZIE nr. 37 din 29 martie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

88. SENTINTA nr. 4968 din 13 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

89. DECIZIE nr. 117 din 09 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

90. DECIZIE nr. 279 din 22 aprilie 2021
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

91. DECIZIE nr. 90 din 18 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

92. SENTINTA nr. 1106 din 21 aprilie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

93. INCHEIERE nr. 1128 din 28 aprilie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

94. DECIZIE nr. 537 din 16 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

95. SENTINTA nr. 5353 din 07 mai 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

96. SENTINTA nr. 3290 din 25 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

97. SENTINTA nr. 1427 din 23 iulie 2021
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

98. SENTINTA nr. 5670 din 12 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

99. DECIZIE nr. 775 din 03 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

100. SENTINTA nr. 7684 din 10 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

101. SENTINTA nr. 750 din 15 iunie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

102. SENTINTA nr. 2646 din 17 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

103. SENTINTA nr. 972 din 08 iunie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

104. SENTINTA nr. 5473 din 12 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

105. SENTINTA nr. 843 din 24 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

106. SENTINTA nr. 2601 din 16 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

107. SENTINTA nr. 579 din 14 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

108. SENTINTA nr. 1922 din 17 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

109. SENTINTA nr. 217 din 01 septembrie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

110. SENTINTA nr. 569 din 17 septembrie 2021
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

111. SENTINTA nr. 10937 din 01 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

112. SENTINTA nr. 1179 din 16 septembrie 2021
tutela - autorizari date tutorelui

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

113. DECIZIE nr. 955 din 23 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

114. SENTINTA nr. 9729 din 29 septembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

115. DECIZIE nr. 584 din 07 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

116. SENTINTA nr. 2334 din 01 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

117. SENTINTA nr. 4017 din 20 octombrie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

118. SENTINTA nr. 5110 din 03 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

119. SENTINTA nr. 10416 din 20 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

120. SENTINTA nr. 8625 din 22 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

121. DECIZIE nr. 706 din 15 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

122. SENTINTA nr. 3355 din 13 decembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

123. INCHEIERE nr. 714 din 13 decembrie 2021
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

124. DECIZIE nr. 1253 din 24 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

125. DECIZIE nr. 625 din 17 decembrie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

126. SENTINTA nr. 1125 din 14 decembrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

127. SENTINTA nr. 438 din 15 decembrie 2021
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

128. SENTINTA nr. 13619 din 15 decembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 14981 din 17 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

130. SENTINTA nr. 3 din 10 ianuarie 2022
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

131. DECIZIE nr. 22 din 12 ianuarie 2022
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

132. DECIZIE nr. 86 din 25 ianuarie 2022
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

133. DECIZIE nr. 932 din 07 mai 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

134. DECIZIE nr. 194 din 21 februarie 2022
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

135. SENTINTA nr. 96 din 11 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

136. DECIZIE nr. 193 din 18 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

137. DECIZIE nr. 225 din 26 februarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

138. DECIZIE nr. 222 din 28 februarie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

139. SENTINTA nr. 27 din 25 ianuarie 2019
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

140. SENTINTA nr. 789 din 20 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

141. SENTINTA nr. 66 din 08 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

142. SENTINTA nr. 1741 din 18 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

143. SENTINTA nr. 261 din 20 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

144. DECIZIE nr. 23 din 26 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

145. DECIZIE nr. 249 din 12 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

146. SENTINTA nr. 917 din 02 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

147. SENTINTA nr. 2740 din 11 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

148. SENTINTA nr. 363 din 22 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

149. DECIZIE nr. 763 din 23 mai 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

150. DECIZIE nr. 508 din 01 iulie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

151. SENTINTA nr. 1028 din 10 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

152. SENTINTA nr. 3398 din 11 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 624 din 13 iunie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

154. SENTINTA nr. 411 din 08 iulie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

155. SENTINTA nr. 583 din 12 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

156. DECIZIE nr. 607 din 04 iulie 2019
servitute

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

157. SENTINTA nr. 2481 din 15 mai 2019
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

158. DECIZIE nr. 9 din 16 octombrie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

159. SENTINTA nr. 10779 din 09 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

160. SENTINTA nr. 5810 din 09 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

161. DECIZIE nr. 841 din 17 septembrie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

162. INCHEIERE nr. 11663 din 12 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

163. SENTINTA nr. 5623 din 22 august 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

164. DECIZIE nr. 81 din 14 august 2019
infractiuni la alte legi speciale

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

165. SENTINTA nr. 1081 din 23 iulie 2019
alte cereri privind judecata în fond

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

166. SENTINTA nr. 678 din 15 iulie 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

167. SENTINTA nr. 4621 din 02 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

168. SENTINTA nr. 900 din 27 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

169. DECIZIE nr. 481 din 25 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

170. SENTINTA nr. 188 din 21 iunie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

171. SENTINTA nr. 2439 din 10 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

172. SENTINTA nr. 301 din 25 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

173. SENTINTA nr. 512 din 19 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

174. SENTINTA nr. 475 din 22 martie 2019
ultrajul (art.257 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

175. SENTINTA nr. 1206 din 14 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

176. SENTINTA nr. 392 din 06 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

177. SENTINTA nr. 287 din 27 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

178. DECIZIE nr. 369 din 26 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

179. DECIZIE nr. 758 din 15 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 240854 11.05.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Mica

Monitor: 90 din 11-05-2022

2. PPF 240838 11.05.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Geoagiu

Monitor: 90 din 11-05-2022

3. PPF 240857 11.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Turdas

Monitor: 90 din 11-05-2022

4. PPF 240815 11.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Sovata

Monitor: 90 din 11-05-2022

5. PPF 240819 11.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 90 din 11-05-2022

6. CPF 240843 11.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Ofertant: Asociatia C.S. Karate Bistrita

Monitor: 90 din 11-05-2022

7. PCON240816 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vadu Pasii

Monitor: 90 din 11-05-2022

8. PCON240824 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 90 din 11-05-2022

9. PCON240825 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Pestisu Mic

Monitor: 90 din 11-05-2022

10. PCON240833 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cernisoara

Monitor: 90 din 11-05-2022

11. PCON240846 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliului Local Amara

Monitor: 90 din 11-05-2022

12. PCON240840 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Zabrani

Monitor: 90 din 11-05-2022

13. PCON240856 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Coroiesti

Monitor: 90 din 11-05-2022

14. PCON240851 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Copalnic-Manastur

Monitor: 90 din 11-05-2022

15. PCON240850 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Ticleni

Monitor: 90 din 11-05-2022

16. PCON240842 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Siria

Monitor: 90 din 11-05-2022

17. PCON240827 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Monitor: 90 din 11-05-2022

18. PCON240817 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vadu Pasii

Monitor: 90 din 11-05-2022

19. PCON240818 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vadu Pasii

Monitor: 90 din 11-05-2022

20. CCON240853 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Patrauti

Ofertant: Tanasa Iosif- Razvan

Monitor: 90 din 11-05-2022

21. CCON240822 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Ofertant: ASOCIATIA LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA

Monitor: 90 din 11-05-2022

22. PINC240821 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Independenta

Monitor: 90 din 11-05-2022

23. PINC240830 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Almas

Monitor: 90 din 11-05-2022

24. PINC240845 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Biblioteca Judeteana "Panait Cerna" Tulcea

Monitor: 90 din 11-05-2022

25. PINC240847 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Monitor: 90 din 11-05-2022

26. PINC240848 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliului Local Amara

Monitor: 90 din 11-05-2022

27. PINC240849 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul de Recuperare Bradet

Monitor: 90 din 11-05-2022

28. PINC240858 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Bragadiru

Monitor: 90 din 11-05-2022

29. PINC240859 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ileanda

Monitor: 90 din 11-05-2022

30. PINC240860 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Chirnogi

Monitor: 90 din 11-05-2022

31. PINC240820 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Independenta

Monitor: 90 din 11-05-2022

32. PINC240823 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Baia Sprie

Monitor: 90 din 11-05-2022

33. PINC240828 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Mociu

Monitor: 90 din 11-05-2022

34. PINC240829 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 90 din 11-05-2022

35. PINC240831 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Centrul de Cultura si Arte George Toparceanu

Monitor: 90 din 11-05-2022

36. PINC240834 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Nenciulesti

Monitor: 90 din 11-05-2022

37. PINC240836 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Zorlentu Mare

Monitor: 90 din 11-05-2022

38. PINC240814 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Independenta

Monitor: 90 din 11-05-2022

39. PINC240835 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Pestisu Mic

Monitor: 90 din 11-05-2022

40. CINC240841 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Ofertant: Iatcu Camelia-Oana

Monitor: 90 din 11-05-2022

41. CINC240837 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Armenis - Caras-Severin

Ofertant: S.C. CRISU- FARM - S.R.L.

Monitor: 90 din 11-05-2022

42. CINC240826 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Baia Sprie

Ofertant: Pop Nicolae Mirel

Monitor: 90 din 11-05-2022

43. CINC240852 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Nitchidorf

Ofertant: S.C. ALEX SI MIHAELA - S.R.L.

Monitor: 90 din 11-05-2022

44. CINC240844 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Caianu

Ofertant: Toda Marius

Monitor: 90 din 11-05-2022

45. PVNZ240839 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Covasna

Monitor: 90 din 11-05-2022

46. PVNZ240855 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Cornu

Monitor: 90 din 11-05-2022

47. PVNZ240832 10.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Monitor: 90 din 11-05-2022

Actualizare (1) din data 11-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 999 din 10 mai 2022
pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 39 din 10 mai 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

3. CIRCULARĂ nr. 11 din 10 mai 2022
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

4. LEGE nr. 131 din 9 mai 2022
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

5. DECRET nr. 781 din 9 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022
privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

7. ORDIN nr. 4.140 din 9 mai 2022
pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

8. ORDIN nr. 1.260 din 3 mai 2022
pentru modificarea pct. 57 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 70 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce priveşte sfera activelor şi investiţiilor eligibile, structura portofoliului şi cerinţele de diversificare, împrumutul de numerar şi alte reguli ale fondurilor şi în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la autorizarea, politicile de investiţii şi condiţiile de funcţionare ale fondurilor europene de investiţii pe termen lung - COM(2021) 722 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 71 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informaţiile puse la dispoziţia publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru pieţele de capital şi pentru durabilitate - COM(2021) 723 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 72 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a anumitor directive în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM(2021) 724 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 73 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM(2021) 725 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 74 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Actul privind cipurile) - COM(2022) 46 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 75 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Droguri a Uniunii Europene - COM(2022) 18 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 76 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor tranzitorii privind ambalarea şi etichetarea produselor medicinale veterinare autorizate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 - COM(2022) 76 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 67 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru lucrul pe platforme - COM(2021) 762 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 68 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce priveşte includerea unor cerinţe de stabilitate îmbunătăţite şi alinierea directivei la cerinţele de stabilitate definite de Organizaţia Maritimă Internaţională - COM(2022) 53 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

18. HOTĂRÂRE nr. 69 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2011/61/UE şi 2009/65/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar şi de custodie şi iniţierea de împrumuturi de către fondurile de investiţii alternative - COM(2021) 721 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

19. HOTĂRÂRE nr. 77 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027 - COM(2022) 57 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

20. HOTĂRÂRE nr. 78 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 şi de abrogare a 11 acte juridice ale Uniunii în domeniul conturilor naţionale - COM(2021) 776 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

21. HOTĂRÂRE nr. 79 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare şi asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi a Acordului comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte - COM(2022) 89 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

22. HOTĂRÂRE nr. 80 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte prelungirea competenţei conferite Comisiei pentru a adopta acte delegate - COM(2022) 113 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

23. HOTĂRÂRE nr. 61 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 767 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

24. HOTĂRÂRE nr. 62 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru pieţele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale şi hidrogenului - COM(2021) 803 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

25. HOTĂRÂRE nr. 63 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor norme pentru prevenirea utilizării abuzive în scopuri fiscale a entităţilor fictive şi de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM(2021) 565 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

26. HOTĂRÂRE nr. 64 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaţionale în Uniune - COM(2021) 823 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

27. HOTĂRÂRE nr. 65 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

28. HOTĂRÂRE nr. 66 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în ceea ce priveşte deciziile organizaţiilor de standardizare europene privind standardele europene şi documentele de standardizare europeană - COM(2022) 32 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 10.05.2022

29. REGULAMENT nr. 9 din 28 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

30. ORDIN nr. 855 din 4 aprilie 2022
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2624 (2022)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

31. DECIZIA nr. 9 din 21 martie 2022
referitoare la interpretarea art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

32. REZOLUȚIE nr. 2.624 din 28 februarie 2022
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 898-a reuniuni

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 10.05.2022

33. ACORD din 4 aprilie 2021
între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 10.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

2. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Lista și descrierea fișelor Codului internațional al practicilor oenologice al OIV
Lista și descrierea fișelor Codului internațional al practicilor oenologice al OIV menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei

4. Rata de schimb a monedei euro - 5 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 5 mai 2022

5. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

6. Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

7. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

8. Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere
Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere privind ratele dobânzii pentru recuperarea ajutoarelor de stat și ratele de referință/scont pentru statele AELS, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022 (Publicată în conformitate cu normele privind ratele de referință și de scont stabilite în partea VII din Orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat și cu articolul 10 din Decizia nr. 195/04/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 14 iulie 2004 (JO L 139, 25.5.2006, p. 37 și suplimentul SEE la JO nr. 26/2006, 25.5.2006, p. 1.))

9. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Rata de schimb a monedei euro - 4 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 4 mai 2022

11. Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

12. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

14. Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

15. Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor
Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind cele două propuneri de decizii ale Consiliului de autorizare a statelor membre să semneze și să ratifice, în interesul Uniunii Europene, cel de Al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică referitor la cooperarea consolidată și la divulgarea probelor electronice (Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD www.edps.europa.eu)

16. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

17. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei Planul de lucru privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2022-2024

18. Rata de schimb a monedei euro - 3 mai 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 3 mai 2022

19. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

20. Acord privind retragerea Regatului Unit (consolidat la 13 iunie 2020)
Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (consolidat la 13 iunie 2020)

Actualizare (2) din data 11-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ANEXĂ din 5 mai 2022
referitoare la modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 09.05.2022

2. ORDIN nr. 1.112. din 5 mai 2022
pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 mai 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Situaţia actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în domeniul politicii vizelor - COM(2021) 827 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 52 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul migraţiei şi azilului - COM(2021) 890 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 53 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - COM(2021) 891 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 54 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind cooperarea poliţienească operativă - COM(2021) 780 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

7. ORDIN nr. 1.090 din 2 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 599 din 28 aprilie 2022
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 11.05.2022

9. ORDIN nr. 61 din 27 aprilie 2022
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

10. LEGE nr. 113 din 21 aprilie 2022
pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 11.05.2022

11. DECRET nr. 532 din 21 aprilie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 11.05.2022

12. ORDIN nr. 59 din 21 aprilie 2022
privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte autorizaţiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice şi farmacovigilenţa produselor medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 11.05.2022

13. NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 21 aprilie 2022
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte autorizaţiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice şi farmacovigilenţa produselor medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 11.05.2022

14. ORDIN nr. 915 din 20 aprilie 2022
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună şi floră sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

15. ORDIN nr. 3.610 din 20 aprilie 2022
privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

16. ORDIN nr. 511 din 4 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 11.05.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1500 din 24 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

2. DECIZIE nr. 1537 din 25 noiembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

3. DECIZIE nr. 1421 din 23 octombrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

4. SENTINTA nr. 8452 din 29 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 3240 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

6. SENTINTA nr. 956 din 10 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

7. DECIZIE nr. 4115 din 04 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

8. SENTINTA nr. 4692 din 24 octombrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

9. SENTINTA nr. 1924 din 21 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

10. SENTINTA nr. 4478 din 13 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 205 din 10 octombrie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

12. SENTINTA nr. 1609 din 14 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

13. DECIZIE nr. 6 din 14 ianuarie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

14. SENTINTA nr. 45 din 23 ianuarie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

15. INCHEIERE nr. 460 din 13 decembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

16. SENTINTA nr. 177 din 04 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

17. DECIZIE nr. 19 din 27 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

18. SENTINTA nr. 45 din 08 ianuarie 2020
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

19. SENTINTA nr. 1259 din 10 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

20. SENTINTA nr. 128 din 11 februarie 2020
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

21. SENTINTA nr. 1349 din 05 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

22. DECIZIE nr. 44 din 05 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

23. SENTINTA nr. 1929 din 26 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

24. SENTINTA nr. 335 din 27 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

25. SENTINTA nr. 3777 din 10 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

26. SENTINTA nr. 3913 din 23 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

27. SENTINTA nr. 561 din 28 mai 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

28. SENTINTA nr. 348 din 03 iunie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

29. DECIZIE nr. 687 din 01 iulie 2020
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

30. SENTINTA nr. 4307 din 19 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

31. SENTINTA nr. 305 din 08 iulie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

32. SENTINTA nr. 530 din 19 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

33. SENTINTA nr. 2673 din 25 iunie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

34. DECIZIE nr. 513 din 19 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

35. SENTINTA nr. 3663 din 02 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 1161 din 30 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

37. INCHEIERE nr. 709 din 27 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

38. SENTINTA nr. 3862 din 27 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

39. DECIZIE nr. 268 din 13 iulie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

40. SENTINTA nr. 3230 din 16 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

41. SENTINTA nr. 1090 din 19 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

42. SENTINTA nr. 2240 din 15 iulie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

43. SENTINTA nr. 695 din 13 iulie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

44. SENTINTA nr. 1763 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

45. DECIZIE nr. 771 din 22 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

46. SENTINTA nr. 6385 din 02 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

47. SENTINTA nr. 1109 din 10 septembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

48. SENTINTA nr. 4772 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

49. SENTINTA nr. 1216 din 07 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

50. SENTINTA nr. 1168 din 09 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

51. SENTINTA nr. 6868 din 09 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 7362 din 28 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

53. SENTINTA nr. 6605 din 07 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

54. SENTINTA nr. 1057 din 29 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

55. SENTINTA nr. 765 din 12 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

56. SENTINTA nr. 5249 din 14 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

57. SENTINTA nr. 8477 din 16 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

58. DECIZIE nr. 658 din 12 noiembrie 2020
abandonul de familie (art.378 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

59. SENTINTA nr. 4715 din 25 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

60. SENTINTA nr. 1336 din 15 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

61. DECIZIE nr. 550 din 04 decembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

62. SENTINTA nr. 10407 din 15 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

63. DECIZIE nr. 1109 din 06 noiembrie 2020
actiune oblica

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

64. SENTINTA nr. 43 din 13 ianuarie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 7311 din 19 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

66. DECIZIE nr. 19 din 14 ianuarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

67. SENTINTA nr. 20 din 27 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

68. SENTINTA nr. 93 din 11 ianuarie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

69. DECIZIE nr. 125 din 20 ianuarie 2021
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

70. SENTINTA nr. 10592 din 20 noiembrie 2020
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

71. SENTINTA nr. 310 din 10 februarie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

72. SENTINTA nr. 2256 din 03 martie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

73. SENTINTA nr. 69 din 23 februarie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

74. SENTINTA nr. 272 din 08 martie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

75. DECIZIE nr. 94 din 23 februarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

76. SENTINTA nr. 1383 din 26 februarie 2021
dizolvare persoana juridica

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

77. DECIZIE nr. 61 din 31 martie 2021
cautiune

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

78. SENTINTA nr. 3364 din 31 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

79. SENTINTA nr. 926 din 10 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

80. DECIZIE nr. 314 din 07 aprilie 2021
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

81. DECIZIE nr. 477 din 14 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

82. SENTINTA nr. 1550 din 05 martie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

83. SENTINTA nr. 98 din 05 februarie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

84. DECIZIE nr. 164 din 10 februarie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

85. DECIZIE nr. 505 din 02 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

86. SENTINTA nr. 388 din 27 aprilie 2021
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

87. SENTINTA nr. 449 din 05 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

88. SENTINTA nr. 1505 din 08 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

89. SENTINTA nr. 1571 din 12 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

90. SENTINTA nr. 63 din 15 aprilie 2021
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PODU TURCULUI

91. INCHEIERE nr. 820 din 07 mai 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

92. SENTINTA nr. 1234 din 22 iulie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

93. INCHEIERE nr. 804 din 12 mai 2021
revocare donatie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

94. SENTINTA nr. 2444 din 08 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

95. DECIZIE nr. 106 din 02 iunie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

96. SENTINTA nr. 949 din 10 iunie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

97. SENTINTA nr. 382 din 12 mai 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 3947 din 15 iunie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

99. SENTINTA nr. 1898 din 29 iunie 2021
amenintarea (art.206 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

100. SENTINTA nr. 3958 din 07 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

101. SENTINTA nr. 1868 din 25 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 6380 din 09 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

103. SENTINTA nr. 676 din 24 iunie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

104. SENTINTA nr. 6114 din 25 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

105. SENTINTA nr. 936 din 24 septembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

106. SENTINTA nr. 685 din 23 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

107. SENTINTA nr. 1531 din 05 octombrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

108. DECIZIE nr. 670 din 13 octombrie 2021
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

109. DECIZIE nr. 903 din 06 octombrie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

110. SENTINTA nr. 966 din 05 noiembrie 2021
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

111. DECIZIE nr. 921 din 25 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

112. SENTINTA nr. 2638 din 13 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

113. SENTINTA nr. 2471 din 19 octombrie 2021
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

114. DECIZIE nr. 1139 din 16 noiembrie 2021
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

115. DECIZIE nr. 4502 din 18 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

116. DECIZIE nr. 2457 din 18 noiembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

117. SENTINTA nr. 16296 din 18 noiembrie 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

118. DECIZIE nr. 1584 din 06 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

119. DECIZIE nr. 520 din 13 septembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

120. SENTINTA nr. 2459 din 08 decembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

121. DECIZIE nr. 1217 din 20 octombrie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

122. SENTINTA nr. 417 din 26 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

123. SENTINTA nr. 1815 din 28 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

124. DECIZIE nr. 3003 din 15 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

125. SENTINTA nr. 17 din 17 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

126. DECIZIE nr. 139 din 05 februarie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

127. DECIZIE nr. 127 din 31 ianuarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

128. DECIZIE nr. 228 din 21 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

129. DECIZIE nr. 954 din 02 aprilie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

130. DECIZIE nr. 143 din 18 martie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

131. DECIZIE nr. 42 din 17 ianuarie 2019
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

132. SENTINTA nr. 2116 din 10 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

133. DECIZIE nr. 177 din 18 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

134. DECIZIE nr. 905 din 09 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

135. DECIZIE nr. 2273 din 19 aprilie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

136. DECIZIE nr. 586 din 15 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

137. DECIZIE nr. 1907 din 02 iulie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

138. SENTINTA nr. 2913 din 14 mai 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

139. SENTINTA nr. 2975 din 28 iunie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

140. SENTINTA nr. 1305 din 28 august 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

141. DECIZIE nr. 2169 din 28 iunie 2019
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

142. SENTINTA nr. 524 din 31 ianuarie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

143. SENTINTA nr. 2345 din 10 octombrie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

144. SENTINTA nr. 8796 din 07 octombrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

145. SENTINTA nr. 236 din 17 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

146. SENTINTA nr. 47 din 12 septembrie 2019
reintegrare în familie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

147. SENTINTA nr. 3051 din 10 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

148. SENTINTA nr. 1242 din 22 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

149. SENTINTA nr. 1042 din 03 iulie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

150. SENTINTA nr. 852 din 06 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

151. DECIZIE nr. 1136 din 08 mai 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

152. SENTINTA nr. 5004 din 02 mai 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

153. SENTINTA nr. 4814 din 24 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

154. DECIZIE nr. 330 din 19 aprilie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

155. SENTINTA nr. 609 din 17 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

156. SENTINTA nr. 3685 din 10 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

157. SENTINTA nr. 193 din 19 martie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

158. DECIZIE nr. 1014 din 11 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

159. INCHEIERE nr. 59 din 07 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

160. DECIZIE nr. 121 din 14 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 240809 10.05.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sancraieni

Monitor: 89 din 10-05-2022

2. PPF 240803 10.05.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Targoviste

Monitor: 89 din 10-05-2022

3. PPF 240793 10.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 89 din 10-05-2022

4. PPF 240780 10.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Oituz

Monitor: 89 din 10-05-2022

5. PPF 240789 10.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fantanele

Monitor: 89 din 10-05-2022

6. PPF 240790 10.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fantanele

Monitor: 89 din 10-05-2022

7. PPF 240804 10.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 89 din 10-05-2022

8. CPF 240788 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Satu Mare

Ofertant: Asociatia Culturala Kolik

Monitor: 89 din 10-05-2022

9. CPF 240811 10.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Nada Florilor - Falticeni

Monitor: 89 din 10-05-2022

10. RPF 240810 10.05.2022

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sancraieni

Monitor: 89 din 10-05-2022

11. PCON240777 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Calarasi

Monitor: 89 din 10-05-2022

12. PCON240795 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Panatau

Monitor: 89 din 10-05-2022

13. CCON240805 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dofteana

Ofertant: S.C. YOBTRANS GROUP - S.R.L.

Monitor: 89 din 10-05-2022

14. PINC240779 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Oradea

Monitor: 89 din 10-05-2022

15. PINC240781 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Bragadiru

Monitor: 89 din 10-05-2022

16. PINC240799 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliulului Local al comunei Gheorghe Lazar

Monitor: 89 din 10-05-2022

17. PINC240797 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Banat

Monitor: 89 din 10-05-2022

18. PINC240807 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Independenta

Monitor: 89 din 10-05-2022

19. CINC240798 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Floresti

Ofertant: S.C. ADREFARM - S.R.L.

Monitor: 89 din 10-05-2022

20. CINC240782 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Ofertant: S.C. ILVAS S.A. - Vaslui

Monitor: 89 din 10-05-2022

21. CINC240812 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Pochidia

Ofertant: Focsa Florin

Monitor: 89 din 10-05-2022

22. PVNZ240806 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Municipiul Blaj

Monitor: 89 din 10-05-2022

23. PVNZ240802 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Pochidia

Monitor: 89 din 10-05-2022

24. PVNZ240800 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Consiliul Local Mihail Kogalniceanu

Monitor: 89 din 10-05-2022

25. PVNZ240796 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 89 din 10-05-2022

26. PVNZ240792 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Cheveresu Mare

Monitor: 89 din 10-05-2022

27. PVNZ240791 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Valea Marului

Monitor: 89 din 10-05-2022

28. PVNZ240801 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Consiliul Local Mihail Kogalniceanu

Monitor: 89 din 10-05-2022

29. PVNZ240808 09.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 89 din 10-05-2022

30. CVNZ240794 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Ofertant: S.C. FERTISOL - S.R.L.

Monitor: 89 din 10-05-2022

31. CVNZ240813 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Victoria

Ofertant: Ariton Petru - sat Sendreni

Monitor: 89 din 10-05-2022

32. CVNZ240783 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Ofertant: Fediuc Viorica

Monitor: 89 din 10-05-2022

33. CVNZ240784 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Ofertant: S.C. FERTISOL - S.R.L.

Monitor: 89 din 10-05-2022

34. CVNZ240787 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Oraşul Ungheni

Ofertant: S.C. DCO WISE MANAGEMENT - S.R.L.

Monitor: 89 din 10-05-2022

35. CVNZ240786 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Oraşul Ungheni

Ofertant: S.C. AVALON PROPERTY - S.R.L.

Monitor: 89 din 10-05-2022

36. CVNZ240785 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Oraşul Ungheni

Ofertant: S.C. MC TRANS - S.R.L.

Monitor: 89 din 10-05-2022

37. CVNZ240778 09.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Ofertant: Zoara Gheorghe

Monitor: 89 din 10-05-2022

Actualizare (1) din data 10-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 130 din 9 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 09.05.2022

2. DECRET nr. 780 din 9 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 09.05.2022

3. DECRET nr. 782 din 9 mai 2022
privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 09.05.2022

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 9 mai 2022
pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 09.05.2022

5. ORDIN nr. 1.322 din 5 mai 2022
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 09.05.2022

6. ORDIN nr. 1.321 din 5 mai 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 09.05.2022

7. LEGE nr. 129 din 5 mai 2022
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 09.05.2022

8. DECRET nr. 779 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 09.05.2022

9. ORDIN nr. 470 din 5 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 09.05.2022

10. ORDIN nr. 1.320 din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 09.05.2022

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 mai 2022
privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 09.05.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 mai 2022
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 09.05.2022

13. ORDIN nr. 71 din 4 mai 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 09.05.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 600 din 4 mai 2022
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 09.05.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 614 din 4 mai 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 09.05.2022

16. ORDIN nr. 249 din 29 aprilie 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 09.05.2022

17. ACORD din 11 februarie 2022
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 09.05.2022

18. DECIZIA nr. 30 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 09.05.2022

19. DECIZIA nr. 39 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 09.05.2022

20. DECIZIA nr. 835 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 09.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/706 a Comisiei din 5 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/706 a Comisiei din 5 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește criteriile și procedurile pentru recunoașterea angajamentelor de lungă durată și a contribuțiilor extraordinare aduse mecanismului de protecție civilă al Uniunii [notificată cu numărul C(2022) 2884] (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/704 al Comisiei din 5 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/704 al Comisiei din 5 mai 2022 de modificare și rectificare a anexelor la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele de țări terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de material germinativ provenit de la păsări de curte și de carne proaspătă de păsări de curte și de vânat cu pene (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia nr. 1/2022 a Consiliului de parteneriat
Decizia nr. 1/2022 a Consiliului de parteneriat instituit prin Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte din 5 mai 2022 în ceea ce privește adoptarea orientărilor operaționale pentru desfășurarea Forumului societății civile [2022/707]

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/705 al Comisiei din 5 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/705 al Comisiei din 5 mai 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/702 al Comisiei din 5 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/702 al Comisiei din 5 mai 2022 privind autorizarea tincturii de lumânărică ca aditiv pentru hrana anumitor specii de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rectificare la Directiva Consiliului din 26 aprilie 2004
Rectificare la Directiva Consiliului din 26 aprilie 2004 de adaptare a Directivelor 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE și 2003/59/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE și 2003/49/CE ale Consiliului din domeniile liberei circulații a mărfurilor, libertății de a presta servicii, agriculturii, politicii de transport și impozitării, cu ocazia aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 168 din 1 mai 2004)

7. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334 din 27 decembrie 2019)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10598
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10598 – LGC/TORAY INDUSTRIES HUNGARY) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Rectificare la Acordul comercial și de cooperare
Rectificare la Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte semnat la Bruxelles și Londra la 30 decembrie 2020 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 30 aprilie 2021)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/700 al Comisiei din 4 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/700 al Comisiei din 4 mai 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1295/2008 privind importul de hamei din țări terțe

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/701 a Comisiei din 4 mai 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/701 a Comisiei din 4 mai 2022 de abrogare a Deciziei 2010/346/UE referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Avizul nr. 1/2022
Avizul nr. 1/2022 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) TFUE] referitor la propunerea Comisiei de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

13. Proces-verbal al ședinței din 24 iunie 2021
Proces-verbal al ședinței din 24 iunie 2021

14. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10689
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Rata de schimb a monedei euro - 29 aprilie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 29 aprilie 2022

16. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10643
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10643 – ORACLE / CERNER) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Situația veniturilor și cheltuielilor – Bugetul rectificativ nr. 1
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

18. Situația veniturilor și cheltuielilor – Bugetul rectificativ nr. 1
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

19. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10565
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10565 – VOLKSWAGEN / TRINITY / EUROPCAR) (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

21. Rata de schimb a monedei euro - 25 aprilie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 25 aprilie 2022

22. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10684
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10684 – SWISS LIFE / VAUBAN / WASCOSA) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10688
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10688 – AXA / ATALANTE) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10642
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10642 – CENTRAL / SIGNA / SELFRIDGES) (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei (consolidat la 27 septembrie 2021)
Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 27 septembrie 2021)

Actualizare (2) din data 10-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 69 din 3 mai 2022
privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 09.05.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 9365 din 27 noiembrie 2019
autorizarea intrarii în încaperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

2. SENTINTA nr. 11509 din 25 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

3. DECIZIE nr. 753 din 23 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

4. DECIZIE nr. 74 din 17 decembrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

5. SENTINTA nr. 2478 din 04 decembrie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

6. SENTINTA nr. 242 din 03 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

7. SENTINTA nr. 2742 din 17 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

8. DECIZIE nr. 712 din 10 octombrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 3327 din 16 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

10. DECIZIE nr. 1365 din 16 octombrie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

11. SENTINTA nr. 1820 din 06 decembrie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

12. DECIZIE nr. 3338 din 09 decembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

13. DECIZIE nr. 1217 din 20 decembrie 2019
luarea masurii arestarii preventive (art.223 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

14. DECIZIE nr. 1523 din 16 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

15. SENTINTA nr. 296 din 23 decembrie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

16. DECIZIE nr. 943 din 11 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

17. DECIZIE nr. 4038 din 23 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

18. INCHEIERE nr. 4627 din 24 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

19. DECIZIE nr. 1713 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

20. SENTINTA nr. 9 din 07 ianuarie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

21. SENTINTA nr. 6698 din 20 decembrie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

22. DECIZIE nr. 53 din 05 februarie 2020
suspendare hotarâre A.G.A

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

23. SENTINTA nr. 9183 din 19 decembrie 2019
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

24. SENTINTA nr. 922 din 18 februarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

25. SENTINTA nr. 44 din 03 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

26. SENTINTA nr. 7147 din 21 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

27. SENTINTA nr. 161 din 05 martie 2020
constatare nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

28. SENTINTA nr. 962 din 12 martie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

29. SENTINTA nr. 1866 din 11 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 1408 din 12 martie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

31. SENTINTA nr. 284 din 19 martie 2020
deschiderea procedurii la cererea debitorului

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

32. SENTINTA nr. 78 din 04 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

33. DECIZIE nr. 683 din 09 martie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

34. DECIZIE nr. 76 din 17 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

35. DECIZIE nr. 2604 din 26 august 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

36. SENTINTA nr. 1104 din 09 martie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

37. SENTINTA nr. 3255 din 03 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

38. SENTINTA nr. 961 din 27 martie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

39. SENTINTA nr. 542 din 26 martie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA DETA

40. DECIZIE nr. 38 din 11 mai 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

41. INCHEIERE nr. 88 din 20 ianuarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 153 din 13 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

43. SENTINTA nr. 647 din 28 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

44. SENTINTA nr. 266 din 26 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

45. SENTINTA nr. 3255 din 18 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

46. SENTINTA nr. 2112 din 04 iunie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

47. DECIZIE nr. 330 din 02 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

48. DECIZIE nr. 475 din 07 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

49. SENTINTA nr. 138 din 04 martie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

50. SENTINTA nr. 787 din 11 iunie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

51. INCHEIERE nr. 6490 din 14 iulie 2020
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

52. SENTINTA nr. 3930 din 22 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

53. SENTINTA nr. 1060 din 16 iulie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

54. SENTINTA nr. 517 din 28 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

55. SENTINTA nr. 2090 din 05 iunie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 567 din 02 iunie 2020
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 295 din 14 iulie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

58. SENTINTA nr. 4775 din 13 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 5957 din 28 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

60. SENTINTA nr. 9134 din 24 iulie 2020
curatela

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 5585 din 28 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 1222 din 06 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 961 din 24 august 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

64. SENTINTA nr. 463 din 03 iulie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 4605 din 25 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

66. DECIZIE nr. 988 din 02 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

67. DECIZIE nr. 1029 din 05 noiembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

68. SENTINTA nr. 1215 din 04 august 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

69. SENTINTA nr. 11535 din 10 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

70. DECIZIE nr. 439 din 28 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

71. DECIZIE nr. 3183 din 04 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

72. SENTINTA nr. 1554 din 17 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

73. SENTINTA nr. 1112 din 18 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

74. SENTINTA nr. 3816 din 12 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

75. SENTINTA nr. 3052 din 24 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

76. SENTINTA nr. 2063 din 26 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

77. SENTINTA nr. 6828 din 24 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

78. SENTINTA nr. 9619 din 11 decembrie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

79. SENTINTA nr. 1000 din 14 decembrie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

80. SENTINTA nr. 2108 din 17 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

81. SENTINTA nr. 12206 din 22 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

82. SENTINTA nr. 94 din 14 ianuarie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

83. SENTINTA nr. 63 din 25 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

84. SENTINTA nr. 50 din 27 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

85. SENTINTA nr. 141 din 03 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

86. DECIZIE nr. 628 din 11 decembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

87. SENTINTA nr. 32 din 20 ianuarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

88. DECIZIE nr. 748 din 21 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

89. SENTINTA nr. 197 din 12 februarie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

90. SENTINTA nr. 86 din 03 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

91. DECIZIE nr. 1548 din 12 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

92. DECIZIE nr. 327 din 16 februarie 2021
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

93. SENTINTA nr. 2587 din 20 noiembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

94. SENTINTA nr. 203 din 03 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

95. DECIZIE nr. 119 din 09 februarie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

96. SENTINTA nr. 641 din 01 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 792 din 01 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

98. SENTINTA nr. 1117 din 15 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

99. SENTINTA nr. 1209 din 15 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

100. SENTINTA nr. 647 din 22 aprilie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

101. DECIZIE nr. 450 din 25 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

102. SENTINTA nr. 240 din 23 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

103. SENTINTA nr. 175 din 13 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

104. DECIZIE nr. 595 din 25 noiembrie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

105. SENTINTA nr. 258 din 11 mai 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

106. SENTINTA nr. 5424 din 20 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

107. SENTINTA nr. 959 din 02 iunie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

108. SENTINTA nr. 101 din 19 aprilie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

109. DECIZIE nr. 3135 din 02 iunie 2021
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

110. SENTINTA nr. 1432 din 28 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

111. SENTINTA nr. 6242 din 28 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

112. SENTINTA nr. 4899 din 28 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

113. SENTINTA nr. 6599 din 16 iunie 2021
reprezentativitate sindicat

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

114. DECIZIE nr. 1565 din 30 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

115. SENTINTA nr. 497 din 20 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

116. SENTINTA nr. 815 din 23 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

117. SENTINTA nr. 5097 din 03 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

118. SENTINTA nr. 730 din 08 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

119. SENTINTA nr. 1118 din 02 iulie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

120. SENTINTA nr. 1629 din 26 februarie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

121. SENTINTA nr. 10757 din 04 august 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

122. SENTINTA nr. 2865 din 22 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

123. SENTINTA nr. 780 din 28 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

124. SENTINTA nr. 13980 din 12 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

125. DECIZIE nr. 127 din 03 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

126. SENTINTA nr. 513 din 26 octombrie 2021
actiune în daune delictuale

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

127. SENTINTA nr. 10379 din 12 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 1206 din 30 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

129. SENTINTA nr. 9628 din 23 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

130. DECIZIE nr. 981 din 02 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

131. SENTINTA nr. 11160 din 27 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

132. DECIZIE nr. 1368 din 09 noiembrie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

133. DECIZIE nr. 3357 din 03 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

134. SENTINTA nr. 862 din 09 noiembrie 2021
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 638 din 11 noiembrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

136. DECIZIE nr. 224 din 05 octombrie 2021
granituire

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

137. DECIZIE nr. 3148 din 18 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

138. DECIZIE nr. 1749 din 10 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

139. SENTINTA nr. 867 din 08 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

140. SENTINTA nr. 1107 din 10 noiembrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

141. DECIZIE nr. 3057 din 06 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

142. INCHEIERE nr. 3409 din 09 decembrie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

143. SENTINTA nr. 1291 din 23 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

144. SENTINTA nr. 1053 din 17 decembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

145. SENTINTA nr. 11785 din 26 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 7322 din 25 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

147. SENTINTA nr. 2310 din 09 decembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

148. SENTINTA nr. 4 din 04 ianuarie 2022
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

149. DECIZIE nr. 106 din 10 februarie 2022
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

150. SENTINTA nr. 55 din 31 ianuarie 2019
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

151. DECIZIE nr. 29 din 06 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

152. SENTINTA nr. 1735 din 04 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

153. DECIZIE nr. 192 din 05 martie 2019
nerespectarea regimului armelor si munitiilor (art.342 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

154. DECIZIE nr. 60 din 22 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

155. DECIZIE nr. 531 din 05 martie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

156. DECIZIE nr. 329 din 13 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

157. DECIZIE nr. 118 din 19 februarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

158. SENTINTA nr. 357 din 27 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

159. SENTINTA nr. 2031 din 01 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

160. SENTINTA nr. 695 din 23 mai 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

161. SENTINTA nr. 49 din 28 martie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

162. DECIZIE nr. 282 din 15 martie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

163. SENTINTA nr. 48 din 31 ianuarie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

164. DECIZIE nr. 929 din 22 februarie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 2190 din 10 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

166. DECIZIE nr. 813 din 13 iunie 2019
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

167. SENTINTA nr. 835 din 18 iunie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

168. DECIZIE nr. 778 din 05 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

169. DECIZIE nr. 155 din 28 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

170. SENTINTA nr. 2052 din 09 iulie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

171. DECIZIE nr. 54 din 09 iulie 2019
tutela - autorizari date tutorelui

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

172. SENTINTA nr. 592 din 05 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

173. SENTINTA nr. 2509 din 01 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

174. SENTINTA nr. 1300 din 01 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

175. SENTINTA nr. 9669 din 18 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

176. SENTINTA nr. 693 din 17 septembrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

177. SENTINTA nr. 4764 din 19 august 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

178. SENTINTA nr. 656 din 10 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

179. SENTINTA nr. 755 din 26 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

180. SENTINTA nr. 7537 din 26 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

181. SENTINTA nr. 3380 din 21 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

182. DECIZIE nr. 843 din 12 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

183. SENTINTA nr. 5735 din 05 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

184. SENTINTA nr. 776 din 03 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

185. SENTINTA nr. 706 din 03 iunie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

186. SENTINTA nr. 4158 din 23 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

187. SENTINTA nr. 5152 din 22 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

188. SENTINTA nr. 705 din 17 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

189. DECIZIE nr. 354 din 14 mai 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

190. SENTINTA nr. 4189 din 09 mai 2019
actiune pauliana

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

191. DECIZIE nr. 285 din 17 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

192. SENTINTA nr. 170 din 15 aprilie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

193. SENTINTA nr. 2639 din 10 aprilie 2019
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

194. SENTINTA nr. 483 din 28 martie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

195. SENTINTA nr. 574 din 14 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

196. SENTINTA nr. 109 din 12 martie 2019
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

197. DECIZIE nr. 112 din 11 martie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

198. SENTINTA nr. 1446 din 01 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

199. DECIZIE nr. 47 din 23 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

200. SENTINTA nr. 166 din 22 ianuarie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

201. DECIZIE nr. 30 din 22 ianuarie 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

202. SENTINTA nr. 4683 din 14 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

Actualizare (3) din data 10-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 613 din 4 mai 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10.05.2022

2. ORDIN nr. 878 din 3 mai 2022
privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10.05.2022

3. PROCEDURĂ din 3 mai 2022
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10.05.2022

4. ORDIN nr. 697 din 2 mai 2022
pentru modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional "Iniţiativa pentru IMM"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10.05.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 588 din 28 aprilie 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10.05.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON240725 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Telega

Monitor: 88 din 09-05-2022

2. PCON240739 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Posaga

Monitor: 88 din 09-05-2022

3. PCON240730 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Cotusca

Monitor: 88 din 09-05-2022

4. PCON240729 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ovidiu

Monitor: 88 din 09-05-2022

5. CCON240741 06.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Muereasca

Ofertant: S.C. ELSA LOGISITC - S.R.L.

Monitor: 88 din 09-05-2022

6. PINC240736 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Monitor: 88 din 09-05-2022

7. PINC240718 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Cosereni

Monitor: 88 din 09-05-2022

8. PINC240745 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Roman

Monitor: 88 din 09-05-2022

9. PINC240723 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Curtea de Apel Suceava

Monitor: 88 din 09-05-2022

10. PINC240738 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 88 din 09-05-2022

11. PINC240733 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Doicesti

Monitor: 88 din 09-05-2022

12. PINC240734 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Marca

Monitor: 88 din 09-05-2022

13. PINC240740 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Ludesti

Monitor: 88 din 09-05-2022

14. PINC240743 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Posaga

Monitor: 88 din 09-05-2022

15. PINC240744 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Roman

Monitor: 88 din 09-05-2022

16. PINC240727 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Monitor: 88 din 09-05-2022

17. CINC240731 06.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Apa

Ofertant: S.C. GDO MOV IMPEX S.R.L. - Baia Mare

Monitor: 88 din 09-05-2022

18. CINC240742 06.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Bazinala de Apa Arges - Vedea

Ofertant: S.C. CASA NEAGU - S.R.L.

Monitor: 88 din 09-05-2022

19. CINC240737 06.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Tatarani

Ofertant: CMI Dr. Antofie Camelia-Madi

Monitor: 88 din 09-05-2022

20. PVNZ240724 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 88 din 09-05-2022

21. PVNZ240720 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Recas

Monitor: 88 din 09-05-2022

22. PVNZ240719 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Recea

Monitor: 88 din 09-05-2022

23. PVNZ240728 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Monitor: 88 din 09-05-2022

24. PVNZ240726 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Paleu

Monitor: 88 din 09-05-2022

25. PVNZ240732 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Turnu Magurele

Monitor: 88 din 09-05-2022

26. PVNZ240735 06.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Marca

Monitor: 88 din 09-05-2022

27. CVNZ240722 06.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Bezdead

Ofertant: Matusoiu Federico-Ionut

Monitor: 88 din 09-05-2022

28. CVNZ240721 06.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Bezdead

Ofertant: Nanu Codrut Andrei

Monitor: 88 din 09-05-2022

Actualizare (1) din data 09-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 304 din 6 mai 2022
privind eliberarea doamnei Mirela Călugăreanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

2. DECIZIE nr. 305 din 6 mai 2022
privind eliberarea domnului Lucian-Ovidiu Heiuş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

3. DECIZIE nr. 306 din 6 mai 2022
privind numirea domnului Lucian-Ovidiu Heiuş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 mai 2022
privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 06.05.2022

5. LEGE nr. 125 din 5 mai 2022
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

6. DECRET nr. 775 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

7. LEGE nr. 126 din 5 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

8. DECRET nr. 776 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

9. LEGE nr. 127 din 5 mai 2022
pentru modificarea art. 12 alin. (8^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

10. DECRET nr. 777 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 alin. (8^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

11. LEGE nr. 128 din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

12. DECRET nr. 778 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

13. ORDIN nr. 974 din 4 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

14. ORDIN nr. 1.086 din 5 mai 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 06.05.2022

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

16. ORDIN nr. 1.040 din 20 aprilie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

17. ORDIN nr. 675 din 13 aprilie 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 06.05.2022

18. RECTIFICARE nr. 955 din 8 aprilie 2022
referitoare la anexa nr. 4 la Procedura de implementare şi schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06.05.2022

19. ORDIN nr. 823 din 7 aprilie 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 06.05.2022

20. ORDIN nr. 635 din 6 aprilie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

21. ORDIN nr. 487 din 1 aprilie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

22. DECIZIA nr. 831 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

23. HOTĂRÂREA din 2 noiembrie 2021
în Cauza Tartousi împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 06.05.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

2. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10218
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10218 – GAUSELMANN / GREENTUBE / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Proces-verbal al ședinței din 23 iunie 2021
Proces-verbal al ședinței din 23 iunie 2021

4. Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană: 0,00 % în 1 mai 2022
Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare (Rată aplicată pentru ultima operație efectuată înainte de ziua indicată. În cazul unui anunț de licitație cu rată variabilă, rata dobânzii este rata marginală.): 0,00 % în 1 mai 2022 Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 2 mai 2022

5. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10139
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10139 – DESFA / COPELOUZOU / DEPA / GASLOG / BTG / GASTRADE) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Aviz de deschidere a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de hârtie termică subțire originară din Republica Coreea

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul nr. M.10629
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10683
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10683 – APPLIED / TEMASEK / JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

10. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10695
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

12. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

13. Ajutoare de stat – Grecia – Ajutorul de stat SA.57538 (2020/FC)
Ajutoare de stat – Grecia – Ajutorul de stat SA.57538 (2020/FC) – Presupus ajutor de stat ilegal în favoarea ELTA – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului (consolidată la 14 aprilie 2022)
Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (consolidată la 14 aprilie 2022)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2285 al Comisiei din 14 decembrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2285 al Comisiei din 14 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare, a interdicțiilor și cerințelor pentru introducerea sau circulația pe teritoriul Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte și de abrogare a Deciziilor 98/109/CE și 2002/757/CE și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2020/885 și (UE) 2020/1292

17. Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului (consolidat la 7 august 2021)
Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 (consolidat la 7 august 2021)

18. Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului (consolidată la 7 august 2021)
Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (consolidată la 7 august 2021)

19. Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului (consolidat la 21 februarie 2022)
Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 194/2008 (consolidat la 21 februarie 2022)

20. Decizia 2013/184/PESC a Consiliului (consolidată la 21 februarie 2022)
Decizia 2013/184/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania (consolidată la 21 februarie 2022)

Actualizare (2) din data 09-05-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.258 din 3 mai 2022
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 09.05.2022

2. ORDIN nr. 1.250 din 2 mai 2022
pentru reorganizarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 09.05.2022

3. ANEXE din 27 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 04.05.2022

4. ORDIN nr. 648 din 21 aprilie 2022
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii VGP ZONE BRAŞOV - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 09.05.2022

5. ORDIN nr. 635 din 20 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 09.05.2022

6. ORDIN nr. 493 din 30 martie 2022
pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 09.05.2022

7. PROCEDURĂ din 30 martie 2022
privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 09.05.2022

8. DECIZIA nr. 16 din 21 martie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 09.05.2022

9. DECIZIA nr. 8 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. a) şi ale art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 09.05.2022

10. DECIZIA nr. 586 din 23 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 09.05.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 8476 din 26 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

2. SENTINTA nr. 11 din 13 iunie 2019
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

3. SENTINTA nr. 406 din 09 mai 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

4. SENTINTA nr. 3601 din 07 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

5. SENTINTA nr. 728 din 22 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

6. SENTINTA nr. 2005 din 19 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

7. DECIZIE nr. 149 din 16 aprilie 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

8. DECIZIE nr. 584 din 11 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

9. DECIZIE nr. 916 din 10 aprilie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

10. SENTINTA nr. 3722 din 01 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

11. SENTINTA nr. 1370 din 27 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

12. SENTINTA nr. 165 din 11 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

13. SENTINTA nr. 655 din 05 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

14. SENTINTA nr. 525 din 30 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

15. SENTINTA nr. 1474 din 22 noiembrie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

16. SENTINTA nr. 2276 din 31 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

17. DECIZIE nr. 1470 din 18 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

18. SENTINTA nr. 3813 din 29 noiembrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

19. SENTINTA nr. 1916 din 15 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

20. DECIZIE nr. 588 din 24 octombrie 2019
fond funciar

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

21. SENTINTA nr. 7956 din 27 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

22. DECIZIE nr. 1823 din 14 noiembrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

23. DECIZIE nr. 1684 din 05 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

24. SENTINTA nr. 1484 din 20 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

25. SENTINTA nr. 2222 din 03 octombrie 2019
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

26. INCHEIERE nr. 2132 din 20 septembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

27. SENTINTA nr. 741 din 04 decembrie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

28. SENTINTA nr. 1837 din 19 noiembrie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

29. DECIZIE nr. 653 din 02 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

30. SENTINTA nr. 1897 din 05 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

31. DECIZIE nr. 306 din 08 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

32. SENTINTA nr. 505 din 24 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

33. SENTINTA nr. 7138 din 20 decembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

34. SENTINTA nr. 8320 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

35. SENTINTA nr. 9147 din 18 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

36. DECIZIE nr. 30 din 15 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

37. DECIZIE nr. 1405 din 20 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

38. SENTINTA nr. 127 din 13 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

39. DECIZIE nr. 159 din 20 februarie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

40. DECIZIE nr. 4830 din 20 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

41. DECIZIE nr. 6088 din 23 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 216 din 06 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

43. SENTINTA nr. 319 din 05 martie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

44. SENTINTA nr. 464 din 13 martie 2020
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

45. SENTINTA nr. 1545 din 09 decembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

46. SENTINTA nr. 17 din 12 martie 2020
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

47. DECIZIE nr. 244 din 17 februarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

48. DECIZIE nr. 113 din 03 martie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

49. DECIZIE nr. 112 din 11 martie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

50. SENTINTA nr. 278 din 10 aprilie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

51. DECIZIE nr. 174 din 19 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

52. SENTINTA nr. 8520 din 03 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

53. DECIZIE nr. 91 din 09 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

54. SENTINTA nr. 8152 din 20 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

55. SENTINTA nr. 885 din 18 mai 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

56. SENTINTA nr. 1491 din 04 iunie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 798 din 04 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

58. SENTINTA nr. 817 din 12 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

59. SENTINTA nr. 2799 din 07 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

60. SENTINTA nr. 1711 din 24 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

61. SENTINTA nr. 1061 din 22 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

62. INCHEIERE nr. 1986 din 20 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 4940 din 09 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

64. SENTINTA nr. 2605 din 16 iulie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

65. DECIZIE nr. 474 din 21 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

66. SENTINTA nr. 7379 din 10 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

67. SENTINTA nr. 414 din 08 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

68. SENTINTA nr. 2537 din 23 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

69. SENTINTA nr. 1870 din 12 august 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

70. INCHEIERE nr. 2471 din 25 septembrie 2020
contestarea masurii asiguratorii (art.250 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

71. SENTINTA nr. 2855 din 09 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

72. SENTINTA nr. 1356 din 02 octombrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

73. DECIZIE nr. 239 din 05 octombrie 2020
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

74. SENTINTA nr. 1435 din 09 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

75. SENTINTA nr. 8536 din 15 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

76. SENTINTA nr. 1678 din 22 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

77. SENTINTA nr. 3821 din 10 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

78. INCHEIERE nr. 2564 din 30 iulie 2020
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

79. SENTINTA nr. 2354 din 03 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

80. DECIZIE nr. 473 din 16 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

81. SENTINTA nr. 139 din 10 august 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

82. DECIZIE nr. 1036 din 16 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

83. DECIZIE nr. 252 din 30 octombrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

84. SENTINTA nr. 1424 din 24 noiembrie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

85. SENTINTA nr. 6270 din 17 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

86. SENTINTA nr. 5120 din 09 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

87. SENTINTA nr. 11680 din 27 noiembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

88. DECIZIE nr. 1557 din 08 decembrie 2020
distrugerea din culpa (art.255 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

89. INCHEIERE nr. 10846 din 16 decembrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

90. SENTINTA nr. 29 din 06 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

91. SENTINTA nr. 6110 din 11 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

92. SENTINTA nr. 31 din 26 ianuarie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

93. SENTINTA nr. 1784 din 16 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

94. SENTINTA nr. 1650 din 18 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 1293 din 01 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

96. DECIZIE nr. 59 din 11 martie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

97. SENTINTA nr. 4152 din 17 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

98. DECIZIE nr. 43 din 26 ianuarie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

99. DECIZIE nr. 266 din 02 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

100. DECIZIE nr. 502 din 23 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

101. SENTINTA nr. 352 din 07 aprilie 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

102. DECIZIE nr. 136 din 03 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

103. SENTINTA nr. 54 din 05 mai 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

104. DECIZIE nr. 553 din 01 aprilie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

105. SENTINTA nr. 443 din 22 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

106. INCHEIERE nr. 2053 din 17 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

107. SENTINTA nr. 285 din 12 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

108. DECIZIE nr. 774 din 13 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

109. SENTINTA nr. 560 din 19 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

110. DECIZIE nr. 725 din 18 mai 2021
amenda pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 )

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

111. SENTINTA nr. 812 din 23 iunie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

112. SENTINTA nr. 6885 din 23 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

113. SENTINTA nr. 2400 din 10 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

114. SENTINTA nr. 3209 din 09 iunie 2021
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

115. SENTINTA nr. 2982 din 08 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

116. SENTINTA nr. 4973 din 15 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

117. SENTINTA nr. 2424 din 27 mai 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

118. SENTINTA nr. 4530 din 17 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

119. INCHEIERE nr. 4735 din 02 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

120. DECIZIE nr. 777 din 12 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

121. DECIZIE nr. 654 din 29 iunie 2021
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

122. SENTINTA nr. 1523 din 05 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

123. DECIZIE nr. 2262 din 02 iulie 2021
opozitie la dizolvare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

124. DECIZIE nr. 121 din 08 iunie 2021
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

125. DECIZIE nr. 872 din 14 iunie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

126. SENTINTA nr. 1149 din 17 iunie 2021
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

127. DECIZIE nr. 246 din 14 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

128. SENTINTA nr. 3093 din 08 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 1394 din 16 august 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

130. SENTINTA nr. 3497 din 09 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

131. DECIZIE nr. 473 din 23 septembrie 2021
confirmare/modificare plan de reorganizare judiciara

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

132. SENTINTA nr. 742 din 22 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

133. DECIZIE nr. 1232 din 07 octombrie 2021
infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

134. DECIZIE nr. 3877 din 12 octombrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

135. SENTINTA nr. 1548 din 16 iulie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

136. SENTINTA nr. 1564 din 23 septembrie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

137. DECIZIE nr. 2695 din 27 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

138. DECIZIE nr. 158 din 18 octombrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

139. DECIZIE nr. 874 din 20 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

140. DECIZIE nr. 443 din 02 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

141. SENTINTA nr. 866 din 24 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

142. SENTINTA nr. 2603 din 18 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

143. DECIZIE nr. 1666 din 27 octombrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

144. SENTINTA nr. 3157 din 03 decembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

145. SENTINTA nr. 3700 din 08 decembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

146. SENTINTA nr. 1121 din 13 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

147. SENTINTA nr. 4770 din 22 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

148. SENTINTA nr. 1483 din 19 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

149. SENTINTA nr. 4 din 13 ianuarie 2022
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

150. DECIZIE nr. 601 din 19 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

151. SENTINTA nr. 300 din 13 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

152. SENTINTA nr. 565 din 28 ianuarie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 461 din 23 ianuarie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA IASI

154. SENTINTA nr. 359 din 11 martie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

155. DECIZIE nr. 124 din 01 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

156. DECIZIE nr. 487 din 11 aprilie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

157. SENTINTA nr. 259 din 18 februarie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

158. SENTINTA nr. 822 din 09 aprilie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

159. SENTINTA nr. 2945 din 11 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

160. SENTINTA nr. 601 din 17 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

161. SENTINTA nr. 2903 din 06 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

162. DECIZIE nr. 718 din 12 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

163. SENTINTA nr. 2275 din 12 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

164. DECIZIE nr. 698 din 16 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

165. SENTINTA nr. 8347 din 17 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

166. DECIZIE nr. 311 din 09 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

167. DECIZIE nr. 245 din 12 februarie 2019
constatare nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

168. SENTINTA nr. 733 din 07 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

169. SENTINTA nr. 1368 din 16 mai 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

170. SENTINTA nr. 5957 din 11 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

171. DECIZIE nr. 965 din 09 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

172. SENTINTA nr. 637 din 30 septembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

173. SENTINTA nr. 2452 din 26 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

174. SENTINTA nr. 644 din 23 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

175. DECIZIE nr. 2623 din 06 septembrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

176. DECIZIE nr. 210 din 13 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

177. SENTINTA nr. 1205 din 10 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 240706 06.05.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Casin

Monitor: 87 din 06-05-2022

2. CPF 240703 06.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zetea

Ofertant: Clubul Sportiv Bradul Zetea

Monitor: 87 din 06-05-2022

3. PCON240696 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 87 din 06-05-2022

4. PCON240691 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 87 din 06-05-2022

5. PCON240710 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 87 din 06-05-2022

6. CCON240705 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tutora

Ofertant: Enea Nicolae

Monitor: 87 din 06-05-2022

7. PINC240716 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Ploiesti

Monitor: 87 din 06-05-2022

8. PINC240700 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA - S.R.L.

Monitor: 87 din 06-05-2022

9. PINC240702 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Izvoarele

Monitor: 87 din 06-05-2022

10. PINC240693 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Dragotesti

Monitor: 87 din 06-05-2022

11. PINC240704 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Neamt

Monitor: 87 din 06-05-2022

12. PINC240689 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 87 din 06-05-2022

13. PINC240690 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 87 din 06-05-2022

14. PINC240697 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA - S.R.L.

Monitor: 87 din 06-05-2022

15. PINC240698 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Izvoarele

Monitor: 87 din 06-05-2022

16. PINC240699 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA - S.R.L.

Monitor: 87 din 06-05-2022

17. PINC240701 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Izvoarele

Monitor: 87 din 06-05-2022

18. PINC240707 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Balan

Monitor: 87 din 06-05-2022

19. PINC240711 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: ABA OLT

Monitor: 87 din 06-05-2022

20. PINC240712 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: ABA OLT

Monitor: 87 din 06-05-2022

21. PINC240717 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 87 din 06-05-2022

22. CINC240687 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Balesti

Ofertant: S.C. Avalipatsor Studio - S.R.L.

Monitor: 87 din 06-05-2022

23. CINC240715 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Medias

Ofertant: S.C. CENTRUL MEDICAL BENEFIC - S.R.L.

Monitor: 87 din 06-05-2022

24. CINC240713 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Iara

Ofertant: Moisa Nicolae

Monitor: 87 din 06-05-2022

25. CINC240714 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Iara

Ofertant: Ferma lui Ion Petrescu - S.R.L.

Monitor: 87 din 06-05-2022

26. CINC240686 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

Ofertant: BANCA TRANSILVANIA - S.A.

Monitor: 87 din 06-05-2022

27. CINC240688 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Bucosnita

Ofertant: Oprea Maria - sat Valisoara

Monitor: 87 din 06-05-2022

28. PVNZ240708 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 87 din 06-05-2022

29. PVNZ240695 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 87 din 06-05-2022

30. PVNZ240709 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 87 din 06-05-2022

31. PVNZ240685 05.05.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Garoafa

Monitor: 87 din 06-05-2022

32. CVNZ240694 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Lita

Ofertant: Ochea Ionut

Monitor: 87 din 06-05-2022

33. CVNZ240692 05.05.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Ofertant: Giurgiu Ioan Octavian

Monitor: 87 din 06-05-2022