Actualizare (1) din data 11-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 10 iunie 2021
privind sintagma ”alte instituţii de spectacole sau concerte” cuprinsă la pct. I din Capitolul I din Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 10.06.2021

2. HOTĂRÂRE nr. 39 din 10 iunie 2021
privind aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, precum şi pentru propunerea de scoatere de la rezervele de stat a patru construcţii uşoare din elemente modulate, în vederea operaţionalizării unor centre de vaccinare

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 10.06.2021

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 9 iunie 2021
privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.06.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 625 din 3 iunie 2021
privind înscrierea unor imobile, teren şi construcţii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.06.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 626 din 3 iunie 2021
privind aprobarea închirierii imobilului 1425 şi a unei părţi din imobilul 3448 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.06.2021

6. ORDIN nr. 3.093 din 28 mai 2021
pentru reacreditarea Muzeului Ianca din Ianca, judeţul Brăila

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 604 din 27 mai 2021
pentru aprobarea condiţiilor în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.06.2021

8. ORDIN nr. 3.042/C din 24 mai 2021
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

9. METODOLOGIE din 24 mai 2021
de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

10. ORDIN nr. 65 din 13 mai 2021
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

11. METODOLOGIE din 13 mai 2021
de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

12. ORDIN nr. 278 din 29 aprilie 2021
pentru aprobarea Metodologiei privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

13. METODOLOGIE din 29 aprilie 2021
privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

14. ORDIN nr. 2.017/C din 30 martie 2021
pentru aprobarea standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

15. ORDIN nr. 256 din 9 martie 2021
pentru aprobarea standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

16. ORDIN nr. 173 din 12 februarie 2021
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

17. METODOLOGIE din 12 februarie 2021
de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

18. DECIZIA nr. 827 din 17 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232754 10.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bucuresti

Monitor: 110 din 10-06-2021

2. PPF 232736 10.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Slimnic

Monitor: 110 din 10-06-2021

3. PPF 232735 10.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sepreus

Monitor: 110 din 10-06-2021

4. PPF 232738 10.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Codlea

Monitor: 110 din 10-06-2021

5. PPF 232728 10.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Miresu Mare

Monitor: 110 din 10-06-2021

6. PPF 232727 10.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ghelinta

Monitor: 110 din 10-06-2021

7. PPF 232752 10.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Monitor: 110 din 10-06-2021

8. RPF 232737 10.06.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Monitor: 110 din 10-06-2021

9. PCON232744 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Haghig

Monitor: 110 din 10-06-2021

10. PCON232732 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cotofanesti

Monitor: 110 din 10-06-2021

11. PCON232733 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ibanesti

Monitor: 110 din 10-06-2021

12. PCON232749 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Fieni

Monitor: 110 din 10-06-2021

13. PCON232731 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Graniceri

Monitor: 110 din 10-06-2021

14. CCON232734 09.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ceplenita

Ofertant: Dulhan Ioan

Monitor: 110 din 10-06-2021

15. PINC232730 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Gradinari

Monitor: 110 din 10-06-2021

16. PINC232739 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Pochidia

Monitor: 110 din 10-06-2021

17. PINC232740 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Candesti

Monitor: 110 din 10-06-2021

18. PINC232741 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Administrare Piete Roman

Monitor: 110 din 10-06-2021

19. PINC232748 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 110 din 10-06-2021

20. PINC232755 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Carcea

Monitor: 110 din 10-06-2021

21. PINC232756 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Carcea

Monitor: 110 din 10-06-2021

22. PINC232742 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Tiganesti

Monitor: 110 din 10-06-2021

23. CINC232753 09.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Doljesti

Monitor: 110 din 10-06-2021

24. CINC232751 09.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Ofertant: S.C. AMO GIFT S.R.L.

Monitor: 110 din 10-06-2021

25. PVNZ232746 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Zamostea

Monitor: 110 din 10-06-2021

26. PVNZ232750 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 110 din 10-06-2021

27. PVNZ232747 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Monitor: 110 din 10-06-2021

28. PVNZ232743 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ostra

Monitor: 110 din 10-06-2021

29. PVNZ232729 09.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Recas

Monitor: 110 din 10-06-2021

30. CSBV232745 10.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Ofertant: Fundatia "Crucea Alb-Galbena"

Monitor: 110 din 10-06-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/921 a Consiliului din 7 iunie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/921 a Consiliului din 7 iunie 2021 de autorizare a Țărilor de Jos să aplice o rată redusă de impozitare pentru energia electrică furnizată în mod direct navelor aflate la dană într-un port

2. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prelungirea duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii de plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale [COM(2020) 36 final – 2021/0019 (COD)]

3. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la o strategie a UE privind plățile de retail [COM(2020) 592 final]

4. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un nou SEC pentru cercetare și inovare [COM(2020) 628 final]

5. Decizia (UE) 2021/928 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 2 iunie 2021
Decizia (UE) 2021/928 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 2 iunie 2021 de numire a unui judecător în cadrul Curții de Justiție

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/927 a Comisiei din 31 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/927 a Comisiei din 31 mai 2021 de stabilire a factorului de corecție transsectorial uniform pentru ajustarea alocărilor cu titlu gratuit de certificate de emisii pentru perioada 2021-2025 [notificată cu numărul C(2021) 3745] (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mediului aferent ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 [COM(2020) 673 final – 2020/306 (COD)]

8. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport pe 2020 de analiză prospectivă strategică – Analiză prospectivă strategică – Drumul de parcurs către o Europă mai rezilientă [COM(2020) 493 final]

9. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicare a Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest [COM(2020) 57 final], privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest [COM(2020) 641 final] și privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE [COM(2020) 660 final]

10. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe [COM(2021) 71 final – 2021/0039 (COD)]

11. Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunerea de directivă
Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană [COM(2020) 682 final – 2020/310 (COD)]

12. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Trecerea uniunii vamale la o etapă superioară: un plan de acțiune [COM(2020) 581 final]

13. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Cerințe de durabilitate
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Cerințe de durabilitate pentru baterii în UE [COM(2020) 798 final – 2020/353 (COD)]

14. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană – Abordarea creditelor neperformante în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020) 822 final]

15. Decizia (UE) 2021/925 a Consiliului din 7 iunie 2021
Decizia (UE) 2021/925 a Consiliului din 7 iunie 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, în ceea ce privește propunerile de modificare a Regulamentelor ONU nr. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 și 157 și propunerile de modificare a Regulamentelor tehnice mondiale nr. 4 și 9

16. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema Reziliența materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătățirea securității și a durabilității [COM(2020) 474 final]

17. Decizia (UE) 2021/924 a Consiliului din 3 iunie 2021
Decizia (UE) 2021/924 a Consiliului din 3 iunie 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului internațional pentru cacao în ceea ce privește prelungirea Acordului internațional privind cacaua din 2010

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/922 a Consiliului din 7 iunie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/922 a Consiliului din 7 iunie 2021 de autorizare a Danemarcei să aplice o rată redusă de impozitare pentru energia electrică furnizată în mod direct navelor aflate la dană într-un port

19. Decizia (UE) 2021/926 a Consiliului din 7 iunie 2021
Decizia (UE) 2021/926 a Consiliului din 7 iunie 2021 privind pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii Europene în cadrul procedurilor scrise de către participanții la Acordul privind creditele la export care beneficiază de susținere oficială și de către participanții la Înțelegerea sectorială privind creditele la export pentru aeronavele civile în ceea ce privește cererile Regatului Unit de a deveni participant la acestea

20. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 3 iunie 2021
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 3 iunie 2021 de stabilire a unei liste a indicațiilor geografice protejate în temeiul Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului pentru care se depun cereri de înregistrare internațională în temeiul articolului 2 din Regulamentul (UE) 2019/1753 al Parlamentului European și al Consiliului

21. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 iunie 2021
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 iunie 2021 de stabilire a unei liste a indicațiilor geografice protejate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru care se depun cereri de înregistrare internațională în temeiul articolului 2 din Regulamentul (UE) 2019/1753 al Parlamentului European și al Consiliului

22. Decizia Comisiei din 2 iunie 2021
Decizia Comisiei din 2 iunie 2021 de notificare a Republicii Ghana cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei (consolidat la 1 ianuarie 2021)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (consolidat la 1 ianuarie 2021)

Actualizare (2) din data 11-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 851 din 11 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

2. LEGE nr. 159 din 11 iunie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

3. DECRET nr. 681 din 11 iunie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

4. LEGE nr. 160 din 11 iunie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

5. DECRET nr. 682 din 11 iunie 2021
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

6. LEGE nr. 161 din 11 iunie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2020 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

7. DECRET nr. 683 din 11 iunie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2020 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

8. LEGE nr. 162 din 11 iunie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

9. DECRET nr. 684 din 11 iunie 2021
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

10. LEGE nr. 163 din 11 iunie 2021
privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

11. DECRET nr. 687 din 11 iunie 2021
pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

12. DECRET nr. 685 din 11 iunie 2021
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

13. DECRET nr. 686 din 11 iunie 2021
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 11.06.2021

14. ORDIN nr. 49 din 11 iunie 2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

EMITENT: Inspecția Judiciară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 11.06.2021

15. REGULAMENT din 11 iunie 2021
de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

EMITENT: Inspecția Judiciară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 11.06.2021

16. ORDIN nr. 908 din 9 iunie 2021
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

17. ORDIN nr. 909 din 9 iunie 2021
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

18. ORDIN nr. 629 din 4 iunie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

19. ORDIN nr. 630 din 4 iunie 2021
pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

20. PROCEDURĂ din 4 iunie 2021
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

21. ORDIN nr. 838 din 3 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

22. ORDIN nr. 3.107 din 3 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

23. RECTIFICARE nr. 499 din 28 aprilie 2021
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 499/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 11.06.2021

24. RAPORT nr. 9.185 din 27 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

25. DECIZIA nr. 181 din 16 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.06.2021

Actualizare (1) din data 10-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 9 iunie 2021
privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 09.06.2021

2. DECIZIE nr. 352 din 9 iunie 2021
privind eliberarea domnului Csongor Oltean, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 09.06.2021

3. DECIZIE nr. 353 din 9 iunie 2021
privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru-Laurenţiu Andrei din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 09.06.2021

4. DECIZIE nr. 354 din 9 iunie 2021
pentru numirea domnului Dragoş Mihael Ciuparu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 09.06.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 635 din 9 iunie 2021
privind numirea domnului Nemeş Gheorghe-Claudiu în funcţia de subprefect al judeţului Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 10.06.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 38 din 9 iunie 2021
privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28 din 14.05.2021

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 09.06.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 634 din 9 iunie 2021
pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

8. ORDIN nr. 37 din 9 iunie 2021
pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

9. ORDIN nr. 38 din 9 iunie 2021
privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

10. ORDIN nr. 39 din 9 iunie 2021
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

11. ORDIN nr. 40 din 9 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

12. ORDIN nr. 41 din 9 iunie 2021
privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2021

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

13. DECIZIE nr. 14 din 26 mai 2021
privind încetarea dării în administrare pentru explorare, substanţa ape geotermale, acordată prin Licenţa nr. 22.437/2019 în perimetrul geotermal Primăria Teremia Mare, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Teremia Mare, judeţul Timiş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 431/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

14. DECIZIE nr. 15 din 26 mai 2021
privind încetarea concesiunii de explorare pentru serpentinit, acordată prin Licenţa nr. 21.583/2018 în perimetrul Dâlma, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Mining Project - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

15. ORDIN nr. 1.365 din 20 mai 2021
privind adoptarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

16. DECIZIA nr. 6 din 12 aprilie 2021
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 10.06.2021

17. DECIZIA nr. 170 din 9 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 10.06.2021

18. DECIZIA nr. 104 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 09.06.2021

19. DECIZIA nr. 74 din 9 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16, ale art. 21 alin. (6) şi (7) şi ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232699 09.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Miresu Mare

Monitor: 109 din 09-06-2021

2. PPF 232712 09.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Pitesti

Monitor: 109 din 09-06-2021

3. PPF 232720 09.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ghelinta

Monitor: 109 din 09-06-2021

4. PPF 232695 09.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Sectorului 3

Monitor: 109 din 09-06-2021

5. PPF 232683 09.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Ocna Mures

Monitor: 109 din 09-06-2021

6. PPF 232718 09.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Brasov

Monitor: 109 din 09-06-2021

7. PPF 232696 09.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 109 din 09-06-2021

8. PPF 232713 09.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural si de Tineret Stefan Iordache

Monitor: 109 din 09-06-2021

9. PPF 232704 09.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valea Lunga

Monitor: 109 din 09-06-2021

10. PPF 232697 09.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 109 din 09-06-2021

11. PPF 232686 09.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Braila

Monitor: 109 din 09-06-2021

12. PPF 232689 09.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Soimus

Monitor: 109 din 09-06-2021

13. PCON232677 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Fildu de Jos

Monitor: 109 din 09-06-2021

14. PCON232698 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Nadrag

Monitor: 109 din 09-06-2021

15. PCON232706 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Trifesti

Monitor: 109 din 09-06-2021

16. PCON232711 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ceahlau

Monitor: 109 din 09-06-2021

17. PCON232709 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 109 din 09-06-2021

18. PCON232678 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Garbovi

Monitor: 109 din 09-06-2021

19. CCON232705 08.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Lisa

Ofertant: ASOCIATIA SILENTARC FAGARAS

Monitor: 109 din 09-06-2021

20. PINC232679 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Pascani

Monitor: 109 din 09-06-2021

21. PINC232687 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 109 din 09-06-2021

22. PINC232691 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Monitor: 109 din 09-06-2021

23. PINC232700 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Campeni

Monitor: 109 din 09-06-2021

24. PINC232701 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. Apele Romane-Adm. Bazinala de Apa Jiu

Monitor: 109 din 09-06-2021

25. PINC232684 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 109 din 09-06-2021

26. PINC232685 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 109 din 09-06-2021

27. PINC232688 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 109 din 09-06-2021

28. PINC232716 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Pecica

Monitor: 109 din 09-06-2021

29. PINC232719 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Ocna Mures

Monitor: 109 din 09-06-2021

30. PINC232708 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Monitor: 109 din 09-06-2021

31. CINC232710 08.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: I.I. Macaran Mihai Gheorghe

Monitor: 109 din 09-06-2021

32. CINC232715 08.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Monor

Ofertant: Bucila Dumitru Dorin

Monitor: 109 din 09-06-2021

33. CINC232680 08.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Viperesti

Ofertant: Oprea Maria Georgiana

Monitor: 109 din 09-06-2021

34. PVNZ232694 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 109 din 09-06-2021

35. PVNZ232717 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Ghiroda

Monitor: 109 din 09-06-2021

36. PVNZ232702 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 109 din 09-06-2021

37. PVNZ232693 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 109 din 09-06-2021

38. PVNZ232692 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 109 din 09-06-2021

39. PVNZ232703 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 109 din 09-06-2021

40. PVNZ232714 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ceahlau

Monitor: 109 din 09-06-2021

41. PVNZ232690 08.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 109 din 09-06-2021

42. CVNZ232682 08.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Ofertant: Simon Iudith

Monitor: 109 din 09-06-2021

43. CVNZ232707 08.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Ofertant: Butnaru Vasile

Monitor: 109 din 09-06-2021

44. CVNZ232681 08.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Ofertant: S.C. AUGUR COM PROD - S.R.L.

Monitor: 109 din 09-06-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2021/918 a Consiliului din 3 iunie 2021
Decizia (UE) 2021/918 a Consiliului din 3 iunie 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului ambasadorilor ACP-UE în ceea ce privește modificarea Deciziei nr. 3/2016 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE privind Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderii

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/917 al Comisiei din 7 iunie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/917 al Comisiei din 7 iunie 2021 de aprobare a substanțelor active cu risc redus virusul mozaic pepino, tulpina europeană (EU), izolat cu virulență ușoară Abp1 și virusul mozaic pepino, tulpina CH2, izolat cu virulență ușoară Abp2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul (UE) 2021/887 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/887 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de înființare a Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

4. Decizia (UE) 2021/920 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 2 iunie 2021
Decizia (UE) 2021/920 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 2 iunie 2021 de numire a trei judecători în cadrul Curții de Justiție

5. Decizia (PESC) 2021/919 a Consiliului din 7 iunie 2021
Decizia (PESC) 2021/919 a Consiliului din 7 iunie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1939 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea și punerea în aplicare efectivă a Convenției internaționale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

6. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10254
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10254 — Apax Partners/Rodenstock) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Programului Corpul european de solidaritate și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014 (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10267
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10267 — Hellman & Friedman/Genstar/Enverus) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul delegat (UE) 2021/916 al Comisiei din 12 martie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/916 al Comisiei din 12 martie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) în ceea ce privește lista prestabilită a grupelor de meserii utilizate în formularul de cerere

10. Rata de schimb a monedei euro - 7 iunie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 7 iunie 2021

11. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9695
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9695 — LVMH/Tiffany) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitații de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligații de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10087
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10087 — Proximus/Nexus Infrastructure/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei Addendum la Orientările cu privire la detaliile diferitelor categorii de modificări, la aplicarea procedurilor menționate în capitolele II, IIa, III și IV din Regulamentul (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificării condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate pentru medicamentele de uz uman și veterinar, precum și la documentația de transmis în temeiul respectivelor proceduri

15. Raportul special nr. 9/2021
Raportul special nr. 9/2021 Dezinformarea care afectează UE: un fenomen sub supraveghere, dar nu încă sub control

16. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10233
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10165
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10165 — Astrazeneca/Alexion Pharmaceuticals) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Rata de schimb a monedei euro - 4 iunie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 4 iunie 2021

19. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10222
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10222 — CDPQ/Telefónica/FiBrasil JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Comunicarea Comisiei – Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință
Comunicarea Comisiei – Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10078
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10078 — Cargotec/Konecranes) (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Decizia Parlamentului European din 14 noiembrie 2019
Decizia Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 privind cererea de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes (2019/2005(IMM))

23. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 octombrie 2019
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

24. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

25. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

Actualizare (2) din data 10-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 9 iunie 2021
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

2. HOTĂRÂRE nr. 636 din 9 iunie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 637 din 9 iunie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 638 din 9 iunie 2021
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

5. ORDIN nr. 116 din 9 iunie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

6. MĂSURI din 9 iunie 2021
pentru creşterea capacităţii de răspuns

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

7. MĂSURI din 9 iunie 2021
pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

8. MĂSURI din 9 iunie 2021
pentru diminuarea impactului tipului de risc

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 10.06.2021

Actualizare (1) din data 09-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 54 din 8 iunie 2021
privind modificarea art. 215 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 08.06.2021

2. DECRET nr. 680 din 8 iunie 2021
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 08.06.2021

3. CUANTUM TOTAL din 8 iunie 2021
privind veniturile publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 08.06.2021

4. ORDIN nr. M.107 din 3 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

5. CIRCULARĂ nr. 13 din 3 iunie 2021
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din alamă pentru colecţionare cu tema Campionatul European de Fotbal 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

6. DECIZIE nr. 119 din 3 iunie 2021
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 624 din 3 iunie 2021
privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 867 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 08.06.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 78 din 2 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategie pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE - COM(2020) 711 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 79 din 2 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o piaţă unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) şi de modificare a Directivei 2000/31/CE - COM(2020) 825 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 80 din 2 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţe contestabile şi echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind pieţele digitale) - COM(2020) 842 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 81 din 2 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Incubatorul HERA: anticipând împreună ameninţarea variantelor virusului care provoacă COVID-19 - COM(2021) 78 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

12. ORDIN nr. 3.864 din 31 mai 2021
pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 08.06.2021

13. METODOLOGIE din 31 mai 2021
de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 08.06.2021

14. ORDIN nr. 3.861 din 28 mai 2021
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

15. NORMĂ nr. 9 din 21 mai 2021
pentru aplicarea Ghidului referitor la cerinţele privind comunicarea informaţiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

16. ORDIN nr. 360 din 8 aprilie 2021
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

17. DECIZIA nr. 113 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 08.06.2021

Actualizare (2) din data 09-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 8 iunie 2021
privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 08.06.2021

2. COMUNICAT din 8 iunie 2021
privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004, precum și soluția legislativă din art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, potrivit căreia dispoziţiile acestei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie în ceea ce privește soluționarea acțiunilor formulate împotriva hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungește sau se încetează starea de alertă, precum și a ordinelor şi instrucţiunilor prin care se stabileşte aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 08.06.2021

3. COMUNICAT din 7 iunie 2021
privind ordinea și termenul de soluţionare a dosarelor administrative de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 08.06.2021

4. COMUNICAT din 7 iunie 2021
privind competența teritorială de soluționare a acțiunilor în pretenții formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 07.06.2021

5. COMUNICAT din 7 iunie 2021
privind competența teritorială de soluționare a contestațiilor la executare formulate de unul dintre debitorii care figurează în titlul executoriu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 07.06.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 iunie 2021
privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09.06.2021

7. GHIDUL din 4 iunie 2021
finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09.06.2021

8. RECTIFICARE nr. 32 din 11 mai 2021
referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 32/2021

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232628 08.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Osorhei

Monitor: 108 din 08-06-2021

2. PPF 232632 08.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Orastie

Monitor: 108 din 08-06-2021

3. PPF 232662 08.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sepreus

Monitor: 108 din 08-06-2021

4. PPF 232659 08.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Floresti

Monitor: 108 din 08-06-2021

5. PPF 232643 08.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Dragomiresti-Vale

Monitor: 108 din 08-06-2021

6. PPF 232631 08.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Simeria

Monitor: 108 din 08-06-2021

7. PPF 232635 08.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cristian

Monitor: 108 din 08-06-2021

8. PCON232645 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Acatari

Monitor: 108 din 08-06-2021

9. PCON232629 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: UAT Orasul Buhusi

Monitor: 108 din 08-06-2021

10. PCON232658 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Galati

Monitor: 108 din 08-06-2021

11. PCON232652 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 108 din 08-06-2021

12. CCON232661 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sannicolau Roman

Ofertant: Porumb Ioan

Monitor: 108 din 08-06-2021

13. CCON232634 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Muntenii de Jos

Ofertant: S.C. MIULACK PROIECT - S.R.L.

Monitor: 108 din 08-06-2021

14. CCON232640 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Modelu

Ofertant: Dumitru Iulian

Monitor: 108 din 08-06-2021

15. PINC232630 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: UAT Orasul Buhusi

Monitor: 108 din 08-06-2021

16. PINC232653 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 108 din 08-06-2021

17. PINC232627 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Lehliu-Gara

Monitor: 108 din 08-06-2021

18. PINC232633 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 108 din 08-06-2021

19. PINC232642 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Naeni

Monitor: 108 din 08-06-2021

20. PINC232646 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Merei

Monitor: 108 din 08-06-2021

21. PINC232650 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 108 din 08-06-2021

22. PINC232656 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 108 din 08-06-2021

23. PINC232641 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Haghig

Monitor: 108 din 08-06-2021

24. CINC232655 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Aghiresu

Ofertant: Balazs Stefan

Monitor: 108 din 08-06-2021

25. CINC232663 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul local al comunei Schitu

Ofertant: S.C. MARY & VYO & DDO 89 - S.R.L.

Monitor: 108 din 08-06-2021

26. CINC232644 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Izvoarele

Ofertant: Ursica Viorel

Monitor: 108 din 08-06-2021

27. CINC232649 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Marpod

Ofertant: Sava Ioan Simion

Monitor: 108 din 08-06-2021

28. PVNZ232639 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 108 din 08-06-2021

29. PVNZ232638 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Murighiol

Monitor: 108 din 08-06-2021

30. PVNZ232648 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Alexandria

Monitor: 108 din 08-06-2021

31. PVNZ232647 07.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Alexandria

Monitor: 108 din 08-06-2021

32. CVNZ232654 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Ofertant: Dinu Cristina

Monitor: 108 din 08-06-2021

33. CVNZ232660 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Sannicolau Roman

Ofertant: Varga Dorel

Monitor: 108 din 08-06-2021

34. CVNZ232657 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Aghiresu

Ofertant: Sas Renata

Monitor: 108 din 08-06-2021

35. CVNZ232637 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Cornu Luncii

Ofertant: Popovici Cosmin

Monitor: 108 din 08-06-2021

36. CVNZ232651 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Ofertant: Buzatu Nicolae-Daniel

Monitor: 108 din 08-06-2021

37. CVNZ232636 07.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Ofertant: Vataselu George Catalin

Monitor: 108 din 08-06-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/915 a Comisiei din 4 iunie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/915 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard dintre operatori și persoanele împuternicite de operatori prevăzute la articolul 28 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și la articolul 29 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/910 al Comisiei din 31 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/910 al Comisiei din 31 mai 2021 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

3. Acord între Uniunea Europeană și Republica Federală Somalia
Acord între Uniunea Europeană și Republica Federală Somalia privind statutul misiunii militare a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) în Republica Federală Somalia

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/911 al Comisiei din 31 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/911 al Comisiei din 31 mai 2021 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/913 a Comisiei din 3 iunie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/913 a Comisiei din 3 iunie 2021 privind standardele armonizate pentru mașinile de spălat vase de uz casnic elaborate în sprijinul Regulamentului (UE) 2019/2022 și al Regulamentului delegat (UE) 2019/2017

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/906 a Comisiei din 3 iunie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/906 a Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 4096] (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/912 al Comisiei din 4 iunie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/912 al Comisiei din 4 iunie 2021 de autorizare a modificărilor specificațiilor alimentului nou lacto-N-neotetraoză (sursă microbiană) și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/909 al Comisiei din 31 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/909 al Comisiei din 31 mai 2021 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

9. Decizia (PESC) 2021/905 a Consiliului din 3 decembrie 2020
Decizia (PESC) 2021/905 a Consiliului din 3 decembrie 2020 privind semnarea și încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federală Somalia privind statutul misiunii militare a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) în Republica Federală Somalia

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/900 al Comisiei din 3 iunie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/900 al Comisiei din 3 iunie 2021 de autorizare a unei modificări a condițiilor de utilizare a alimentului nou galacto-oligozaharidă în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Recomandarea (UE) 2021/892 a Consiliului din 3 iunie 2021
Recomandarea (UE) 2021/892 a Consiliului din 3 iunie 2021 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

12. Regulamentul delegat (UE) 2021/895 al Comisiei din 24 februarie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/895 al Comisiei din 24 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția asupra produselor (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/902 al Comisiei din 3 iunie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/902 al Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a unor măsuri speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10220
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10220 — TPG Capital/AT&T/AT&T US video business) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2021/899 al Comisiei din 3 iunie 2021
Regulamentul (UE) 2021/899 al Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru exportul de făină de carne și oase drept combustibil pentru ardere (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/897 al Comisiei din 4 martie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/897 al Comisiei din 4 martie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul raportării în scopuri de supraveghere către autoritățile competente, precum și cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/901 al Comisiei din 3 iunie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/901 al Comisiei din 3 iunie 2021 de rectificare a versiunii în limba suedeză a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

18. Decizia Comitetului director al Agenției Executive pentru Cercetare (REA)
Decizia Comitetului director al Agenției Executive pentru Cercetare (REA) privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de agenție

19. Decizia (PESC) 2021/904 a Consiliului din 3 iunie 2021
Decizia (PESC) 2021/904 a Consiliului din 3 iunie 2021 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.) (EULEX KOSOVO)

20. Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021
Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită specifice pentru anilină în anumite jucării (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre
Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind inovarea în sport

22. Rata de schimb a monedei euro - 3 iunie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 3 iunie 2021

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/898 al Comisiei din 28 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/898 al Comisiei din 28 mai 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Salată cu icre de știucă de Tulcea (IGP)]

24. Decizia nr. 1/2021 a Comitetului pentru comerț UE-Columbia-Peru din 17 mai 2021
Decizia nr. 1/2021 a Comitetului pentru comerț UE-Columbia-Peru din 17 mai 2021 de modificare a apendicelui 1 la anexa XII (Achiziții publice) la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Peru și Ecuador, pe de altă parte [2021/894]

25. Regulamentul delegat (UE) 2021/896 al Comisiei din 24 februarie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/896 al Comisiei din 24 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește informațiile suplimentare pentru convergența raportării în scopuri de supraveghere (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei referitoare la implementarea Regulamentului (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic și a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)Text cu relevanță pentru SEE

27. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei referitoare la implementarea Regulamentului (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic și a Regulamentui delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare) Text cu relevanță pentru SEE

Actualizare (3) din data 09-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 351 din 9 iunie 2021
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 325/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

2. ORDIN nr. 796 din 4 iunie 2021
privind aprobarea Planului de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 09.06.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 621 din 3 iunie 2021
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 623 din 3 iunie 2021
privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru efectuarea studiilor ce vizează analiza aplicării principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor publice din România şi analiza situaţiei din România privind aplicarea Codurilor OCDE de liberalizare a mişcărilor de capital şi a operaţiunilor curente invizibile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

5. ORDIN nr. 749 din 2 iunie 2021
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor pentru creşe", indicativ NP 022-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 09.06.2021

6. REGLEMENTARE TEHNICĂ din 2 iunie 2021
"Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor pentru creşe", indicativ NP 022-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 09.06.2021

7. ORDIN nr. 336 din 28 mai 2021
privind aprobarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

8. METODOLOGIE din 28 mai 2021
pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 600 din 27 mai 2021
privind înscrierea imobilului 3626 situat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

10. ORDIN nr. 3.857 din 27 mai 2021
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Creştin după Evanghelie "Timotheus" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

11. METODOLOGIE din 27 mai 2021
de monitorizare specială a Institutului Teologic Creştin după Evanghelie "Timotheus" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

12. DECIZIA nr. 224 din 30 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.06.2021

Actualizare (1) din data 08-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUM TOTAL din 7 iunie 2021
privind veniturile publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 07.06.2021

2. DECRET nr. 679 din 7 iunie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 07.06.2021

3. DECIZIE nr. 717 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Mircea Barbu Buzera, în calitate de vicepreşedinte al directoratului Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 07.06.2021

4. DECIZIE nr. 719 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Rossler Max Walter, în calitate de vicepreşedinte al consiliului de supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 07.06.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 622 din 3 iunie 2021
privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a terenului forestier în suprafaţă de 12,3690 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN 1F, km 79 + 625 - DJ 191C"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 07.06.2021

6. DECIZIE nr. 723 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Browne Woodthorpe Robert, în calitate de preşedinte al consiliului de supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 07.06.2021

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2021
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 07.06.2021

8. DECIZIE nr. 720 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Papanikolaou Epameinondas, în calitate de membru al consiliului de supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 07.06.2021

9. DECIZIE nr. 722 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Pascale Cristian, în calitate de membru al consiliului de supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 07.06.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 593 din 27 mai 2021
pentru modificarea nr. crt. 142, 142^4 şi 142^5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 07.06.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 1 din 12 mai 2021
privind completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" nr. 1/2011

EMITENT: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 07.06.2021

12. DECIZIA nr. 145 din 4 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 229 şi ale art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea anterioară completării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 07.06.2021

13. DECIZIA nr. 103 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 264, art. 407 şi art. 410 din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 07.06.2021

14. DECIZIA nr. 56 din 26 ianuarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 07.06.2021

Actualizare (2) din data 08-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 156 din 7 iunie 2021
pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

2. DECRET nr. 676 din 7 iunie 2021
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

3. LEGE nr. 157 din 7 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

4. DECRET nr. 677 din 7 iunie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

5. LEGE nr. 158 din 7 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

6. DECRET nr. 678 din 7 iunie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

7. LEGE nr. 153 din 4 iunie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

8. DECRET nr. 673 din 4 iunie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 08.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232604 07.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valea Lunga

Monitor: 107 din 07-06-2021

2. PPF 232586 07.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Codlea

Monitor: 107 din 07-06-2021

3. PPF 232611 07.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Braila

Monitor: 107 din 07-06-2021

4. PPF 232607 07.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cristian

Monitor: 107 din 07-06-2021

5. PPF 232600 07.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Caransebes

Monitor: 107 din 07-06-2021

6. PPF 232589 07.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ilisesti

Monitor: 107 din 07-06-2021

7. PPF 232578 07.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov

Monitor: 107 din 07-06-2021

8. PPF 232610 07.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Dragomiresti-Vale

Monitor: 107 din 07-06-2021

9. PPF 232580 07.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Stefanesti

Monitor: 107 din 07-06-2021

10. PPF 232579 07.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 107 din 07-06-2021

11. PCON232590 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Monitor: 107 din 07-06-2021

12. PCON232587 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sieut

Monitor: 107 din 07-06-2021

13. PCON232605 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Tasca

Monitor: 107 din 07-06-2021

14. PCON232609 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Hereclean

Monitor: 107 din 07-06-2021

15. PCON232614 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Bosanci

Monitor: 107 din 07-06-2021

16. PCON232615 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 107 din 07-06-2021

17. PCON232595 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Bogdana

Monitor: 107 din 07-06-2021

18. PCON232598 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: COMUNA COSTEIU

Monitor: 107 din 07-06-2021

19. PINC232588 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca

Monitor: 107 din 07-06-2021

20. PINC232612 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 107 din 07-06-2021

21. PINC232594 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Dragomiresti

Monitor: 107 din 07-06-2021

22. PINC232599 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroport Craiova

Monitor: 107 din 07-06-2021

23. PINC232606 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cristian

Monitor: 107 din 07-06-2021

24. PINC232581 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Targu Ocna

Monitor: 107 din 07-06-2021

25. PINC232585 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Gura Humorului

Monitor: 107 din 07-06-2021

26. PINC232592 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Monitor: 107 din 07-06-2021

27. PINC232613 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 107 din 07-06-2021

28. PINC232597 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Judetul Arges

Monitor: 107 din 07-06-2021

29. CINC232608 04.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Gura Humorului

Ofertant: S.C. MOROPEDE - S.R.L.

Monitor: 107 din 07-06-2021

30. CINC232577 04.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Budesti

Ofertant: Hedes Valentin P.F.

Monitor: 107 din 07-06-2021

31. CINC232591 04.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: Dobre Dorel

Monitor: 107 din 07-06-2021

32. PVNZ232601 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 107 din 07-06-2021

33. PVNZ232602 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 107 din 07-06-2021

34. PVNZ232583 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Balaceana

Monitor: 107 din 07-06-2021

35. PVNZ232584 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Dorolt

Monitor: 107 din 07-06-2021

36. PVNZ232596 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Dragomiresti

Monitor: 107 din 07-06-2021

37. PVNZ232603 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 107 din 07-06-2021

38. CVNZ232582 04.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Consiliul Local Mosteni

Ofertant: Horciu Florinela

Monitor: 107 din 07-06-2021

39. CVNZ232593 04.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Buzescu

Ofertant: Coman Rodica-Elena

Monitor: 107 din 07-06-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia (PESC) 2021/908 a Consiliului din 4 iunie 2021
Decizia (PESC) 2021/908 a Consiliului din 4 iunie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus

3. Regulamentul (UE) 2021/907 al Consiliului din 4 iunie 2021
Regulamentul (UE) 2021/907 al Consiliului din 4 iunie 2021 de modificare a Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

4. Proces-verbal al ședinței din 11 decembrie 2019
Proces-verbal al ședinței din 11 decembrie 2019

5. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10097
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10097 – AMD/Xilinx) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rata de schimb a monedei euro - 2 iunie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 2 iunie 2021

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10282
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10282 — ICG/Infra Group) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10272
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10272 — Utmost/Quilter International) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Orientarea (UE) 2021/889 a Băncii Centrale Europene din 6 mai 2021
Orientarea (UE) 2021/889 a Băncii Centrale Europene din 6 mai 2021 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2021/23)

10. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10171
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10171 — INEOS/Daimler/Mercedes-Benz Grand Prix) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10229
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10229 — Allianz/Aviva Italia) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10329
Notificare prealabilă a unei concentrări Cazul M.10329 — Fairfax/Eurolife Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Concluziile Consiliului
Concluziile Consiliului intitulateMass-media europeană în deceniul digital: un plan de acțiune pentru sprijinirea redresării și a transformării

14. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

15. Concluziile Consiliului
Concluziile Consiliului privind redresarea, reziliența și durabilitatea sectoarelor culturale și creative

16. Rectificare la cererea de propuneri 2021 – EAC/A01/2021
Rectificare la cererea de propuneri 2021 – EAC/A01/2021 – Programul Erasmus+ 2021/C 103/11 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 103 din 25 martie 2021

17. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

18. Publicarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008
Publicarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

19. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 24 octombrie 2019
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 24 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

20. P9_TA(2019)0035 Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii
P9_TA(2019)0035 Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)) P9_TC1-COD(2019)0187 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

21. Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum este modificată prin Decizia (PESC) 2021/855 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/848 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

22. P9_TA(2019)0037 Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501
P9_TA(2019)0037 Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) P9_TC1-COD(2019)0179 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/501 și (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare

23. Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

24. P9_TA(2019)0034 Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
P9_TA(2019)0034 Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD)) P9_TC1-COD(2019)0180 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

25. P8_TA(2019)0309 Comunicarea de informații privind impozitul pe profit
P8_TA(2019)0309 Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) P8_TC1-COD(2016)0107 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) …/… a Parlamentului European și a Consiliului privind modificarea Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1685 al Comisiei (consolidat la 9 octombrie 2019)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1685 al Comisiei din 4 octombrie 2019 de desemnare a unui centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în ceea ce privește păsările de curte și alte animale de fermă mici (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 9 octombrie 2019)

27. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 4 iulie 2017
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 4 iulie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

28. P7_TA(2014)0092 Compensarea și asistența acordată pasagerilor
P7_TA(2014)0092 Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) P7_TC1-COD(2013)0072 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (1) din data 07-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 37 din 4 iunie 2021
privind aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 04.06.2021

2. DECIZIE nr. 718 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, în calitate de membru al directoratului Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 04.06.2021

3. DECIZIE nr. 721 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară doamnei Arampova Aelita, în calitate de membru al consiliului de supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 04.06.2021

4. COMUNICAT din 3 iunie 2021
privind încadrarea asistenţilor medicali care au dobândit gradul principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau de moaşă, în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 03.06.2021

5. DECIZIA nr. 228 din 6 aprilie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 04.06.2021

6. DECIZIA nr. 21 din 5 aprilie 2021
referitoarea la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 138/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 04.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232560 04.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Caransebes

Monitor: 106 din 04-06-2021

2. PPF 232548 04.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sangeorgiu de Mures

Monitor: 106 din 04-06-2021

3. PPF 232554 04.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Stefanesti

Monitor: 106 din 04-06-2021

4. PPF 232562 04.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ilisesti

Monitor: 106 din 04-06-2021

5. PPF 232559 04.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Ineu

Monitor: 106 din 04-06-2021

6. PPF 232530 04.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 106 din 04-06-2021

7. PPF 232537 04.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Apata

Monitor: 106 din 04-06-2021

8. PPF 232536 04.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Apata

Monitor: 106 din 04-06-2021

9. PPF 232550 04.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Baraolt

Monitor: 106 din 04-06-2021

10. CPF 232547 04.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Ofertant: Clubul Sportiv "Select"

Monitor: 106 din 04-06-2021

11. PCON232555 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Segarcea

Monitor: 106 din 04-06-2021

12. PCON232545 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

13. PCON232543 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

14. PCON232556 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 106 din 04-06-2021

15. PCON232553 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 106 din 04-06-2021

16. PCON232544 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Fantanele

Monitor: 106 din 04-06-2021

17. CCON232549 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Ofertant: Nicoleta Velizarie

Monitor: 106 din 04-06-2021

18. PCNS232563 04.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Leleasca

Monitor: 106 din 04-06-2021

19. PINC232535 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

20. PINC232541 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

21. PINC232546 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. - Municipiul Moinesti

Monitor: 106 din 04-06-2021

22. PINC232540 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 106 din 04-06-2021

23. PINC232542 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

24. PINC232569 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Turnu Rosu

Monitor: 106 din 04-06-2021

25. PINC232570 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 106 din 04-06-2021

26. PINC232566 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Domnesti

Monitor: 106 din 04-06-2021

27. PINC232552 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 106 din 04-06-2021

28. CINC232558 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: UAT Comuna Piscu

Ofertant: Nastasa Adam

Monitor: 106 din 04-06-2021

29. CINC232565 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Administrare Piete Roman

Ofertant: S.C. Narydan S.R.L.

Monitor: 106 din 04-06-2021

30. CINC232564 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Racoviteni

Ofertant: S.C. PASSIFLORA - S.R.L.

Monitor: 106 din 04-06-2021

31. PVNZ232568 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 106 din 04-06-2021

32. PVNZ232538 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Monitor: 106 din 04-06-2021

33. PVNZ232534 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

34. PVNZ232532 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

35. PVNZ232528 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 106 din 04-06-2021

36. PVNZ232527 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Mihai Viteazu

Monitor: 106 din 04-06-2021

37. PVNZ232567 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Monitor: 106 din 04-06-2021

38. PVNZ232561 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Zimandu Nou

Monitor: 106 din 04-06-2021

39. PVNZ232551 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaia comunei Cerna

Monitor: 106 din 04-06-2021

40. PVNZ232557 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Olari

Monitor: 106 din 04-06-2021

41. PVNZ232533 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 106 din 04-06-2021

42. PVNZ232539 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Monitor: 106 din 04-06-2021

43. CVNZ232529 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: S.C. OCTRA HOTELS - S.R.L.

Monitor: 106 din 04-06-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Suplimentul 2021/6
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Suplimentul 2021/6 (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/890 al Comisiei din 27 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/890 al Comisiei din 27 mai 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Hegykői petrezselyemgyökér (IGP)

3. Catalogul comun al soiurilor de legume Suplimentul 2021/6
Catalogul comun al soiurilor de legume Suplimentul 2021/6 (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2021/885 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2021
Decizia (UE) 2021/885 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2021 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Cehiei, Croației, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei și Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică

5. Decizia (UE) 2021/886 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2021
Decizia (UE) 2021/886 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2021 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

6. Directiva delegată (UE) 2021/884 a Comisiei din 8 martie 2021
Directiva delegată (UE) 2021/884 a Comisiei din 8 martie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește perioada de valabilitate a unei derogări pentru utilizarea mercurului în conectorii electrici rotativi folosiți în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană - 1 iunie 2021
Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare (Rată aplicată pentru ultima operație efectuată înainte de ziua indicată. În cazul unui anunț de licitație cu rată variabilă, rata dobânzii este rata marginală.): 0,00 % în 1 iunie 2021 Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 1 iunie 2021

8. Regulamentul delegat (UE) 2021/880 al Comisiei din 5 martie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/880 al Comisiei din 5 martie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/686 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de trasabilitate, de sănătate animală și de certificare pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10279
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10279 - TFS/Mitsui/MAF Colombia) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/883 al Comisiei din 1 iunie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/883 al Comisiei din 1 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Actualizarea modelelor de permise eliberate de ministerele de afaceri externe
Actualizarea modelelor de permise eliberate de ministerele de afaceri externe ale statelor membre pentru membrii acreditați ai misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor consulare, precum și pentru familiile acestora, astfel cum sunt menționate la articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (A se vedea lista publicărilor anterioare de la sfârșitul prezentei actualizări.)

12. Regulamentul delegat (UE) 2021/881 al Comisiei din 23 martie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/881 al Comisiei din 23 martie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/689 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/882 al Comisiei din 1 iunie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/882 al Comisiei din 1 iunie 2021 de autorizare a introducerii pe piață a larvei desicate de Tenebrio molitor ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10253
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10253 — Colony Capital/Goldman Sachs/Japan JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9637
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9637 — IAG/Air Europa) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10228
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10228 — Advent/Mondial Relay) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și din subcombinații MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062828/04 – 2019/2859(RSP))

18. Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, (D061871/04 – 2019/2857(RSP))

19. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10269
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10269 – TDR Capital/Arrow Global) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10238
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10238 — Nordic Capital/LEO Foundation/LEO Pharma) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10297
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10297 - CDPQ/OTPP/OHIO) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10134
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10134 —EG Group/OMV Germany Business) (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10294
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10294 – MUFG/SMFG/MHFG/RESONA HD/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10241
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10241 — Colony Capital/Liberty Global/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10147
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry) (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10275
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10275 — SMFL/Yanmar/Yanmar Credit) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

27. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10202
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10202 — EQT/Investindustrial/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10224
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062827/02 – 2019/2829(RSP))

Actualizare (2) din data 07-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 151 din 4 iunie 2021
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

2. DECRET nr. 671 din 4 iunie 2021
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

3. LEGE nr. 152 din 4 iunie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

4. DECRET nr. 672 din 4 iunie 2021
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

5. LEGE nr. 154 din 4 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

6. DECRET nr. 674 din 4 iunie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

7. DECIZIE nr. 716 din 3 iunie 2021
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Renato Szilagyi, în calitate de preşedinte al directoratului Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

8. ORDIN nr. 823 din 27 mai 2021
privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

9. RECTIFICARE nr. 734 din 26 mai 2021
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 734/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

10. DECIZIA nr. 91 din 16 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 07.06.2021

Actualizare (1) din data 04-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 36 din 3 iunie 2021
privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19 precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28 din 14.05.2021

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 03.06.2021

2. HOTĂRÂRE nr. 598 din 27 mai 2021
privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi, în suprafaţă totală de 27.001 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt (U.M. 0746 Slatina), în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente", tronsonul 2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 599 din 27 mai 2021
privind modificarea codului de clasificaţie, denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 601 din 27 mai 2021
privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilele 1087 şi 2640 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 602 din 27 mai 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Gărzii Forestiere Bucureşti, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 603 din 27 mai 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

7. ORDIN nr. 3.683 din 19 aprilie 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Little London" Pipera din oraşul Voluntari

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

8. DECIZIA nr. 171 din 9 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

9. DECIZIA nr. 107 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

10. DECIZIA nr. 115 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 719 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 04.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232440 03.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 105 din 03-06-2021

2. PPF 232431 03.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 105 din 03-06-2021

3. PPF 232439 03.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 105 din 03-06-2021

4. PPF 232464 03.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Monitor: 105 din 03-06-2021

5. PPF 232446 03.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 105 din 03-06-2021

6. PPF 232443 03.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Vulcan

Monitor: 105 din 03-06-2021

7. PPF 232465 03.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Doba

Monitor: 105 din 03-06-2021

8. PPF 232428 03.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Vlahita

Monitor: 105 din 03-06-2021

9. PPF 232463 03.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Maneciu

Monitor: 105 din 03-06-2021

10. CPF 232444 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Alexandria

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Young Steaua - Alexandria

Monitor: 105 din 03-06-2021

11. CPF 232441 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Mioveni

Ofertant: Clubul Sportiv Mioveni

Monitor: 105 din 03-06-2021

12. CPF 232434 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Pecica

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Old Boys

Monitor: 105 din 03-06-2021

13. PCON232471 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Babeni

Monitor: 105 din 03-06-2021

14. PCON232470 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Babeni

Monitor: 105 din 03-06-2021

15. CCON232458 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Madaras

Ofertant: S.C. AQUANIS - S.R.L.

Monitor: 105 din 03-06-2021

16. CCON232457 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Madaras

Ofertant: S.C. DAVLONG - S.R.L.

Monitor: 105 din 03-06-2021

17. CCON232456 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Madaras

Ofertant: Oltean Lenuţa Mihaela I.I.

Monitor: 105 din 03-06-2021

18. CCON232468 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Ofertant: Fundatia de Intrajutorare "Venus"

Monitor: 105 din 03-06-2021

19. CCON232430 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Felnac

Ofertant: S.C. Struct Agg - S.R.L.

Monitor: 105 din 03-06-2021

20. CCON232427 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Rus

Ofertant: BANDE Eusebiu-Paul

Monitor: 105 din 03-06-2021

21. CCON232455 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Madaras

Ofertant: Dod Cristian Florin I.I.

Monitor: 105 din 03-06-2021

22. CCON232452 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Madaras

Ofertant: S.C. DMG PRO - S.R.L.

Monitor: 105 din 03-06-2021

23. PCNS232435 03.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Botesti

Monitor: 105 din 03-06-2021

24. PINC232442 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 105 din 03-06-2021

25. PINC232445 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Rasnov

Monitor: 105 din 03-06-2021

26. PINC232469 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 105 din 03-06-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2021/877 a Consiliului din 26 mai 2021
Decizia (UE) 2021/877 a Consiliului din 26 mai 2021 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Republica Italiană, în Comitetul Regiunilor

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/875 al Comisiei din 25 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/875 al Comisiei din 25 mai 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Sõir (IGP)]

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/879 a Consiliului din 27 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/879 a Consiliului din 27 mai 2021 privind numirea președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/876 al Comisiei din 31 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/876 al Comisiei din 31 mai 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 în ceea ce privește cererile de autorizare și rapoartele de reexaminare pentru utilizarea substanțelor în producția de piese de schimb pentru vehiculele vechi și în repararea articolelor și a produselor complexe care nu mai sunt fabricate și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Modificări ale Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri
Modificări ale Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR din 1975) Conform notificării depozitarului ONU C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16, următoarele amendamente la Convenția TIR intră în vigoare la 1 iunie 2021 pentru toate părțile contractante

6. Rata de schimb a monedei euro - 31 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 31 mai 2021

7. Declarația Uniunii cu privire la Arhipelagul Chagos/Teritoriile britanice din Oceanul Indian
Declarația Uniunii cu privire la Arhipelagul Chagos/Teritoriile britanice din Oceanul Indian

8. Decizia (UE) 2021/878 a Consiliului din 26 mai 2021
Decizia (UE) 2021/878 a Consiliului din 26 mai 2021 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în Comitetul Regiunilor

9. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2019
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

10. Decizia (PESC) 2021/868 a Comitetului politic și de securitate din 20 mai 2021
Decizia (PESC) 2021/868 a Comitetului politic și de securitate din 20 mai 2021 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2021)

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/872 a Comisiei din 28 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/872 a Comisiei din 28 mai 2021 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți din Regatul Unit în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2020 [notificată cu numărul C(2021) 3686] (Numai textul în limba engleză este autentic)

12. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/873 a Comisiei din 28 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/873 a Comisiei din 28 mai 2021 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2020 [notificată cu numărul C(2021) 3690]

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/870 a Comisiei din 28 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/870 a Comisiei din 28 mai 2021 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2020 [notificată cu numărul C(2021) 3684]

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/869 a Comisiei din 27 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/869 a Comisiei din 27 mai 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/638 în ceea ce privește data expirării sale în scopul prelungirii măsurilor de prevenire a introducerii și a răspândirii pe teritoriul Uniunii a organismului dăunător Spodoptera frugiperda (Smith) [notificată cu numărul C(2021) 3576]

15. Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului
Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

16. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/871 a Comisiei din 28 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/871 a Comisiei din 28 mai 2021 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți din Regatul Unit în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2020 și rambursarea creditelor legate de disciplina financiară reportate din exercițiul financiar 2020 [notificată cu numărul C(2021) 3685] (Numai textul în limba engleză este autentic)

17. Decizia (UE) 2021/874 a Băncii Centrale Europene din 26 mai 2021
Decizia (UE) 2021/874 a Băncii Centrale Europene din 26 mai 2021 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1743 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare şi a anumitor depozite (BCE/2021/25)

18. Proces-verbal al ședinței din 26 noiembrie 2019
Proces-verbal al ședinței din 26 noiembrie 2019

19. Proces-verbal al ședinței din 25 noiembrie 2019
Proces-verbal al ședinței din 25 noiembrie 2019

20. P8_TA(2019)0324 Erasmus, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
P8_TA(2019)0324 Erasmus, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Erasmus, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) P8_TC1-COD(2018)0191 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Erasmus Erasmus+, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [AM 1. Acest amendament se aplică întregului text] (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (2018/2121(INI))

22. Recomandarea Consiliului din 26 noiembrie 2018
Recomandarea Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a absolvirii unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate

Actualizare (2) din data 04-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 155 din 4 iunie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 04.06.2021

2. DECRET nr. 675 din 4 iunie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 04.06.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 616 din 3 iunie 2021
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 04.06.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 617 din 3 iunie 2021
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 04.06.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 618 din 3 iunie 2021
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 04.06.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 619 din 3 iunie 2021
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 04.06.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 620 din 3 iunie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 04.06.2021

8. DECIZIE nr. 724 din 3 iunie 2021
privind desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraţilor în calitate de administrator temporar la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 04.06.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 587 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 04.06.2021

10. DECIZIA nr. 227 din 6 aprilie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 223 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 04.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PINC232472 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Balan

Monitor: 105 din 03-06-2021

2. PINC232476 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 105 din 03-06-2021

3. PINC232436 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Cluj-Napoca

Monitor: 105 din 03-06-2021

4. PINC232459 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Orasul Zimnicea

Monitor: 105 din 03-06-2021

5. PINC232466 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Tecuci

Monitor: 105 din 03-06-2021

6. PINC232433 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Balan

Monitor: 105 din 03-06-2021

7. CINC232438 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Mosteni

Ofertant: S.C. FARMACIA MINICASO - S.R.L.

Monitor: 105 din 03-06-2021

8. CINC232479 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Pipirig

Ofertant: Avirvarei Vasile

Monitor: 105 din 03-06-2021

9. CINC232473 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Dumbrava Rosie

Ofertant: P.F. Chertic Cosmin

Monitor: 105 din 03-06-2021

10. CINC232467 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaia comunei Cerna

Ofertant: Monciu Giorgiana - P.F.A.

Monitor: 105 din 03-06-2021

11. PVNZ232451 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Carpinis

Monitor: 105 din 03-06-2021

12. PVNZ232449 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Toboliu

Monitor: 105 din 03-06-2021

13. PVNZ232453 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Toboliu

Monitor: 105 din 03-06-2021

14. PVNZ232474 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Municipiul Blaj

Monitor: 105 din 03-06-2021

15. PVNZ232448 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Toboliu

Monitor: 105 din 03-06-2021

16. PVNZ232437 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: UAT Comuna Tomsani

Monitor: 105 din 03-06-2021

17. PVNZ232478 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Mihai Viteazu

Monitor: 105 din 03-06-2021

18. PVNZ232477 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Municipiul Blaj

Monitor: 105 din 03-06-2021

19. PVNZ232475 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Municipiul Blaj

Monitor: 105 din 03-06-2021

20. PVNZ232462 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Valea Marului

Monitor: 105 din 03-06-2021

21. PVNZ232461 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ostrov

Monitor: 105 din 03-06-2021

22. PVNZ232460 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ostrov

Monitor: 105 din 03-06-2021

23. PVNZ232447 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Zimandu Nou

Monitor: 105 din 03-06-2021

24. PVNZ232450 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. - Municipiul Moinesti

Monitor: 105 din 03-06-2021

25. PVNZ232454 02.06.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ostrov

Monitor: 105 din 03-06-2021

26. CVNZ232432 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Azuga

Ofertant: Dascalescu Vasile

Monitor: 105 din 03-06-2021

27. CSBV232429 03.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Brasov

Ofertant: Fundatia Crestina Diakonia, filiala Brasov

Monitor: 105 din 03-06-2021

Actualizare (1) din data 03-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 667 din 2 iunie 2021
privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 74 PATRIOT

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

2. DECRET nr. 668 din 2 iunie 2021
privind acordarea Drapelului de luptă Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

3. DECRET nr. 669 din 2 iunie 2021
pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

4. DECRET nr. 670 din 2 iunie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

5. DECIZIE nr. 345 din 2 iunie 2021
privind numirea domnului Emil Sămărtinean în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 591 din 27 mai 2021
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, de către Primăria Comunei Arefu a terenului în suprafaţă de 3,0730 ha, în vederea realizării obiectivului "Construire pârtie de schi A1 Ghiţu-Molivişu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 mai 2021
privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

8. ORDIN nr. 113 din 25 mai 2021
privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

9. ORDIN nr. 481 din 20 mai 2021
privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

10. ORDIN nr. 482 din 20 mai 2021
privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

11. PROTOCOL din 18 martie 2021
de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

12. DECIZIA nr. 183 din 16 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

13. DECIZIA nr. 105 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul I din anexa nr. VI şi ale art. 5 alin. (1)-(3) din secţiunea a 2-a capitolul II din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 02.06.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10281 — Astorg/Cobepa/Corsearch)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10281 — Astorg/Cobepa/Corsearch) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10278 – EQT/Cerba)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10278 – EQT/Cerba) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont aplicabile de la 1 iunie 2021 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1.) al Comisiei]

5. Proces-verbal al ședinței din 28 noiembrie 2019
Proces-verbal al ședinței din 28 noiembrie 2019

6. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 aprilie 2021 până la 30 aprilie 2021 [Deciziile luate în temeiul articolului 34 din Directiva 2001/83/CE sau al articolului 38 din Directiva 2001/82/CE]

7. Rata de schimb a monedei euro - 27 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 27 mai 2021

8. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10196 — Magna/LGE/JV)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10196 — Magna/LGE/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10219
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Proces-verbal al ședinței din 27 noiembrie 2019
Proces-verbal al ședinței din 27 noiembrie 2019

11. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 aprilie 2021 până la 30 aprilie 2021 [Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului]

13. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8881 — Bergé/GEFCO/JV)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8881 — Bergé/GEFCO/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10177 — Repsol/Suez/Ecoplanta)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10177 — Repsol/Suez/Ecoplanta) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.8881
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8881 – Bergé/GEFCO/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (2) din data 03-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 2 iunie 2021
privind dreptul la indemnizație al copilului unei persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 02.06.2021

2. COMUNICAT din 2 iunie 2021
privind aplicarea dobânzilor și penalităților la prejudiciul produs prin comiterea faptei, în cauzele penale având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 02.06.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 584 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 588 din 27 mai 2021
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Completare de la 3 la 4 benzi de circulaţie a sectorului de pe DN1 km 95 + 100-95 + 400, în localitatea Cornu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 589 din 27 mai 2021
pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila-Galaţi", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 69 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM(2020) 696

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 70 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 - COM(2020) 698 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 71 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană şi Curtea de Conturi privind examinarea Uniunii Europene prevăzută de mecanismul de examinare a punerii în aplicare a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC) - COM(2020) 793 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 72 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună - COM(2020) 846

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 73 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potenţialului inovator al UE - Un plan de acţiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea şi rezilienţa UE - COM(2020) 760 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 74 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul european de combatere a cancerului - COM(2021) 44 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

12. HOTĂRÂRE nr. 75 din 25 mai 2021
referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populaţiei. Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - COM(2021) 50 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

13. HOTĂRÂRE nr. 76 din 25 mai 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, al azilului şi al migraţiei şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, (UE) 2018/1.862 şi (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanţii ţărilor terţe la frontierele externe - COM(2021) 96 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

14. HOTĂRÂRE nr. 77 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III - O agendă ambiţioasă pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor în acţiunile externe ale UE - JOIN(2020) 17 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

15. STRATEGIE NAȚIONALĂ din 19 mai 2021
pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

16. PLAN DE ACȚIUNI din 19 mai 2021
pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

17. DECIZIA nr. 94 din 16 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 152/2019

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 03.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232409 02.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Maneciu

Monitor: 104 din 02-06-2021

2. PPF 232410 02.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Soimus

Monitor: 104 din 02-06-2021

3. PPF 232405 02.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Galda de Jos

Monitor: 104 din 02-06-2021

4. PPF 232399 02.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Tarna Mare

Monitor: 104 din 02-06-2021

5. PPF 232391 02.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Calan

Monitor: 104 din 02-06-2021

6. PPF 232407 02.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Monitor: 104 din 02-06-2021

7. PPF 232389 02.06.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 104 din 02-06-2021

8. PPF 232408 02.06.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Vaslui

Monitor: 104 din 02-06-2021

9. CPF 232402 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv "Csiki Titanok"

Monitor: 104 din 02-06-2021

10. PCON232378 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Titu

Monitor: 104 din 02-06-2021

11. PCON232403 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Huruiesti

Monitor: 104 din 02-06-2021

12. PCON232382 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 104 din 02-06-2021

13. CCON232395 31.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ostroveni

Ofertant: GRAUL DE JOS COOPERATIVA AGRICOLA

Monitor: 104 din 02-06-2021

14. PINC232377 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Spring

Monitor: 104 din 02-06-2021

15. PINC232385 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 104 din 02-06-2021

16. PINC232386 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 104 din 02-06-2021

17. PINC232388 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Titu

Monitor: 104 din 02-06-2021

18. PINC232406 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Monitor: 104 din 02-06-2021

19. PINC232383 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Vladeni

Monitor: 104 din 02-06-2021

20. PINC232384 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 104 din 02-06-2021

21. PINC232390 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 104 din 02-06-2021

22. PINC232393 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 104 din 02-06-2021

23. PINC232394 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Merisani

Monitor: 104 din 02-06-2021

24. PINC232404 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Voivodeni

Monitor: 104 din 02-06-2021

25. PINC232387 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 104 din 02-06-2021

26. PINC232397 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Varias

Monitor: 104 din 02-06-2021

27. CINC232400 31.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Trifesti

Ofertant: Moraru Dumitru Lucian

Monitor: 104 din 02-06-2021

28. CINC232396 31.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Tasca

Ofertant: Vivirschi Gheorghe-Romeo

Monitor: 104 din 02-06-2021

29. PVNZ232379 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 104 din 02-06-2021

30. PVNZ232381 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 104 din 02-06-2021

31. PVNZ232380 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 104 din 02-06-2021

32. PVNZ232392 31.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Baia Sprie

Monitor: 104 din 02-06-2021

33. CVNZ232398 31.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Garoafa

Ofertant: Cocarlea Andrei Radu

Monitor: 104 din 02-06-2021

34. CSBV232401 02.06.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati

Ofertant: Fundatia Cuvantul Intrupat

Monitor: 104 din 02-06-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul delegat (UE) 2021/859 al Comisiei din 4 februarie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/859 al Comisiei din 4 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru setul de date din domeniul educației și formării (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul delegat (UE) 2021/860 al Comisiei din 23 martie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/860 al Comisiei din 23 martie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/124 în ceea ce privește anexa la măsurile de conservare și executare ale Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)

3. Regulamentul (UE) 2021/862 al Comisiei din 28 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/862 al Comisiei din 28 mai 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele cu scopul de a include un nou tip de îngrășământ CE în anexa I (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/865 al Comisiei din 28 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/865 al Comisiei din 28 mai 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Rooibos/Red Bush (DOP)]

5. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/856 a Comisiei din 26 mai 2021
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/856 a Comisiei din 26 mai 2021 de stabilire a datei la care Parchetul European își asumă atribuțiile de investigare și de urmărire penală (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 188 din 28 mai 2021)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/863 al Comisiei din 28 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/863 al Comisiei din 28 mai 2021 de deschidere a unei anchete privind o eventuală circumvenție a măsurilor antisubvenție instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/776 asupra importurilor de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză și din Egipt prin importuri de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă expediate din Maroc, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Maroc, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/866 al Comisiei din 28 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/866 al Comisiei din 28 mai 2021 de suspendare a măsurilor de politică comercială cu privire la anumite produse originare din Statele Unite ale Americii impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/886

8. Rata de schimb a monedei euro - 28 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 28 mai 2021

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/861 al Comisiei din 21 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/861 al Comisiei din 21 mai 2021 de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date și de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul educației și formării în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/864 al Comisiei din 28 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/864 al Comisiei din 28 mai 2021 de deschidere a unei anchete privind o eventuală circumvenție a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/492 asupra importurilor de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză și din Egipt prin importuri de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă expediate din Maroc, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Maroc, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/854 al Comisiei din 27 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/854 al Comisiei din 27 mai 2021 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din India și Indonezia

12. Decizia (UE) 2021/820 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2021
Decizia (UE) 2021/820 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2021 privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei și de abrogare a Deciziei nr. 1312/2013/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/852 al Comisiei din 27 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/852 al Comisiei din 27 mai 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 847/2006 al Comisiei în ceea ce privește excluderea importurilor de produse originare din Regatul Unit din contingentele tarifare

14. Regulamentul (UE) 2021/818 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/818 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a programului Europa creativă (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul (UE) 2021/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2013

17. Decizia (PESC) 2021/855 a Consiliului din 27 mai 2021
Decizia (PESC) 2021/855 a Consiliului din 27 mai 2021 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/851 al Comisiei din 26 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/851 al Comisiei din 26 mai 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/848 al Consiliului din 27 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/848 al Consiliului din 27 mai 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

20. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/856 a Comisiei din 26 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/856 a Comisiei din 26 mai 2021 de stabilire a datei la care Parchetul European își asumă atribuțiile de investigare și de urmărire penală

21. Regulamentul (UE) 2021/819 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/819 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Decizia (UE) 2021/857 a Comisiei din 27 mai 2021
Decizia (UE) 2021/857 a Comisiei din 27 mai 2021 de modificare a Deciziei (UE, Euratom) 2021/625 în ceea ce privește includerea anumitor firme de investiții în criteriile de eligibilitate pentru dobândirea calității de membru al rețelei de dealeri primari a Uniunii

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/853 al Comisiei din 27 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/853 al Comisiei din 27 mai 2021 de reînnoire a aprobării substanței active Streptomyces tulpina K61, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Regulamentul delegat (UE) 2021/849 al Comisiei din 11 martie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/849 al Comisiei din 11 martie 2021 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Regulamentul (UE) 2021/850 al Comisiei din 26 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/850 al Comisiei din 26 mai 2021 de modificare și rectificare a anexei II și de modificare a anexelor III, IV și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/858 a Comisiei din 27 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/858 a Comisiei din 27 mai 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/253 în ceea ce privește alertele declanșate de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate și în vederea depistării contacților pasagerilor identificați prin formulare de localizare a pasagerilor (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (3) din data 03-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 614 din 3 iunie 2021
pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

2. HOTĂRÂRE nr. 615 din 3 iunie 2021
pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

3. DECIZIE nr. 346 din 3 iunie 2021
privind unele măsuri referitoare la exercitarea funcţiei de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

4. DECIZIE nr. 347 din 3 iunie 2021
privind eliberarea domnului Daniel Rădulescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

5. DECIZIE nr. 348 din 3 iunie 2021
pentru numirea domnului Iulian-Costel Paraschiv în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

6. DECIZIE nr. 349 din 3 iunie 2021
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

7. DECIZIE nr. 350 din 3 iunie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicuşor-Daniel Ciocănea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

8. ORDIN nr. 777 din 2 iunie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 03.06.2021

9. ORDIN nr. 609 din 31 mai 2021
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iunie 2021

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 03.06.2021

10. ORDIN nr. 564 din 28 mai 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 03.06.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 594 din 27 mai 2021
privind recunoaşterea ASOCIAŢIEI SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 03.06.2021

12. HOTĂRÂRE nr. 595 din 27 mai 2021
privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis de Masă asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului cuprins în anexa nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar, a datelor tehnice şi adresei acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 03.06.2021

13. HOTĂRÂRE nr. 597 din 27 mai 2021
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile proprietate publică a statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 03.06.2021

14. ORDIN nr. 3.002/C din 21 mai 2021
pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.588/C/2019 privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

15. RECTIFICARE nr. 111 din 17 mai 2021
referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 111/2021

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 03.06.2021

16. DECIZIA nr. 26 din 12 aprilie 2021
referitoare la interpretare a dispoziţiilor art. 325 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

17. DECIZIA nr. 168 din 9 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 03.06.2021

Actualizare (1) din data 02-06-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 31 mai 2021
privind cazul de contestație în anulare reprezentat de situația când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 31.05.2021

2. INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 31 mai 2021
privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

3. ORDIN nr. 746 din 27 mai 2021
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

4. ORDIN nr. 811 din 19 mai 2021
privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru perioada 2021-2023

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

5. RAPORT nr. 10.322 din 18 mai 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Forţa Naţională, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

6. RAPORT nr. 10.323 din 18 mai 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Alianţei pentru Unitatea Rromilor - Aurr, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

7. ORDIN nr. 699 din 18 mai 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

8. RAPORT nr. 10.140 din 17 mai 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa Creştin Democrată, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

9. RAPORT nr. 10.005 din 13 mai 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alternativa Dreaptă, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

10. RAPORT nr. 9.968 din 12 mai 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa pentru Educaţie şi Reformă, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

11. ORDIN nr. 3.015 din 10 mai 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

12. RAPORT nr. 9.634 din 7 mai 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Asociaţiei Pro Rom Europa, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

13. RAPORT nr. 9.640 din 7 mai 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Asociaţiei Partida Romilor "Pro-Europa", cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

14. RAPORT nr. 9.287 din 28 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Verde, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

15. RAPORT nr. 9.325 din 28 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Alianţei Naţional Ţărăniste, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

16. ORDIN nr. M.86 din 27 aprilie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

17. RAPORT nr. 8.963 din 22 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţiunea Română, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

18. RAPORT nr. 8.966 din 22 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului România Mare, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

19. RAPORT nr. 8.971 din 22 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Naţională Creştină a Romilor din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

20. RAPORT nr. 8.972 din 22 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Dreapta Liberală, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

21. RAPORT nr. 8.621 din 16 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Berenghi Cătălin-Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

22. RAPORT nr. 8.532 din 16 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Noua Românie, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

23. RAPORT nr. 8.560 din 16 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Neamul Românesc, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

24. RAPORT nr. 8.309 din 14 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moraru Radu-Octavian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

25. RAPORT nr. 8.310 din 14 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lixandru Ion-Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

26. RAPORT nr. 8.293 din 13 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţional Român, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

27. ORDIN nr. 3.658 din 12 aprilie 2021
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 noiembrie 2019-23 octombrie 2020

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

28. ORDIN nr. 3.659 din 12 aprilie 2021
privind completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.863/2016 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Social-Educative "Filologos" din municipiul Arad pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfântul Ierarh Nicolae" din municipiul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

29. RAPORT nr. 8.256 din 12 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bucura Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

30. RAPORT nr. 8.259 din 12 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bulfon Cristian-Laurenţiu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

31. RAPORT nr. 8.126 din 8 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bădescu Octavian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

32. RAPORT nr. 8.125 din 8 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pisoschi Gabriel-Răzvan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

33. RAPORT nr. 7.706 din 7 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Filip Constantin Titian, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

34. RAPORT nr. 7.900 din 7 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Verde, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

35. RAPORT nr. 7.703 din 6 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Schinagel-Costea Tudor-Helmut, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

36. RAPORT nr. 7.711 din 6 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ionescu-De Juan-De Juan Decebal-Dan, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

37. RAPORT nr. 7.700 din 6 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zmaranda Florin, cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

38. RAPORT nr. 7.702 din 6 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Oprea Gabriel, cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

39. RAPORT nr. 7.849 din 6 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zainea Cornel, cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

40. RAPORT nr. 7.850 din 6 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şerban Daniela, cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

41. RAPORT nr. 7.699 din 5 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tătaru Vasile, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

42. RAPORT nr. 7.570 din 2 aprilie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Ecologist Român, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

43. ORDIN nr. 2.011 din 29 martie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

44. RAPORT nr. 7.173 din 29 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Voloşeniuc Ştefan, cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

45. RAPORT nr. 7.176 din 29 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Geonea Ionela-Alina, cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

46. ORDIN nr. 47 din 18 martie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

47. ORDIN nr. 316 din 16 martie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

48. ORDIN nr. 10 din 11 martie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

49. ORDIN nr. 9.502 din 10 martie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

50. DECIZIA nr. 147 din 4 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

51. ORDIN nr. 616 din 18 februarie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

52. ORDIN nr. 1.874 din 17 februarie 2021
pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

EMITENT: Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 02.06.2021

53. DECIZIA nr. 98 din 16 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

54. DECIZIA nr. 93 din 16 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 02.06.2021

55. RAPORT nr. 30.907 din 11 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Daneş Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 02.06.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232327 31.05.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dolj

Monitor: 103 din 31-05-2021

2. PPF 232347 31.05.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Ploiesti

Monitor: 103 din 31-05-2021

3. PPF 232334 31.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 103 din 31-05-2021

4. PPF 232346 31.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila

Monitor: 103 din 31-05-2021

5. PPF 232337 31.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Harlau

Monitor: 103 din 31-05-2021

6. PPF 232333 31.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Cenei

Monitor: 103 din 31-05-2021

7. PPF 232359 31.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 103 din 31-05-2021

8. PPF 232335 31.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 103 din 31-05-2021

9. PPF 232329 31.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Iasi

Monitor: 103 din 31-05-2021

10. PCON232351 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

11. PCON232345 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

12. PCON232353 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

13. PCON232355 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

14. PCON232352 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

15. PCON232350 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

16. PCON232348 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

17. CCON232332 28.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Oltenesti

Ofertant: Toderica Teodor

Monitor: 103 din 31-05-2021

18. CCON232363 28.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Ofertant: S.C IFREE EXPERIENCE S.R.L.

Monitor: 103 din 31-05-2021

19. CCON232362 28.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Ofertant: S.C. HEFFE OUTDOOR - S.R.L.

Monitor: 103 din 31-05-2021

20. PINC232356 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tileagd

Monitor: 103 din 31-05-2021

21. PINC232364 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 103 din 31-05-2021

22. PINC232341 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Ludesti

Monitor: 103 din 31-05-2021

23. PINC232340 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 103 din 31-05-2021

24. PINC232336 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Dumbrava

Monitor: 103 din 31-05-2021

25. PINC232328 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Dobresti

Monitor: 103 din 31-05-2021

26. PINC232365 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures

Monitor: 103 din 31-05-2021

27. PINC232361 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 103 din 31-05-2021

28. PINC232358 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 103 din 31-05-2021

29. PINC232344 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Budila

Monitor: 103 din 31-05-2021

30. PINC232338 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Scrioastea

Monitor: 103 din 31-05-2021

31. PINC232357 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.P.A.B.S. şi de Agrement al Municipiului Sibiu

Monitor: 103 din 31-05-2021

32. PINC232343 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 103 din 31-05-2021

33. PINC232342 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 103 din 31-05-2021

34. PINC232331 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 103 din 31-05-2021

35. PINC232330 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Dobresti

Monitor: 103 din 31-05-2021

36. PINC232354 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.P.A.B.S. şi de Agrement al Municipiului Sibiu

Monitor: 103 din 31-05-2021

37. PINC232349 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.P.A.B.S. şi de Agrement al Municipiului Sibiu

Monitor: 103 din 31-05-2021

38. PVNZ232360 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 103 din 31-05-2021

39. PVNZ232339 28.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Somova

Monitor: 103 din 31-05-2021

Actualizare (1) din data 31-05-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 35 din 29 mai 2021
privind modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor în sensul trecerii Marii Britanii din zona galbenă în zona roşie precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28 din 14.05.2021

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 29.05.2021

2. LEGE nr. 150 din 28 mai 2021
pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 28.05.2021

3. DECRET nr. 662 din 28 mai 2021
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 28.05.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 mai 2021
privind aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 27.05.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 mai 2021
privind aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 27.05.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 582 din 27 mai 2021
privind numirea domnului Bognar Iosif-Atila în funcţia de subprefect al judeţului Caraş-Severin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 31.05.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 583 din 27 mai 2021
privind numirea doamnei Dragotă-Zamfir Ana-Maria în funcţia de subprefect al judeţului Dâmboviţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 31.05.2021

8. ORDIN nr. 132 din 27 mai 2021
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 433/2020 privind iniţierea monitorizării tematice a unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

9. ORDIN nr. 3.851 din 27 mai 2021
privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2021

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

10. ORDIN nr. 105 din 21 mai 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor şi stupilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 31.05.2021

11. ORDIN nr. 317 din 21 mai 2021
pentru aprobarea Normelor privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

12. NORME din 21 mai 2021
privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

13. ORDIN nr. 814 din 20 mai 2021
privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

14. HOTĂRÂRE nr. 573 din 19 mai 2021
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a Drumului Naţional DN 3, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 48+080-49+100; 49+800-50+000; 51+100-51+500; 51+560-52+000; 57+700-58+000; 58+030-58+330; 62+600-62+800; 64+000-64+400; 70+200-70+400; 80+000-80+200; 84+900-85+300; 99+600-99+800; 103+400-104+000; 106+300-106+900", de pe raza localităţilor Lehliu-Gară, Ileana, Lehliu-Sat, Lupşanu, Vlad Ţepeş, Independenţa şi Grădiştea, judeţul Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 31.05.2021

15. HOTĂRÂRE nr. 575 din 19 mai 2021
privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 31.05.2021

16. HOTĂRÂRE nr. 558 din 19 mai 2021
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

17. ORDIN nr. 99 din 10 mai 2021
privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 31.05.2021

18. ORDIN nr. 3.685 din 19 aprilie 2021
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 31.05.2021

19. ORDIN nr. 3.687 din 19 aprilie 2021
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 septembrie-11 decembrie 2020

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 31.05.2021

20. DECIZIE nr. 237 din 8 aprilie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. f), ale art. 139 alin. (3) teza finală şi ale art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 28.05.2021

21. DECIZIA (UE, EURATOM) 2020/2.053 A CONSILIULUI din 14 decembrie 2020
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom

EMITENT: Consiliul Uniunii Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 28.05.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Declarația Comisiei Europene privind alocările specifice
Declarația Comisiei Europene privind alocările specifice pentru platformele centrelor de excelență profesională

2. Decizia Comisiei din 25 mai 2021
Decizia Comisiei din 25 mai 2021 referitoare la sărbătorile legale din anul 2023 acordate funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene repartizați la Bruxelles și la Luxemburg

3. Regulamentul delegat (UE) 2021/841 al Comisiei din 19 februarie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/841 al Comisiei din 19 februarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce privește normele referitoare la neconformitățile legate de sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor și caprinelor și la calcularea nivelului sancțiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale

4. Amendamente la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere
Amendamente la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere (Convenția de armonizare, 1982) Conform notificării depozitarului ONU C.N.83.2021.TREATIES-XI.A.17, următoarele amendamente la Convenția de armonizare intră în vigoare la 27 mai 2021 pentru toate părțile contractante

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/846 a Comisiei din 25 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/846 a Comisiei din 25 mai 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 3844] (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/238 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/238 al Comisiei din 8 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței ovotransferină în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39 din 11 februarie 2019)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/845 a Comisiei din 26 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/845 a Comisiei din 26 mai 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1202 în ceea ce privește determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

8. Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

9. Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

10. Regulamentul (UE) 2021/840 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/840 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul Pericles IV) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 331/2014

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/844 a Comisiei din 26 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/844 a Comisiei din 26 mai 2021 de încheiere a procedurii antisubvenție privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Turcia

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/842 al Comisiei din 26 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/842 al Comisiei din 26 mai 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 în ceea ce privește cerințele de transparență și confidențialitate pentru evaluarea, la nivelul UE, a riscurilor prezentate de substanțele examinate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Rata de schimb a monedei euro - 26 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 26 mai 2021

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/843 al Comisiei din 26 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/843 al Comisiei din 26 mai 2021 de reînnoire a aprobării substanței active ciazofamid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Comunicarea Comisiei – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate
Comunicarea Comisiei – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) – versiune revizuită

16. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M. 9854
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M. 9854 — KHS/Ferrum) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

18. Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere
Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere privind ratele dobânzii pentru recuperarea ajutoarelor de stat și ratele de referință/scont pentru statele AELS, aplicabile începând cu 1 martie 2021 (Publicată în conformitate cu normele privind ratele de referință și de scont stabilite în partea VII din Orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat și cu articolul 10 din Decizia nr. 195/04/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 14 iulie 2004 (JO L 139, 25.5.2006, p. 37 și suplimentul SEE la JO nr. 26/2006, 25 mai 2006, p. 1.))

19. Aviz privind o redeschidere parțială a anchetelor
Aviz privind o redeschidere parțială a anchetelor care au condus la adoptarea măsurilor antidumping și antisubvenție aplicabile importurilor de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză și din Egipt

20. Regulamentul (UE) 2021/836 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021
Regulamentul (UE) 2021/836 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Decizia (UE) 2021/838 a Consiliului din 10 mai 2021
Decizia (UE) 2021/838 a Consiliului din 10 mai 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Subcomitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă constituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea listei de experți care pot fi selectați în calitate de membri ai grupului de experți în temeiul articolului 301 din acord

22. Decizia (UE) 2021/837 a Consiliului din 6 mai 2021
Decizia (UE) 2021/837 a Consiliului din 6 mai 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului internațional pentru esențele de lemn tropical în ceea ce privește prelungirea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006

23. Decizia (UE) 2021/839 a Consiliului din 20 mai 2021
Decizia (UE) 2021/839 a Consiliului din 20 mai 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului director regional al Comunității transporturilor în ceea ce privește anumite aspecte administrative și legate de personal specifice Comunității transporturilor

24. Avizul Băncii Centrale Europene din 16 august 2018
Avizul Băncii Centrale Europene din 16 august 2018 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul Pericles IV) (CON/2018/35)

25. Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului (consolidat la 22 februarie 2021)
Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (consolidat la 22 februarie 2021)

Actualizare (2) din data 31-05-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 663 din 31 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

2. DECRET nr. 664 din 31 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

3. DECRET nr. 665 din 31 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

4. DECRET nr. 666 din 31 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

5. DECIZIE nr. 342 din 31 mai 2021
pentru constituirea, obiectivul şi atribuţiile Comitetului privind proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

6. DECIZIE nr. 343 din 31 mai 2021
privind numirea domnului Ciprian Cătălin Hojda în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

7. DECIZIE nr. 344 din 31 mai 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Corjescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

8. ORDIN nr. 607 din 28 mai 2021
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2021

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

10. ORDIN nr. 822 din 27 mai 2021
privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 786/2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

11. ORDIN nr. 3.858 din 27 mai 2021
pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

12. ORDIN nr. 556 din 27 mai 2021
pentru completarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

13. ORDIN nr. 828 din 27 mai 2021
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

14. NORMĂ din 27 mai 2021
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 27 mai 2021
pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

16. HOTĂRÂRE nr. 585 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

17. ORDIN nr. 3.859 din 27 mai 2021
privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

18. HOTĂRÂRE nr. 590 din 27 mai 2021
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

19. HOTĂRÂRE nr. 586 din 27 mai 2021
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A stânga, la Gulia"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

20. ORDIN nr. 707 din 18 mai 2021
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

21. NORMĂ din 18 mai 2021
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

22. ORDIN nr. 877 din 17 mai 2021
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

23. NORMĂ din 17 mai 2021
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

24. DECIZIA nr. 185 din 16 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 310/2018

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 31.05.2021

25. DECIZIA nr. 114 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 31.05.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 232228 28.05.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Balan

Monitor: 102 din 28-05-2021

2. PPF 232249 28.05.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Buzescu

Monitor: 102 din 28-05-2021

3. PPF 232280 28.05.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Cenei

Monitor: 102 din 28-05-2021

4. PPF 232232 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova

Monitor: 102 din 28-05-2021

5. PPF 232233 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Vulcan

Monitor: 102 din 28-05-2021

6. PPF 232237 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Avrig

Monitor: 102 din 28-05-2021

7. PPF 232279 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Monitor: 102 din 28-05-2021

8. PPF 232268 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj

Monitor: 102 din 28-05-2021

9. PPF 232253 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov

Monitor: 102 din 28-05-2021

10. PPF 232247 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Brebu

Monitor: 102 din 28-05-2021

11. PPF 232245 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Salonta

Monitor: 102 din 28-05-2021

12. PPF 232251 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis

Monitor: 102 din 28-05-2021

13. PPF 232281 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi

Monitor: 102 din 28-05-2021

14. PPF 232243 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea

Monitor: 102 din 28-05-2021

15. PPF 232235 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba

Monitor: 102 din 28-05-2021

16. PPF 232269 28.05.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti

Monitor: 102 din 28-05-2021

17. PCON232238 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 102 din 28-05-2021

18. PCON232240 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 102 din 28-05-2021

19. PCON232239 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 102 din 28-05-2021

20. CCON232275 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Ghitea Ramona Anca

Monitor: 102 din 28-05-2021

21. CCON232272 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Gabor David

Monitor: 102 din 28-05-2021

22. CCON232244 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Ofertant: Tamplaru Marian Marius

Monitor: 102 din 28-05-2021

23. CCON232276 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: S.C. Orange Romania S.A. - Bucuresti

Monitor: 102 din 28-05-2021

24. CCON232273 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Pop Amalia

Monitor: 102 din 28-05-2021

25. CCON232274 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Chilba George Marian

Monitor: 102 din 28-05-2021

26. PINC232234 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 102 din 28-05-2021

27. PINC232236 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Mircea Voda

Monitor: 102 din 28-05-2021

28. PINC232254 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Paleu

Monitor: 102 din 28-05-2021

29. PINC232271 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Suatu

Monitor: 102 din 28-05-2021

30. PINC232278 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Turnu Magurele

Monitor: 102 din 28-05-2021

31. PINC232231 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Monitor: 102 din 28-05-2021

32. PINC232263 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Paleu

Monitor: 102 din 28-05-2021

33. CINC232260 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Lazuran Marinela

Monitor: 102 din 28-05-2021

34. CINC232229 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Musenita

Ofertant: Cernovschi Dorel

Monitor: 102 din 28-05-2021

35. CINC232250 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Ofertant: S.C. Varena Com - S.R.L.

Monitor: 102 din 28-05-2021

36. CINC232257 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Limanu

Monitor: 102 din 28-05-2021

37. CINC232258 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Budesti

Ofertant: Comp. Nat. Posta Romana S.R.L.

Monitor: 102 din 28-05-2021

38. CINC232227 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Eforie

Monitor: 102 din 28-05-2021

39. CINC232270 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Tobias Anca Crina

Monitor: 102 din 28-05-2021

40. CINC232283 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. APELE ROMANE - Adm. Baz. de Apa Prut-Barlad

Ofertant: Almavas - S.R.L.

Monitor: 102 din 28-05-2021

41. CINC232266 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Surlea Samuel

Monitor: 102 din 28-05-2021

42. CINC232264 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Cuc Gabriel Alin

Monitor: 102 din 28-05-2021

43. CINC232255 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Tiponut Vasile Marius

Monitor: 102 din 28-05-2021

44. CINC232252 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Limanu

Ofertant: Vara pe Ulita - S.R.L

Monitor: 102 din 28-05-2021

45. CINC232262 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Esanu Alexandra

Monitor: 102 din 28-05-2021

46. CINC232259 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Nemtut Ionel Cristian

Monitor: 102 din 28-05-2021

47. CINC232261 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Coman Georgiana

Monitor: 102 din 28-05-2021

48. PVNZ232246 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Monitor: 102 din 28-05-2021

49. PVNZ232248 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 102 din 28-05-2021

50. PVNZ232265 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Diosig

Monitor: 102 din 28-05-2021

51. PVNZ232267 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Diosig

Monitor: 102 din 28-05-2021

52. PVNZ232256 27.05.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Carlibaba

Monitor: 102 din 28-05-2021

53. CVNZ232241 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Horia

Ofertant: Sofrone Gavril-Gabriel

Monitor: 102 din 28-05-2021

54. CVNZ232230 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Musenita

Ofertant: S.C. Roval Stone - S.R.L.

Monitor: 102 din 28-05-2021

55. CVNZ232277 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Suto Karoly

Monitor: 102 din 28-05-2021

56. CVNZ232282 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Urs Ciprian Mihai

Monitor: 102 din 28-05-2021

57. CVNZ232242 27.05.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Horia

Ofertant: Albu Ileana

Monitor: 102 din 28-05-2021

Actualizare (1) din data 28-05-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 652 din 27 mai 2021
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

2. DECRET nr. 653 din 27 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

3. DECRET nr. 654 din 27 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

4. DECRET nr. 655 din 27 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

5. DECRET nr. 656 din 27 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

6. DECRET nr. 657 din 27 mai 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

7. DECRET nr. 658 din 27 mai 2021
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

8. DECRET nr. 659 din 27 mai 2021
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

9. DECRET nr. 660 din 27 mai 2021
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

10. DECRET nr. 661 din 27 mai 2021
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

11. DECIZIE nr. 339 din 27 mai 2021
pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

12. DECIZIE nr. 340 din 27 mai 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

13. ORDIN nr. 3.842 din 26 mai 2021
privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

14. METODOLOGIE din 26 mai 2021
pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

15. RECTIFICARE nr. 3.749 din 28 aprilie 2021
referitoare la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.749/2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

16. DECIZIA nr. 244 din 20 aprilie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu referire la sintagma „în vârstă de până la 16 ani“

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 27.05.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Poziția în primă lectură (UE) nr. 19/2021 a Consiliului
Poziția în primă lectură (UE) nr. 19/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2013 Adoptată de Consiliu la 10 mai 2021

2. Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 19/2021 a Consiliului
Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 19/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2013

3. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10265
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10265 — Hisense Group/Sanden) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Anunț privind deschiderea procedurii de lichidare
Anunț privind deschiderea procedurii de lichidare a Československé úvěrní družstvo v likvidaci [Cooperativa de Credite Cehoslovacă în lichidare]

5. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10208
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10208 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10020
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10020 — Korian/VYV/Technosens Evolution) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10234
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10234 — Bain Capital/Cinven/Lonza Specialty Ingredients) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Rata de schimb a monedei euro - 25 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 25 mai 2021

9. Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice - cazul M.9014
Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice în cadrul reuniunii din 2 iulie 2020 referitor la un proiect de decizie preliminară în cazul M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos Raportor: Belgia

10. Rezumat al Deciziei Comisiei din 14 iulie 2020 - (Cazul M.9014 - PKN Orlen/Grupa Lotos)
Rezumat al Deciziei Comisiei din 14 iulie 2020 de declarare a compatibilității unei concentrări cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (Cazul M.9014 - PKN Orlen/Grupa Lotos)[notificată cu numărul C(2020) 4651] (Numai textul în limba engleză este autentic)

11. Decizia Autorității Bancare Europene din 23 aprilie 2021
Decizia Autorității Bancare Europene din 23 aprilie 2021 de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Autorității Bancare Europene

12. Raportul final al consilierului-auditor - Cazul M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) Cazul M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos

13. Rata de schimb a monedei euro - 24 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 24 mai 2021

14. Rata de schimb a monedei euro - 21 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 21 mai 2021

15. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Instituirea de obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

16. P8_TA(2019)0404 Programul Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal
P8_TA(2019)0404 Programul Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)) P8_TC1-COD(2018)0233 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal

17. Rezoluția (UE) 2020/1936 a Parlamentului European din 14 mai 2020
Rezoluția (UE) 2020/1936 a Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2018

18. Decizia (UE) 2020/1935 a Parlamentului European din 13 mai 2020
Decizia (UE) 2020/1935 a Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor celui de Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2018

19. Decizia (UE) 2020/1937 a Parlamentului European din 13 mai 2020
Decizia (UE) 2020/1937 a Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2018

20. Rezoluția (UE) 2020/1942 a Parlamentului European din 14 mai 2020
Rezoluția (UE) 2020/1942 a Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2018

21. Decizia (UE) 2020/1938 a Parlamentului European din 13 mai 2020
Decizia (UE) 2020/1938 a Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) pentru exercițiul financiar 2018

22. Rezoluția (UE) 2020/1939 a Parlamentului European din 14 mai 2020
Rezoluția (UE) 2020/1939 a Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2018

23. Decizia (UE) 2020/1934 a Parlamentului European din 13 mai 2020
Decizia (UE) 2020/1934 a Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2018

24. Decizia (UE) 2020/1940 a Parlamentului European din 13 mai 2020
Decizia (UE) 2020/1940 a Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2018

25. Decizia (UE) 2020/1941 a Parlamentului European din 13 mai 2020
Decizia (UE) 2020/1941 a Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2018

26. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2018

27. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2018

28. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană Conturile anuale ale Fondului european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2018

29. Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene
Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene cu privire la Al optulea, la Al nouălea, la Al zecelea și la Al unsprezecelea fond european de dezvoltare (FED), prezentată Parlamentului European și Consiliului — Raportul auditorului independent

30. Declarație comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre
Declarație comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene

31. Directiva 2005/94/CE (consolidată la 1 ianuarie 2019)
Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (consolidată la 1 ianuarie 2019)

32. Directiva 92/66/CEE (consolidată la 1 ianuarie 2019)
Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (consolidată la 1 ianuarie 2019)