Actualizare (1) din data 03-02-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 24 din 2 februarie 2023
privind acordarea autorizării pentru CISCO SYSTEMS ROMÂNIA - S.R.L. şi CISCO INTERNATIONAL LIMITED privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

2. DECLARAŢIE nr. 1 din 1 februarie 2023
privind angajamentul de întărire a eforturilor legislative şi a rolului său în vederea prevenirii şi combaterii oricăror forme de instigare la ură sau a unor atitudini extremiste, antisemite sau de negare a Holocaustului, precum şi pentru comemorarea victimelor Holocaustului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

3. ORDIN nr. 165/C din 1 februarie 2023
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

4. ORDIN nr. 32 din 1 februarie 2023
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componenţa Comitetului de audit

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 02.02.2023

5. ORDIN nr. 234 din 31 ianuarie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 02.02.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 99 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 02.02.2023

7. ORDIN nr. 883 din 27 ianuarie 2023
pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

8. PROCEDURĂ din 27 ianuarie 2023
privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

9. ORDIN nr. 48 din 10 ianuarie 2023
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Serviciul de Telecomunicații Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

10. ORDIN nr. 396 din 29 decembrie 2022
pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

11. PROCEDURĂ din 29 decembrie 2022
privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

12. ORDIN nr. 4.297 din 22 decembrie 2022
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Serviciul de Pază și Protecție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

13. ORDIN nr. 389 din 16 decembrie 2022
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Serviciul de Informații Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

14. ORDIN nr. 9.507 din 12 decembrie 2022
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Serviciul Român de Informații
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

15. ORDIN nr. 179 din 29 noiembrie 2022
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

16. DECIZIA nr. 569 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a dispoziţiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 02.02.2023

17. ORDIN nr. M.194 din 22 noiembrie 2022
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

18. DECIZIA nr. 531 din 10 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 02.02.2023

19. DECIZIA nr. 72 din 7 noiembrie 2022
referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile privind încheierea convenţiilor şi achitarea subvenţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 02.02.2023

20. HOTĂRÂREA din 16 februarie 2021
în Cauza Negulescu împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 02.02.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1480 din 06 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

2. SENTINTA nr. 1913 din 11 decembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

3. SENTINTA nr. 1463 din 23 octombrie 2019
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

4. DECIZIE nr. 1444 din 22 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

5. DECIZIE nr. 4718 din 27 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

6. SENTINTA nr. 11656 din 26 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

7. DECIZIE nr. 1049 din 28 noiembrie 2019
reparare prejudicii erori judiciare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

8. SENTINTA nr. 10175 din 27 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

9. SENTINTA nr. 3231 din 07 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 2697 din 16 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

11. DECIZIE nr. 516 din 11 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

12. DECIZIE nr. 15 din 16 ianuarie 2020
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

13. SENTINTA nr. 13892 din 06 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

14. SENTINTA nr. 570 din 21 ianuarie 2020
declararea judecatoreasca a mortii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

15. SENTINTA nr. 5 din 09 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

16. SENTINTA nr. 110 din 14 ianuarie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

17. SENTINTA nr. 472 din 20 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

18. SENTINTA nr. 9090 din 17 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

19. SENTINTA nr. 1701 din 18 martie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

20. SENTINTA nr. 89 din 19 martie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

21. DECIZIE nr. 359 din 19 martie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

22. DECIZIE nr. 136 din 11 martie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

23. SENTINTA nr. 787 din 03 aprilie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

24. SENTINTA nr. 508 din 12 mai 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

25. SENTINTA nr. 759 din 26 iulie 2019
neglijenta în serviciu (art.298 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

26. DECIZIE nr. 951 din 10 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

27. SENTINTA nr. 828 din 24 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

28. SENTINTA nr. 32 din 09 iulie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GURA HONT

29. SENTINTA nr. 512 din 07 iulie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

30. SENTINTA nr. 307 din 08 iulie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

31. DECIZIE nr. 645 din 23 iulie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

32. DECIZIE nr. 1335 din 25 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

33. SENTINTA nr. 3561 din 06 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

34. DECIZIE nr. 482 din 24 iulie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

35. SENTINTA nr. 1687 din 23 iulie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

36. DECIZIE nr. 3896 din 18 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 6785 din 21 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

38. DECIZIE nr. 601 din 18 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

39. DECIZIE nr. 562 din 31 iulie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

40. SENTINTA nr. 689 din 28 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

41. DECIZIE nr. 646 din 01 septembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

42. SENTINTA nr. 963 din 15 septembrie 2020
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

43. SENTINTA nr. 487 din 09 septembrie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

44. DECIZIE nr. 208 din 03 septembrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

45. SENTINTA nr. 5805 din 20 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

46. SENTINTA nr. 1876 din 16 septembrie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

47. SENTINTA nr. 4508 din 16 septembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

48. SENTINTA nr. 7451 din 30 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

49. DECIZIE nr. 1200 din 19 octombrie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

50. SENTINTA nr. 9645 din 04 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

51. SENTINTA nr. 429 din 27 octombrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

52. DECIZIE nr. 730 din 06 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

53. SENTINTA nr. 2246 din 08 decembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

54. SENTINTA nr. 1503 din 11 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

55. DECIZIE nr. 1466 din 12 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

56. DECIZIE nr. 549 din 08 octombrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

57. SENTINTA nr. 300 din 25 ianuarie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 20 din 27 ianuarie 2021
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

59. SENTINTA nr. 391 din 17 februarie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

60. DECIZIE nr. 15 din 27 ianuarie 2021
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

61. SENTINTA nr. 179 din 19 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

62. SENTINTA nr. 569 din 29 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

63. SENTINTA nr. 38 din 11 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

64. SENTINTA nr. 313 din 25 februarie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

65. SENTINTA nr. 2542 din 25 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

66. SENTINTA nr. 2596 din 10 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

67. DECIZIE nr. 70 din 25 ianuarie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

68. DECIZIE nr. 326 din 22 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

69. SENTINTA nr. 110 din 25 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

70. SENTINTA nr. 424 din 23 martie 2021
situatie juridica minor

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

71. SENTINTA nr. 4273 din 17 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

72. SENTINTA nr. 190 din 15 martie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

73. DECIZIE nr. 123 din 01 februarie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. DECIZIE nr. 354 din 21 aprilie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

75. DECIZIE nr. 3652 din 21 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

76. DECIZIE nr. 333 din 03 martie 2021
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

77. DECIZIE nr. 267 din 12 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

78. SENTINTA nr. 8178 din 17 mai 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

79. DECIZIE nr. 12 din 21 ianuarie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

80. SENTINTA nr. 913 din 15 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

81. DECIZIE nr. 306 din 29 mai 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

82. SENTINTA nr. 1771 din 27 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

83. SENTINTA nr. 402 din 25 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

84. SENTINTA nr. 4275 din 26 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

85. DECIZIE nr. 735 din 22 iunie 2021
uzul de arma fara drept (art.343 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

86. SENTINTA nr. 458 din 19 mai 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

87. SENTINTA nr. 5543 din 14 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

88. SENTINTA nr. 5493 din 14 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

89. SENTINTA nr. 1404 din 24 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

90. DECIZIE nr. 264 din 20 octombrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

91. SENTINTA nr. 868 din 09 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

92. SENTINTA nr. 3362 din 25 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

93. SENTINTA nr. 277 din 15 iunie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

94. SENTINTA nr. 345 din 20 iulie 2021
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 2484 din 24 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 6697 din 14 septembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

97. DECIZIE nr. 1138 din 01 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

98. SENTINTA nr. 6979 din 22 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

99. INCHEIERE nr. 1406 din 28 septembrie 2021
cautiune

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

100. DECIZIE nr. 1384 din 07 octombrie 2021
custodie publica - prelungire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

101. DECIZIE nr. 382 din 15 octombrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

102. DECIZIE nr. 198 din 23 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 2530 din 13 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

104. SENTINTA nr. 11205 din 04 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

105. SENTINTA nr. 2212 din 08 noiembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

106. SENTINTA nr. 15515 din 05 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

107. DECIZIE nr. 177 din 01 noiembrie 2021
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 2340 din 11 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

109. DECIZIE nr. 1228 din 10 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

110. SENTINTA nr. 3217 din 16 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

111. SENTINTA nr. 2534 din 15 decembrie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

112. SENTINTA nr. 9424 din 25 noiembrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 9825 din 29 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

114. SENTINTA nr. 1655 din 12 noiembrie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

115. DECIZIE nr. 1516 din 26 noiembrie 2021
prestatie tabulara

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

116. DECIZIE nr. 7 din 11 ianuarie 2022
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

117. SENTINTA nr. 82 din 20 ianuarie 2022
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

118. DECIZIE nr. 110 din 03 februarie 2022
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

119. SENTINTA nr. 491 din 18 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

120. DECIZIE nr. 276 din 22 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

121. SENTINTA nr. 259 din 22 ianuarie 2019
actiune în daune contractuale

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

122. SENTINTA nr. 253 din 14 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

123. SENTINTA nr. 230 din 15 februarie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

124. SENTINTA nr. 14 din 16 ianuarie 2019
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

125. SENTINTA nr. 205 din 13 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

126. SENTINTA nr. 404 din 15 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

127. DECIZIE nr. 103 din 08 martie 2019
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

128. SENTINTA nr. 595 din 19 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

129. DECIZIE nr. 89 din 06 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

130. SENTINTA nr. 377 din 25 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

131. DECIZIE nr. 259 din 27 februarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

132. INCHEIERE nr. 1829 din 05 iunie 2019
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

133. DECIZIE nr. 99 din 28 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

134. SENTINTA nr. 87 din 08 mai 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

135. SENTINTA nr. 546 din 17 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

136. SENTINTA nr. 3004 din 21 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

137. DECIZIE nr. 540 din 16 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

138. SENTINTA nr. 818 din 14 iunie 2019
falsul material în înscrisuri oficiale (art.320 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

139. SENTINTA nr. 396 din 10 iunie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

140. DECIZIE nr. 331 din 26 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

141. SENTINTA nr. 2939 din 10 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

142. SENTINTA nr. 7208 din 03 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

143. DECIZIE nr. 1181 din 01 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

144. DECIZIE nr. 78 din 01 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

145. DECIZIE nr. 197 din 25 septembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

146. SENTINTA nr. 2747 din 25 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

147. DECIZIE nr. 190 din 10 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

148. DECIZIE nr. 3056 din 26 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

149. SENTINTA nr. 672 din 24 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

150. DECIZIE nr. 2949 din 20 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

151. SENTINTA nr. 3485 din 12 iunie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

152. SENTINTA nr. 691 din 23 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

153. DECIZIE nr. 391 din 02 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

154. SENTINTA nr. 621 din 25 aprilie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

155. SENTINTA nr. 561 din 18 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

156. SENTINTA nr. 350 din 18 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

157. SENTINTA nr. 618 din 21 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

158. SENTINTA nr. 721 din 18 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

159. DECIZIE nr. 302 din 04 martie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

160. DECIZIE nr. 504 din 28 februarie 2019
actiune in constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

161. SENTINTA nr. 206 din 30 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

162. SENTINTA nr. 168 din 16 ianuarie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

163. SENTINTA nr. 1566 din 27 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2023/209 al Comisiei din 27 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/209 al Comisiei din 27 ianuarie 2023 de stabilire a încetării activităților de pescuit de vulpi-de-mare și pisici-de-mare în zona 7d pentru navele care arborează pavilionul Belgiei

2. Decizia (UE) 2023/211 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/211 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de numire a doi supleanți, propuși de Republica Federală Germania, în Comitetul Regiunilor

3. Regulamentul (UE) 2023/210 al Comisiei din 27 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/210 al Comisiei din 27 ianuarie 2023 de stabilire a încetării activităților de pescuit de cod în apele norvegiene din zonele 1 și 2 pentru navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

4. Regulamentul (UE) 2023/208 al Comisiei din 27 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/208 al Comisiei din 27 ianuarie 2023 de stabilire a încetării activităților de pescuit de langustină în unitatea funcțională 16 din subzona ICES 7 pentru navele care arborează pavilionul Irlandei

5. Regulamentul delegat (UE) 2023/207 al Comisiei din 24 noiembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/207 al Comisiei din 24 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de certificat care atestă conformitatea cu normele privind producția ecologică (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2023/206 al Comisiei din 5 octombrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/206 al Comisiei din 5 octombrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează tipurile de factori care trebuie avuți în vedere pentru evaluarea caracterului adecvat al ponderilor de risc pentru expunerile garantate cu bunuri imobile și condițiile care trebuie luate în considerare pentru evaluarea caracterului adecvat al valorilor minime ale pierderilor în caz de nerambursare pentru expunerile garantate cu bunuri imobile (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 decembrie 2022 până la 31 decembrie 2022 [Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului sau al articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului]

8. Proces-verbal al ședinței din 3 mai 2022
Proces-verbal al ședinței din 3 mai 2022

9. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Al 8-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială

10. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Către o includere structurală a orașelor și regiunilor în COP 27 a CCONUSC

11. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Protecția indicațiilor geografice industriale și artizanale în Uniunea Europeană (revizuit)

12. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – O tranziție justă și durabilă în contextul regiunilor mari consumatoare de cărbune și de energie

13. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Directiva privind emisiile industriale

14. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Pachetul energetic privind gazele, hidrogenul și emisiile de metan

15. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Orientări pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T)

16. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Către o strategie macroregională pentru zona Mării Mediterane

17. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Rolul CoR în stimularea diplomației subnaționale în domeniul climei înainte de COP27 și COP28

18. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Rolul orașelor și regiunilor UE în reconstrucția Ucrainei

19. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Guvernanța revizuită a spațiului Schengen

20. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind starea regiunilor și a orașelor în Uniunea Europeană

21. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană

22. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Coeziunea digitală

23. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Căi către succesul școlar

24. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Actul european privind cipurile pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor

25. Rezoluția Comitetului Regiunilor
Rezoluția Comitetului Regiunilor – Carta privind guvernanța pe mai multe niveluri în Europa

Actualizare (2) din data 03-02-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4 din 1 februarie 2023
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 03.02.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 88 din 31 ianuarie 2023
pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 03.02.2023

3. ORDIN nr. M.20 din 20 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.27/2021

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 03.02.2023

4. ORDIN nr. 1.822 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate şi a Structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale de Integritate

EMITENT: Agenția Națională de Integritate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 03.02.2023

5. REGULAMENT din 18 ianuarie 2023
de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

EMITENT: Agenția Națională de Integritate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 03.02.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 02.02.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 246422 02.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sanzieni

Monitor: 20 din 02-02-2023

2. PPF 246430 02.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 20 din 02-02-2023

3. PPF 246458 02.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 20 din 02-02-2023

4. PPF 246446 02.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Alesd

Monitor: 20 din 02-02-2023

5. PPF 246443 02.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Monitor: 20 din 02-02-2023

6. PPF 246445 02.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Felnac

Monitor: 20 din 02-02-2023

7. PPF 246454 02.02.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiajna

Monitor: 20 din 02-02-2023

8. PPF 246460 02.02.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Monitor: 20 din 02-02-2023

9. RPF 246451 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 20 din 02-02-2023

10. RPF 246447 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Prahova

Monitor: 20 din 02-02-2023

11. RPF 246439 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 20 din 02-02-2023

12. RPF 246456 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Monitor: 20 din 02-02-2023

13. RPF 246455 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poian

Monitor: 20 din 02-02-2023

14. RPF 246459 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bobota

Monitor: 20 din 02-02-2023

15. RPF 246448 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Alexandria

Monitor: 20 din 02-02-2023

16. RPF 246457 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 20 din 02-02-2023

17. RPF 246442 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 20 din 02-02-2023

18. RPF 246441 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 20 din 02-02-2023

19. RPF 246440 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 20 din 02-02-2023

20. RPF 246429 02.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Calan

Monitor: 20 din 02-02-2023

21. PCON246433 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bratovoesti

Monitor: 20 din 02-02-2023

22. PCON246450 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Herasti

Monitor: 20 din 02-02-2023

23. PCON246431 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bratovoesti

Monitor: 20 din 02-02-2023

24. PCON246432 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bratovoesti

Monitor: 20 din 02-02-2023

25. PCON246434 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bratovoesti

Monitor: 20 din 02-02-2023

26. PCON246435 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bratovoesti

Monitor: 20 din 02-02-2023

27. PCNS246452 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Faurei

Monitor: 20 din 02-02-2023

28. PCNS246428 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Nicolae Balcescu

Monitor: 20 din 02-02-2023

29. PINC246462 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Marghita

Monitor: 20 din 02-02-2023

30. PINC246444 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Scobinti

Monitor: 20 din 02-02-2023

31. PINC246424 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Administrare Piete - Brasov

Monitor: 20 din 02-02-2023

32. PINC246423 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Administrare Piete - Brasov

Monitor: 20 din 02-02-2023

33. PINC246427 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Oras Negresti

Monitor: 20 din 02-02-2023

34. PINC246463 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Bustuchin

Monitor: 20 din 02-02-2023

35. PINC246438 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 20 din 02-02-2023

36. PINC246421 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 20 din 02-02-2023

37. PINC246437 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 20 din 02-02-2023

38. CINC246453 01.02.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Biblioteca Judeteana "Panait Cerna" Tulcea

Ofertant: S.C. ALIEN SOFT S.R.L. - com. Frecatei

Monitor: 20 din 02-02-2023

39. PVNZ246425 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Sandulesti

Monitor: 20 din 02-02-2023

40. PVNZ246426 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Scornicesti

Monitor: 20 din 02-02-2023

41. PVNZ246461 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sandra

Monitor: 20 din 02-02-2023

42. PVNZ246449 01.02.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 20 din 02-02-2023

43. CVNZ246436 01.02.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Ofertant: Pricopie Vasile

Monitor: 20 din 02-02-2023

Actualizare (1) din data 02-02-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2023
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2023
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

3. DECRET nr. 98 din 1 februarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

4. DECRET nr. 99 din 1 februarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

5. DECRET nr. 100 din 1 februarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

6. DECRET nr. 101 din 1 februarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

7. DECRET nr. 102 din 1 februarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2023
pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 01.02.2023

9. ORDIN nr. 509 din 31 ianuarie 2023
pentru aprobarea Ghidului şi a Documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2023

EMITENT: Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 01.02.2023

10. ORDIN nr. 908 din 31 ianuarie 2023
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2023

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 01.02.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 86 din 31 ianuarie 2023
pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

12. HOTĂRÂRE nr. 87 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 95 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

14. HOTĂRÂRE nr. 96 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

15. ORDIN nr. 37 din 26 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 01.02.2023

16. ORDIN nr. M.24 din 26 ianuarie 2023
pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.16/2011 privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

17. ORDIN nr. 794 din 25 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 01.02.2023

18. ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2023
privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 4.077/2003 a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Santău-Valea Trandafirilor, judeţul Bihor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.182/2004

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 01.02.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/200 al Comisiei din 30 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/200 al Comisiei din 30 ianuarie 2023 privind neaprobarea uleiului esențial de lămâie (ulei esențial de Citrus limon) ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/197 al Comisiei din 24 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/197 al Comisiei din 24 ianuarie 2023 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Steirisches Kürbiskernöl (IGP)]

3. Regulamentul (UE) 2023/195 al Consiliului din 30 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/195 al Consiliului din 30 ianuarie 2023 de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile, pentru anul 2023, în Marea Mediterană și în Marea Neagră, și de modificare a Regulamentului (UE) 2022/110 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit aplicabile, pentru anul 2022, în Marea Mediterană și în Marea Neagră

4. Regulamentul (UE) 2023/194 al Consiliului din 30 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/194 al Consiliului din 30 ianuarie 2023 de stabilire, pentru anul 2023, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara Uniunii, precum și de stabilire, pentru anii 2023 și 2024, a acestor posibilități de pescuit pentru anumite stocuri de pești de adâncime

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/199 al Comisiei din 30 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/199 al Comisiei din 30 ianuarie 2023 de aprobare a substanței active cu risc mic Trichoderma atroviride AT10, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia NR. 01/2022 a Comitetului Pentru Vamă al Acordului de Liber Schimb
Decizia NR. 01/2022 a Comitetului Pentru Vamă al Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore Din 20 decembrie 2022 de modificare a anumitor elemente din Protocolul nr. 1 privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă și a anexelor la acesta [2023/202]

7. Regulamentul (UE) 2023/198 al Comisiei din 30 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/198 al Comisiei din 30 ianuarie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/201 a Comisiei din 30 ianuarie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/201 a Comisiei din 30 ianuarie 2023 de stabilire a datei de punere în funcțiune a Sistemului de informații Schengen în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului și al Regulamentului (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului

9. Regulamentul delegat (UE) 2023/196 al Comisiei din 25 noiembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/196 al Comisiei din 25 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului în ceea ce privește includerea anumitor precursori de droguri în lista substanțelor clasificate (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2)
Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2) - Înființarea unei grupări europene de cooperare teritorială (GECT) (Regulamentul (UE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 (JO L 210, 31.7.2006, p. 19))

11. Rata de schimb a monedei euro - 27 ianuarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 27 ianuarie 2023

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10680
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10680 – PERMIRA / SESTANT / KEDRION / BPL) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

14. O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației
O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

15. O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației
O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

16. Aviz în atenția NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal
Aviz în atenția NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal, în ceea ce privește aplicarea Deciziei 2014/512/PESC a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

17. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

18. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

19. O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației
O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

20. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

Actualizare (2) din data 02-02-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 909 din 31 ianuarie 2023
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2023

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 02.02.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 69 din 26 ianuarie 2023
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronson 1

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 02.02.2023

3. ORDIN nr. 32 din 25 ianuarie 2023
privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de peşti şi altor vieţuitoare acvatice, acceptate pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 02.02.2023

4. ORDIN nr. 3.047 din 17 ianuarie 2023
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu" din oraşul Ianca, judeţul Brăila

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 02.02.2023

5. DECIZIA nr. 564 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 02.02.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1392 din 09 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

2. DECIZIE nr. 961 din 11 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

3. DECIZIE nr. 557 din 07 noiembrie 2019
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

4. SENTINTA nr. 14034 din 11 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

5. SENTINTA nr. 1927 din 21 noiembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

6. SENTINTA nr. 1244 din 24 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

7. DECIZIE nr. 4913 din 04 noiembrie 2019
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

8. SENTINTA nr. 6121 din 17 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 2857 din 18 noiembrie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

10. DECIZIE nr. 1888 din 06 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

11. DECIZIE nr. 1676 din 19 decembrie 2019
tulburarea ordinii si linistii publice (art.371 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

12. DECIZIE nr. 712 din 20 noiembrie 2019
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

13. SENTINTA nr. 73 din 20 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

14. SENTINTA nr. 57 din 11 februarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

15. DECIZIE nr. 381 din 09 martie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

16. SENTINTA nr. 227 din 05 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

17. SENTINTA nr. 14 din 05 martie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

18. DECIZIE nr. 105 din 10 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

19. DECIZIE nr. 201 din 21 februarie 2020
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

20. SENTINTA nr. 169 din 12 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

21. DECIZIE nr. 2585 din 04 decembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

22. SENTINTA nr. 435 din 01 aprilie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

23. SENTINTA nr. 832 din 13 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

24. SENTINTA nr. 460 din 08 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

25. SENTINTA nr. 600 din 15 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

26. SENTINTA nr. 993 din 10 iunie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

27. SENTINTA nr. 3647 din 27 mai 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

28. DECIZIE nr. 412 din 22 mai 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

29. SENTINTA nr. 6738 din 16 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 4705 din 29 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

31. SENTINTA nr. 499 din 24 iunie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

32. SENTINTA nr. 1207 din 08 iulie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

33. SENTINTA nr. 279 din 10 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

34. SENTINTA nr. 1875 din 23 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

35. DECIZIE nr. 255 din 23 iulie 2020
reintegrare în familie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

36. SENTINTA nr. 5533 din 04 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

37. SENTINTA nr. 1431 din 02 iulie 2020
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

38. SENTINTA nr. 429 din 04 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

39. DECIZIE nr. 886 din 15 septembrie 2020
actiune în daune contractuale

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

40. DECIZIE nr. 102 din 28 septembrie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

41. SENTINTA nr. 238 din 21 septembrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

42. SENTINTA nr. 732 din 23 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

43. SENTINTA nr. 1862 din 22 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

44. SENTINTA nr. 7354 din 07 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

45. DECIZIE nr. 124 din 28 februarie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

46. SENTINTA nr. 5883 din 04 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

47. SENTINTA nr. 2337 din 09 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

48. DECIZIE nr. 1136 din 09 septembrie 2020
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

49. SENTINTA nr. 3742 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

50. DECIZIE nr. 227 din 20 noiembrie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

51. SENTINTA nr. 10380 din 02 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

52. SENTINTA nr. 6738 din 31 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 3543 din 27 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

54. DECIZIE nr. 1078 din 04 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

55. DECIZIE nr. 826 din 20 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

56. DECIZIE nr. 563 din 26 noiembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

57. DECIZIE nr. 1001 din 12 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

58. DECIZIE nr. 826 din 07 decembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

59. SENTINTA nr. 3390 din 08 decembrie 2020
actiune în daune contractuale

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

60. SENTINTA nr. 1738 din 26 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

61. SENTINTA nr. 11639 din 26 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

62. DECIZIE nr. 560 din 13 octombrie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

63. SENTINTA nr. 1671 din 16 decembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

64. DECIZIE nr. 969 din 08 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

65. DECIZIE nr. 16 din 11 ianuarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

66. SENTINTA nr. 6059 din 23 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

67. SENTINTA nr. 399 din 20 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

68. DECIZIE nr. 5 din 27 ianuarie 2021
actiune în anularea hotarârilor arbitrale

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

69. DECIZIE nr. 4 din 26 ianuarie 2021
alte cereri privind executarea

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

70. SENTINTA nr. 456 din 21 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

71. SENTINTA nr. 159 din 09 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

72. SENTINTA nr. 9634 din 10 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

73. DECIZIE nr. 71 din 02 martie 2021
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

74. DECIZIE nr. 221 din 23 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

75. SENTINTA nr. 423 din 15 martie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

76. SENTINTA nr. 330 din 12 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

77. SENTINTA nr. 16387 din 10 decembrie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

78. DECIZIE nr. 505 din 15 aprilie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

79. SENTINTA nr. 1306 din 25 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

80. SENTINTA nr. 61 din 28 aprilie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 198 din 05 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

82. DECIZIE nr. 160 din 25 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

83. SENTINTA nr. 3118 din 20 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

84. SENTINTA nr. 1583 din 25 mai 2021
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

85. SENTINTA nr. 3401 din 21 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

86. DECIZIE nr. 102 din 19 februarie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

87. SENTINTA nr. 1067 din 29 iulie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

88. DECIZIE nr. 486 din 21 octombrie 2020
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

89. SENTINTA nr. 8370 din 11 august 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

90. SENTINTA nr. 928 din 27 mai 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

91. SENTINTA nr. 570 din 11 mai 2021
actiune oblica

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

92. DECIZIE nr. 745 din 28 iunie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

93. DECIZIE nr. 836 din 25 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

94. SENTINTA nr. 709 din 07 iunie 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

95. SENTINTA nr. 1263 din 03 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

96. DECIZIE nr. 582 din 18 august 2021
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

97. SENTINTA nr. 8675 din 26 august 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 848 din 07 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

99. SENTINTA nr. 668 din 07 septembrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

100. DECIZIE nr. 918 din 27 aprilie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

101. SENTINTA nr. 1446 din 28 septembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

102. DECIZIE nr. 27 din 23 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

103. DECIZIE nr. 4461 din 27 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 787 din 27 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

105. SENTINTA nr. 1103 din 28 octombrie 2021
Fuziune/Divizare

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

106. SENTINTA nr. 1045 din 25 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

107. SENTINTA nr. 7245 din 20 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 620 din 26 octombrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

109. DECIZIE nr. 1497 din 25 octombrie 2021
custodie publica - prelungire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

110. SENTINTA nr. 5313 din 04 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

111. SENTINTA nr. 12261 din 05 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

112. DECIZIE nr. 1337 din 15 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

113. DECIZIE nr. 6177 din 07 decembrie 2021
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

114. DECIZIE nr. 1287 din 17 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

115. DECIZIE nr. 1169 din 28 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

116. DECIZIE nr. 464 din 14 decembrie 2021
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

117. SENTINTA nr. 421 din 03 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

118. SENTINTA nr. 1332 din 22 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

119. SENTINTA nr. 967 din 20 decembrie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

120. DECIZIE nr. 16 din 21 ianuarie 2022
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

121. DECIZIE nr. 441 din 25 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

122. DECIZIE nr. 529 din 01 februarie 2022
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

123. SENTINTA nr. 200 din 31 ianuarie 2022
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

124. SENTINTA nr. 79 din 21 ianuarie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

125. DECIZIE nr. 962 din 21 februarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

126. DECIZIE nr. 88 din 31 ianuarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

127. SENTINTA nr. 1270 din 25 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 2067 din 13 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

129. SENTINTA nr. 908 din 13 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

130. SENTINTA nr. 3964 din 02 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

131. SENTINTA nr. 2043 din 30 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

132. SENTINTA nr. 3637 din 30 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

133. SENTINTA nr. 5659 din 20 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

134. SENTINTA nr. 5111 din 03 mai 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

135. SENTINTA nr. 1235 din 13 mai 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 765 din 16 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

137. SENTINTA nr. 3449 din 05 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

138. SENTINTA nr. 3712 din 04 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

139. DECIZIE nr. 649 din 19 iunie 2019
Despagubiri Legea nr.221/2009

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

140. SENTINTA nr. 2660 din 21 iunie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

141. SENTINTA nr. 655 din 02 iulie 2019
granituire

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

142. SENTINTA nr. 128 din 02 septembrie 2019
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

143. DECIZIE nr. 749 din 11 septembrie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

144. SENTINTA nr. 687 din 23 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

145. SENTINTA nr. 613 din 11 martie 2019
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 9164 din 15 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

147. SENTINTA nr. 6418 din 07 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

148. SENTINTA nr. 4854 din 20 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

149. SENTINTA nr. 1063 din 13 septembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

150. DECIZIE nr. 1104 din 12 septembrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

151. SENTINTA nr. 1176 din 20 august 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

152. DECIZIE nr. 219 din 18 iulie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 5080 din 08 iulie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

154. SENTINTA nr. 4376 din 05 iulie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

155. SENTINTA nr. 1063 din 19 iunie 2019
situatie juridica minor

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

156. SENTINTA nr. 6390 din 07 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

157. SENTINTA nr. 5514 din 15 mai 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

158. SENTINTA nr. 1581 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

159. SENTINTA nr. 75 din 24 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

160. SENTINTA nr. 1370 din 10 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

161. SENTINTA nr. 274 din 25 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

162. SENTINTA nr. 1481 din 13 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

163. SENTINTA nr. 3489 din 10 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 246415 01.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiajna

Monitor: 19 din 01-02-2023

2. PPF 246409 01.02.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Baita

Monitor: 19 din 01-02-2023

3. PPF 246397 01.02.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 19 din 01-02-2023

4. RPF 246418 01.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Institutia Prefectului - Judetul Caras-Severin

Monitor: 19 din 01-02-2023

5. RPF 246402 01.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Baita

Monitor: 19 din 01-02-2023

6. RPF 246411 01.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Bistrita-Nasaud

Monitor: 19 din 01-02-2023

7. RPF 246403 01.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ineu

Monitor: 19 din 01-02-2023

8. RPF 246417 01.02.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Covasna

Monitor: 19 din 01-02-2023

9. PCON246407 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 19 din 01-02-2023

10. PCON246414 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Saveni

Monitor: 19 din 01-02-2023

11. PCON246412 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Monitor: 19 din 01-02-2023

12. CCON246404 31.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Corbu

Ofertant: S.C. MULTICONSULT ADVENTURE - S.R.L.

Monitor: 19 din 01-02-2023

13. PCNS246393 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Radaseni - Cornu Luncii

Monitor: 19 din 01-02-2023

14. PCNS246392 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Asociatia de Dezv. Intercomunitara Fantana Mare-Boroaia-Boganesti

Monitor: 19 din 01-02-2023

15. PINC246398 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Ciacova

Monitor: 19 din 01-02-2023

16. PINC246401 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Slatina-Timis

Monitor: 19 din 01-02-2023

17. PINC246405 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Liebling

Monitor: 19 din 01-02-2023

18. PINC246406 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Liebling

Monitor: 19 din 01-02-2023

19. PINC246413 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Salcioara

Monitor: 19 din 01-02-2023

20. PINC246419 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Medico - Sociala Teaca

Monitor: 19 din 01-02-2023

21. PINC246416 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Bistrita Bargaului

Monitor: 19 din 01-02-2023

22. PINC246420 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Cucerdea

Monitor: 19 din 01-02-2023

23. CINC246410 31.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Mosoaia

Ofertant: S.C. CLAUDISIMO CONCEPT - S.R.L.

Monitor: 19 din 01-02-2023

24. CINC246399 31.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Dorobantu

Ofertant: S.C. DELP PROD COM - S.R.L.

Monitor: 19 din 01-02-2023

25. PVNZ246394 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Pausesti

Monitor: 19 din 01-02-2023

26. PVNZ246400 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: UAT Orasul Buhusi

Monitor: 19 din 01-02-2023

27. PVNZ246396 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Teliucu Inferior

Monitor: 19 din 01-02-2023

28. PVNZ246395 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Pausesti

Monitor: 19 din 01-02-2023

29. PVNZ246408 31.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Mangalia

Monitor: 19 din 01-02-2023

Actualizare (1) din data 01-02-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 88 din 31 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

2. DECRET nr. 89 din 31 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

3. DECRET nr. 90 din 31 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

4. DECRET nr. 91 din 31 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

5. DECRET nr. 92 din 31 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

6. DECRET nr. 93 din 31 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

7. DECRET nr. 94 din 31 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

8. DECRET nr. 95 din 31 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

9. DECRET nr. 96 din 31 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

10. DECRET nr. 97 din 31 ianuarie 2023
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

11. ORDONANŢĂ nr. 10 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

12. ORDONANŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

13. ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 ianuarie 2023
privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

14. ORDONANŢĂ nr. 15 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 82 din 31 ianuarie 2023
privind eliberarea doamnei Oprea Mica din funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

16. HOTĂRÂRE nr. 83 din 31 ianuarie 2023
privind eliberarea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia de prefect al judeţului Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

17. HOTĂRÂRE nr. 84 din 31 ianuarie 2023
privind numirea domnului Cioarba Teofil-Iulian în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

18. HOTĂRÂRE nr. 85 din 31 ianuarie 2023
privind numirea domnului Gavril Claudiu-Sorin în funcţia de prefect al judeţului Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

19. ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 31.01.2023

20. ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 31.01.2023

21. ORDONANŢĂ nr. 17 din 31 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 31.01.2023

22. DECIZIE nr. 22 din 31 ianuarie 2023
privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial de coordonare strategică intersectorială a luptei împotriva traficului de persoane

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 31.01.2023

23. DECIZIE nr. 23 din 31 ianuarie 2023
privind numirea domnului Levente Porzsolt în funcţia de inspector general cu rang de secretar de stat la Garda Forestieră Naţională

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 31.01.2023

24. ORDONANŢĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31.01.2023

25. ORDONANŢĂ nr. 20 din 31 ianuarie 2023
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 31.01.2023

26. ORDONANŢĂ nr. 18 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31.01.2023

27. ORDONANŢĂ nr. 19 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31.01.2023

28. ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31.01.2023

29. ORDIN nr. 178 din 30 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 31.01.2023

30. ORDIN nr. 179 din 30 ianuarie 2023
pentru modificarea anexei nr. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31.01.2023

31. HOTĂRÂRE nr. 68 din 26 ianuarie 2023
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2362 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 31.01.2023

32. HOTĂRÂRE nr. 75 din 26 ianuarie 2023
privind închirierea unei părţi din imobilul 578, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 31.01.2023

33. ORDIN nr. 99 din 20 ianuarie 2023
pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2023 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2021, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 31.01.2023

34. ORDIN nr. 49 din 20 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 31.01.2023

35. ORDIN nr. 47 din 20 ianuarie 2023
pentru modificarea anexei nr. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 31.01.2023

36. ORDIN nr. 49 din 19 ianuarie 2023
privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "surfing"

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 31.01.2023

37. ORDIN nr. 216 din 19 ianuarie 2023
pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2023, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 31.01.2023

38. ORDIN nr. M.16 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 31.01.2023

39. DECIZIA nr. 529 din 10 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale şi ale art. 286 alin. (2) lit. c), d) şi f) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 31.01.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 3884 din 22 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

2. SENTINTA nr. 1365 din 22 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

3. SENTINTA nr. 7454 din 08 noiembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

4. SENTINTA nr. 284 din 19 decembrie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

5. SENTINTA nr. 5338 din 20 decembrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

6. DECIZIE nr. 625 din 25 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

7. DECIZIE nr. 1261 din 01 octombrie 2019
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

8. SENTINTA nr. 3154 din 31 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 7513 din 21 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

10. DECIZIE nr. 304 din 19 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

11. DECIZIE nr. 270 din 17 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

12. DECIZIE nr. 1267 din 12 decembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

13. DECIZIE nr. 1248 din 17 decembrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

14. SENTINTA nr. 560 din 31 ianuarie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

15. SENTINTA nr. 336 din 16 ianuarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 221 din 17 ianuarie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

17. SENTINTA nr. 103 din 04 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

18. DECIZIE nr. 78 din 18 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

19. SENTINTA nr. 804 din 26 februarie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

20. SENTINTA nr. 162 din 14 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

21. DECIZIE nr. 379 din 28 noiembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

22. DECIZIE nr. 140 din 19 martie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

23. SENTINTA nr. 2269 din 26 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

24. SENTINTA nr. 135 din 09 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

25. SENTINTA nr. 1925 din 17 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

26. SENTINTA nr. 3054 din 22 mai 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

27. SENTINTA nr. 344 din 19 mai 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

28. SENTINTA nr. 1446 din 28 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

29. DECIZIE nr. 177 din 14 mai 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

30. DECIZIE nr. 808 din 03 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

31. DECIZIE nr. 179 din 02 iulie 2020
omorul calificat (art.189 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

32. SENTINTA nr. 1645 din 29 iunie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

33. SENTINTA nr. 3440 din 01 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

34. DECIZIE nr. 208 din 08 iulie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

35. SENTINTA nr. 1397 din 16 iunie 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

36. DECIZIE nr. 185 din 21 iulie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

37. DECIZIE nr. 502 din 16 iulie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

38. SENTINTA nr. 1661 din 01 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

39. SENTINTA nr. 8881 din 21 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

40. DECIZIE nr. 536 din 23 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

41. SENTINTA nr. 872 din 15 iulie 2020
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

42. DECIZIE nr. 400 din 15 septembrie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

43. DECIZIE nr. 103 din 28 septembrie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

44. DECIZIE nr. 691 din 16 septembrie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

45. SENTINTA nr. 1214 din 16 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

46. DECIZIE nr. 884 din 08 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

47. SENTINTA nr. 1938 din 07 octombrie 2020
conflict de munca

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

48. SENTINTA nr. 291 din 17 ianuarie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

49. SENTINTA nr. 542 din 27 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

50. DECIZIE nr. 872 din 23 septembrie 2020
anulare acte administrativ cu caracter normativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

51. DECIZIE nr. 944 din 22 octombrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

52. SENTINTA nr. 390 din 18 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GURA HONT

53. SENTINTA nr. 11117 din 23 octombrie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

54. SENTINTA nr. 8211 din 10 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

55. SENTINTA nr. 1541 din 16 noiembrie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

56. DECIZIE nr. 615 din 21 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

57. SENTINTA nr. 9273 din 12 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 7051 din 11 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 13371 din 26 noiembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

60. DECIZIE nr. 2026 din 31 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

61. DECIZIE nr. 1483 din 15 octombrie 2020
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

62. SENTINTA nr. 588 din 03 decembrie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BABADAG

63. SENTINTA nr. 3366 din 15 decembrie 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

64. SENTINTA nr. 3489 din 18 decembrie 2020
amenintarea (art.206 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

65. SENTINTA nr. 108 din 20 ianuarie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

66. DECIZIE nr. 20 din 14 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

67. SENTINTA nr. 1187 din 20 noiembrie 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

68. DECIZIE nr. 36 din 26 ianuarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

69. DECIZIE nr. 48 din 03 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

70. SENTINTA nr. 1789 din 10 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

71. DECIZIE nr. 390 din 27 noiembrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 3066 din 20 octombrie 2020
granituire

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

73. DECIZIE nr. 306 din 26 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

74. DECIZIE nr. 397 din 11 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

75. SENTINTA nr. 1090 din 12 martie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

76. SENTINTA nr. 1624 din 24 februarie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

77. SENTINTA nr. 3102 din 03 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

78. DECIZIE nr. 1215 din 22 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

79. DECIZIE nr. 489 din 24 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

80. SENTINTA nr. 1115 din 03 martie 2021
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

81. DECIZIE nr. 551 din 26 martie 2021
radiere

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

82. SENTINTA nr. 1162 din 17 februarie 2021
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

83. SENTINTA nr. 883 din 07 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

84. DECIZIE nr. 1762 din 19 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

85. DECIZIE nr. 37 din 16 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

86. SENTINTA nr. 433 din 20 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

87. DECIZIE nr. 1295 din 19 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

88. SENTINTA nr. 14136 din 10 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

89. DECIZIE nr. 85 din 08 aprilie 2021
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

90. SENTINTA nr. 210 din 16 decembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

91. INCHEIERE nr. 1249 din 13 mai 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

92. SENTINTA nr. 4053 din 09 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

93. SENTINTA nr. 667 din 25 mai 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

94. SENTINTA nr. 599 din 23 aprilie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

95. SENTINTA nr. 1821 din 14 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

96. DECIZIE nr. 1487 din 04 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

97. DECIZIE nr. 279 din 08 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

98. SENTINTA nr. 2827 din 17 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

99. SENTINTA nr. 932 din 20 iulie 2021
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

100. SENTINTA nr. 553 din 11 iunie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

101. DECIZIE nr. 91 din 10 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

102. DECIZIE nr. 1172 din 17 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. SENTINTA nr. 157 din 14 iunie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

104. SENTINTA nr. 291 din 14 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

105. DECIZIE nr. 566 din 17 iunie 2021
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

106. SENTINTA nr. 5821 din 23 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

107. SENTINTA nr. 7671 din 07 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

108. DECIZIE nr. 166 din 03 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

109. SENTINTA nr. 1101 din 02 iulie 2021
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

110. DECIZIE nr. 375 din 11 august 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

111. SENTINTA nr. 6292 din 30 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

112. DECIZIE nr. 455 din 09 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

113. SENTINTA nr. 1538 din 29 septembrie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

114. DECIZIE nr. 1467 din 14 octombrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

115. DECIZIE nr. 4516 din 29 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 7685 din 13 octombrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

117. SENTINTA nr. 1561 din 11 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

118. SENTINTA nr. 854 din 02 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

119. SENTINTA nr. 2404 din 04 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

120. DECIZIE nr. 636 din 12 octombrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

121. DECIZIE nr. 646 din 15 noiembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

122. SENTINTA nr. 2565 din 04 octombrie 2021
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

123. SENTINTA nr. 3527 din 05 noiembrie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

124. DECIZIE nr. 875 din 03 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

125. DECIZIE nr. 3912 din 24 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

126. DECIZIE nr. 1401 din 20 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

127. DECIZIE nr. 737 din 20 decembrie 2021
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

128. DECIZIE nr. 329 din 21 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

129. DECIZIE nr. 1067 din 22 septembrie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

130. SENTINTA nr. 7075 din 06 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 7897 din 21 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

132. SENTINTA nr. 25 din 12 ianuarie 2022
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

133. SENTINTA nr. 30 din 22 ianuarie 2019
antrenare raspundere

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

134. DECIZIE nr. 211 din 11 martie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

135. SENTINTA nr. 1966 din 25 februarie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

136. SENTINTA nr. 133 din 29 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

137. DECIZIE nr. 179 din 20 martie 2019
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

138. SENTINTA nr. 383 din 21 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

139. INCHEIERE nr. 319 din 04 aprilie 2019
reintegrare în familie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

140. DECIZIE nr. 192 din 09 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

141. DECIZIE nr. 637 din 21 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

142. SENTINTA nr. 589 din 07 mai 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

143. DECIZIE nr. 2744 din 21 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

144. SENTINTA nr. 8542 din 02 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

145. SENTINTA nr. 3019 din 28 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

146. DECIZIE nr. 63 din 19 iunie 2019
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

147. DECIZIE nr. 584 din 14 iunie 2019
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

148. DECIZIE nr. 109 din 10 iulie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

149. SENTINTA nr. 4085 din 31 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

150. SENTINTA nr. 1507 din 22 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

151. SENTINTA nr. 82 din 21 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

152. SENTINTA nr. 10659 din 07 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

153. DECIZIE nr. 3902 din 04 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

154. SENTINTA nr. 1070 din 03 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

155. SENTINTA nr. 740 din 19 septembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

156. DECIZIE nr. 1203 din 13 septembrie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

157. SENTINTA nr. 425 din 28 iunie 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

158. DECIZIE nr. 978 din 13 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

159. SENTINTA nr. 3955 din 10 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

160. SENTINTA nr. 6170 din 30 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

161. SENTINTA nr. 2326 din 28 mai 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

162. SENTINTA nr. 195 din 20 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

163. SENTINTA nr. 634 din 06 mai 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

164. SENTINTA nr. 124 din 24 aprilie 2019
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

165. SENTINTA nr. 3804 din 24 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

166. SENTINTA nr. 96 din 19 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

167. SENTINTA nr. 396 din 18 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

168. SENTINTA nr. 2481 din 27 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

169. DECIZIE nr. 1135 din 21 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

170. SENTINTA nr. 496 din 26 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

171. SENTINTA nr. 120 din 21 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

172. DECIZIE nr. 295 din 18 februarie 2019
accesiune

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

173. SENTINTA nr. 1838 din 14 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

174. SENTINTA nr. 216 din 07 februarie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

175. SENTINTA nr. 35 din 04 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

176. SENTINTA nr. 59 din 29 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

177. SENTINTA nr. 71 din 08 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (PESC) 2023/191 a Consiliului din 27 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/191 a Consiliului din 27 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

2. Decizia (UE) 2023/189 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/189 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de numire a unui supleant, propus de România, în Comitetul Regiunilor

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/192 al Consiliului din 30 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/192 al Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

4. Decizia (PESC) 2023/193 a Consiliului din 30 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/193 a Consiliului din 30 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

5. Decizia (UE) 2023/188 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/188 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în Comitetul Regiunilor

6. Decizia (UE) 2023/187 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/187 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Subcomitetului pentru măsuri sanitare și fitosanitare instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, în ceea ce privește modificarea anexei XI-B la respectivul acord

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/180 al Consiliului din 27 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/180 al Consiliului din 27 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/2474 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

8. Regulamentul delegat (UE) 2023/181 al Comisiei din 27 iunie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/181 al Comisiei din 27 iunie 2022 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei

9. Regulamentul delegat (UE) 2023/183 al Comisiei din 23 noiembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/183 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind respectarea bunelor practici de laborator pentru produsele medicinale veterinare prevăzute în anexa II la regulamentul respectiv (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/186 al Comisiei din 27 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/186 al Comisiei din 27 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2325 în ceea ce privește recunoașterea anumitor autorități de control și organisme de control în scopul importului de produse ecologice în Uniune

11. Decizia (PESC) 2023/190 a Consiliului din 27 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/190 a Consiliului din 27 ianuarie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/185 al Comisiei din 27 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/185 al Comisiei din 27 ianuarie 2023 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/607 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid citric originare din Republica Populară Chineză pentru un producător-exportator chinez, de abrogare a taxei cu privire la importurile provenite de la respectivul producător-exportator și de impunere a obligativității de înregistrare a acestor importuri

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/184 al Comisiei din 23 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/184 al Comisiei din 23 ianuarie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ciliegia di Bracigliano (IGP)]

14. Regulamentul delegat (UE) 2023/182 al Comisiei din 23 noiembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/182 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexei III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2122 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controalele specifice privind bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10982
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10982 – STELLANTIS / HON HAI PRECISION INDUSTRY / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10713
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10249
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10249 – DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / GROUPE ECORE HOLDING) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10952
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10952 – NBIM / PSPIB / CAPITAL PARK) (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

20. Aviz al Agenției Croate de Reglementare în Domeniul Energiei
Aviz al Agenției Croate de Reglementare în Domeniul Energiei privind procedura deschisă de cerere de oferte pentru selectarea furnizorului de gaze naturale, de publicat în temeiul articolelor 61 și 62 din Legea privind piața gazelor naturale (Monitorul Oficial nr. 18/18 și 23/20)

21. Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2)
Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2) - Înființarea unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) (Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 (JO L 210, 31.7.2006, p. 19))

22. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10841
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10841 – FIRMENICH INTERNATIONAL / KONINKLIJKE DSM) (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10983
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10983 – ALTAREA / CARREFOUR / SNC ALTACAR SARTROUVILLE / SNC ALTACAR NANTES) (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză

25. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10905
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Rata de schimb a monedei euro - 26 ianuarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 26 ianuarie 2023

27. Proces-verbal al ședinței din 4 mai 2022
Proces-verbal al ședinței din 4 mai 2022

28. Proces-verbal al ședinței din 5 mai 2022
Proces-verbal al ședinței din 5 mai 2022

29. Proces-verbal al ședinței din 2 mai 2022
Proces-verbal al ședinței din 2 mai 2022

30. Decizia (PESC) 2022/2539 a Comitetului politic și de securitate din 13 decembrie 2022
Decizia (PESC) 2022/2539 a Comitetului politic și de securitate din 13 decembrie 2022 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei (PESC) 2022/59 (BiH/34/2022)

Actualizare (2) din data 01-02-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 227 din 30 ianuarie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii Navale Române

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

2. ORDIN nr. 148 din 19 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

3. NORMĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2023
privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

4. ORDIN nr. 23 din 9 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

5. RAPORT nr. 16.415 din 13 decembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

6. RAPORT nr. 15.720 din 25 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Verde

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

7. RAPORT nr. 15.722 din 25 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Vadimist Român

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

8. RAPORT nr. 15.724 din 25 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Forţa Identităţii Naţionale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

9. RAPORT nr. 13.926 din 26 octombrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Democrat

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

10. RAPORT nr. 13.927 din 26 octombrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţionalist

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

11. RAPORT nr. 12.355 din 26 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Forţelor Locale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

12. RAPORT nr. 12.356 din 26 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Naţională Creştină a Romilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

13. RAPORT nr. 12.357 din 26 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Volt România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

14. HOTĂRÂREA din 16 noiembrie 2021
în Cauza Nedelcu împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 01.02.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 246374 31.01.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 18 din 31-01-2023

2. PPF 246372 31.01.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 18 din 31-01-2023

3. RPF 246390 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 18 din 31-01-2023

4. RPF 246379 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 18 din 31-01-2023

5. RPF 246391 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Monitor: 18 din 31-01-2023

6. RPF 246383 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 18 din 31-01-2023

7. RPF 246373 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 18 din 31-01-2023

8. RPF 246375 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 18 din 31-01-2023

9. RPF 246376 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 18 din 31-01-2023

10. RPF 246377 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 18 din 31-01-2023

11. RPF 246387 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Monitor: 18 din 31-01-2023

12. RPF 246380 31.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 18 din 31-01-2023

13. PCON246371 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 18 din 31-01-2023

14. PCON246369 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 18 din 31-01-2023

15. PCON246378 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Todiresti

Monitor: 18 din 31-01-2023

16. CCON246388 30.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Prundu Bargaului

Ofertant: ADYNIK FOOD - S.R.L.

Monitor: 18 din 31-01-2023

17. PINC246389 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Militara 02216

Monitor: 18 din 31-01-2023

18. CINC246382 30.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Simian

Ofertant: S.C. CHIFFLA PRODUCTION - S.R.L.

Monitor: 18 din 31-01-2023

19. PVNZ246386 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 18 din 31-01-2023

20. PVNZ246385 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 18 din 31-01-2023

21. PVNZ246381 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 18 din 31-01-2023

22. PVNZ246384 30.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 18 din 31-01-2023

23. CVNZ246370 30.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Ofertant: Ambarus Levente

Monitor: 18 din 31-01-2023

24. CVNZ246368 30.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Dragomiresti

Ofertant: Honciu Ion

Monitor: 18 din 31-01-2023

Actualizare (1) din data 31-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 1 din 30 ianuarie 2023
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 30.01.2023

2. ORDIN nr. 889 din 30 ianuarie 2023
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2026, cupon 5,000%, şi a emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2029, cupon 6,625%, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 30.01.2023

3. DECRET nr. 84 din 30 ianuarie 2023
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

4. DECRET nr. 85 din 30 ianuarie 2023
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

5. DECRET nr. 86 din 30 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

6. DECRET nr. 87 din 30 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 79 din 26 ianuarie 2023
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi potrivit dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 30.01.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 80 din 26 ianuarie 2023
pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 30.01.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 62 din 26 ianuarie 2023
pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătăţii, semnat la Havana la 18 octombrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 63 din 26 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Bogdan Vodă" Suceava (UM 0925 Suceava)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

12. HOTĂRÂRE nr. 65 din 26 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 105133 şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei în domeniul public al comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 66 din 26 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

14. HOTĂRÂRE nr. 67 din 26 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 81 din 26 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 30.01.2023

16. ORDIN nr. 3.042 din 17 ianuarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Anton Durcovici" din municipiul Roman, judeţul Neamţ

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 30.01.2023

17. ORDIN nr. 161 din 11 ianuarie 2023
privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 30.01.2023

18. ORDIN nr. 9 din 9 ianuarie 2023
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2664 (2022)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

19. REZOLUȚIA 2664(2022) din 9 decembrie 2022
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9214-a reuniuni

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

20. DECIZIA nr. 571 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

21. DECIZIA nr. 566 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 30.01.2023

22. ACORD din 18 octombrie 2022
de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătăţii

EMITENT: Act Internațional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 30.01.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/174 al Comisiei din 26 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/174 al Comisiei din 26 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1793 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Directiva (UE) 2023/175 a Comisiei din 26 ianuarie 2023
Directiva (UE) 2023/175 a Comisiei din 26 ianuarie 2023 de modificare a Directivei 2009/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 2-metiloxolanul (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2023/176 a Comisiei din 14 decembrie 2022
Decizia (UE) 2023/176 a Comisiei din 14 decembrie 2022 privind coerența obiectivelor de performanță incluse în proiectul revizuit de plan de performanță prezentat de Franța în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a treia perioadă de referință [notificată cu numărul C(2022) 9230] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2023/177 a Comisiei din 14 decembrie 2022
Decizia (UE) 2023/177 a Comisiei din 14 decembrie 2022 privind coerența obiectivelor de performanță incluse în proiectul revizuit de plan de performanță prezentat de Germania în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a treia perioadă de referință [notificată cu numărul C(2022) 9233] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia (UE) 2023/179 a Comisiei din 14 decembrie 2022
Decizia (UE) 2023/179 a Comisiei din 14 decembrie 2022 privind coerența obiectivelor de performanță incluse în proiectul revizuit de plan de performanță prezentat de Țările de Jos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a treia perioadă de referință [notificată cu numărul C(2022) 9238] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia (UE) 2023/178 a Comisiei din 14 decembrie 2022
Decizia (UE) 2023/178 a Comisiei din 14 decembrie 2022 privind coerența obiectivelor de performanță incluse în proiectul revizuit de plan de performanță prezentat de Elveția în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a treia perioadă de referință [notificată cu numărul C(2022) 9236] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

9. Catalogul comun al soiurilor de legume - Suplimentul 2023/1
Catalogul comun al soiurilor de legume - Suplimentul 2023/1 (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Catalogul comun al soiurilor de plante agricole - Suplimentul 2023/1
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole - Suplimentul 2023/1 (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul (UE) 2023/173 al Comisiei din 26 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/173 al Comisiei din 26 ianuarie 2023 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamidă (PAM), cicloxidim, ciflumetofen, ciflutrin, metobromuron și pentiopirad din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul delegat (UE) 2023/56 al Comisiei din 19 iulie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/56 al Comisiei din 19 iulie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile tehnice specifice pentru pagelul argintiu (Pagellus bogaraveo) în subzonele ICES 6-8

13. Regulamentul delegat (UE) 2023/57 al Comisiei din 31 octombrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/57 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2022/127 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/8 al Comisiei din 3 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/8 al Comisiei din 3 ianuarie 2023 privind reînnoirea autorizației preparatelor de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 și de Lactococcus lactis NCIMB 30117 ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 868/2011, (UE) nr. 1111/2011 și (UE) nr. 227/2012 (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2 al Comisiei din 21 decembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2 al Comisiei din 21 decembrie 2022 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 761/2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

16. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre
Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului privind promovarea dimensiunii intergeneraționale în domeniul tineretului pentru a facilita dialogul și coeziunea socială

17. Comunicare a Comisiei - Orientări privind partajarea costurilor și a beneficiilor
Comunicare a Comisiei - Orientări privind partajarea costurilor și a beneficiilor în cadrul proiectelor de cooperare transfrontalieră în domeniul energiei din surse regenerabile

18. Comunicare a Comisiei privind orientările adresate statelor membre
Comunicare a Comisiei privind orientările adresate statelor membre pentru actualizarea planurilor naționale privind energia și clima pentru perioada 2021-2030

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/128 al Comisiei din 21 decembrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/128 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, controalele, garanțiile și transparența

20. Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro

Actualizare (2) din data 31-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 70 din 26 ianuarie 2023
privind comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului M.F. 64885 la numărul M.F. 64171, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 71 din 26 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 72 din 26 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul privat al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 73 din 26 ianuarie 2023
privind închirierea unei părţi din imobilul 326 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 2023
privind închirierea unei părţi din imobilul 888 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 77 din 26 ianuarie 2023
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

7. ORDIN nr. 101 din 20 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

8. ORDIN nr. 68/C din 19 ianuarie 2023
privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

9. ORDIN nr. 72 din 17 ianuarie 2023
pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

EMITENT: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

10. ORDIN nr. M.12 din 16 ianuarie 2023
privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.155/2002 pentru aprobarea "L-12, Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Armata României"

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

11. ORDIN nr. M.13 din 16 ianuarie 2023
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 31.01.2023

12. DECIZIA nr. 23 din 14 noiembrie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 40 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 30.01.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 2956 din 19 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

2. SENTINTA nr. 1193 din 09 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

3. DECIZIE nr. 677 din 17 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

4. DECIZIE nr. 1733 din 05 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

5. SENTINTA nr. 4119 din 20 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

6. DECIZIE nr. 1354 din 22 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

7. SENTINTA nr. 82 din 17 decembrie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

8. SENTINTA nr. 3495 din 05 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

9. DECIZIE nr. 1791 din 31 octombrie 2019
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 10024 din 18 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

11. INCHEIERE nr. 1467 din 23 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

12. SENTINTA nr. 6094 din 04 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

13. DECIZIE nr. 2079 din 10 decembrie 2019
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

14. DECIZIE nr. 433 din 12 decembrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

15. DECIZIE nr. 990 din 23 octombrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

16. SENTINTA nr. 152 din 13 noiembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PODU TURCULUI

17. SENTINTA nr. 2589 din 08 octombrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 4699 din 20 decembrie 2019
procedura insolventei – persoane juridice de drept privat

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

19. SENTINTA nr. 3013 din 25 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

20. DECIZIE nr. 1417 din 30 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

21. DECIZIE nr. 6 din 14 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

22. DECIZIE nr. 22 din 10 februarie 2020
litigiu privind regimul strainilor

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

23. SENTINTA nr. 7579 din 17 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

24. SENTINTA nr. 1209 din 07 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

25. DECIZIE nr. 35 din 27 ianuarie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

26. SENTINTA nr. 911 din 20 iunie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

27. SENTINTA nr. 118 din 18 februarie 2020
deschiderea procedurii la cererea debitorului

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

28. SENTINTA nr. 13695 din 11 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

29. DECIZIE nr. 1485 din 02 octombrie 2019
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 141 din 28 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

31. INCHEIERE nr. 226 din 24 februarie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

32. SENTINTA nr. 20 din 20 februarie 2020
curatela

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

33. DECIZIE nr. 312 din 09 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

34. SENTINTA nr. 1386 din 06 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

35. DECIZIE nr. 19 din 29 ianuarie 2020
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

36. SENTINTA nr. 3194 din 27 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

37. SENTINTA nr. 883 din 04 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

38. DECIZIE nr. 225 din 06 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 91 din 09 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

40. DECIZIE nr. 162 din 02 aprilie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

41. SENTINTA nr. 1600 din 03 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 3591 din 06 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

43. SENTINTA nr. 359 din 09 iunie 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

44. DECIZIE nr. 222 din 24 iunie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

45. SENTINTA nr. 1883 din 17 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

46. SENTINTA nr. 1443 din 28 iulie 2020
refuz acordare drepturi conform Legii nr. 189/2000

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

47. SENTINTA nr. 1225 din 30 iulie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

48. DECIZIE nr. 577 din 29 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

49. SENTINTA nr. 659 din 17 iunie 2020
actiune în anulare a hotarârii AGA

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 777 din 04 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

51. SENTINTA nr. 1210 din 24 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

52. SENTINTA nr. 1100 din 18 iunie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

53. DECIZIE nr. 655 din 31 august 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

54. DECIZIE nr. 1010 din 06 august 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

55. SENTINTA nr. 1022 din 01 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

56. SENTINTA nr. 2440 din 31 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

57. SENTINTA nr. 1737 din 09 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

58. SENTINTA nr. 984 din 17 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

59. SENTINTA nr. 7111 din 30 septembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

60. SENTINTA nr. 956 din 07 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

61. SENTINTA nr. 900 din 01 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

62. SENTINTA nr. 7736 din 12 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

63. DECIZIE nr. 1314 din 14 octombrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 5853 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 1509 din 29 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

66. SENTINTA nr. 7180 din 19 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

67. SENTINTA nr. 1263 din 03 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

68. SENTINTA nr. 1988 din 23 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

69. SENTINTA nr. 616 din 04 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

70. DECIZIE nr. 939 din 21 octombrie 2020
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

71. SENTINTA nr. 6130 din 19 noiembrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 1434 din 10 decembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

73. DECIZIE nr. 1778 din 14 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. DECIZIE nr. 1026 din 14 decembrie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

75. SENTINTA nr. 1962 din 10 decembrie 2020
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 524 din 15 decembrie 2020
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

77. DECIZIE nr. 1406 din 26 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

78. SENTINTA nr. 2738 din 11 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

79. SENTINTA nr. 2549 din 27 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

80. DECIZIE nr. 211 din 06 martie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 611 din 27 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

82. SENTINTA nr. 475 din 21 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

83. SENTINTA nr. 782 din 08 februarie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

84. SENTINTA nr. 93 din 04 februarie 2021
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

85. DECIZIE nr. 49 din 18 februarie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

86. SENTINTA nr. 91 din 03 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

87. SENTINTA nr. 246 din 02 martie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

88. DECIZIE nr. 308 din 03 februarie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

89. SENTINTA nr. 136 din 17 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

90. DECIZIE nr. 266 din 22 februarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

91. DECIZIE nr. 1080 din 02 decembrie 2020
infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

92. SENTINTA nr. 1940 din 08 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

93. DECIZIE nr. 671 din 03 decembrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

94. SENTINTA nr. 896 din 17 februarie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

95. SENTINTA nr. 580 din 31 martie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

96. SENTINTA nr. 668 din 01 aprilie 2021
actiune în declararea simulatiei

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

97. SENTINTA nr. 2836 din 07 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

98. SENTINTA nr. 397 din 13 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

99. INCHEIERE nr. 2591 din 23 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

100. DECIZIE nr. 167 din 19 aprilie 2021
actiune în anulare

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

101. DECIZIE nr. 2095 din 12 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

102. SENTINTA nr. 403 din 10 mai 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

103. DECIZIE nr. 96 din 24 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

104. SENTINTA nr. 288 din 24 martie 2021
marturia mincinoasa (art.273 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

105. DECIZIE nr. 70 din 19 mai 2021
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

106. DECIZIE nr. 252 din 12 mai 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

107. SENTINTA nr. 3621 din 09 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

108. DECIZIE nr. 554 din 13 mai 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

109. SENTINTA nr. 2696 din 14 aprilie 2021
conflict de munca

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

110. SENTINTA nr. 1072 din 27 mai 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

111. SENTINTA nr. 597 din 04 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

112. SENTINTA nr. 904 din 12 noiembrie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

113. SENTINTA nr. 512 din 19 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 4664 din 19 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

115. SENTINTA nr. 1758 din 17 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

116. INCHEIERE nr. 4035 din 16 august 2021
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

117. SENTINTA nr. 784 din 17 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

118. SENTINTA nr. 4960 din 07 septembrie 2021
sanctiune pentru neexecutare hotarâre

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

119. SENTINTA nr. 8192 din 05 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

120. SENTINTA nr. 5007 din 09 septembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

121. SENTINTA nr. 8794 din 07 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

122. SENTINTA nr. 2578 din 11 octombrie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

123. SENTINTA nr. 2194 din 25 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

124. DECIZIE nr. 281 din 03 noiembrie 2021
contestare raport si plan de distribuire sume

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

125. SENTINTA nr. 710 din 25 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

126. SENTINTA nr. 429 din 06 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

127. SENTINTA nr. 1289 din 07 decembrie 2021
masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

128. SENTINTA nr. 6955 din 19 octombrie 2021
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

129. DECIZIE nr. 1184 din 18 noiembrie 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

130. DECIZIE nr. 2007 din 16 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

131. SENTINTA nr. 2088 din 27 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

132. SENTINTA nr. 337 din 07 decembrie 2021
actiune posesorie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

133. DECIZIE nr. 525 din 02 decembrie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

134. INCHEIERE nr. 14204 din 23 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 7 din 18 ianuarie 2022
tulburarea ordinii si linistii publice (art.371 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

136. DECIZIE nr. 25 din 20 ianuarie 2022
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

137. SENTINTA nr. 248 din 26 ianuarie 2022
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

138. DECIZIE nr. 2922 din 02 decembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

139. DECIZIE nr. 69 din 10 februarie 2022
fond funciar

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

140. DECIZIE nr. 132 din 03 februarie 2022
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

141. SENTINTA nr. 2543 din 05 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

142. DECIZIE nr. 3 din 22 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

143. DECIZIE nr. 432 din 05 martie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

144. DECIZIE nr. 884 din 20 februarie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

145. DECIZIE nr. 13 din 19 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

146. DECIZIE nr. 1495 din 13 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

147. DECIZIE nr. 344 din 21 februarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

148. DECIZIE nr. 306 din 15 martie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

149. SENTINTA nr. 716 din 08 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

150. SENTINTA nr. 1514 din 11 iunie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

151. INCHEIERE nr. 37 din 22 februarie 2019
înlaturare omisiuni (art.279 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

152. SENTINTA nr. 2849 din 20 mai 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

153. INCHEIERE nr. 84 din 03 iunie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

154. SENTINTA nr. 3794 din 27 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

155. DECIZIE nr. 833 din 25 aprilie 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

156. SENTINTA nr. 9 din 03 mai 2019
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

157. SENTINTA nr. 3243 din 03 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

158. SENTINTA nr. 4195 din 27 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

159. DECIZIE nr. 205 din 14 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

160. SENTINTA nr. 1075 din 21 iunie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

161. DECIZIE nr. 575 din 21 iunie 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

162. DECIZIE nr. 841 din 13 septembrie 2019
parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

163. SENTINTA nr. 3041 din 29 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

164. DECIZIE nr. 2166 din 26 august 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

165. SENTINTA nr. 510 din 09 octombrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

166. SENTINTA nr. 4970 din 02 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

167. SENTINTA nr. 2732 din 01 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

168. SENTINTA nr. 9879 din 20 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

169. DECIZIE nr. 94 din 18 septembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

170. DECIZIE nr. 1267 din 18 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

171. SENTINTA nr. 2879 din 17 septembrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

172. SENTINTA nr. 9344 din 30 august 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

173. SENTINTA nr. 264 din 29 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

174. DECIZIE nr. 965 din 09 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

175. DECIZIE nr. 523 din 03 iunie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

176. DECIZIE nr. 1332 din 16 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

177. DECIZIE nr. 844 din 30 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

178. DECIZIE nr. 294 din 23 aprilie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

179. SENTINTA nr. 391 din 21 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

180. SENTINTA nr. 365 din 12 martie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

181. SENTINTA nr. 186 din 20 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

182. SENTINTA nr. 426 din 11 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

183. DECIZIE nr. 20 din 01 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

184. SENTINTA nr. 371 din 28 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

185. SENTINTA nr. 59 din 11 ianuarie 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 246305 30.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Garbau

Monitor: 17 din 30-01-2023

2. RPF 246316 30.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 17 din 30-01-2023

3. RPF 246320 30.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Timis

Monitor: 17 din 30-01-2023

4. RPF 246302 30.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Harlau

Monitor: 17 din 30-01-2023

5. RPF 246318 30.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Timis

Monitor: 17 din 30-01-2023

6. RPF 246311 30.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Radauti

Monitor: 17 din 30-01-2023

7. RPF 246312 30.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Zlatna

Monitor: 17 din 30-01-2023

8. PCON246307 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rasnov

Monitor: 17 din 30-01-2023

9. CCON246303 27.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Ofertant: S.C. TRANS FOREST RYK - S.R.L.

Monitor: 17 din 30-01-2023

10. CCON246310 27.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Garbova

Ofertant: S.C. PETROLIV S.R.L. - Miercurea Sibiului

Monitor: 17 din 30-01-2023

11. PINC246315 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Dir. de Adm. a Unit. de Invatam. si de Sport Sector 4

Monitor: 17 din 30-01-2023

12. PINC246304 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Farcasa

Monitor: 17 din 30-01-2023

13. PINC246306 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Rafov

Monitor: 17 din 30-01-2023

14. PINC246314 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Rosiori de Vede

Monitor: 17 din 30-01-2023

15. CINC246321 27.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Ofertant: S.C. LUCRIS SERVCOM - S.R.L.

Monitor: 17 din 30-01-2023

16. CINC246319 27.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Ofertant: S.C. BUILDER BEE - S.R.L.

Monitor: 17 din 30-01-2023

17. CINC246309 27.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Iasi

Ofertant: S.C. MENZIES AVIATION (ROMÂNIA) - S.A.

Monitor: 17 din 30-01-2023

18. PVNZ246317 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Bucovat

Monitor: 17 din 30-01-2023

19. PVNZ246299 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Arbore

Monitor: 17 din 30-01-2023

20. PVNZ246313 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Scorteni

Monitor: 17 din 30-01-2023

21. PVNZ246308 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Pausesti

Monitor: 17 din 30-01-2023

22. PVNZ246301 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Pestera

Monitor: 17 din 30-01-2023

23. PVNZ246300 27.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Bocsa

Monitor: 17 din 30-01-2023

Actualizare (1) din data 30-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 19 din 27 ianuarie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

2. DECIZIE nr. 20 din 27 ianuarie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Viziteu Mădălina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

3. DECIZIE nr. 21 din 27 ianuarie 2023
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 262/2022 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 60 din 26 ianuarie 2023
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 78 din 26 ianuarie 2023
privind deschiderea Punctului internaţional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Racovăţ, România-Diakivţi, Ucraina şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 27.01.2023

6. ORDIN nr. 93 din 26 ianuarie 2023
pentru stabilirea termenului de comunicare a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective pentru anul 2022

EMITENT: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 27.01.2023

7. ORDIN nr. 235 din 25 ianuarie 2023
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 27.01.2023

8. ORDIN nr. 108 din 19 ianuarie 2023
privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 45 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1, semnat la Bruxelles în data de 30 decembrie 2021, la Acordul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şi la Bucureşti în data de 30 martie 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 27.01.2023

10. ORDIN nr. 10 din 17 ianuarie 2023
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale

EMITENT: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

11. NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 17 ianuarie 2023
ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale

EMITENT: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

12. ORDIN nr. 6 din 16 ianuarie 2023
privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

13. ORDIN nr. 10 din 13 ianuarie 2023
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 27.01.2023

14. ORDIN nr. 3 din 4 ianuarie 2023
privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b şi 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

15. RECTIFICARE nr. 6.434 din 21 decembrie 2022
referitoare la Ordinul ministrul educaţiei nr. 6.434/2022

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 27.01.2023

16. ORDIN nr. 21.960 din 19 decembrie 2022
pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcţional la internet în bandă largă al persoanelor fizice, prin intermediul unei conexiuni la punct fix

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 27.01.2023

17. RECTIFICARE nr. 366 din 14 decembrie 2022
referitoare la Ordinul ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 366/2022

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 27.01.2023

18. DECIZIA nr. 565 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (2) teza finală, ale art. 70 alin. (4) şi ale art. 193 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 27.01.2023

19. ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 din 30 decembrie 2021
la Acordul încheiat între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

EMITENT: Act Internațional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 27.01.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 25 ianuarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 25 ianuarie 2023

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/172 a Comisiei din 24 ianuarie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/172 a Comisiei din 24 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/715/UE în ceea ce privește includerea Canadei pe lista țărilor terțe stabilită prin decizia respectivă (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Hotărârea Curții din 29 iulie 2022 în cauza E-3/22
Hotărârea Curții din 29 iulie 2022 în cauza E-3/22 Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda [Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectare – Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei]

4. Hotărârea Curții din 1 iunie 2022 în cauza E-4/21
Hotărârea Curții din 1 iunie 2022 în cauza E-4/21 Sýn hf. / Autoritatea AELS de Supraveghere (Acțiune în anulare a unei decizii a Autorității AELS de Supraveghere – Articolul 61 alineatul (3) litera (c) din Acordul privind SEE – Ajutoare de stat – Admisibilitate – Obligația de a deschide procedura oficială de investigare – Motivare)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/168 al Comisiei din 25 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/168 al Comisiei din 25 ianuarie 2023 de stabilire a modelului pentru rapoartele anuale privind performanța referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize pentru perioada de programare 2021-2027, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului

6. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

7. Hotărârea Curții din 29 iulie 2022 în cauza E-2/22
Hotărârea Curții din 29 iulie 2022 în cauza E-2/22 A/Direcția Muncă și Protecție Socială (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Securitate socială – Prestații familiale – Prestații tranzitorii – Cerință legată de exercitarea unei activități profesionale)

8. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Uniunea Europeană și Ghana privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă Lista materialelor cărora li se poate aplica cumulul prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 1 la APE preliminar dintre Ghana și UE

9. Hotărârea Curții din 5 mai 2022 în cauza E-12/20
Hotărârea Curții din 5 mai 2022 în cauza E-12/20 Telenor ASA și Telenor Norge AS/Autoritatea AELS de Supraveghere (Acțiune în anulare a unei decizii a Autorității AELS de Supraveghere – Concurență – Articolul 54 din Acordul privind SEE – Definiția pieței – Abuz de poziție dominantă – Margin squeeze)

10. Hotărârea Curții din 1 iunie 2022 în cauza E-3/21
Hotărârea Curții din 1 iunie 2022 în cauza E-3/21 PRA Group Europe AS/Guvernul Norvegiei, reprezentat de Administrația Fiscală (Libertatea de stabilire – Impozitare directă – Norme privind contribuțiile grupului – Limitarea deductibilității plăților de dobânzi către părți afiliate – Situații comparabile – Alt avantaj fiscal)

11. Regulamentul delegat (UE) 2023/166 al Comisiei din 26 octombrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/166 al Comisiei din 26 octombrie 2022 de rectificare a versiunii în limba franceză a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Directiva delegată (UE) 2023/171 a Comisiei din 28 octombrie 2022
Directiva delegată (UE) 2023/171 a Comisiei din 28 octombrie 2022 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cromului hexavalent ca agent anticoroziv în pompele de căldură cu absorbție acționate cu gaze (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul delegat (UE) 2023/167 al Comisiei din 3 noiembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/167 al Comisiei din 3 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/256 de stabilire a unui program continuu multianual (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Hotărârea Curții din 29 iulie 2022 în cauza E-5/21
Hotărârea Curții din 29 iulie 2022 în cauza E-5/21 Anna Bryndís Einarsdóttir/Trezoreria Islandei (Articolele 6 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Securitate socială – Lucrător migrant – Egalitate de tratament – Calculul indemnizației de maternitate)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/170 al Comisiei din 25 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/170 al Comisiei din 25 ianuarie 2023 de stabilire a modelului pentru rapoartele anuale privind performanța referitoare la Fondul pentru securitate internă pentru perioada de programare 2021-2027, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1149 al Parlamentului European și al Consiliului

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/169 al Comisiei din 25 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/169 al Comisiei din 25 ianuarie 2023 de stabilire a modelului pentru rapoartele anuale privind performanța referitoare la Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada de programare 2021-2027, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului

17. Rata de schimb a monedei euro - 24 ianuarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 24 ianuarie 2023

18. Stenograma dezbaterilor din 15 aprilie 2015
Stenograma dezbaterilor din 15 aprilie 2015

19. Rata de schimb a monedei euro - 29 decembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 29 decembrie 2022

20. Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene
Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene

21. Rata de schimb a monedei euro - 28 decembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 28 decembrie 2022

22. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304 din 24 noiembrie 2022)

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2293 al Comisiei din 18 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2293 al Comisiei din 18 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/405 în ceea ce privește lista țărilor terțe cu un plan de control aprobat privind utilizarea substanțelor farmacologic active, limitele maxime pentru reziduurile substanțelor farmacologic active și pesticide și nivelurile maxime de contaminanți (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei (consolidat la 24 noiembrie 2022)
Regulamentul delegat (UE) 2022/2292 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale de la care se obțin produse alimentare și de anumite mărfuri destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 24 noiembrie 2022)

Actualizare (2) din data 30-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 1 din 27 ianuarie 2023
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 30.01.2023

2. DECIZIE nr. 318 din 16 ianuarie 2023
privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administrația Națională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 30.01.2023

3. ORDIN nr. 3.012 din 4 ianuarie 2023
pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Cultural Umanitare "Henri Coandă" Oradea - filiala Timişoara din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" Timişoara din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 30.01.2023

4. ORDIN nr. 6.447 din 22 decembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 30.01.2023

5. DECIZIA nr. 24 din 14 noiembrie 2022
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană, cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 30.01.2023

6. DECIZIA nr. 539 din 10 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 30.01.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1694 din 22 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

2. DECIZIE nr. 624 din 05 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

3. SENTINTA nr. 4241 din 13 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

4. SENTINTA nr. 5429 din 23 octombrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

5. DECIZIE nr. 832 din 14 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

6. SENTINTA nr. 2319 din 25 octombrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

7. SENTINTA nr. 409 din 11 octombrie 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

8. DECIZIE nr. 1191 din 20 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

9. DECIZIE nr. 1320 din 05 decembrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

10. SENTINTA nr. 14693 din 31 decembrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

11. SENTINTA nr. 446 din 25 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

12. DECIZIE nr. 2766 din 19 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

13. SENTINTA nr. 141 din 30 decembrie 2019
traficul de minori (art.211 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

14. SENTINTA nr. 751 din 16 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

15. DECIZIE nr. 897 din 06 noiembrie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

16. SENTINTA nr. 2392 din 01 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

17. SENTINTA nr. 8503 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

18. DECIZIE nr. 117 din 20 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

19. DECIZIE nr. 2794 din 20 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

20. SENTINTA nr. 462 din 04 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

21. SENTINTA nr. 7013 din 26 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

22. SENTINTA nr. 2 din 06 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

23. SENTINTA nr. 4058 din 31 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

24. SENTINTA nr. 585 din 04 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

25. DECIZIE nr. 841 din 18 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

26. SENTINTA nr. 139 din 15 ianuarie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

27. DECIZIE nr. 1273 din 11 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

28. DECIZIE nr. 16 din 21 ianuarie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

29. SENTINTA nr. 145 din 10 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 84 din 12 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

31. INCHEIERE nr. 42 din 19 februarie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

32. SENTINTA nr. 875 din 04 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

33. SENTINTA nr. 920 din 28 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

34. SENTINTA nr. 472 din 02 aprilie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

35. SENTINTA nr. 2097 din 26 martie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

36. SENTINTA nr. 217 din 12 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

37. INCHEIERE nr. 2927 din 15 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

38. SENTINTA nr. 2475 din 03 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

39. SENTINTA nr. 1560 din 29 mai 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

40. SENTINTA nr. 696 din 11 iunie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

41. SENTINTA nr. 493 din 03 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

42. SENTINTA nr. 475 din 29 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

43. DECIZIE nr. 349 din 18 mai 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

44. DECIZIE nr. 439 din 13 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

45. SENTINTA nr. 1077 din 09 iulie 2020
opozitie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

46. DECIZIE nr. 498 din 24 iulie 2020
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

47. SENTINTA nr. 2135 din 21 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

48. SENTINTA nr. 2216 din 01 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

49. SENTINTA nr. 4186 din 05 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

50. SENTINTA nr. 606 din 16 iunie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

51. DECIZIE nr. 1559 din 29 iulie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

52. DECIZIE nr. 562 din 17 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

53. DECIZIE nr. 2016 din 24 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

54. DECIZIE nr. 669 din 07 octombrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

55. SENTINTA nr. 950 din 07 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

56. SENTINTA nr. 292 din 13 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

57. SENTINTA nr. 11741 din 08 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

58. INCHEIERE nr. 4788 din 12 octombrie 2020
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 1195 din 21 octombrie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

60. SENTINTA nr. 6341 din 15 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

61. SENTINTA nr. 2649 din 11 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

62. SENTINTA nr. 928 din 11 noiembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

63. SENTINTA nr. 6912 din 03 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

64. SENTINTA nr. 156 din 10 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

65. SENTINTA nr. 1352 din 04 decembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

66. SENTINTA nr. 1127 din 20 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

67. DECIZIE nr. 349 din 25 noiembrie 2020
radiere

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

68. SENTINTA nr. 2621 din 24 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

69. INCHEIERE nr. 4621 din 14 decembrie 2020
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

70. SENTINTA nr. 1046 din 19 noiembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

71. SENTINTA nr. 4772 din 10 noiembrie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. DECIZIE nr. 3 din 13 ianuarie 2021
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

73. DECIZIE nr. 17 din 28 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

74. SENTINTA nr. 106 din 23 iunie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

75. SENTINTA nr. 11973 din 18 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

76. DECIZIE nr. 85 din 22 februarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

77. SENTINTA nr. 89 din 28 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

78. SENTINTA nr. 324 din 22 februarie 2021
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

79. DECIZIE nr. 116 din 19 martie 2021
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

80. SENTINTA nr. 561 din 30 martie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

81. DECIZIE nr. 278 din 23 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

82. SENTINTA nr. 2453 din 29 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

83. SENTINTA nr. 449 din 25 februarie 2021
actiune în anulare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

84. SENTINTA nr. 1152 din 17 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

85. DECIZIE nr. 2383 din 27 aprilie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 295 din 25 noiembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

87. SENTINTA nr. 3769 din 09 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

88. SENTINTA nr. 270 din 10 februarie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

89. DECIZIE nr. 437 din 29 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

90. DECIZIE nr. 703 din 27 mai 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

91. SENTINTA nr. 2194 din 22 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

92. SENTINTA nr. 888 din 03 august 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

93. SENTINTA nr. 1201 din 16 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

94. DECIZIE nr. 1385 din 11 august 2021
modificare masuri privind copilul

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

95. SENTINTA nr. 5354 din 22 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

96. DECIZIE nr. 1652 din 04 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

97. DECIZIE nr. 339 din 10 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

98. DECIZIE nr. 935 din 23 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

99. DECIZIE nr. 577 din 09 iunie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

100. SENTINTA nr. 121 din 07 iulie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

101. SENTINTA nr. 8259 din 05 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

102. DECIZIE nr. 252 din 12 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

103. SENTINTA nr. 1288 din 31 mai 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 12462 din 20 august 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

105. SENTINTA nr. 1811 din 14 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

106. SENTINTA nr. 10172 din 06 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

107. SENTINTA nr. 4907 din 23 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

108. SENTINTA nr. 423 din 18 octombrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

109. SENTINTA nr. 63 din 27 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

110. SENTINTA nr. 847 din 18 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

111. SENTINTA nr. 2111 din 04 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

112. INCHEIERE nr. 12230 din 15 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

113. DECIZIE nr. 269 din 19 noiembrie 2021
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

114. SENTINTA nr. 2833 din 25 noiembrie 2021
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

115. DECIZIE nr. 3235 din 27 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

116. SENTINTA nr. 1965 din 09 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

117. SENTINTA nr. 1687 din 29 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

118. SENTINTA nr. 10959 din 10 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

119. SENTINTA nr. 2759 din 02 decembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

120. SENTINTA nr. 6775 din 04 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

121. SENTINTA nr. 4693 din 18 noiembrie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

122. DECIZIE nr. 1372 din 14 decembrie 2021
falsul în înscrisuri sub semnatura privata (art.322 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

123. DECIZIE nr. 1377 din 03 noiembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

124. DECIZIE nr. 876 din 17 decembrie 2021
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

125. DECIZIE nr. 882 din 07 decembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

126. DECIZIE nr. 300 din 14 decembrie 2021
deschiderea procedurii la cererea debitorului

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

127. SENTINTA nr. 1031 din 24 noiembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

128. SENTINTA nr. 12496 din 17 decembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 4622 din 18 noiembrie 2021
reexaminare anulare cerere

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

130. SENTINTA nr. 1364 din 09 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

131. SENTINTA nr. 972 din 21 decembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

132. DECIZIE nr. 106 din 31 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

133. DECIZIE nr. 69 din 28 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

134. INCHEIERE nr. 441 din 25 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

135. DECIZIE nr. 500 din 14 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

136. DECIZIE nr. 1429 din 16 mai 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

137. DECIZIE nr. 764 din 18 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

138. SENTINTA nr. 2943 din 18 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

139. SENTINTA nr. 5165 din 22 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

140. SENTINTA nr. 1931 din 12 iunie 2019
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

141. DECIZIE nr. 236 din 16 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

142. DECIZIE nr. 909 din 11 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

143. SENTINTA nr. 820 din 26 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

144. SENTINTA nr. 2372 din 26 septembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

145. SENTINTA nr. 792 din 26 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

146. SENTINTA nr. 769 din 07 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

147. SENTINTA nr. 8483 din 26 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

148. SENTINTA nr. 1935 din 25 iunie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 3314 din 20 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

150. SENTINTA nr. 1486 din 18 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

151. SENTINTA nr. 305 din 31 mai 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

152. SENTINTA nr. 1863 din 22 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

153. SENTINTA nr. 252 din 20 mai 2019
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

154. DECIZIE nr. 932 din 20 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

155. SENTINTA nr. 531 din 10 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

156. SENTINTA nr. 309 din 08 mai 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

157. SENTINTA nr. 2691 din 02 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

158. SENTINTA nr. 1359 din 19 aprilie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

159. SENTINTA nr. 862 din 10 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

160. SENTINTA nr. 1418 din 08 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

161. SENTINTA nr. 2465 din 03 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

162. SENTINTA nr. 585 din 15 martie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

163. DECIZIE nr. 103 din 19 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

164. DECIZIE nr. 244 din 19 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

165. SENTINTA nr. 1762 din 19 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

166. SENTINTA nr. 243 din 14 februarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

167. SENTINTA nr. 1110 din 13 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

168. DECIZIE nr. 151 din 04 februarie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

169. SENTINTA nr. 31 din 17 ianuarie 2019
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 246295 27.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ditrau

Monitor: 16 din 27-01-2023

2. RPF 246287 27.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 16 din 27-01-2023

3. RPF 246266 27.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bistrita

Monitor: 16 din 27-01-2023

4. RPF 246272 27.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 16 din 27-01-2023

5. PCON246284 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 16 din 27-01-2023

6. PCON246267 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Naidas

Monitor: 16 din 27-01-2023

7. PCON246270 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Giurgiu

Monitor: 16 din 27-01-2023

8. PCON246271 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Giurgiu

Monitor: 16 din 27-01-2023

9. CCON246297 26.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Popricani

Ofertant: Burcus Nicu-Bogdan - I.I.

Monitor: 16 din 27-01-2023

10. PCNS246288 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Popricani

Monitor: 16 din 26-01-2023

11. PINC246291 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Viile Satu Mare

Monitor: 16 din 27-01-2023

12. PINC246278 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu

Monitor: 16 din 27-01-2023

13. PINC246275 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Limanu

Monitor: 16 din 27-01-2023

14. PINC246280 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Monitor: 16 din 27-01-2023

15. PINC246268 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Maia

Monitor: 16 din 27-01-2023

16. PINC246293 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Viile Satu Mare

Monitor: 16 din 27-01-2023

17. PINC246292 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Viile Satu Mare

Monitor: 16 din 27-01-2023

18. PINC246289 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Viile Satu Mare

Monitor: 16 din 27-01-2023

19. PINC246281 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Adjud

Monitor: 16 din 27-01-2023

20. PINC246277 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Adjud

Monitor: 16 din 27-01-2023

21. PINC246276 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Adjud

Monitor: 16 din 27-01-2023

22. PINC246290 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Viile Satu Mare

Monitor: 16 din 27-01-2023

23. PINC246274 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Limanu

Monitor: 16 din 27-01-2023

24. PINC246273 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Limanu

Monitor: 16 din 27-01-2023

25. PINC246294 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Viile Satu Mare

Monitor: 16 din 27-01-2023

26. PVNZ246286 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Monitor: 16 din 27-01-2023

27. PVNZ246279 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Horia

Monitor: 16 din 27-01-2023

28. PVNZ246298 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 16 din 27-01-2023

29. PVNZ246269 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Verguleasa

Monitor: 16 din 27-01-2023

30. CVNZ246282 26.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Bucovat

Ofertant: Varga Lidia

Monitor: 16 din 27-01-2023

31. CVNZ246285 26.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Dumitrita

Ofertant: Muresan Horatiu-Flaviu

Monitor: 16 din 27-01-2023

32. CVNZ246296 26.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Ofertant: S.C. SUTECH S.R.L. - Medias

Monitor: 16 din 27-01-2023

33. CVNZ246283 26.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Santana

Ofertant: Pop Daniela

Monitor: 16 din 27-01-2023

Actualizare (1) din data 27-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 166 din 26 ianuarie 2023
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 26.01.2023

2. METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023
privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 26.01.2023

3. METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023
privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 26.01.2023

4. METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023
de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 26.01.2023

5. ORDONANŢĂ nr. 8 din 26 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

6. ORDONANŢĂ nr. 9 din 26 ianuarie 2023
pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 15 din 23 ianuarie 2023
pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023

EMITENT: Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 49 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 430

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 51 din 18 ianuarie 2023
privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

10. ORDIN nr. 2 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 26.01.2023

11. PRINCIPII ȘI PARTICULARITĂȚI din 18 ianuarie 2023
de efectuare a evaluării de risc pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale/ sistemele de distribuţie închise a gazelor naturale - conducte din oţel şi/sau PE

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 26.01.2023

12. ORDIN nr. 20.129 din 16 ianuarie 2023
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

13. ORDIN nr. 48 din 16 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea" - S.A.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

14. ORDIN nr. 33 din 11 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

EMITENT: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

15. ORDIN nr. 25 din 10 ianuarie 2023
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

16. ORDIN nr. 4 din 4 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

17. ORDIN nr. 3.976 din 29 decembrie 2022
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

18. ORDIN nr. 2.257 din 22 decembrie 2022
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

19. ORDIN nr. 379 din 21 decembrie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

20. ORDIN nr. 6.424 din 19 decembrie 2022
privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 26.01.2023

21. DECIZIA nr. 530 din 10 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 26.01.2023

22. DECIZIA nr. 4.400 din 5 octombrie 2022
referitoare la recursul declarat de pârâtul Guvernul României împotriva Sentinţei civile nr. 923 din 9 decembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 26.01.2023

23. SENTINŢA CIVILĂ nr. 923 din 9 decembrie 2019
referitoare la acţiunile conexe în contencios administrativ formulate de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, având ca obiect "anulare act administrativ"

EMITENT: Curtea de Apel București-Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 26.01.2023

24. ÎNCHEIERE din 25 noiembrie 2019
Şedinţa publică din 25 noiembrie 2019

EMITENT: Curtea de Apel București-Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 26.01.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 762 din 02 octombrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

2. DECIZIE nr. 3005 din 09 decembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

3. DECIZIE nr. 3504 din 11 decembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

4. SENTINTA nr. 5260 din 28 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

5. DECIZIE nr. 1223 din 28 noiembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

6. SENTINTA nr. 1176 din 05 noiembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

7. DECIZIE nr. 1040 din 06 noiembrie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

8. DECIZIE nr. 4068 din 29 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

9. DECIZIE nr. 1927 din 17 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

10. SENTINTA nr. 51 din 13 ianuarie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

11. DECIZIE nr. 79 din 27 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

12. SENTINTA nr. 44 din 22 ianuarie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

13. SENTINTA nr. 10512 din 30 octombrie 2019
îmbogatirea fara justa cauza

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

14. SENTINTA nr. 239 din 29 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

15. SENTINTA nr. 250 din 10 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

16. SENTINTA nr. 1565 din 15 octombrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

17. SENTINTA nr. 30 din 05 februarie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

18. DECIZIE nr. 176 din 05 martie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

19. SENTINTA nr. 109 din 19 februarie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

20. SENTINTA nr. 938 din 11 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

21. SENTINTA nr. 532 din 21 ianuarie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

22. SENTINTA nr. 2978 din 05 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

23. SENTINTA nr. 1044 din 06 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

24. SENTINTA nr. 409 din 18 februarie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

25. DECIZIE nr. 1038 din 02 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

26. SENTINTA nr. 1171 din 13 mai 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 387 din 20 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

28. SENTINTA nr. 176 din 02 iunie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

29. SENTINTA nr. 314 din 26 mai 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

30. SENTINTA nr. 1231 din 16 iunie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

31. SENTINTA nr. 256 din 17 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

32. DECIZIE nr. 380 din 11 martie 2020
suspendare executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

33. SENTINTA nr. 1636 din 30 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

34. DECIZIE nr. 316 din 27 mai 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

35. SENTINTA nr. 334 din 30 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

36. DECIZIE nr. 223 din 01 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

37. SENTINTA nr. 3070 din 02 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

38. DECIZIE nr. 163 din 22 iunie 2020
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

39. SENTINTA nr. 342 din 02 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

40. SENTINTA nr. 3671 din 23 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

41. DECIZIE nr. 76 din 21 iulie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

42. SENTINTA nr. 5855 din 22 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

43. DECIZIE nr. 545 din 04 august 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

44. SENTINTA nr. 3695 din 28 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

45. SENTINTA nr. 7849 din 05 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

46. SENTINTA nr. 5863 din 10 septembrie 2020
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

47. SENTINTA nr. 135 din 31 august 2020
revocarea amânarii executarii pedepsei (art.591 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

48. SENTINTA nr. 1987 din 18 septembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

49. SENTINTA nr. 130 din 07 septembrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

50. SENTINTA nr. 6406 din 17 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

51. DECIZIE nr. 1621 din 28 septembrie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

52. DECIZIE nr. 96 din 07 octombrie 2020
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

53. SENTINTA nr. 1578 din 16 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

54. SENTINTA nr. 4963 din 16 noiembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

55. SENTINTA nr. 267 din 27 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

56. SENTINTA nr. 990 din 17 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

57. SENTINTA nr. 8760 din 26 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

58. SENTINTA nr. 3323 din 06 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

59. DECIZIE nr. 856 din 27 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

60. SENTINTA nr. 710 din 18 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

61. SENTINTA nr. 11008 din 18 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

62. DECIZIE nr. 8 din 14 ianuarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

63. SENTINTA nr. 33 din 14 ianuarie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

64. SENTINTA nr. 1025 din 03 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

65. SENTINTA nr. 134 din 20 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

66. SENTINTA nr. 394 din 18 februarie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

67. SENTINTA nr. 404 din 09 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

68. DECIZIE nr. 48 din 21 ianuarie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

69. SENTINTA nr. 681 din 17 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

70. DECIZIE nr. 180 din 16 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

71. DECIZIE nr. 42 din 28 ianuarie 2021
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

72. SENTINTA nr. 1172 din 30 iunie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 287 din 17 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

74. SENTINTA nr. 1855 din 02 martie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

75. SENTINTA nr. 496 din 22 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

76. INCHEIERE nr. 46 din 23 martie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

77. DECIZIE nr. 66 din 16 martie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

78. SENTINTA nr. 843 din 22 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

79. DECIZIE nr. 112 din 11 februarie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

80. SENTINTA nr. 1603 din 14 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

81. SENTINTA nr. 1170 din 25 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

82. SENTINTA nr. 653 din 22 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

83. SENTINTA nr. 1794 din 10 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

84. DECIZIE nr. 284 din 14 aprilie 2021
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

85. DECIZIE nr. 340 din 22 aprilie 2021
litigii CAS

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

86. SENTINTA nr. 427 din 24 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

87. SENTINTA nr. 5244 din 19 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

88. SENTINTA nr. 350 din 27 aprilie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

89. DECIZIE nr. 163 din 06 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

90. SENTINTA nr. 291 din 03 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

91. SENTINTA nr. 249 din 20 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

92. SENTINTA nr. 816 din 19 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

93. SENTINTA nr. 4583 din 06 iulie 2021
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

94. SENTINTA nr. 3408 din 25 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

95. SENTINTA nr. 813 din 17 iunie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

96. DECIZIE nr. 1230 din 25 mai 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

97. SENTINTA nr. 119 din 13 mai 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

98. SENTINTA nr. 1278 din 10 iunie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

99. SENTINTA nr. 836 din 25 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

100. SENTINTA nr. 2889 din 04 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

101. SENTINTA nr. 1343 din 06 mai 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

102. DECIZIE nr. 321 din 09 iunie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

103. SENTINTA nr. 779 din 02 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

104. SENTINTA nr. 378 din 27 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

105. SENTINTA nr. 6056 din 30 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

106. SENTINTA nr. 7772 din 01 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

107. SENTINTA nr. 7694 din 24 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

108. SENTINTA nr. 878 din 05 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

109. SENTINTA nr. 772 din 03 august 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

110. DECIZIE nr. 501 din 15 septembrie 2021
uzucapiune

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

111. DECIZIE nr. 486 din 27 septembrie 2021
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

112. SENTINTA nr. 915 din 08 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

113. SENTINTA nr. 7819 din 19 octombrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

114. SENTINTA nr. 191 din 19 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

115. SENTINTA nr. 2176 din 20 octombrie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

116. DECIZIE nr. 495 din 08 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

117. DECIZIE nr. 602 din 26 octombrie 2021
antrenare raspundere

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

118. SENTINTA nr. 7909 din 10 decembrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

119. SENTINTA nr. 1554 din 15 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

120. DECIZIE nr. 1721 din 14 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

121. SENTINTA nr. 6402 din 22 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

122. SENTINTA nr. 7 din 10 ianuarie 2022
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

123. SENTINTA nr. 2361 din 22 decembrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

124. DECIZIE nr. 3068 din 09 decembrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

125. DECIZIE nr. 28 din 07 februarie 2022
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

126. DECIZIE nr. 299 din 27 ianuarie 2022
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

127. DECIZIE nr. 156 din 09 februarie 2022
calcul drepturi salariale

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

128. DECIZIE nr. 81 din 15 februarie 2022
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

129. DECIZIE nr. 2539 din 09 decembrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

130. SENTINTA nr. 36 din 17 ianuarie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

131. SENTINTA nr. 209 din 04 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

132. SENTINTA nr. 371 din 21 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

133. DECIZIE nr. 68 din 13 februarie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

134. DECIZIE nr. 508 din 28 februarie 2019
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

135. SENTINTA nr. 200 din 30 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

136. DECIZIE nr. 334 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

137. DECIZIE nr. 867 din 21 februarie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

138. DECIZIE nr. 261 din 20 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

139. SENTINTA nr. 795 din 08 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

140. SENTINTA nr. 482 din 28 mai 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

141. SENTINTA nr. 497 din 17 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

142. SENTINTA nr. 829 din 28 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

143. DECIZIE nr. 1709 din 10 iunie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

144. SENTINTA nr. 4575 din 06 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 1388 din 23 mai 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

146. SENTINTA nr. 825 din 28 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

147. SENTINTA nr. 747 din 05 martie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

148. SENTINTA nr. 111 din 10 iulie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

149. DECIZIE nr. 822 din 16 octombrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

150. SENTINTA nr. 5084 din 15 octombrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

151. DECIZIE nr. 1310 din 14 octombrie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

152. SENTINTA nr. 3554 din 02 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

153. DECIZIE nr. 425 din 25 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

154. DECIZIE nr. 757 din 24 septembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

155. DECIZIE nr. 740 din 18 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

156. SENTINTA nr. 7129 din 09 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

157. DECIZIE nr. 2759 din 14 iunie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

158. DECIZIE nr. 1470 din 12 iunie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

159. SENTINTA nr. 683 din 04 iunie 2019
tutela

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

160. SENTINTA nr. 6609 din 31 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

161. DECIZIE nr. 1425 din 22 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

162. INCHEIERE nr. 4842 din 15 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

163. DECIZIE nr. 410 din 10 mai 2019
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

164. DECIZIE nr. 225 din 22 aprilie 2019
actiune în daune contractuale

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

165. DECIZIE nr. 336 din 11 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

166. SENTINTA nr. 274 din 09 aprilie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

167. DECIZIE nr. 162 din 08 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

168. SENTINTA nr. 1064 din 04 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

169. DECIZIE nr. 248 din 04 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

170. SENTINTA nr. 1653 din 02 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

171. SENTINTA nr. 1367 din 25 martie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

172. SENTINTA nr. 857 din 13 martie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

173. DECIZIE nr. 143 din 05 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

174. DECIZIE nr. 523 din 21 februarie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

175. SENTINTA nr. 313 din 13 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

176. SENTINTA nr. 677 din 28 ianuarie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

177. SENTINTA nr. 52 din 23 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

178. DECIZIE nr. 7 din 17 ianuarie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

179. DECIZIE nr. 1297 din 28 noiembrie 2019
constatare nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/165 a Comisiei din 12 ianuarie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/165 a Comisiei din 12 ianuarie 2023 privind cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate Articolul 4: Nu torturii și tratamentului inuman la frontierele Europei, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2023) 39] (Numai textul în limba italiană este autentic)

2. Decizia (PESC) 2023/164 a Comitetului Politic și de Securitate din 24 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/164 a Comitetului Politic și de Securitate din 24 ianuarie 2023 privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene în Armenia (EUMA) (EUMA/1/2023)

3. Regulamentul (UE) 2023/163 al Comisiei din 18 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/163 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor DDT și oxatiapiprolin din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (PESC) 2023/159 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/159 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

5. Aviz în atenția anumitor persoane și entități care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția anumitor persoane și entități care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

6. Decizia (PESC) 2023/162 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/162 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind o misiune a Uniunii Europene în Armenia (EUMA)

7. Decizia (PESC) 2023/160 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/160 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

8. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/158 al Comisiei din 23 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/158 al Comisiei din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 în ceea ce privește anumite plante destinate plantării din speciile Prunus domestica și Prunus cerasifera originare din Ucraina

10. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10987
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10987 – BAIN CAPITAL / CAVERION) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul (UE) 2023/155 al Consiliului din 23 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/155 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia

12. Decizia (PESC) 2023/161 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia (PESC) 2023/161 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/649 privind sprijinul Uniunii pentru activitățile Secretariatului TCA de sprijinire a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme

13. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11000
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11000 – KKR / SERENTICA MAURITIUS / SERENTICA RENEWABLES SINGAPORE JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/156 al Consiliului din 23 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/156 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

15. Regulamentul (UE) 2023/154 al Consiliului din 23 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/154 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

16. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

17. Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/159 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/156 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

18. Stenograma dezbaterilor din 25 martie 2015
Stenograma dezbaterilor din 25 martie 2015

19. Rata de schimb a monedei euro - 23 ianuarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 23 ianuarie 2023

20. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

21. Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor
Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/153 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/152 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

22. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10853
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10853 – ISG / EEP / BSG) (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Rata de schimb a monedei euro - 20 ianuarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 20 ianuarie 2023

24. Aviz privind aplicarea sistemului exportatorilor înregistrați al Uniunii Europene
Aviz privind aplicarea sistemului exportatorilor înregistrați al Uniunii Europene de către Côte d’Ivoire și Madagascar în temeiul Acordului de parteneriat economic preliminar UE-Côte d’Ivoire, respectiv al APE interimar UE-Africa de Est și de Sud

25. Publicarea unei cereri de modificare a unor mențiuni tradiționale din sectorul vitivinicol
Publicarea unei cereri de modificare a unor mențiuni tradiționale din sectorul vitivinicol în temeiul articolului 28 alineatul (3) și al articolului 34 din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea Landwein, Qualitätswein, Kabinett/Kabinettwein, Spätlese/Spätlesewein, Auslese/Auslesewein, Strohwein, Schilfwein, Eiswein, Ausbruch/Ausbruchwein, Trockenbeerenauslese, Beerenauslese/Beerenauslesewein

26. Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital
Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital

27. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

28. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10959
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS) (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Rezumatul Deciziei Comisiei din 19 ianuarie 2022
Rezumatul Deciziei Comisiei din 19 ianuarie 2022 de respingere a competenței sale în sensul articolelor 1 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (JO L 24, 29.1.2004, p. 1 (Regulamentul privind concentrările economice). Începând cu 1 decembrie 2009, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) a introdus anumite modificări, precum înlocuirea termenului de Comunitate cu cel de Uniune și a celui de piață comună cu cel de piață internă. Terminologia din TFUE va fi folosită pe tot parcursul prezentei decizii.) (Cazul C.1887 – Mediaset – Invitație de a acționa în temeiul articolului 265) [notificat cu numărul C(2022) 307] (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/152 al Consiliului din 23 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/152 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

31. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/153 a Consiliului din 23 ianuarie 2023
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/153 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

32. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 noiembrie 2022 până la 30 noiembrie 2022 [Deciziile luate în temeiul articolului 34 din Directiva 2001/83/CE, al articolului 38 din Directiva 2001/82/CE sau al articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului]

33. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 noiembrie 2022 până la 30 noiembrie 2022 [Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului sau al articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului]

Actualizare (2) din data 27-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 80 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

2. DECRET nr. 81 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

3. DECRET nr. 82 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

4. DECRET nr. 83 din 26 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

5. ORDIN nr. 223 din 19 ianuarie 2023
privind aprobarea derogării pentru unele specii din fauna sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27.01.2023

6. ORDIN nr. 744 din 19 ianuarie 2023
pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27.01.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 50 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 27.01.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 59 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 27.01.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 34 din 18 ianuarie 2023
privind darea în folosinţa gratuită Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir", pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 497 şi 1191 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 57 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 56 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27.01.2023

12. ORDIN nr. 184 din 16 ianuarie 2023
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27.01.2023

13. ORDIN nr. 19 din 13 ianuarie 2023
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii UNIT CREDIT GARANT IFN - S.A.

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

14. ORDIN nr. 20 din 13 ianuarie 2023
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PORTAL LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

15. ORDIN nr. 3 din 12 ianuarie 2023
privind aprobarea Programului pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 27.01.2023

16. PROGRAM din 12 ianuarie 2023
pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 27.01.2023

17. ORDIN nr. 4 din 12 ianuarie 2023
privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 27.01.2023

18. ORDIN nr. 3.025 din 12 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27.01.2023

19. ORDIN nr. 3.011 din 4 ianuarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

20. ORDIN nr. 2.228 din 15 decembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 27.01.2023

21. DECIZIA nr. 570 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

22. DECIZIA nr. 73 din 7 noiembrie 2022
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 27.01.2023

23. DECIZIA nr. 3.039 din 26 mai 2022
referitoare la recursul declarat de Guvernul României împotriva Sentinţei civile nr. 218 din 23 martie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

24. SENTINŢA CIVILĂ nr. 218 din 23 martie 2020
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect "anulare act administrativ", formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României

EMITENT: Curtea de Apel București-Secția a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

25. ÎNCHEIERE din 16 martie 2020
Şedinţa publică din 16 martie 2020

EMITENT: Curtea de Apel București-Secția a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

26. ÎNCHEIERE din 12 martie 2020
Şedinţa publică din 12 martie 2020

EMITENT: Curtea de Apel București-Secția a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

27. ÎNCHEIERE din 27 februarie 2020
Şedinţa publică din 27 februarie 2020

EMITENT: Curtea de Apel București-Secția a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 26.01.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 246253 26.01.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Remetea

Monitor: 15 din 26-01-2023

2. RPF 246245 26.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: D.G.A.S.P.C. Harghita

Monitor: 15 din 26-01-2023

3. RPF 246263 26.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 15 din 26-01-2023

4. RPF 246241 26.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racu

Monitor: 15 din 26-01-2023

5. RPF 246249 26.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ighiu

Monitor: 15 din 26-01-2023

6. RPF 246235 26.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Sannicolau Mare

Monitor: 15 din 26-01-2023

7. PCBS246250 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Valea Lupului

Monitor: 15 din 26-01-2023

8. PCBS246265 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Letea Veche

Monitor: 15 din 26-01-2023

9. CCBS246233 20.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Suseni

Ofertant: S.C. PROENERGY BLUE - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

10. CCBS246238 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Branistea

Ofertant: Luca Florica

Monitor: 15 din 26-01-2023

11. CCBS246239 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Branistea

Ofertant: Pletoianu Iulian George

Monitor: 15 din 26-01-2023

12. PCON246264 26.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Remetea

Monitor: 15 din 26-01-2023

13. PINC246247 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: COMUNA COSTEIU

Monitor: 15 din 26-01-2023

14. PINC246237 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 15 din 26-01-2023

15. PINC246234 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Dobrovat

Monitor: 15 din 26-01-2023

16. PINC246236 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Bozioru

Monitor: 15 din 26-01-2023

17. CINC246260 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. PAN PARTENER SPEDITION ARG - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

18. CINC246254 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. PAN PARTENER SPEDITION ARG - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

19. CINC246255 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. PAN PARTENER SPEDITION ARG - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

20. CINC246256 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. PAN PARTENER SPEDITION ARG - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

21. CINC246257 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. PAN PARTENER SPEDITION ARG - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

22. CINC246252 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Felnac

Ofertant: BIO-PAM - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

23. CINC246261 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. PAN PARTENER SPEDITION ARG - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

24. CINC246259 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. CIOCO LIFE - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

25. CINC246258 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. CIOCO LIFE - S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

26. PVNZ246251 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Felnac

Monitor: 15 din 26-01-2023

27. PVNZ246262 25.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Monitor: 15 din 26-01-2023

28. CVNZ246246 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Jegalia

Ofertant: S.C. AXXIS TEL COMPANY S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

29. CVNZ246240 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Branistea

Ofertant: Rusu Sandica

Monitor: 15 din 26-01-2023

30. CVNZ246248 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Cornu Luncii

Ofertant: S.C. TIMA PLUS S.R.L.

Monitor: 15 din 26-01-2023

31. CVNZ246242 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Ofertant: Negoi Maria-Daniela

Monitor: 15 din 26-01-2023

32. CVNZ246243 25.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Ofertant: Mihai Constanta

Monitor: 15 din 26-01-2023

33. CSBV246244 26.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Ofertant: Asociatia AS 2001

Monitor: 15 din 26-01-2023

Actualizare (1) din data 26-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 77 din 25 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 25.01.2023

2. DECRET nr. 78 din 25 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 25.01.2023

3. DECRET nr. 79 din 25 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 25.01.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 31 din 18 ianuarie 2023
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, precum şi modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 32 din 18 ianuarie 2023
privind transmiterea unei părţi din imobilul 3192 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii, pentru Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 52 din 18 ianuarie 2023
privind recunoaşterea Asociaţiei Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 55 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

8. ORDONANŢĂ nr. 7 din 18 ianuarie 2023
privind calitatea apei destinate consumului uman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 25.01.2023

9. ORDIN nr. 626 din 16 ianuarie 2023
privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

10. ORDIN nr. 12 din 13 ianuarie 2023
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Reviga SPP 77 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

11. ORDIN nr. 13 din 13 ianuarie 2023
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani-Balta Ialomiţei din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

12. ORDIN nr. 14 din 13 ianuarie 2023
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Amara SPP 61 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

13. ORDIN nr. 15 din 13 ianuarie 2023
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Miloşeşti SPP 73 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

14. ORDIN nr. 16 din 13 ianuarie 2023
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Reviga SPP 74 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

15. ORDIN nr. 17 din 13 ianuarie 2023
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ivăneşti SRPP II din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

16. ORDIN nr. 18 din 13 ianuarie 2023
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Rovine SPP 78 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25.01.2023

17. DECIZIE nr. 307 din 5 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017

EMITENT: Administrația Națională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 25.01.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/148 al Comisiei din 20 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/148 al Comisiei din 20 ianuarie 2023 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de articole de masă și de articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198

2. Decizia (UE) 2023/151 a Consiliului din 17 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/151 a Consiliului din 17 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului APE constituit în temeiul Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea Africa Centrală, pe de altă parte, în ceea ce privește înființarea Subcomitetului APE pentru agricultură și dezvoltare rurală

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/149 al Comisiei din 20 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/149 al Comisiei din 20 ianuarie 2023 privind nereînnoirea aprobării substanței active benfluralin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul (UE) 2023/147 al Comisiei din 20 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/147 al Comisiei din 20 ianuarie 2023 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru ciromazină, topramezon și triflumizol din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/150 al Comisiei din 20 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/150 al Comisiei din 20 ianuarie 2023 de modificare a anumitor anexe la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/620 în ceea ce privește aprobarea sau retragerea statutului de indemn de boală al anumitor state membre sau zone ori compartimente ale acestora cu privire la anumite boli listate (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Anunț de recrutare PE/284/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14)
Anunț de recrutare PE/284/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14) – Direcția generală a parteneriatelor pentru democrația parlamentară – Direcția birourilor de legătură externe

7. Proces-verbal al ședinței din 19 mai 2022
Proces-verbal al ședinței din 19 mai 2022

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/140 al Comisiei din 19 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/140 al Comisiei din 19 ianuarie 2023 de modificare pentru a 332-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

9. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Anunț de recrutare PE/282/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14)
Anunț de recrutare PE/282/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14) – Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii – Direcția pentru coordonarea legislativă și a comisiilor

11. Decizia nr. 1/2022 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția
Decizia nr. 1/2022 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția din 21 decembrie 2022 de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători, și a Deciziei nr. 2/2019 a Comitetului [2023/143]

12. Decizia (UE) 2023/136 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/136 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2023 de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării legate de o măsură globală bazată pe piață pentru operatorii de aeronave cu sediul în Uniune (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/141 al Comisiei din 19 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/141 al Comisiei din 19 ianuarie 2023 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

15. Anunț de recrutare PE/285/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14)
Anunț de recrutare PE/285/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14) – Direcția generală a parteneriatelor pentru democrația parlamentară – Direcția pentru resurse

16. Proces-verbal al ședinței din 18 mai 2022
Proces-verbal al ședinței din 18 mai 2022

17. Regulamentul delegat (UE) 2023/137 al Comisiei din 10 octombrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/137 al Comisiei din 10 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Decizia (UE) 2023/142 a Consiliului din 17 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/142 a Consiliului din 17 ianuarie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic în ceea ce privește stabilirea unei liste de persoane care doresc și sunt în măsură să exercite funcția de expert și adoptarea regulamentului de procedură al grupului de experți

19. Anunț de recrutare PE/286/S – Director general/Directoare generală (Grupa de funcții AD, gradul 15)
Anunț de recrutare PE/286/S – Director general/Directoare generală (Grupa de funcții AD, gradul 15) – Direcția Generală Inovare și Asistență Tehnică

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/138 al Comisiei din 21 decembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/138 al Comisiei din 21 decembrie 2022 de stabilire a unei liste de seturi de date cu valoare ridicată specifice și a modalităților de publicare și reutilizare a acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Anunț de recrutare PE/283/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14)
Anunț de recrutare PE/283/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14) – Direcția Generală Comunicare – Direcția pentru campanii

22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/139 al Comisiei din 18 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/139 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Regulamentul delegat (UE) 2022/1172 al Comisiei din 4 mai 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/1172 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune și aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative aferente condiționalității

24. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1173 al Comisiei din 31 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune

25. Comunicare a Comisiei – Orientări privind licențele standard recomandate
Comunicare a Comisiei – Orientări privind licențele standard recomandate, seturile de date și taxarea reutilizării documentelor

Actualizare (2) din data 26-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2023
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 33 din 18 ianuarie 2023
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii situate în judeţele Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Mureş şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 26.01.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 58 din 18 ianuarie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului şi în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală, aflat în subordinea Ministerului Economiei, şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 26.01.2023

4. NORMĂ nr. 1 din 17 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 26.01.2023

5. ORDIN nr. 6.446 din 21 decembrie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.184/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Promovarea Învăţământului European pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Sanity" din municipiul Bacău, judeţul Bacău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

6. DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 174 din secţiunea a 9-a - Închiderea procedurii - din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 85/2014), ale art. 173 alin. (2), precum şi ale art. 180 din aceeaşi lege

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 26.01.2023

7. RAPORT nr. 16.104 din 8 decembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

8. RAPORT nr. 15.941 din 29 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Modernă şi Demnă

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

9. RAPORT nr. 15.942 din 29 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Makedonarmânilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

10. RAPORT nr. 15.707 din 25 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Popular Maghiar din Transilvania - Erdélyi Magyar Néppárt

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

11. RAPORT nr. 15.716 din 25 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pirat România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

12. RAPORT nr. 15.718 din 25 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Diasporei Creştin Democrate

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

13. RAPORT nr. 15.719 din 25 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Creştin al Romilor din România (P.D.-C.R.R.)

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

14. RAPORT nr. 14.880 din 10 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Eforie Rom

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

15. RAPORT nr. 14.881 din 10 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul pentru Proiecte şi Idei de Interes Local

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

16. RAPORT nr. 14.882 din 10 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Costineştiul Unit

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

17. RAPORT nr. 14.883 din 10 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

18. RAPORT nr. 14.884 din 10 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Constanţa Altfel

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

19. RAPORT nr. 14.886 din 10 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Asociaţia Femeilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

20. RAPORT nr. 14.889 din 10 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Progresist

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

21. DECIZIA nr. 519 din 3 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1), (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

22. RAPORT nr. 14.887 din 10 octombrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea pentru Medgidia

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 26.01.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 8899 din 23 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

2. SENTINTA nr. 3527 din 26 noiembrie 2020
actiune în anulare a hotarârii AGA

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

3. SENTINTA nr. 8397 din 11 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 5328 din 02 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

5. SENTINTA nr. 1932 din 09 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

6. SENTINTA nr. 4545 din 19 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

7. DECIZIE nr. 1329 din 17 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

8. SENTINTA nr. 3305 din 17 decembrie 2020
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

9. SENTINTA nr. 3024 din 08 decembrie 2020
întoarcere executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

10. DECIZIE nr. 479 din 09 decembrie 2020
uzucapiune

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

11. SENTINTA nr. 12097 din 22 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

12. SENTINTA nr. 10119 din 18 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

13. SENTINTA nr. 273 din 13 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

14. DECIZIE nr. 1239 din 05 octombrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

15. DECIZIE nr. 6 din 29 ianuarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

16. SENTINTA nr. 109 din 03 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

17. SENTINTA nr. 106 din 11 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

18. SENTINTA nr. 17 din 27 ianuarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PODU TURCULUI

19. SENTINTA nr. 985 din 15 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

20. DECIZIE nr. 148 din 02 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

21. SENTINTA nr. 256 din 12 februarie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

22. DECIZIE nr. 198 din 16 februarie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

23. SENTINTA nr. 545 din 22 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA DETA

24. SENTINTA nr. 849 din 04 martie 2021
anulare somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

25. DECIZIE nr. 162 din 26 martie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

26. SENTINTA nr. 1091 din 24 iunie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 4155 din 17 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

28. SENTINTA nr. 773 din 06 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

29. SENTINTA nr. 567 din 09 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

30. SENTINTA nr. 384 din 09 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

31. SENTINTA nr. 209 din 09 martie 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

32. SENTINTA nr. 1379 din 21 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

33. DECIZIE nr. 433 din 05 aprilie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

34. SENTINTA nr. 603 din 04 mai 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

35. SENTINTA nr. 140 din 19 aprilie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

36. SENTINTA nr. 7500 din 23 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

37. DECIZIE nr. 423 din 28 aprilie 2021
evacuare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

38. SENTINTA nr. 1166 din 10 februarie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

39. DECIZIE nr. 186 din 01 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

40. SENTINTA nr. 5419 din 18 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

41. SENTINTA nr. 4737 din 15 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

42. SENTINTA nr. 839 din 24 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA JIBOU

43. SENTINTA nr. 2355 din 27 septembrie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

44. SENTINTA nr. 6950 din 22 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 574 din 13 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

46. DECIZIE nr. 1031 din 21 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

47. DECIZIE nr. 485 din 01 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

48. SENTINTA nr. 991 din 11 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

49. DECIZIE nr. 575 din 22 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

50. DECIZIE nr. 494 din 12 octombrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

51. SENTINTA nr. 957 din 29 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

52. SENTINTA nr. 2700 din 25 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

53. DECIZIE nr. 3308 din 01 noiembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

54. SENTINTA nr. 301 din 10 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

55. SENTINTA nr. 1499 din 14 octombrie 2021
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 1344 din 13 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

57. DECIZIE nr. 557 din 22 noiembrie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

58. SENTINTA nr. 11976 din 09 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

59. DECIZIE nr. 108 din 19 noiembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

60. DECIZIE nr. 874 din 07 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

61. DECIZIE nr. 752 din 09 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

62. SENTINTA nr. 566 din 16 decembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

63. SENTINTA nr. 10615 din 09 decembrie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

64. DECIZIE nr. 1277 din 25 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

65. DECIZIE nr. 6650 din 17 decembrie 2021
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

66. DECIZIE nr. 22 din 11 ianuarie 2022
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

67. SENTINTA nr. 1237 din 28 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

68. DECIZIE nr. 45 din 11 ianuarie 2022
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

69. DECIZIE nr. 1958 din 07 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

70. SENTINTA nr. 4675 din 02 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

71. DECIZIE nr. 4 din 09 februarie 2022
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

72. INCHEIERE nr. 35 din 16 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

73. SENTINTA nr. 837 din 30 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

74. DECIZIE nr. 6 din 29 ianuarie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

75. SENTINTA nr. 264 din 27 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

76. DECIZIE nr. 925 din 22 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

77. SENTINTA nr. 381 din 08 februarie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

78. SENTINTA nr. 335 din 28 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

79. DECIZIE nr. 221 din 20 martie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

80. SENTINTA nr. 2528 din 12 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA IASI

81. DECIZIE nr. 1536 din 27 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

82. SENTINTA nr. 244 din 17 mai 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

83. SENTINTA nr. 46 din 24 iunie 2019
stramutare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

84. SENTINTA nr. 4342 din 10 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

85. DECIZIE nr. 990 din 19 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

86. SENTINTA nr. 2304 din 11 aprilie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

87. SENTINTA nr. 2566 din 14 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

88. SENTINTA nr. 1894 din 04 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

89. DECIZIE nr. 547 din 07 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

90. SENTINTA nr. 1873 din 29 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

91. DECIZIE nr. 177 din 31 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

92. SENTINTA nr. 10005 din 23 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

93. SENTINTA nr. 5498 din 18 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

94. SENTINTA nr. 311 din 17 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

95. DECIZIE nr. 1115 din 13 septembrie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

96. DECIZIE nr. 2193 din 09 august 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

97. SENTINTA nr. 3655 din 05 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

98. SENTINTA nr. 1342 din 24 iunie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

99. DECIZIE nr. 2449 din 11 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

100. SENTINTA nr. 3231 din 04 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

101. SENTINTA nr. 513 din 28 mai 2019
situatie juridica minor

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

102. SENTINTA nr. 5109 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

103. SENTINTA nr. 1212 din 17 aprilie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 652 din 09 aprilie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

105. SENTINTA nr. 1485 din 05 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

106. SENTINTA nr. 520 din 28 februarie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

107. SENTINTA nr. 184 din 26 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

108. SENTINTA nr. 1322 din 20 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

109. SENTINTA nr. 1412 din 15 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

110. SENTINTA nr. 1116 din 13 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

111. SENTINTA nr. 92 din 18 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

112. SENTINTA nr. 206 din 15 ianuarie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

113. SENTINTA nr. 5244 din 28 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

114. SENTINTA nr. 2920 din 09 octombrie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

115. SENTINTA nr. 1428 din 03 decembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

116. DECIZIE nr. 1441 din 23 octombrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

117. SENTINTA nr. 2452 din 22 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

118. SENTINTA nr. 2656 din 16 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

119. SENTINTA nr. 1885 din 19 decembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

120. SENTINTA nr. 875 din 28 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

121. DECIZIE nr. 1580 din 07 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

122. SENTINTA nr. 6128 din 16 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

123. DECIZIE nr. 502 din 21 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

124. DECIZIE nr. 1084 din 14 noiembrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

125. DECIZIE nr. 208 din 13 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

126. SENTINTA nr. 37 din 16 ianuarie 2020
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

127. DECIZIE nr. 15 din 20 ianuarie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

128. SENTINTA nr. 18 din 14 ianuarie 2020
anularea/revocarea liberarii conditionate (art.588 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

129. DECIZIE nr. 453 din 14 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

130. DECIZIE nr. 42 din 22 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

131. DECIZIE nr. 85 din 15 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

132. SENTINTA nr. 224 din 13 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

133. DECIZIE nr. 63 din 27 februarie 2020
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

134. SENTINTA nr. 38 din 11 februarie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

135. SENTINTA nr. 190 din 15 ianuarie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

136. SENTINTA nr. 1471 din 26 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

137. SENTINTA nr. 861 din 01 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

138. SENTINTA nr. 457 din 01 iulie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

139. INCHEIERE nr. 637 din 17 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

140. DECIZIE nr. 520 din 22 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

141. SENTINTA nr. 153 din 23 iunie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

142. DECIZIE nr. 1512 din 16 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

143. SENTINTA nr. 565 din 22 iulie 2020
expropriere

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

144. SENTINTA nr. 1515 din 13 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

145. DECIZIE nr. 494 din 02 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

146. DECIZIE nr. 1016 din 31 iulie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

147. DECIZIE nr. 283 din 10 septembrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

148. SENTINTA nr. 3714 din 31 iulie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

149. DECIZIE nr. 133 din 19 august 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

150. SENTINTA nr. 6522 din 02 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

151. SENTINTA nr. 5955 din 09 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

152. SENTINTA nr. 2764 din 25 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

153. SENTINTA nr. 1468 din 27 iulie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

154. DECIZIE nr. 461 din 10 iunie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

155. DECIZIE nr. 260 din 08 septembrie 2020
antrenare raspundere

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

156. DECIZIE nr. 68 din 06 octombrie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

157. DECIZIE nr. 1501 din 24 septembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

158. SENTINTA nr. 1429 din 29 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

159. SENTINTA nr. 1130 din 14 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

160. SENTINTA nr. 898 din 30 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

161. SENTINTA nr. 879 din 05 noiembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

162. DECIZIE nr. 1390 din 23 octombrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

163. DECIZIE nr. 1861 din 19 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

164. DECIZIE nr. 1485 din 27 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 246213 25.01.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oficiul National pentru Cultul Eroilor

Monitor: 14 din 25-01-2023

2. RPF 246216 25.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 14 din 25-01-2023

3. RPF 246212 25.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Turia

Monitor: 14 din 25-01-2023

4. RPF 246214 25.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultura Arad

Monitor: 14 din 25-01-2023

5. RPF 246215 25.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Santamaria-Orlea

Monitor: 14 din 25-01-2023

6. RPF 246232 25.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Constanta

Monitor: 14 din 25-01-2023

7. RPF 246219 25.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 14 din 25-01-2023

8. RPF 246220 25.01.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 14 din 25-01-2023

9. PCON246223 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Osorhei

Monitor: 14 din 25-01-2023

10. PCON246206 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ilia

Monitor: 14 din 25-01-2023

11. PCON246217 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Helesteni

Monitor: 14 din 25-01-2023

12. PCON246224 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Greci

Monitor: 14 din 25-01-2023

13. PINC246218 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 14 din 25-01-2023

14. PINC246222 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Falticeni

Monitor: 14 din 25-01-2023

15. PINC246226 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: RIAL - S.R.L.

Monitor: 14 din 25-01-2023

16. PINC246209 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 14 din 25-01-2023

17. PINC246210 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 14 din 25-01-2023

18. PINC246231 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 14 din 25-01-2023

19. PINC246230 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 14 din 25-01-2023

20. CINC246225 20.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Edilitara Public - S.A.

Ofertant: S.C. V.M.O.G. - S.R.L.

Monitor: 14 din 25-01-2023

21. CINC246221 20.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Centrul National al Cinematografiei

Ofertant: ASOCIATIA CINECULTURA

Monitor: 14 din 25-01-2023

22. CINC246211 20.01.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Nehoiu

Ofertant: PFA Rusu Marian Catalin

Monitor: 14 din 25-01-2023

23. PVNZ246208 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 14 din 25-01-2023

24. PVNZ246207 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 14 din 25-01-2023

25. PVNZ246227 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 14 din 25-01-2023

26. PVNZ246228 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 14 din 25-01-2023

27. PVNZ246229 20.01.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 14 din 25-01-2023

Actualizare (1) din data 25-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 79 din 5 decembrie 2022
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 497 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 25.01.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 162 din 26 noiembrie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

2. SENTINTA nr. 108 din 26 noiembrie 2020
modificari la masuri educative neprivative (art.513-517 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

3. SENTINTA nr. 9540 din 08 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 1708 din 17 decembrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

5. DECIZIE nr. 323 din 20 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

6. DECIZIE nr. 232 din 28 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

7. SENTINTA nr. 2042 din 18 decembrie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

8. SENTINTA nr. 2851 din 17 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 9254 din 30 octombrie 2020
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

10. DECIZIE nr. 18 din 13 ianuarie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

11. SENTINTA nr. 1709 din 21 decembrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

12. SENTINTA nr. 6620 din 02 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

13. SENTINTA nr. 795 din 22 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

14. DECIZIE nr. 94 din 11 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

15. DECIZIE nr. 284 din 25 februarie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

16. SENTINTA nr. 4 din 03 februarie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

17. DECIZIE nr. 95 din 17 februarie 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

18. DECIZIE nr. 252 din 16 februarie 2021
contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

19. SENTINTA nr. 230 din 25 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

20. SENTINTA nr. 1000 din 10 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

21. DECIZIE nr. 9 din 02 martie 2021
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

22. DECIZIE nr. 1712 din 06 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

23. SENTINTA nr. 626 din 10 martie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

24. DECIZIE nr. 1046 din 02 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

25. SENTINTA nr. 1901 din 10 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

26. SENTINTA nr. 2477 din 24 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

27. SENTINTA nr. 1122 din 08 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

28. SENTINTA nr. 627 din 24 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

29. DECIZIE nr. 256 din 30 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

30. SENTINTA nr. 307 din 26 aprilie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

31. SENTINTA nr. 2522 din 05 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

32. DECIZIE nr. 1360 din 02 decembrie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

33. SENTINTA nr. 10430 din 22 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

34. SENTINTA nr. 5007 din 29 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

35. SENTINTA nr. 98 din 21 februarie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

36. SENTINTA nr. 2301 din 26 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

37. SENTINTA nr. 468 din 21 aprilie 2021
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

38. SENTINTA nr. 5627 din 18 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 1935 din 05 august 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

40. SENTINTA nr. 6160 din 08 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

41. SENTINTA nr. 3825 din 14 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 487 din 25 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

43. DECIZIE nr. 1447 din 15 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

44. DECIZIE nr. 2845 din 18 iunie 2021
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

45. DECIZIE nr. 853 din 02 iulie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

46. DECIZIE nr. 150 din 12 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

47. DECIZIE nr. 109 din 27 mai 2021
contestatie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

48. SENTINTA nr. 6027 din 25 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

49. DECIZIE nr. 1568 din 14 mai 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

50. SENTINTA nr. 642 din 16 iunie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

51. SENTINTA nr. 392 din 15 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

52. SENTINTA nr. 3123 din 09 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 1966 din 11 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

54. SENTINTA nr. 1372 din 14 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

55. SENTINTA nr. 8859 din 09 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

56. SENTINTA nr. 4939 din 24 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

57. SENTINTA nr. 959 din 30 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

58. SENTINTA nr. 502 din 15 octombrie 2021
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

59. DECIZIE nr. 362 din 30 septembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

60. DECIZIE nr. 3077 din 18 octombrie 2021
retragere asociat

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

61. DECIZIE nr. 2467 din 09 aprilie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 4123 din 04 noiembrie 2021
granituire

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

63. SENTINTA nr. 425 din 26 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

64. DECIZIE nr. 2196 din 12 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

65. SENTINTA nr. 3537 din 21 septembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

66. DECIZIE nr. 578 din 25 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

67. SENTINTA nr. 673 din 19 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

68. DECIZIE nr. 2449 din 02 decembrie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 9967 din 29 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

70. DECIZIE nr. 2397 din 11 noiembrie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

71. DECIZIE nr. 319 din 22 februarie 2022
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

72. DECIZIE nr. 629 din 03 februarie 2022
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 482 din 28 ianuarie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

74. SENTINTA nr. 350 din 12 februarie 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

75. SENTINTA nr. 206 din 31 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

76. SENTINTA nr. 104 din 29 ianuarie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

77. DECIZIE nr. 58 din 19 februarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

78. SENTINTA nr. 1043 din 01 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

79. SENTINTA nr. 428 din 08 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

80. DECIZIE nr. 667 din 11 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

81. DECIZIE nr. 195 din 15 februarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

82. DECIZIE nr. 759 din 02 iulie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

83. SENTINTA nr. 4828 din 30 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

84. DECIZIE nr. 943 din 28 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

85. INCHEIERE nr. 4554 din 26 august 2019
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

86. SENTINTA nr. 4662 din 06 septembrie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 169 din 07 octombrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

88. SENTINTA nr. 1033 din 30 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

89. DECIZIE nr. 1186 din 25 septembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

90. SENTINTA nr. 5223 din 18 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

91. DECIZIE nr. 1154 din 12 septembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

92. DECIZIE nr. 631 din 10 iulie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

93. SENTINTA nr. 7366 din 28 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

94. SENTINTA nr. 3428 din 26 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

95. DECIZIE nr. 346 din 19 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

96. DECIZIE nr. 160 din 22 mai 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

97. SENTINTA nr. 3072 din 20 mai 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

98. SENTINTA nr. 3259 din 21 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

99. DECIZIE nr. 462 din 08 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

100. SENTINTA nr. 595 din 06 mai 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

101. DECIZIE nr. 719 din 02 mai 2019
recuzare executor

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

102. DECIZIE nr. 180 din 24 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

103. SENTINTA nr. 4316 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

104. DECIZIE nr. 296 din 23 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

105. SENTINTA nr. 2780 din 16 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

106. SENTINTA nr. 1239 din 10 aprilie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

107. SENTINTA nr. 1980 din 01 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

108. DECIZIE nr. 232 din 29 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

109. SENTINTA nr. 2212 din 27 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

110. DECIZIE nr. 134 din 22 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

111. SENTINTA nr. 706 din 21 martie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

112. INCHEIERE nr. 815 din 07 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

113. DECIZIE nr. 16 din 14 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

114. SENTINTA nr. 2 din 03 ianuarie 2019
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

115. DECIZIE nr. 616 din 30 octombrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

116. SENTINTA nr. 433 din 09 octombrie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

117. SENTINTA nr. 1230 din 11 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

118. SENTINTA nr. 3761 din 24 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

119. DECIZIE nr. 1090 din 10 octombrie 2019
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

120. SENTINTA nr. 3253 din 14 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

121. SENTINTA nr. 212 din 12 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

122. DECIZIE nr. 766 din 17 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

123. DECIZIE nr. 859 din 14 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

124. DECIZIE nr. 270 din 02 octombrie 2019
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

125. DECIZIE nr. 1201 din 04 octombrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

126. SENTINTA nr. 2344 din 09 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

127. DECIZIE nr. 472 din 24 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

128. SENTINTA nr. 2723 din 18 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

129. SENTINTA nr. 2751 din 25 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

130. SENTINTA nr. 6 din 08 ianuarie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

131. SENTINTA nr. 6177 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

132. SENTINTA nr. 2159 din 22 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

133. SENTINTA nr. 9345 din 20 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

134. DECIZIE nr. 1748 din 15 noiembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 3943 din 29 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 12333 din 30 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

137. DECIZIE nr. 51 din 20 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

138. DECIZIE nr. 1112 din 21 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

139. SENTINTA nr. 4 din 14 ianuarie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

140. DECIZIE nr. 95 din 22 ianuarie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

141. SENTINTA nr. 2 din 14 ianuarie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

142. DECIZIE nr. 2486 din 12 noiembrie 2019
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

143. DECIZIE nr. 906 din 02 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

144. SENTINTA nr. 119 din 16 ianuarie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 11696 din 17 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

146. SENTINTA nr. 184 din 18 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

147. SENTINTA nr. 484 din 17 februarie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

148. DECIZIE nr. 139 din 24 februarie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

149. SENTINTA nr. 701 din 19 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

150. DECIZIE nr. 350 din 11 martie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

151. DECIZIE nr. 111 din 10 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

152. SENTINTA nr. 980 din 30 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

153. SENTINTA nr. 334 din 31 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

154. SENTINTA nr. 352 din 14 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

155. SENTINTA nr. 1831 din 11 februarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

156. SENTINTA nr. 108 din 04 martie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA BABADAG

157. SENTINTA nr. 3315 din 28 aprilie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

158. DECIZIE nr. 222 din 18 mai 2020
stare civila

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

159. SENTINTA nr. 481 din 25 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

160. INCHEIERE nr. 3158 din 02 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

161. DECIZIE nr. 109 din 15 iulie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

162. DECIZIE nr. 206 din 20 mai 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

163. SENTINTA nr. 7639 din 01 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

164. DECIZIE nr. 869 din 10 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

165. SENTINTA nr. 971 din 12 august 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

166. SENTINTA nr. 2036 din 11 august 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

167. DECIZIE nr. 12 din 24 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

168. SENTINTA nr. 262 din 16 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

169. SENTINTA nr. 1048 din 15 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

170. SENTINTA nr. 475 din 15 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

171. SENTINTA nr. 1172 din 20 iulie 2020
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

172. SENTINTA nr. 960 din 22 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

173. DECIZIE nr. 1100 din 06 octombrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

174. DECIZIE nr. 642 din 09 octombrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

175. SENTINTA nr. 1968 din 07 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

176. SENTINTA nr. 8729 din 05 octombrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

177. SENTINTA nr. 1785 din 30 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

178. SENTINTA nr. 2986 din 05 mai 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

179. SENTINTA nr. 1149 din 01 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

180. SENTINTA nr. 689 din 19 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

181. SENTINTA nr. 605 din 21 octombrie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

182. SENTINTA nr. 8351 din 13 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

183. SENTINTA nr. 3446 din 23 iulie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

184. SENTINTA nr. 7353 din 23 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

185. DECIZIE nr. 1004 din 12 noiembrie 2020
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

186. DECIZIE nr. 1166 din 25 noiembrie 2020
Cereri în baza OUG 116/2009

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

187. SENTINTA nr. 2268 din 08 octombrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

188. SENTINTA nr. 14087 din 26 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

189. SENTINTA nr. 1289 din 24 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

190. DECIZIE nr. 2162 din 12 noiembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

191. DECIZIE nr. 1134 din 20 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

192. DECIZIE nr. 1263 din 07 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

193. SENTINTA nr. 195 din 27 ianuarie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

194. SENTINTA nr. 714 din 04 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

195. SENTINTA nr. 72 din 17 februarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

196. SENTINTA nr. 29 din 21 ianuarie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

197. SENTINTA nr. 271 din 02 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

198. DECIZIE nr. 99 din 18 martie 2021
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

199. SENTINTA nr. 1859 din 07 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

200. SENTINTA nr. 438 din 06 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

201. SENTINTA nr. 1293 din 29 martie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

202. SENTINTA nr. 729 din 31 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

203. DECIZIE nr. 133 din 03 martie 2021
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

204. SENTINTA nr. 318 din 04 martie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

205. DECIZIE nr. 751 din 20 octombrie 2020
contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

206. DECIZIE nr. 74 din 17 mai 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

207. SENTINTA nr. 478 din 27 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

208. SENTINTA nr. 4684 din 27 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

209. DECIZIE nr. 746 din 07 iunie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

210. DECIZIE nr. 1632 din 20 mai 2021
situatie juridica minor

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

211. DECIZIE nr. 227 din 09 iunie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

212. SENTINTA nr. 138 din 21 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

213. SENTINTA nr. 386 din 30 iulie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

214. SENTINTA nr. 7314 din 24 iunie 2021
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

215. SENTINTA nr. 1536 din 30 iunie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

216. SENTINTA nr. 4863 din 16 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

217. SENTINTA nr. 9104 din 18 noiembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

218. DECIZIE nr. 1162 din 17 iunie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

219. SENTINTA nr. 676 din 24 iunie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

220. INCHEIERE nr. 8161 din 23 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

221. SENTINTA nr. 8301 din 30 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

222. SENTINTA nr. 2822 din 01 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

223. DECIZIE nr. 806 din 18 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

224. SENTINTA nr. 3341 din 29 septembrie 2021
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

225. DECIZIE nr. 274 din 23 septembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

226. SENTINTA nr. 8700 din 19 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

227. DECIZIE nr. 713 din 25 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

228. SENTINTA nr. 1871 din 06 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

229. SENTINTA nr. 1690 din 12 noiembrie 2021
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

230. DECIZIE nr. 1295 din 13 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

231. SENTINTA nr. 1226 din 03 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

232. DECIZIE nr. 2239 din 11 noiembrie 2021
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

233. DECIZIE nr. 2784 din 09 noiembrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

234. DECIZIE nr. 852 din 02 decembrie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

235. SENTINTA nr. 1223 din 22 noiembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

236. SENTINTA nr. 8675 din 25 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

237. DECIZIE nr. 1055 din 10 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

238. SENTINTA nr. 12874 din 17 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

239. SENTINTA nr. 1305 din 22 noiembrie 2021
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

240. SENTINTA nr. 2360 din 08 decembrie 2021
redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsa) (art.466 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

241. SENTINTA nr. 1535 din 16 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

242. SENTINTA nr. 2967 din 15 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

243. DECIZIE nr. 938 din 16 noiembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

244. SENTINTA nr. 193 din 12 ianuarie 2022
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

245. DECIZIE nr. 101 din 11 ianuarie 2022
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

246. DECIZIE nr. 56 din 09 februarie 2022
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

247. DECIZIE nr. 121 din 20 ianuarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

248. SENTINTA nr. 68 din 01 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

249. DECIZIE nr. 116 din 05 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

250. SENTINTA nr. 135 din 27 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

251. DECIZIE nr. 293 din 19 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

252. DECIZIE nr. 11 din 14 februarie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

253. SENTINTA nr. 35 din 14 februarie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

254. INCHEIERE nr. 62 din 06 iunie 2019
contestatie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

255. SENTINTA nr. 1927 din 30 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

256. DECIZIE nr. 496 din 11 aprilie 2019
contestatie la legea electorala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

257. SENTINTA nr. 328 din 06 mai 2019
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

258. DECIZIE nr. 1815 din 11 iunie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

259. DECIZIE nr. 733 din 18 iunie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

260. SENTINTA nr. 161 din 25 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

261. DECIZIE nr. 789 din 19 iunie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

262. SENTINTA nr. 773 din 05 iunie 2019
curatela

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

263. SENTINTA nr. 6756 din 04 iunie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

264. SENTINTA nr. 1736 din 27 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

265. SENTINTA nr. 706 din 26 august 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

266. SENTINTA nr. 8329 din 22 august 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

267. DECIZIE nr. 2243 din 03 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

268. SENTINTA nr. 589 din 25 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

269. SENTINTA nr. 1339 din 14 august 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

270. INCHEIERE nr. 6979 din 16 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

271. DECIZIE nr. 1378 din 14 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

272. SENTINTA nr. 677 din 11 octombrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

273. DECIZIE nr. 1281 din 27 septembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

274. DECIZIE nr. 610 din 25 septembrie 2019
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

275. DECIZIE nr. 1188 din 19 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

276. DECIZIE nr. 1899 din 11 septembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

277. DECIZIE nr. 3263 din 11 septembrie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

278. SENTINTA nr. 1018 din 10 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

279. DECIZIE nr. 2326 din 09 septembrie 2019
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

280. SENTINTA nr. 4776 din 21 august 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

281. DECIZIE nr. 2052 din 26 iunie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

282. SENTINTA nr. 63 din 16 mai 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

283. SENTINTA nr. 1318 din 24 aprilie 2019
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

284. SENTINTA nr. 358 din 17 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

285. SENTINTA nr. 1667 din 15 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

286. SENTINTA nr. 3892 din 15 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

287. DECIZIE nr. 1011 din 02 aprilie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

288. SENTINTA nr. 748 din 01 aprilie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

289. DECIZIE nr. 265 din 27 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

290. DECIZIE nr. 314 din 27 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

291. INCHEIERE nr. 2886 din 21 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

292. DECIZIE nr. 444 din 19 martie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

293. DECIZIE nr. 228 din 13 martie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

294. SENTINTA nr. 1476 din 18 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

295. SENTINTA nr. 659 din 01 februarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

296. DECIZIE nr. 65 din 17 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

297. DECIZIE nr. 431 din 25 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

298. SENTINTA nr. 924 din 17 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

299. DECIZIE nr. 1039 din 31 octombrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

300. DECIZIE nr. 3496 din 01 noiembrie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

301. SENTINTA nr. 12247 din 10 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

302. DECIZIE nr. 543 din 17 decembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

303. SENTINTA nr. 4474 din 16 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

304. SENTINTA nr. 2358 din 22 octombrie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

305. DECIZIE nr. 101 din 12 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

306. DECIZIE nr. 1190 din 24 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

307. SENTINTA nr. 25 din 23 ianuarie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

308. SENTINTA nr. 171 din 22 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

309. SENTINTA nr. 4712 din 16 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

310. SENTINTA nr. 54 din 21 ianuarie 2020
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

311. SENTINTA nr. 534 din 10 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

312. INCHEIERE nr. 1657 din 04 octombrie 2019
hartuirea (art.208 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

313. SENTINTA nr. 200 din 22 ianuarie 2020
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

314. SENTINTA nr. 43 din 11 februarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

315. SENTINTA nr. 960 din 20 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

316. SENTINTA nr. 803 din 26 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

317. SENTINTA nr. 1922 din 13 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

318. SENTINTA nr. 1458 din 23 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

319. SENTINTA nr. 1394 din 09 martie 2020
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

320. SENTINTA nr. 724 din 13 februarie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

321. DECIZIE nr. 184 din 26 mai 2020
acordare personalitate juridica

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

322. DECIZIE nr. 154 din 18 mai 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

323. SENTINTA nr. 562 din 26 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

324. SENTINTA nr. 628 din 23 iunie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

325. SENTINTA nr. 2760 din 25 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

326. INCHEIERE nr. 587 din 03 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

327. SENTINTA nr. 557 din 03 iulie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

328. SENTINTA nr. 2545 din 14 mai 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

329. SENTINTA nr. 121 din 29 iunie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

330. SENTINTA nr. 497 din 07 iulie 2020
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

331. SENTINTA nr. 6199 din 30 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

332. SENTINTA nr. 1717 din 24 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

333. DECIZIE nr. 465 din 22 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

334. DECIZIE nr. 326 din 25 august 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

335. INCHEIERE nr. 3974 din 17 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

336. SENTINTA nr. 1848 din 09 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

337. SENTINTA nr. 535 din 09 septembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

338. SENTINTA nr. 1121 din 23 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

339. SENTINTA nr. 3367 din 24 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

340. DECIZIE nr. 1 din 09 ianuarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

341. DECIZIE nr. 379 din 29 septembrie 2020
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

342. SENTINTA nr. 238 din 02 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

343. SENTINTA nr. 5102 din 07 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

344. SENTINTA nr. 1270 din 09 noiembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

345. SENTINTA nr. 570 din 10 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

346. SENTINTA nr. 2370 din 22 octombrie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

347. SENTINTA nr. 6259 din 25 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

348. SENTINTA nr. 2452 din 18 noiembrie 2020
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

2. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11019
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11019 – PREMERENI / SUAS CLEAN ENERGY / JVs) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10940
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10940 – CPPIB / MONTAGU / UNIVERSAL INVESTMENT / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10927
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10927 – ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.8102
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8102 – VALEO / FTE GROUP) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10149
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10149 – KOREAN AIR LINES / ASIANA AIRLINES) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10976
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10976 – CNP GROUP / SIENNA GROUP / ECT GROUP) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Recomandarea a Consiliului din 8 decembrie 2022
Recomandarea a Consiliului din 8 decembrie 2022 privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienței infrastructurii critice (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Comunicare în atenția lui ABDUL REHMAN MAKKI
Comunicare în atenția lui ABDUL REHMAN MAKKI, al cărui nume a fost adăugat pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida, în temeiul Regulamentului (UE) 2023/140 al Comisiei

10. Rata de schimb a monedei euro - 19 ianuarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 19 ianuarie 2023

11. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1859 al Consiliului
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1859 al Consiliului din 16 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 265 I din 16 octombrie 2017)

12. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1363 al Comisiei din 3 august 2022
Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1363 al Comisiei din 3 august 2022 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru 2,4-D, azoxistrobin, cihalofop-butil, cimoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxipir, iprovalicarb și siltiofam din sau de pe anumite produse (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 205 din 5 august 2022)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/131 al Comisiei din 18 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/131 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1259 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă și din fontă cu grafit sferoidal, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda și de punere sub supraveghere a importurilor de accesorii turnate pentru tuburi și țevi originare din Republica Populară Chineză

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/134 a Consiliului din 17 ianuarie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/134 a Consiliului din 17 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1696 în ceea ce privește utilizarea videoconferinței pentru intervievarea candidaților

15. Regulamentul (UE) 2023/129 al Comisiei din 18 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/129 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru azoxistrobin, prosulfocarb, sedaxan și valifenalat din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Decizia (UE) 2023/133 a Consiliului din 17 ianuarie 2023
Decizia (UE) 2023/133 a Consiliului din 17 ianuarie 2023 de numire a membrilor juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939

17. Regulamentul delegat (UE) 2023/126 al Comisiei din 21 octombrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/126 al Comisiei din 21 octombrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea numărului și a titlului variabilelor pentru domeniul consumului (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul (UE) 2023/128 al Comisiei din 18 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/128 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benalaxil, bromoxinil, clorsulfuron, epoxiconazol și fenamifos din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Regulamentul (UE) 2023/127 al Comisiei din 18 ianuarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/127 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acequinocil din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/130 al Comisiei din 18 ianuarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/130 al Comisiei din 18 ianuarie 2023 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prezentarea conținutului raportului anual privind performanța

21. Rata de schimb a monedei euro - 23 decembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 23 decembrie 2022

22. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10995
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10995 – INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL / CABLE CONNECTIVITY GROUP) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini
Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate din sectorul produselor agricole și alimentare, menționată la articolul 6b alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei

24. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10981
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10981 – ITOCHU / TOKYO CENTURY / HCM / JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.8102
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8102 – Valeo/FTE Group) (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.8102
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8102 – Valeo/FTE Group) (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (1) din data 23-01-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 72 din 20 ianuarie 2023
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

2. DECRET nr. 73 din 20 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

3. DECRET nr. 74 din 20 ianuarie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

4. DECRET nr. 75 din 20 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiţer

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

5. DECRET nr. 76 din 20 ianuarie 2023
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

6. DECIZIE nr. 15 din 20 ianuarie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

7. DECIZIE nr. 16 din 20 ianuarie 2023
privind numirea doamnei Alina Jalea în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

8. DECIZIE nr. 17 din 20 ianuarie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Emil Muşat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

9. DECIZIE nr. 18 din 20 ianuarie 2023
privind acordarea autorizării pentru VMware International Unlimited Company şi VMware, Inc. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

10. ORDIN nr. 59 din 20 ianuarie 2023
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

11. ORDIN nr. 525 din 20 ianuarie 2023
privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

12. ORDIN nr. 777 din 20 ianuarie 2023
privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

13. ORDIN nr. 253 din 20 ianuarie 2023
privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

14. ORDIN nr. 91 din 20 ianuarie 2023
privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Serviciul de Telecomunicații Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

15. ORDIN nr. 139 din 20 ianuarie 2023
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie şi a modelului de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

16. ORDIN nr. 129 din 19 ianuarie 2023
privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

17. ORDIN nr. 3.496.091 din 19 ianuarie 2023
privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

18. HOTĂRÂRE nr. 44 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2021 şi pentru anul 2022 şi plăţii primei tranşe a contribuţiei financiare a României pentru anul 2023 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

19. HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023
privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

20. HOTĂRÂRE nr. 35 din 18 ianuarie 2023
privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş - Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie, a unor imobile, construcţie şi terenuri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

21. HOTĂRÂRE nr. 53 din 18 ianuarie 2023
privind aprobarea stemei oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

22. HOTĂRÂRE nr. 54 din 18 ianuarie 2023
privind aprobarea stemei comunei Bălăneşti, judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

23. ORDIN nr. 29 din 12 ianuarie 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

24. HOTĂRÂRE nr. 18 din 11 ianuarie 2023
privind aprobarea stemei comunei Cămăraşu, judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2023

25. ORDIN nr. 5.672/C din 19 decembrie 2022
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare fiscală" şi a instrucţiunilor de completare a formularului "Cerere de înregistrare fiscală"

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

26. ORDIN nr. 2.509 din 9 decembrie 2022
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare fiscală" şi a instrucţiunilor de completare a formularului "Cerere de înregistrare fiscală"

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

27. DECIZIA nr. 563 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

28. DECIZIA nr. 528 din 10 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 97 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 20.01.2023

29. DECIZIA nr. 511 din 3 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 20.01.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 849 din 27 noiembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

2. DECIZIE nr. 764 din 03 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

3. DECIZIE nr. 1010 din 23 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

4. SENTINTA nr. 16483 din 11 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 211 din 16 decembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

6. SENTINTA nr. 73 din 08 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

7. SENTINTA nr. 798 din 04 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

8. DECIZIE nr. 17 din 14 ianuarie 2021
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

9. DECIZIE nr. 498 din 21 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

10. SENTINTA nr. 10 din 05 ianuarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

11. DECIZIE nr. 18 din 27 ianuarie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

12. SENTINTA nr. 531 din 29 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

13. DECIZIE nr. 39 din 16 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

14. DECIZIE nr. 318 din 02 martie 2021
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

15. SENTINTA nr. 545 din 05 martie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

16. SENTINTA nr. 609 din 03 februarie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

17. DECIZIE nr. 462 din 18 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

18. SENTINTA nr. 906 din 14 aprilie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

19. SENTINTA nr. 1994 din 15 aprilie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

20. SENTINTA nr. 1100 din 19 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

21. SENTINTA nr. 1128 din 20 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

22. DECIZIE nr. 154 din 14 aprilie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

23. SENTINTA nr. 546 din 29 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

24. SENTINTA nr. 4509 din 21 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

25. DECIZIE nr. 261 din 02 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

26. DECIZIE nr. 223 din 15 martie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

27. SENTINTA nr. 4353 din 16 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 888 din 02 iunie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

29. DECIZIE nr. 1116 din 22 iulie 2021
custodie publica - prelungire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 141 din 21 iulie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

31. SENTINTA nr. 4102 din 21 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

32. DECIZIE nr. 181 din 06 aprilie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

33. SENTINTA nr. 214 din 09 august 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

34. DECIZIE nr. 1054 din 07 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

35. SENTINTA nr. 4370 din 14 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 9791 din 17 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

37. SENTINTA nr. 3301 din 20 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

38. SENTINTA nr. 1567 din 22 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

39. SENTINTA nr. 501 din 01 iulie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

40. DECIZIE nr. 2772 din 16 iunie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

41. SENTINTA nr. 5878 din 25 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

42. SENTINTA nr. 637 din 10 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

43. SENTINTA nr. 733 din 23 iunie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA</