Actualizare (1) din data 05-10-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 278 din 4 octombrie 2022
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

2. DECRET nr. 1.171 din 4 octombrie 2022
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

3. LEGE nr. 279 din 4 octombrie 2022
pentru modificarea art. 281 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

4. DECRET nr. 1.172 din 4 octombrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 281 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

5. DECRET nr. 1.173 din 4 octombrie 2022
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

6. ORDIN nr. 300 din 4 octombrie 2022
pentru stabilirea unei noi sesiuni de depunere a cererii de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobat prin Legea nr. 195/2018, precum şi a unei noi sesiuni de depunere a cererii de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

7. LEGE nr. 276 din 3 octombrie 2022
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

8. DECRET nr. 1.153 din 3 octombrie 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

9. LEGE nr. 277 din 3 octombrie 2022
pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

10. DECRET nr. 1.154 din 3 octombrie 2022
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

11. DECRET nr. 1.162 din 3 octombrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

12. DECRET nr. 1.163 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

13. DECRET nr. 1.164 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

14. DECRET nr. 1.165 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

15. DECRET nr. 1.166 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

16. DECRET nr. 1.167 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

17. DECRET nr. 1.168 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

18. ORDIN nr. 2.861 din 30 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

19. ORDIN nr. 3.265 din 30 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

20. HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 29 septembrie 2022
privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pentru perioada 2022-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

21. HOTĂRÂRE nr. 1.190 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitarea liniei c.f. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h" - secţiunea: Frontieră-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

22. HOTĂRÂRE nr. 1.191 din 29 septembrie 2022
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

23. ORDIN nr. 2.846 din 29 septembrie 2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Sănătate Publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

24. ORDIN nr. 21.453 din 29 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

25. ORDIN nr. 789 din 27 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 04.10.2022

26. DECIZIA nr. 207 din 7 aprilie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 6657 din 25 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

2. DECIZIE nr. 1592 din 20 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

3. DECIZIE nr. 1779 din 16 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

4. DECIZIE nr. 636 din 06 noiembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

5. SENTINTA nr. 3870 din 22 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

6. DECIZIE nr. 2819 din 26 noiembrie 2019
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

7. DECIZIE nr. 889 din 06 decembrie 2019
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

8. SENTINTA nr. 1975 din 27 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

9. SENTINTA nr. 681 din 06 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

10. SENTINTA nr. 2207 din 31 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

11. SENTINTA nr. 879 din 06 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

12. SENTINTA nr. 1655 din 24 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

13. SENTINTA nr. 1783 din 17 decembrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

14. DECIZIE nr. 16 din 12 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

15. DECIZIE nr. 1080 din 14 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

16. SENTINTA nr. 6508 din 30 septembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

17. SENTINTA nr. 11569 din 11 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

18. SENTINTA nr. 191 din 14 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

19. DECIZIE nr. 41 din 21 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

20. DECIZIE nr. 1092 din 11 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

21. SENTINTA nr. 676 din 28 ianuarie 2020
anulare incident plata

EMITENT: JUDECATORIA IASI

22. SENTINTA nr. 900 din 23 ianuarie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

23. DECIZIE nr. 1519 din 10 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 57 din 08 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

25. DECIZIE nr. 24 din 13 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

26. DECIZIE nr. 26 din 06 martie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

27. SENTINTA nr. 581 din 05 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

28. DECIZIE nr. 171 din 18 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

29. SENTINTA nr. 13064 din 20 noiembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

30. SENTINTA nr. 1415 din 18 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

31. DECIZIE nr. 93 din 25 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

32. DECIZIE nr. 1154 din 10 iunie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

33. SENTINTA nr. 1608 din 25 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

34. DECIZIE nr. 293 din 09 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

35. SENTINTA nr. 3531 din 16 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

36. SENTINTA nr. 2443 din 29 iunie 2020
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 3463 din 27 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

38. SENTINTA nr. 4473 din 27 iulie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 3513 din 23 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

40. SENTINTA nr. 573 din 08 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

41. DECIZIE nr. 83 din 13 august 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

42. DECIZIE nr. 2188 din 26 iunie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

43. SENTINTA nr. 1677 din 15 iulie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

44. SENTINTA nr. 538 din 10 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

45. DECIZIE nr. 372 din 23 septembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

46. SENTINTA nr. 3021 din 29 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

47. SENTINTA nr. 2008 din 21 octombrie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

48. SENTINTA nr. 1868 din 05 octombrie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

49. SENTINTA nr. 1014 din 10 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 1418 din 28 octombrie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

51. SENTINTA nr. 666 din 09 octombrie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

52. SENTINTA nr. 4268 din 11 septembrie 2020
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

53. DECIZIE nr. 3060 din 28 octombrie 2020
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

54. SENTINTA nr. 2534 din 16 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

55. SENTINTA nr. 12809 din 18 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

56. SENTINTA nr. 10132 din 12 noiembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

57. SENTINTA nr. 9236 din 02 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

58. SENTINTA nr. 5495 din 06 noiembrie 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

59. SENTINTA nr. 1187 din 03 decembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

60. SENTINTA nr. 1770 din 09 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

61. SENTINTA nr. 1373 din 12 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

62. SENTINTA nr. 947 din 24 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

63. SENTINTA nr. 549 din 04 decembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

64. SENTINTA nr. 1715 din 16 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

65. SENTINTA nr. 794 din 12 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

66. SENTINTA nr. 17 din 06 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

67. SENTINTA nr. 1590 din 25 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

68. SENTINTA nr. 138 din 21 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

69. DECIZIE nr. 54 din 27 ianuarie 2021
dizolvare societate

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

70. SENTINTA nr. 543 din 03 februarie 2021
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

71. DECIZIE nr. 358 din 23 octombrie 2020
actiune în anulare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

72. DECIZIE nr. 118 din 26 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

73. SENTINTA nr. 998 din 10 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

74. SENTINTA nr. 190 din 10 martie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

75. DECIZIE nr. 1993 din 22 decembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

76. SENTINTA nr. 571 din 15 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

77. SENTINTA nr. 416 din 25 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

78. DECIZIE nr. 115 din 02 martie 2021
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

79. DECIZIE nr. 616 din 27 aprilie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

80. DECIZIE nr. 109 din 27 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

81. DECIZIE nr. 84 din 17 mai 2021
contestatie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

82. SENTINTA nr. 1968 din 09 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

83. SENTINTA nr. 1426 din 14 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

84. SENTINTA nr. 537 din 26 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

85. SENTINTA nr. 1028 din 25 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

86. SENTINTA nr. 1834 din 23 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 515 din 21 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

88. SENTINTA nr. 1461 din 04 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

89. SENTINTA nr. 2441 din 17 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

90. SENTINTA nr. 324 din 12 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

91. SENTINTA nr. 812 din 08 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

92. SENTINTA nr. 1682 din 24 iunie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

93. SENTINTA nr. 1620 din 15 septembrie 2021
radiere asociatii/fundatii

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

94. SENTINTA nr. 5055 din 29 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

95. SENTINTA nr. 6670 din 12 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 13826 din 07 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

97. SENTINTA nr. 2397 din 08 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

98. DECIZIE nr. 150 din 12 octombrie 2021
evacuare

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

99. DECIZIE nr. 1359 din 22 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

100. DECIZIE nr. 728 din 28 octombrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

101. SENTINTA nr. 177 din 28 octombrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

102. SENTINTA nr. 10762 din 19 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

103. SENTINTA nr. 7322 din 21 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

104. SENTINTA nr. 12173 din 04 noiembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

105. SENTINTA nr. 836 din 11 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

106. SENTINTA nr. 15137 din 03 noiembrie 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

107. SENTINTA nr. 3473 din 08 iulie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

108. SENTINTA nr. 8672 din 16 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

109. SENTINTA nr. 2925 din 09 noiembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

110. SENTINTA nr. 430 din 02 decembrie 2021
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

111. SENTINTA nr. 1131 din 25 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

112. DECIZIE nr. 3870 din 09 decembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

113. SENTINTA nr. 11501 din 29 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

114. SENTINTA nr. 2638 din 20 decembrie 2021
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

115. SENTINTA nr. 13208 din 20 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 1716 din 09 decembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

117. SENTINTA nr. 13184 din 09 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

118. SENTINTA nr. 19014 din 22 decembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

119. DECIZIE nr. 106 din 26 ianuarie 2022
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

120. DECIZIE nr. 68 din 26 ianuarie 2022
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

121. SENTINTA nr. 1594 din 27 februarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

122. SENTINTA nr. 454 din 18 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

123. SENTINTA nr. 676 din 28 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

124. DECIZIE nr. 142 din 12 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

125. SENTINTA nr. 327 din 27 martie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

126. SENTINTA nr. 459 din 12 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

127. SENTINTA nr. 458 din 10 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

128. SENTINTA nr. 1088 din 08 mai 2019
refuz acordare drepturi conform Legii nr. 189/2000

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

129. SENTINTA nr. 138 din 09 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

130. DECIZIE nr. 465 din 18 iunie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

131. SENTINTA nr. 890 din 23 mai 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

132. SENTINTA nr. 3555 din 07 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

133. DECIZIE nr. 229 din 07 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

134. SENTINTA nr. 3945 din 19 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

135. DECIZIE nr. 674 din 23 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

136. DECIZIE nr. 1013 din 11 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

137. DECIZIE nr. 471 din 14 august 2019
abtinere

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

138. DECIZIE nr. 105 din 21 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

139. SENTINTA nr. 62 din 05 februarie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

140. SENTINTA nr. 2803 din 04 octombrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

141. SENTINTA nr. 1845 din 01 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

142. DECIZIE nr. 52 din 30 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

143. INCHEIERE nr. 359 din 30 septembrie 2019
reexaminare anulare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

144. SENTINTA nr. 5155 din 17 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 4014 din 22 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

146. SENTINTA nr. 1046 din 11 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

147. DECIZIE nr. 891 din 11 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

148. DECIZIE nr. 2363 din 27 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 739 din 27 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

150. DECIZIE nr. 2212 din 12 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

151. SENTINTA nr. 977 din 05 iunie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

152. DECIZIE nr. 1541 din 22 mai 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

153. SENTINTA nr. 5838 din 09 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

154. DECIZIE nr. 626 din 22 aprilie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

155. SENTINTA nr. 871 din 22 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

156. INCHEIERE nr. 771 din 19 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

157. SENTINTA nr. 52 din 17 aprilie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

158. SENTINTA nr. 4087 din 04 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

159. SENTINTA nr. 490 din 03 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

160. SENTINTA nr. 734 din 18 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

161. SENTINTA nr. 845 din 12 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

162. SENTINTA nr. 757 din 11 martie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

163. SENTINTA nr. 726 din 08 martie 2019
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

164. DECIZIE nr. 2 din 14 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

165. SENTINTA nr. 880 din 11 februarie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

166. DECIZIE nr. 157 din 06 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

167. SENTINTA nr. 224 din 06 februarie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

168. SENTINTA nr. 70 din 05 februarie 2019
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

169. SENTINTA nr. 11 din 23 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

170. SENTINTA nr. 100 din 21 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

171. SENTINTA nr. 38 din 10 ianuarie 2019
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

172. SENTINTA nr. 7 din 07 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 11 din 07 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

Actualizare (2) din data 05-10-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. REGULAMENT din 29 septembrie 2022
de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Sănătate Publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 29 septembrie 2022
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2022 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 05.10.2022

3. ORDIN nr. 2.846 din 29 septembrie 2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Sănătate Publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 04.10.2022

4. ORDIN nr. 5.439 din 26 septembrie 2022
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 05.10.2022

5. ORDIN nr. 2.506 din 22 septembrie 2022
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 05.10.2022

6. GHID DE FINANȚARE din 22 septembrie 2022
a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 05.10.2022

7. ORDIN nr. 1.081 din 6 septembrie 2022
privind înfiinţarea Comitetului consultativ pentru asistenţă privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 05.10.2022

8. ORDIN nr. 5.184 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Promovarea Învăţământului European pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Sanity" din municipiul Bacău, judeţul Bacău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 05.10.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 244032 04.10.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bratca

Monitor: 191 din 04-10-2022

2. CPF 244054 04.10.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bucuresti

Ofertant: Asociatia INTERACT PROJECTS

Monitor: 191 din 04-10-2022

3. PCON244046 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Carcaliu

Monitor: 191 din 04-10-2022

4. PCON244041 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Monitor: 191 din 04-10-2022

5. PCON244059 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Ramnicu Valcea

Monitor: 191 din 04-10-2022

6. PCON244050 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ghiroda

Monitor: 191 din 04-10-2022

7. PCON244056 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Stolniceni Prajescu

Monitor: 191 din 04-10-2022

8. PCON244045 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Carcaliu

Monitor: 191 din 04-10-2022

9. CCON244060 03.10.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Popricani

Ofertant: Daniliuc Andrei

Monitor: 191 din 04-10-2022

10. CCON244043 03.10.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Marasu

Ofertant: Caratas Mihai

Monitor: 191 din 04-10-2022

11. PINC244035 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Independenta

Monitor: 191 din 04-10-2022

12. PINC244037 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Cetateni

Monitor: 191 din 04-10-2022

13. PINC244034 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Bacau

Monitor: 191 din 04-10-2022

14. PINC244042 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Monitor: 191 din 04-10-2022

15. PINC244049 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Grindu

Monitor: 191 din 04-10-2022

16. PINC244052 03.10.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 191 din 04-10-2022

Actualizare (1) din data 04-10-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 124 din 3 octombrie 2022
privind validarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 03.10.2022

2. DECRET nr. 1.169 din 3 octombrie 2022
pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 03.10.2022

3. DECRET nr. 1.170 din 3 octombrie 2022
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 03.10.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 125 din 3 octombrie 2022
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 03.10.2022

5. LEGE nr. 274 din 30 septembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

6. DECRET nr. 1.146 din 30 septembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

7. LEGE nr. 275 din 30 septembrie 2022
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

8. DECRET nr. 1.147 din 30 septembrie 2022
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 1.183 din 29 septembrie 2022
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 1.185 din 29 septembrie 2022
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 29 septembrie 2022
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 1.187 din 29 septembrie 2022
privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 29 septembrie 2022
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 03.10.2022

15. REGULAMENT din 29 septembrie 2022
de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 03.10.2022

16. ORDIN nr. 4.408/C din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă pentru unităţile din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 03.10.2022

17. ORDIN nr. 5.722 din 27 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.434/2020

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 03.10.2022

18. REGULAMENT nr. 15 din 26 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

19. ORDIN nr. 5.431 din 22 septembrie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.989/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii din Piteşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 03.10.2022

20. DECIZIA nr. 343 din 26 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, ale art. 1 alin. (1) lit. a) şi ale art. 2 lit. a), b) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 03.10.2022

21. DECIZIA nr. 349 din 26 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 03.10.2022

Actualizare (2) din data 04-10-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.155 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

2. DECRET nr. 1.156 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

3. DECRET nr. 1.157 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

4. DECRET nr. 1.158 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

5. DECRET nr. 1.159 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

6. DECRET nr. 1.160 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

7. DECRET nr. 1.161 din 3 octombrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 1.193 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 29 septembrie 2022
privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

10. ORDIN nr. 2.821 din 27 septembrie 2022
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 04.10.2022

11. ORDIN nr. 2.511 din 23 septembrie 2022
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 04.10.2022

12. ORDIN nr. 2.210 din 20 septembrie 2022
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2649 (2022)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 04.10.2022

13. ORDIN nr. 5.245 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lazuri de Beiuş din comuna Lazuri de Beiuş, judeţul Bihor, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar"

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 04.10.2022

14. REZOLUȚIE nr. S/RES/2649 din 30 august 2022
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9119-a reuniuni

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 04.10.2022

15. ORDIN nr. 5.017 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a structurii Grădiniţa Nr. 3 Buda din satul Buda, arondată unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Nr. 1 din satul Cornetu, comuna Cornetu, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 04.10.2022

16. DECIZIA nr. 359 din 26 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3), a sintagmei "sub rezerva cazului prevăzut la alin. (6)" cuprinse în art. 57 alin. (5) şi ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 04.10.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1418 din 18 noiembrie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

2. DECIZIE nr. 1125 din 24 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

3. SENTINTA nr. 4401 din 14 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

4. DECIZIE nr. 826 din 26 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

5. SENTINTA nr. 1382 din 25 octombrie 2019
deschiderea procedurii la cererea debitorului

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

6. DECIZIE nr. 1602 din 11 octombrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

7. SENTINTA nr. 7430 din 25 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

8. DECIZIE nr. 1127 din 29 octombrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

9. SENTINTA nr. 4503 din 28 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

10. SENTINTA nr. 4873 din 11 decembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

11. DECIZIE nr. 1265 din 14 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

12. DECIZIE nr. 1148 din 28 noiembrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

13. SENTINTA nr. 8121 din 09 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

14. SENTINTA nr. 1659 din 21 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

15. DECIZIE nr. 313 din 18 decembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

16. SENTINTA nr. 626 din 15 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

17. SENTINTA nr. 7007 din 26 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

18. SENTINTA nr. 8599 din 05 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

19. SENTINTA nr. 776 din 02 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

20. SENTINTA nr. 538 din 25 octombrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

21. DECIZIE nr. 13 din 14 ianuarie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

22. SENTINTA nr. 1312 din 22 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

23. SENTINTA nr. 1101 din 06 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

24. SENTINTA nr. 149 din 13 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU BUJOR

25. SENTINTA nr. 298 din 04 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

26. DECIZIE nr. 1134 din 16 decembrie 2019
amenintarea (art.206 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

27. SENTINTA nr. 100 din 12 februarie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

28. DECIZIE nr. 537 din 12 septembrie 2019
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

29. DECIZIE nr. 179 din 20 februarie 2020
Infractiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

30. DECIZIE nr. 294 din 06 martie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

31. SENTINTA nr. 131 din 24 februarie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

32. SENTINTA nr. 26 din 24 februarie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

33. SENTINTA nr. 2687 din 28 noiembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

34. SENTINTA nr. 492 din 08 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

35. SENTINTA nr. 4996 din 13 noiembrie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

36. DECIZIE nr. 623 din 08 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

37. SENTINTA nr. 643 din 13 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

38. SENTINTA nr. 1830 din 23 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

39. DECIZIE nr. 409 din 01 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

40. INCHEIERE nr. 4462 din 27 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

41. DECIZIE nr. 625 din 23 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

42. SENTINTA nr. 120 din 15 iulie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

43. DECIZIE nr. 377 din 08 septembrie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

44. DECIZIE nr. 1520 din 24 octombrie 2019
fond funciar

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

45. DECIZIE nr. 315 din 22 septembrie 2020
fond funciar

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

46. SENTINTA nr. 34 din 10 iulie 2020
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

47. SENTINTA nr. 3717 din 22 septembrie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

48. SENTINTA nr. 2120 din 02 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

49. DECIZIE nr. 260 din 20 octombrie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

50. DECIZIE nr. 301 din 06 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

51. SENTINTA nr. 6437 din 20 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

52. DECIZIE nr. 844 din 29 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

53. SENTINTA nr. 4192 din 19 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

54. DECIZIE nr. 844 din 03 decembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

55. DECIZIE nr. 846 din 27 noiembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

56. SENTINTA nr. 3529 din 04 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

57. DECIZIE nr. 457 din 30 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

58. DECIZIE nr. 483 din 17 noiembrie 2020
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

59. SENTINTA nr. 5325 din 18 noiembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

60. SENTINTA nr. 1256 din 21 decembrie 2020
actiune în declararea simulatiei

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

61. SENTINTA nr. 1581 din 08 decembrie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

62. SENTINTA nr. 923 din 18 decembrie 2020
alte cereri privind judecata în fond

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

63. SENTINTA nr. 10549 din 23 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

64. DECIZIE nr. 26 din 18 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

65. SENTINTA nr. 224 din 28 ianuarie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

66. DECIZIE nr. 40 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

67. SENTINTA nr. 515 din 24 februarie 2021
situatie juridica minor

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

68. DECIZIE nr. 3144 din 10 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

69. SENTINTA nr. 2131 din 18 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

70. SENTINTA nr. 54 din 10 martie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

71. SENTINTA nr. 515 din 10 martie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

72. SENTINTA nr. 99 din 25 februarie 2021
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

73. SENTINTA nr. 2391 din 05 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

74. SENTINTA nr. 724 din 10 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

75. DECIZIE nr. 351 din 07 aprilie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 2813 din 01 aprilie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

77. DECIZIE nr. 181 din 04 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

78. DECIZIE nr. 1087 din 26 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

79. SENTINTA nr. 536 din 05 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

80. SENTINTA nr. 4900 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

81. SENTINTA nr. 514 din 03 martie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

82. DECIZIE nr. 230 din 19 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

83. SENTINTA nr. 949 din 20 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

84. DECIZIE nr. 170 din 12 mai 2021
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

85. SENTINTA nr. 163 din 18 septembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

86. DECIZIE nr. 243 din 28 mai 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

87. SENTINTA nr. 572 din 16 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

88. SENTINTA nr. 1754 din 29 iulie 2021
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

89. DECIZIE nr. 1654 din 04 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

90. SENTINTA nr. 1533 din 16 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

91. SENTINTA nr. 6168 din 07 iunie 2021
înregistrare stare civila

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 5928 din 28 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

93. SENTINTA nr. 2662 din 10 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

94. SENTINTA nr. 596 din 28 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

95. DECIZIE nr. 822 din 21 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

96. SENTINTA nr. 1203 din 22 iunie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

97. DECIZIE nr. 992 din 07 iulie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

98. INCHEIERE nr. 8952 din 01 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

99. SENTINTA nr. 4108 din 03 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

100. SENTINTA nr. 1288 din 02 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

101. SENTINTA nr. 1181 din 19 august 2021
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

102. DECIZIE nr. 218 din 24 septembrie 2021
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

103. SENTINTA nr. 1935 din 04 octombrie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

104. DECIZIE nr. 1205 din 13 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

105. SENTINTA nr. 390 din 18 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

106. SENTINTA nr. 2905 din 04 noiembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

107. DECIZIE nr. 299 din 12 octombrie 2021
confirmare/modificare plan de reorganizare judiciara

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

108. SENTINTA nr. 10845 din 09 noiembrie 2021
anulare somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

109. DECIZIE nr. 1935 din 11 noiembrie 2021
cerere necontencioasa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

110. DECIZIE nr. 2218 din 28 octombrie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

111. DECIZIE nr. 5355 din 01 noiembrie 2021
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

112. SENTINTA nr. 1437 din 25 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

113. DECIZIE nr. 4605 din 09 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

114. SENTINTA nr. 5397 din 12 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

115. SENTINTA nr. 4296 din 27 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

116. DECIZIE nr. 1207 din 19 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

117. INCHEIERE nr. 7341 din 24 noiembrie 2021
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

118. DECIZIE nr. 195 din 10 noiembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

119. SENTINTA nr. 8889 din 05 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

120. DECIZIE nr. 1929 din 18 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

121. SENTINTA nr. 2900 din 26 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

122. SENTINTA nr. 1058 din 25 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

123. SENTINTA nr. 2603 din 22 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

124. DECIZIE nr. 1374 din 13 decembrie 2021
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

125. SENTINTA nr. 2 din 11 ianuarie 2022
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

126. DECIZIE nr. 283 din 25 ianuarie 2022
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

127. DECIZIE nr. 63 din 03 februarie 2022
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

128. DECIZIE nr. 442 din 04 martie 2022
anulare acte administrativ cu caracter normativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

129. DECIZIE nr. 24 din 23 ianuarie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

130. DECIZIE nr. 53 din 14 februarie 2019
antrenare raspundere

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

131. SENTINTA nr. 235 din 07 februarie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

132. SENTINTA nr. 226 din 31 ianuarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

133. SENTINTA nr. 2255 din 18 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

134. SENTINTA nr. 1382 din 28 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

135. DECIZIE nr. 473 din 18 februarie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 1412 din 25 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

137. DECIZIE nr. 219 din 19 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

138. SENTINTA nr. 457 din 04 aprilie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

139. SENTINTA nr. 2084 din 24 aprilie 2019
curatela

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

140. SENTINTA nr. 1063 din 04 iunie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

141. SENTINTA nr. 990 din 06 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

142. SENTINTA nr. 1836 din 07 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

143. SENTINTA nr. 6278 din 28 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

144. SENTINTA nr. 1047 din 29 martie 2019
tutela

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

145. SENTINTA nr. 2390 din 19 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

146. SENTINTA nr. 1359 din 04 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

147. SENTINTA nr. 584 din 03 aprilie 2019
traficul de influenta (art.291 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

148. DECIZIE nr. 535 din 31 mai 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

149. SENTINTA nr. 6967 din 15 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

150. DECIZIE nr. 1868 din 10 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

151. SENTINTA nr. 1256 din 11 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

152. SENTINTA nr. 319 din 26 iunie 2019
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

153. DECIZIE nr. 624 din 17 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

154. SENTINTA nr. 1278 din 16 septembrie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

155. SENTINTA nr. 1266 din 10 septembrie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

156. DECIZIE nr. 1256 din 29 august 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

157. DECIZIE nr. 528 din 21 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

158. SENTINTA nr. 220 din 21 iunie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

159. SENTINTA nr. 1935 din 27 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

160. SENTINTA nr. 712 din 08 mai 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

161. SENTINTA nr. 1233 din 22 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

162. SENTINTA nr. 1881 din 19 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

163. DECIZIE nr. 516 din 12 aprilie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

164. SENTINTA nr. 369 din 11 aprilie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

165. DECIZIE nr. 418 din 08 aprilie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

166. DECIZIE nr. 269 din 27 martie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

167. SENTINTA nr. 2156 din 26 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

168. SENTINTA nr. 600 din 11 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

169. SENTINTA nr. 1104 din 28 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

170. SENTINTA nr. 1358 din 27 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

171. SENTINTA nr. 39 din 15 februarie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

172. SENTINTA nr. 139 din 07 ianuarie 2019
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 244016 03.10.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Gratia

Monitor: 190 din 03-10-2022

2. PPF 244014 03.10.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Corbu

Monitor: 190 din 03-10-2022

3. CPF 244020 03.10.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Ofertant: Asociatia corala a barbatilor din Finteusu Mare

Monitor: 190 din 03-10-2022

4. CCON244010 30.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Unirea

Ofertant: S.C. CRIPVSOL ENERGY - S.R.L.

Monitor: 190 din 03-10-2022

5. PINC244004 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Provita de Sus

Monitor: 190 din 03-10-2022

6. PINC244003 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Mures

Monitor: 190 din 03-10-2022

7. PINC244005 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Budesti

Monitor: 190 din 03-10-2022

8. PINC244015 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Liceul Teoretic Constantin Angelescu

Monitor: 190 din 03-10-2022

9. PINC244019 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 190 din 03-10-2022

10. PINC244007 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul de Recuperare Bradet

Monitor: 190 din 03-10-2022

11. PINC244009 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Calinesti

Monitor: 190 din 03-10-2022

12. CINC244017 30.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Sighisoara

Ofertant: S.C. LRT Medieval Trading - S.R.L.

Monitor: 190 din 03-10-2022

13. PVNZ244006 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Comuna Todiresti

Monitor: 190 din 03-10-2022

14. PVNZ244012 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sapata

Monitor: 190 din 03-10-2022

15. PVNZ244011 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 190 din 03-10-2022

16. PVNZ244008 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 190 din 03-10-2022

17. PVNZ244018 30.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 190 din 03-10-2022

18. CVNZ244013 30.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Brasov

Ofertant: Voineag Cornel Valentin

Monitor: 190 din 03-10-2022

Actualizare (1) din data 03-10-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.151 din 30 septembrie 2022
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 30.09.2022

2. DECRET nr. 1.152 din 30 septembrie 2022
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 30.09.2022

3. DECRET nr. 1.150 din 30 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 30.09.2022

4. DECRET nr. 1.148 din 30 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 30.09.2022

5. DECRET nr. 1.149 din 30 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 30.09.2022

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 30.09.2022

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 30.09.2022

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 30.09.2022

9. CIRCULARĂ nr. 30 din 26 septembrie 2022
privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 150 de ani de la inaugurarea Gării de Nord

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 30.09.2022

10. ORDIN nr. 949 din 22 septembrie 2022
pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare "Electric Up"

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 30.09.2022

11. DECIZIA nr. 3.583 din 16 iunie 2022
referitoare la anularea art. 46^3 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 30.09.2022

Actualizare (2) din data 03-10-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.828 din 28 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 03.10.2022

2. ORDIN nr. 5.723 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 03.10.2022

3. ORDIN nr. 2.482 din 16 septembrie 2022
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia cocoş de munte (Tetrao urogallus), pentru perioada septembrie-30 noiembrie 2022

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 03.10.2022

4. ORDIN nr. 5.030 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

5. ORDIN nr. 5.115 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori School of Iaşi" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

6. ORDIN nr. 5.141 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Vlădeşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

7. ORDIN nr. 5.159 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Nicolae Paulescu" din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

8. ORDIN nr. 5.167 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Big Smile Education din municipiul Bucureşti, sectorul 4, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Big Smile Education" din municipiul Bucureşti, sectorul 4

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

9. ORDIN nr. 5.172 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Filantropice Medical Creştine "Christiana" pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Piteşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

10. ORDIN nr. 5.177 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "I.C. Brătianu" Nicolae Bălcescu din comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

11. ORDIN nr. 5.181 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

12. ORDIN nr. 5.186 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Păunescu" din oraşul Recaş, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

13. ORDIN nr. 5.206 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

14. ORDIN nr. 5.219 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Bányai János" din municipiul Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 03.10.2022

15. ORDIN nr. 4.316 din 26 iulie 2022
privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 03.10.2022

16. ORDIN nr. 1.653 din 15 iulie 2022
privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 03.10.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1996 din 28 octombrie 2019
prelungire/înlocuire masuri educative neprivative (art.513 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

2. DECIZIE nr. 743 din 16 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

3. SENTINTA nr. 7293 din 01 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 1743 din 19 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

5. DECIZIE nr. 896 din 05 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 5323 din 10 decembrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

7. SENTINTA nr. 6927 din 09 decembrie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

8. SENTINTA nr. 3529 din 16 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

9. SENTINTA nr. 12736 din 20 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

10. SENTINTA nr. 13332 din 10 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

11. DECIZIE nr. 867 din 01 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

12. DECIZIE nr. 417 din 16 octombrie 2019
actiune în daune delictuale

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

13. DECIZIE nr. 1165 din 13 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

14. SENTINTA nr. 993 din 25 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

15. INCHEIERE nr. 24 din 14 ianuarie 2020
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA ZALAU

16. DECIZIE nr. 4897 din 17 decembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

17. DECIZIE nr. 519 din 02 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

18. DECIZIE nr. 215 din 10 decembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

19. DECIZIE nr. 1873 din 29 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

20. SENTINTA nr. 12162 din 20 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

21. SENTINTA nr. 7 din 07 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

22. INCHEIERE nr. 619 din 23 ianuarie 2020
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

23. SENTINTA nr. 154 din 13 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

24. SENTINTA nr. 1057 din 19 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

25. SENTINTA nr. 4096 din 19 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

26. SENTINTA nr. 249 din 31 decembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

27. SENTINTA nr. 279 din 03 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

28. SENTINTA nr. 238 din 03 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

29. SENTINTA nr. 89 din 28 februarie 2020
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

30. SENTINTA nr. 1006 din 17 martie 2020
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

31. SENTINTA nr. 234 din 25 martie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

32. DECIZIE nr. 1556 din 22 octombrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

33. DECIZIE nr. 163 din 05 martie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

34. SENTINTA nr. 201 din 10 februarie 2020
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

35. SENTINTA nr. 117 din 05 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 1037 din 16 mai 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 47 din 10 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

38. SENTINTA nr. 1125 din 14 februarie 2020
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 502 din 26 mai 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

40. DECIZIE nr. 715 din 25 mai 2020
calcul drepturi salariale

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

41. SENTINTA nr. 1344 din 02 iunie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 345 din 13 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

43. DECIZIE nr. 121 din 23 iunie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

44. DECIZIE nr. 345 din 11 iunie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

45. SENTINTA nr. 727 din 29 iunie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

46. SENTINTA nr. 997 din 14 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

47. SENTINTA nr. 4656 din 29 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 715 din 09 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

49. SENTINTA nr. 546 din 15 iulie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

50. DECIZIE nr. 538 din 27 iulie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

51. SENTINTA nr. 1305 din 18 august 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

52. SENTINTA nr. 830 din 21 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

53. DECIZIE nr. 874 din 26 august 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

54. SENTINTA nr. 1069 din 18 iunie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

55. SENTINTA nr. 5863 din 14 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 767 din 09 septembrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

57. SENTINTA nr. 423 din 13 iulie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

58. DECIZIE nr. 286 din 15 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

59. SENTINTA nr. 565 din 03 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

60. SENTINTA nr. 6858 din 29 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 820 din 22 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

62. SENTINTA nr. 502 din 08 octombrie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

63. SENTINTA nr. 2448 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

64. SENTINTA nr. 9242 din 14 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 11770 din 11 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 713 din 26 octombrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

67. SENTINTA nr. 1303 din 27 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

68. SENTINTA nr. 5298 din 10 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

69. DECIZIE nr. 1101 din 11 august 2020
nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

70. DECIZIE nr. 127 din 29 iunie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

71. SENTINTA nr. 2142 din 07 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

72. SENTINTA nr. 1253 din 26 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

73. SENTINTA nr. 1640 din 03 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

74. SENTINTA nr. 728 din 11 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

75. DECIZIE nr. 991 din 18 decembrie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

76. DECIZIE nr. 939 din 03 decembrie 2020
litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

77. SENTINTA nr. 886 din 17 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

78. SENTINTA nr. 2991 din 29 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

79. SENTINTA nr. 21 din 19 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

80. SENTINTA nr. 470 din 26 ianuarie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

81. SENTINTA nr. 223 din 03 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

82. DECIZIE nr. 177 din 17 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

83. SENTINTA nr. 1199 din 04 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

84. SENTINTA nr. 700 din 05 februarie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

85. DECIZIE nr. 85 din 20 ianuarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

86. DECIZIE nr. 282 din 21 ianuarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 34 din 16 noiembrie 2020
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

88. DECIZIE nr. 96 din 16 februarie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

89. SENTINTA nr. 876 din 18 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

90. DECIZIE nr. 52 din 18 februarie 2021
actiune în anulare a hotarârii AGA

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

91. DECIZIE nr. 96 din 25 februarie 2021
litigiu privind regimul strainilor

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

92. SENTINTA nr. 1420 din 04 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

93. SENTINTA nr. 167 din 03 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

94. SENTINTA nr. 2142 din 01 martie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA IASI

95. INCHEIERE nr. 6386 din 18 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

96. SENTINTA nr. 2151 din 08 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 349 din 18 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

98. SENTINTA nr. 284 din 25 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

99. INCHEIERE nr. 1437 din 23 martie 2021
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

100. SENTINTA nr. 5086 din 19 aprilie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

101. DECIZIE nr. 743 din 21 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

102. DECIZIE nr. 95 din 21 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

103. DECIZIE nr. 360 din 07 mai 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

104. SENTINTA nr. 2235 din 06 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

105. INCHEIERE nr. 2344 din 04 decembrie 2020
litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

106. SENTINTA nr. 969 din 11 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

107. DECIZIE nr. 514 din 14 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

108. DECIZIE nr. 55 din 08 februarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

109. DECIZIE nr. 331 din 25 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

110. SENTINTA nr. 1959 din 26 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

111. SENTINTA nr. 8536 din 12 august 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

112. SENTINTA nr. 4739 din 08 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

113. DECIZIE nr. 1950 din 16 iunie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

114. SENTINTA nr. 6225 din 14 iunie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

115. DECIZIE nr. 225 din 17 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

116. DECIZIE nr. 310 din 31 mai 2021
opozitie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

117. SENTINTA nr. 79 din 12 iulie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

118. DECIZIE nr. 3126 din 02 iunie 2021
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

119. SENTINTA nr. 1034 din 26 august 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

120. DECIZIE nr. 2075 din 29 iunie 2021
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

121. DECIZIE nr. 358 din 07 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

122. SENTINTA nr. 519 din 22 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

123. SENTINTA nr. 3622 din 09 septembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

124. SENTINTA nr. 1748 din 22 septembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

125. SENTINTA nr. 7778 din 23 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

126. DECIZIE nr. 1017 din 19 octombrie 2021
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

127. SENTINTA nr. 105 din 19 octombrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

128. SENTINTA nr. 6391 din 21 octombrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

129. SENTINTA nr. 857 din 27 octombrie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

130. SENTINTA nr. 15146 din 03 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

131. DECIZIE nr. 3281 din 01 noiembrie 2021
contestatie act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

132. SENTINTA nr. 3227 din 13 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

133. DECIZIE nr. 2694 din 17 noiembrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

134. SENTINTA nr. 3641 din 19 mai 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 8728 din 25 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 1951 din 06 decembrie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

137. SENTINTA nr. 1441 din 17 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

138. DECIZIE nr. 5144 din 22 decembrie 2020
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

139. DECIZIE nr. 55 din 04 februarie 2022
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

140. SENTINTA nr. 360 din 25 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

141. DECIZIE nr. 299 din 20 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

142. DECIZIE nr. 1311 din 18 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

143. SENTINTA nr. 1762 din 22 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

144. DECIZIE nr. 512 din 14 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

145. DECIZIE nr. 270 din 19 martie 2019
actiune în daune contractuale

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

146. DECIZIE nr. 147 din 19 martie 2019
reconstituire vechime

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

147. SENTINTA nr. 1110 din 16 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

148. SENTINTA nr. 934 din 15 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

149. SENTINTA nr. 567 din 28 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

150. DECIZIE nr. 364 din 04 iunie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

151. DECIZIE nr. 271 din 08 mai 2019
tutela

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

152. SENTINTA nr. 363 din 26 februarie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

153. DECIZIE nr. 39 din 10 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

154. SENTINTA nr. 905 din 13 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

155. DECIZIE nr. 962 din 28 iunie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

156. SENTINTA nr. 2764 din 09 iulie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

157. SENTINTA nr. 833 din 03 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

158. SENTINTA nr. 1833 din 09 septembrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

159. DECIZIE nr. 425 din 06 iunie 2019
Infractiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

160. SENTINTA nr. 8860 din 09 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

161. SENTINTA nr. 2236 din 08 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

162. SENTINTA nr. 4706 din 07 octombrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

163. DECIZIE nr. 917 din 18 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

164. DECIZIE nr. 714 din 17 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

165. DECIZIE nr. 1025 din 12 septembrie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

166. DECIZIE nr. 2595 din 10 septembrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

167. DECIZIE nr. 639 din 06 septembrie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

168. DECIZIE nr. 3348 din 06 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

169. SENTINTA nr. 3321 din 13 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

170. SENTINTA nr. 3565 din 09 mai 2019
actiune posesorie

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

171. SENTINTA nr. 390 din 06 mai 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

172. SENTINTA nr. 1232 din 06 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

173. SENTINTA nr. 2434 din 24 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

174. SENTINTA nr. 2450 din 19 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

175. SENTINTA nr. 1058 din 18 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

176. SENTINTA nr. 3831 din 17 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

177. DECIZIE nr. 539 din 09 aprilie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

178. SENTINTA nr. 457 din 29 martie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

179. SENTINTA nr. 1184 din 27 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

180. SENTINTA nr. 466 din 20 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

181. DECIZIE nr. 335 din 18 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

182. DECIZIE nr. 401 din 13 martie 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

183. SENTINTA nr. 2365 din 06 martie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

184. SENTINTA nr. 349 din 05 martie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

185. SENTINTA nr. 448 din 21 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

186. SENTINTA nr. 182 din 18 februarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

187. DECIZIE nr. 196 din 15 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

188. SENTINTA nr. 137 din 30 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 243991 30.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Lupeni

Ofertant: Parohia Romano-Catolica Lupeni

Monitor: 189 din 30-09-2022

2. PCON243998 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gogosari

Monitor: 189 din 30-09-2022

3. PCON243984 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 189 din 30-09-2022

4. PCON243981 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sacu

Monitor: 189 din 30-09-2022

5. PCON243974 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vulpeni

Monitor: 189 din 30-09-2022

6. CCON243983 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Semlac

Ofertant: Cooperativa Agricola Banat Furaje

Monitor: 189 din 30-09-2022

7. CCON244001 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Ofertant: S.C. AG FISH NEST - S.R.L.

Monitor: 189 din 30-09-2022

8. CCON243992 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Jidvei

Ofertant: PUI DE GHEORGHE - S.R.L.

Monitor: 189 din 30-09-2022

9. PCNS243982 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Helegiu

Monitor: 189 din 30-09-2022

10. PINC243975 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului - Mun. Sebes

Monitor: 189 din 30-09-2022

11. PINC243977 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU - R.A.

Monitor: 189 din 30-09-2022

12. PINC244000 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Balteni

Monitor: 189 din 30-09-2022

13. PINC243995 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Chinteni

Monitor: 189 din 30-09-2022

14. PINC243980 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Doicesti

Monitor: 189 din 30-09-2022

15. PINC243978 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU - R.A.

Monitor: 189 din 30-09-2022

16. PINC243989 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Poiana Teiului

Monitor: 189 din 30-09-2022

17. PINC243997 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 189 din 30-09-2022

18. PINC243988 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Naruja

Monitor: 189 din 30-09-2022

19. CINC243973 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Turnu-Ruieni

Ofertant: Vantage Towers - S.R.L.

Monitor: 189 din 30-09-2022

20. CINC243994 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Municipiul Blaj

Ofertant: BALINT TEQUILA TRUCK - S.R.L.,

Monitor: 189 din 30-09-2022

21. CINC243993 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Miercurea-Ciuc

Ofertant: ROVAK CAFE - S.R.L.

Monitor: 189 din 30-09-2022

22. CINC244002 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Dobreni

Ofertant: S.C. ROPHARMA - S.A.

Monitor: 189 din 30-09-2022

23. CINC243976 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Cosminele

Ofertant: Grigore Elena

Monitor: 189 din 30-09-2022

24. CINC243985 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Ofertant: DWNT Cluj-Napoca

Monitor: 189 din 30-09-2022

25. PVNZ243986 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Berzasca

Monitor: 189 din 30-09-2022

26. PVNZ243990 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Casimcea

Monitor: 189 din 30-09-2022

27. PVNZ243996 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Bethausen

Monitor: 189 din 30-09-2022

28. PVNZ243999 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: UAT Comuna Tomesti

Monitor: 189 din 30-09-2022

29. PVNZ243979 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Consiliul Judetean Giurgiu

Monitor: 189 din 30-09-2022

30. PVNZ243987 29.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Valea Teilor

Monitor: 189 din 30-09-2022

31. CVNZ243972 29.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mischii-Vulpeni

Ofertant: S.C. ELECTRICOM SOLAR - S.R.L.

Monitor: 189 din 30-09-2022

Actualizare (1) din data 30-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 140 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

2. DECRET nr. 1.143 din 29 septembrie 2022
privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Letonia

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

3. DECRET nr. 1.144 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

4. DECRET nr. 1.145 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

5. DECIZIE nr. 482 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ioan Cristian Purice a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

6. DECIZIE nr. 483 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Bălănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

7. DECIZIE nr. 484 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

8. DECIZIE nr. 485 din 29 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Alexandru-Trotea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

9. DECIZIE nr. 486 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Balla Izabella din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

10. DECIZIE nr. 487 din 29 septembrie 2022
privind constituirea Comitetului interministerial pentru eficientizarea traficului de mărfuri şi pasageri în zona de frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova în contextul conflictului din Ucraina

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

11. ORDIN nr. 136 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.09.2022

12. ORDIN nr. 118 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.09.2022

13. ORDIN nr. 121 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.09.2022

14. LEGE nr. 270 din 28 septembrie 2022
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

15. DECRET nr. 1.139 din 28 septembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

16. LEGE nr. 271 din 28 septembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

17. DECRET nr. 1.140 din 28 septembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

18. ORDIN nr. 1.711 din 27 septembrie 2022
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate de instituţiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

19. ORDIN nr. 131 din 22 septembrie 2022
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.09.2022

20. ORDIN nr. 2.494 din 21 septembrie 2022
privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii Tetarom - S.A. prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.137/2013 privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii "Tetarom" - S.A.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.09.2022

21. REGLEMENTARE TEHNICĂ din 20 septembrie 2022
Normativ privind cerinţe de calitate specifice construcţiilor pentru grădiniţe de copii - Indicativ NP011 -2022

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

22. ORDIN nr. 281 din 20 septembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "„Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.09.2022

23. ORDIN nr. 2.534 din 20 septembrie 2022
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", a modelului Convenţiei privind implementarea programelor "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi a modelului Convenţiei de garantare

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

24. ORDIN nr. 2.487 din 20 septembrie 2022
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerinţe de calitate specifice construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP 011-2022"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

25. ORDIN nr. 773 din 16 septembrie 2022
privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

26. ORDIN nr. 20.809 din 14 septembrie 2022
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", a modelului Convenţiei privind implementarea programelor "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi a modelului Convenţiei de garantare

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

27. ORDIN nr. 5.134 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Prichindeii bucuroşi şi fericiţi" din oraşul Otopeni pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Happyland" din oraşul Otopeni

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.09.2022

28. HOTĂRÂRE nr. 259 din 16 iunie 2022
pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

EMITENT: Uniunea Naţională a Barourilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

29. HOTĂRÂREA din 29 martie 2022
în Cauza Andi Marius Ionescu împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.09.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 11793 din 28 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

2. DECIZIE nr. 2646 din 28 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

3. SENTINTA nr. 8721 din 10 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

4. DECIZIE nr. 787 din 19 noiembrie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

5. DECIZIE nr. 4813 din 27 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

6. DECIZIE nr. 1821 din 10 decembrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

7. SENTINTA nr. 1111 din 11 octombrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

8. SENTINTA nr. 4517 din 06 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

9. SENTINTA nr. 1116 din 04 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

10. DECIZIE nr. 772 din 22 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

11. SENTINTA nr. 1405 din 11 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

12. INCHEIERE nr. 987 din 01 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

13. DECIZIE nr. 628 din 12 noiembrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

14. SENTINTA nr. 2923 din 08 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

15. DECIZIE nr. 883 din 17 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

16. DECIZIE nr. 1691 din 09 decembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

17. SENTINTA nr. 573 din 23 ianuarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 43 din 04 februarie 2020
revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. si art.86 ind 4 C.p.)

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

19. SENTINTA nr. 7896 din 04 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

20. DECIZIE nr. 210 din 19 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

21. DECIZIE nr. 73 din 21 februarie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

22. SENTINTA nr. 1293 din 21 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

23. DECIZIE nr. 187 din 04 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

24. DECIZIE nr. 3058 din 01 noiembrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

25. SENTINTA nr. 1399 din 26 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

26. SENTINTA nr. 1964 din 27 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

27. SENTINTA nr. 8955 din 17 decembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

28. SENTINTA nr. 957 din 07 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

29. DECIZIE nr. 38 din 14 mai 2020
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

30. DECIZIE nr. 696 din 27 mai 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

31. SENTINTA nr. 1267 din 11 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

32. SENTINTA nr. 140 din 06 iulie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

33. INCHEIERE nr. 573 din 17 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

34. SENTINTA nr. 692 din 19 iunie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

35. SENTINTA nr. 1513 din 20 iulie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

36. SENTINTA nr. 814 din 13 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

37. DECIZIE nr. 675 din 22 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

38. SENTINTA nr. 4493 din 20 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

39. DECIZIE nr. 376 din 28 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

40. DECIZIE nr. 623 din 27 iulie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

41. SENTINTA nr. 5773 din 02 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

42. DECIZIE nr. 539 din 02 septembrie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

43. SENTINTA nr. 818 din 11 septembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

44. SENTINTA nr. 4025 din 16 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 350 din 16 septembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

46. SENTINTA nr. 3588 din 17 septembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

47. DECIZIE nr. 55 din 29 iunie 2020
refuz acordare drepturi

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

48. DECIZIE nr. 809 din 08 septembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

49. SENTINTA nr. 555 din 14 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

50. DECIZIE nr. 286 din 13 octombrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

51. SENTINTA nr. 4810 din 05 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

52. SENTINTA nr. 2172 din 08 septembrie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 3616 din 04 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

54. DECIZIE nr. 1047 din 27 octombrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

55. SENTINTA nr. 668 din 08 octombrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

56. SENTINTA nr. 2744 din 29 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

57. SENTINTA nr. 2880 din 14 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

58. DECIZIE nr. 676 din 24 septembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 9884 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

60. SENTINTA nr. 6567 din 19 noiembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

61. DECIZIE nr. 793 din 11 noiembrie 2020
expropriere

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

62. SENTINTA nr. 214 din 18 noiembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

63. SENTINTA nr. 4010 din 29 octombrie 2020
emancipare minor

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

64. SENTINTA nr. 9670 din 11 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

65. SENTINTA nr. 9574 din 08 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 1599 din 10 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

67. SENTINTA nr. 9480 din 03 decembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

68. DECIZIE nr. 1487 din 05 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

69. DECIZIE nr. 509 din 26 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

70. DECIZIE nr. 1360 din 23 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

71. DECIZIE nr. 220 din 21 decembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

72. SENTINTA nr. 7340 din 23 octombrie 2020
anulare somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 1037 din 10 decembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

74. SENTINTA nr. 537 din 02 februarie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

75. DECIZIE nr. 410 din 02 octombrie 2020
restabilirea echilibrului contractual

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

76. SENTINTA nr. 1814 din 16 februarie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

77. DECIZIE nr. 53 din 08 februarie 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

78. SENTINTA nr. 632 din 03 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

79. SENTINTA nr. 7394 din 15 decembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

80. DECIZIE nr. 47 din 04 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

81. SENTINTA nr. 516 din 09 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

82. SENTINTA nr. 805 din 14 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

83. SENTINTA nr. 3435 din 19 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

84. DECIZIE nr. 293 din 01 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

85. DECIZIE nr. 268 din 02 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

86. SENTINTA nr. 1015 din 13 aprilie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

87. SENTINTA nr. 129 din 28 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

88. SENTINTA nr. 5202 din 06 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

89. DECIZIE nr. 308 din 01 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

90. SENTINTA nr. 221 din 06 mai 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

91. INCHEIERE nr. 4581 din 21 aprilie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA IASI

92. DECIZIE nr. 196 din 20 iulie 2021
poprire asiguratorie

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

93. SENTINTA nr. 127 din 01 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

94. SENTINTA nr. 433 din 01 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

95. SENTINTA nr. 4241 din 16 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

96. SENTINTA nr. 1578 din 24 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

97. SENTINTA nr. 6944 din 10 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

98. DECIZIE nr. 755 din 11 mai 2021
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

99. DECIZIE nr. 651 din 15 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

100. SENTINTA nr. 529 din 25 martie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

101. SENTINTA nr. 4636 din 21 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 9845 din 16 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

103. SENTINTA nr. 2546 din 14 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

104. SENTINTA nr. 855 din 18 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

105. DECIZIE nr. 669 din 23 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

106. DECIZIE nr. 301 din 16 septembrie 2021
actiune în daune delictuale

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

107. SENTINTA nr. 2494 din 30 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

108. DECIZIE nr. 1498 din 04 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

109. SENTINTA nr. 6895 din 07 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

110. SENTINTA nr. 1694 din 23 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

111. SENTINTA nr. 4084 din 25 octombrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

112. SENTINTA nr. 5917 din 04 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

113. DECIZIE nr. 499 din 07 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

114. SENTINTA nr. 890 din 29 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

115. SENTINTA nr. 6966 din 15 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

116. SENTINTA nr. 15728 din 11 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

117. DECIZIE nr. 842 din 15 noiembrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

118. SENTINTA nr. 5148 din 03 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

119. SENTINTA nr. 1731 din 03 decembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

120. SENTINTA nr. 577 din 03 decembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

121. SENTINTA nr. 1694 din 07 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

122. SENTINTA nr. 330 din 14 decembrie 2021
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

123. DECIZIE nr. 1027 din 16 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

124. SENTINTA nr. 13419 din 26 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

125. SENTINTA nr. 3346 din 22 decembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

126. DECIZIE nr. 139 din 12 ianuarie 2022
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

127. SENTINTA nr. 24 din 05 ianuarie 2022
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

128. SENTINTA nr. 58 din 10 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

129. SENTINTA nr. 187 din 01 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

130. DECIZIE nr. 148 din 01 februarie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

131. SENTINTA nr. 1128 din 11 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

132. SENTINTA nr. 196 din 27 martie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

133. SENTINTA nr. 110 din 08 martie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

134. DECIZIE nr. 487 din 27 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

135. SENTINTA nr. 154 din 24 aprilie 2019
antrenare raspundere

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

136. SENTINTA nr. 3726 din 08 mai 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

137. SENTINTA nr. 550 din 11 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

138. DECIZIE nr. 1085 din 11 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

139. DECIZIE nr. 1631 din 30 mai 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

140. SENTINTA nr. 605 din 24 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

141. SENTINTA nr. 1141 din 06 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

142. SENTINTA nr. 3891 din 20 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

143. SENTINTA nr. 375 din 24 iulie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

144. SENTINTA nr. 90 din 08 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

145. DECIZIE nr. 1235 din 09 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

146. DECIZIE nr. 3800 din 30 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

147. SENTINTA nr. 1768 din 23 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

148. DECIZIE nr. 886 din 20 septembrie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

149. SENTINTA nr. 8373 din 16 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

150. SENTINTA nr. 825 din 06 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

151. SENTINTA nr. 572 din 03 iulie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

152. SENTINTA nr. 1884 din 19 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 641 din 19 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

154. DECIZIE nr. 510 din 05 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

155. INCHEIERE nr. 5328 din 28 mai 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

156. SENTINTA nr. 637 din 16 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

157. DECIZIE nr. 20 din 16 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

158. SENTINTA nr. 1659 din 10 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

159. SENTINTA nr. 5557 din 06 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

160. SENTINTA nr. 2755 din 25 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

161. SENTINTA nr. 333 din 17 aprilie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

162. DECIZIE nr. 384 din 10 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

163. SENTINTA nr. 2209 din 05 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

164. SENTINTA nr. 592 din 28 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

165. SENTINTA nr. 110 din 26 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

166. SENTINTA nr. 112 din 13 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

167. SENTINTA nr. 204 din 12 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

168. SENTINTA nr. 239 din 06 februarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

169. SENTINTA nr. 3 din 08 ianuarie 2019
casatorie minor

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

Actualizare (2) din data 30-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 488 din 30 septembrie 2022
privind revocarea, la cerere, a domnului Gheorghe Gabriel Domşa din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

2. ORDIN nr. 21.451 din 29 septembrie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Centrul de competenţă“, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare“, investiţia 5 „Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrelor de competenţă“

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

3. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 septembrie 2022
privind "Centrul de competenţă", aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare", investiţia 5 "Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrelor de competenţă"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 29 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 29 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

6. LEGE nr. 272 din 29 septembrie 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

7. DECRET nr. 1.141 din 29 septembrie 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

8. LEGE nr. 273 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

9. DECRET nr. 1.142 din 29 septembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 29 septembrie 2022
pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 29 septembrie 2022
privind eliberarea domnului Topoleanu Nicolae din funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 29 septembrie 2022
privind numirea doamnei Terci Corina-Geanina în funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

13. ORDIN nr. 3.253 din 29 septembrie 2022
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

14. ORDIN nr. 3.254 din 29 septembrie 2022
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii octombrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

15. ORDIN nr. 3.244 din 28 septembrie 2022
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

16. NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2022
pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 30.09.2022

17. DECIZIE nr. 672 din 28 septembrie 2022
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

18. ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

19. REGULAMENT din 28 septembrie 2022
de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 30.09.2022

20. GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022
privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

21. ORDIN nr. 2.523 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

22. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 1.228 din 5 septembrie 2022
la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S. (denumit în continuare şi "CCM")

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 29.09.2022

23. ORDIN nr. 2.056 din 5 septembrie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

24. ORDIN nr. 1.241 din 5 august 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

25. ORDIN nr. 11.011 din 25 iulie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 30.09.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 243968 29.09.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Corbu

Monitor: 188 din 29-09-2022

2. PPF 243959 29.09.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 188 din 29-09-2022

3. PCBS243961 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Vanatori

Monitor: 188 din 29-09-2022

4. PCBS243960 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Judetul Buzau

Monitor: 188 din 29-09-2022

5. PCBS243958 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 188 din 29-09-2022

6. PCBS243966 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Tansa

Monitor: 188 din 29-09-2022

7. PCBS243962 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Municipiul Caracal

Monitor: 188 din 29-09-2022

8. PCBS243963 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Rus

Monitor: 188 din 29-09-2022

9. PCBS243954 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Urechesti

Monitor: 188 din 29-09-2022

10. PINC243956 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cudalbi

Monitor: 188 din 29-09-2022

11. PINC243957 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cudalbi

Monitor: 188 din 29-09-2022

12. CINC243967 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Grinties

Ofertant: S.C. MATTIAX GRIN - S.R.L.

Monitor: 188 din 29-09-2022

13. PVNZ243955 28.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Albesti

Monitor: 188 din 29-09-2022

14. CVNZ243964 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: Sirbu Gheorghe

Monitor: 188 din 29-09-2022

15. CVNZ243965 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: Dutu Ana Victorita

Monitor: 188 din 29-09-2022

16. CVNZ243970 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Mihail Kogalniceanu

Ofertant: Zaharia Cristian Ionut

Monitor: 188 din 29-09-2022

17. CVNZ243971 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Mihail Kogalniceanu

Ofertant: Petre Petrus

Monitor: 188 din 29-09-2022

18. CVNZ243969 28.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Mihail Kogalniceanu

Ofertant: Gachi Cristian

Monitor: 188 din 29-09-2022

Actualizare (1) din data 29-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.135 din 28 septembrie 2022
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

2. DECRET nr. 1.136 din 28 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

3. DECRET nr. 1.137 din 28 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

4. DECRET nr. 1.138 din 28 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

5. ORDIN nr. 1.056 din 28 septembrie 2022
privind regulile minime de transparenţă în privinţa cadrului de colaborare recomandat dintre decidenţii de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării iniţiativelor de politică publică

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 66 din 27 septembrie 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

7. ORDIN nr. 2.952 din 22 septembrie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

8. ORDIN nr. 1.842 din 12 septembrie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

9. ORDIN nr. 2.062 din 5 septembrie 2022
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

10. ORDIN nr. 879 din 1 septembrie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

11. ORDIN nr. 1.306 din 18 august 2022
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2022

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 28.09.2022

Actualizare (2) din data 29-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 27 septembrie 2022
privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

2. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022
având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

3. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022
pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

4. ORDIN nr. 2.613 din 27 septembrie 2022
pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

5. ORDIN nr. 2.615 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

6. ORDIN nr. 2.614 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

7. ORDIN nr. 2.487 din 20 septembrie 2022
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerinţe de calitate specifice construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP 011-2022"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

8. ORDIN nr. 5.268 din 31 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

9. ORDIN nr. 5.279 din 31 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

10. ORDIN nr. 5.281 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Creştine pentru Educaţie şi Sănătate din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Toma Aslan" din municipiul Piteşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

11. ORDIN nr. 5.282 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Dacia" din municipiul Piteşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

12. ORDIN nr. 5.283 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Liceului Tehnologic din oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", forma de învăţământ "program prelungit"

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

13. ORDIN nr. 5.284 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Şcolii Gimnaziale din comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

14. ORDIN nr. 5.288 din 31 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Conil" din municipiul Bucureşti, sectorul 5

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

15. ORDIN nr. 5.290 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Româno-Finlandeză ERI din municipiul Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

16. ORDIN nr. 5.295 din 31 august 2022
pentru schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Piteşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

17. ORDIN nr. 5.149 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Infants" din municipiul Timişoara

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

18. ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Kittens" din satul Valea Lupului, comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.09.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1111 din 16 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

2. DECIZIE nr. 777 din 21 februarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 3157 din 21 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

4. SENTINTA nr. 2548 din 03 octombrie 2019
alte cereri privind executarea

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

5. DECIZIE nr. 1680 din 30 septembrie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

6. SENTINTA nr. 2422 din 18 decembrie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

7. SENTINTA nr. 1772 din 09 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

8. DECIZIE nr. 584 din 13 noiembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

9. SENTINTA nr. 7100 din 08 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

10. DECIZIE nr. 450 din 21 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

11. SENTINTA nr. 9 din 21 ianuarie 2020
alte cereri privind executarea

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

12. SENTINTA nr. 144 din 12 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

13. SENTINTA nr. 335 din 06 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

14. DECIZIE nr. 147 din 20 februarie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

15. SENTINTA nr. 138 din 17 februarie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

16. SENTINTA nr. 249 din 22 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

17. SENTINTA nr. 1002 din 21 februarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 576 din 28 aprilie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

19. DECIZIE nr. 204 din 18 mai 2020
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

20. SENTINTA nr. 538 din 09 iunie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

21. SENTINTA nr. 427 din 04 iunie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

22. DECIZIE nr. 430 din 30 iunie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

23. DECIZIE nr. 541 din 07 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

24. SENTINTA nr. 463 din 23 iunie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

25. SENTINTA nr. 5663 din 22 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

26. SENTINTA nr. 2490 din 10 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

27. SENTINTA nr. 3156 din 16 septembrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

28. SENTINTA nr. 711 din 21 iulie 2020
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

29. SENTINTA nr. 2705 din 16 septembrie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

30. DECIZIE nr. 96 din 09 octombrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

31. DECIZIE nr. 389 din 21 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

32. SENTINTA nr. 4201 din 22 septembrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

33. SENTINTA nr. 8 din 17 septembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

34. DECIZIE nr. 2508 din 19 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

35. SENTINTA nr. 2241 din 13 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

36. SENTINTA nr. 5538 din 22 octombrie 2020
actiune în anulare a hotarârii AGA

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

37. SENTINTA nr. 8077 din 02 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

38. DECIZIE nr. 400 din 03 august 2020
declararea judecatoreasca a mortii

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

39. SENTINTA nr. 172 din 28 octombrie 2020
alte cereri privind executarea

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

40. SENTINTA nr. 6569 din 30 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

41. SENTINTA nr. 2205 din 23 septembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

42. SENTINTA nr. 410 din 16 octombrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

43. DECIZIE nr. 1519 din 18 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

44. SENTINTA nr. 1094 din 11 noiembrie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

45. SENTINTA nr. 10099 din 02 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

46. DECIZIE nr. 611 din 10 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

47. SENTINTA nr. 716 din 03 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

48. SENTINTA nr. 3036 din 23 iunie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

49. DECIZIE nr. 13 din 14 ianuarie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

50. SENTINTA nr. 201 din 15 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

51. SENTINTA nr. 658 din 03 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

52. DECIZIE nr. 47 din 28 ianuarie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

53. SENTINTA nr. 584 din 27 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

54. DECIZIE nr. 890 din 25 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

55. SENTINTA nr. 154 din 11 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

56. DECIZIE nr. 564 din 02 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 85 din 08 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

58. SENTINTA nr. 339 din 08 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

59. SENTINTA nr. 10 din 27 ianuarie 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

60. DECIZIE nr. 39 din 10 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

61. DECIZIE nr. 1390 din 31 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

62. DECIZIE nr. 908 din 04 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

63. DECIZIE nr. 498 din 18 martie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 938 din 13 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

65. SENTINTA nr. 444 din 18 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

66. DECIZIE nr. 359 din 09 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

67. DECIZIE nr. 1503 din 18 decembrie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

68. SENTINTA nr. 4604 din 21 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

69. SENTINTA nr. 1363 din 27 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

70. DECIZIE nr. 1156 din 21 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

71. SENTINTA nr. 405 din 02 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

72. SENTINTA nr. 130 din 25 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

73. SENTINTA nr. 5824 din 22 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

74. DECIZIE nr. 245 din 07 iunie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

75. DECIZIE nr. 202 din 30 iunie 2021
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

76. SENTINTA nr. 319 din 22 aprilie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

77. INCHEIERE nr. 8883 din 02 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

78. SENTINTA nr. 1307 din 24 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

79. SENTINTA nr. 2551 din 15 septembrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

80. SENTINTA nr. 375 din 20 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

81. SENTINTA nr. 6370 din 21 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

82. SENTINTA nr. 4176 din 22 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

83. SENTINTA nr. 513 din 29 septembrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

84. SENTINTA nr. 1696 din 27 septembrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

85. SENTINTA nr. 10243 din 07 octombrie 2021
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

86. DECIZIE nr. 3017 din 13 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

87. SENTINTA nr. 1114 din 11 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

88. SENTINTA nr. 2432 din 14 octombrie 2021
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

89. SENTINTA nr. 15159 din 03 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

90. SENTINTA nr. 1720 din 26 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

91. SENTINTA nr. 10115 din 28 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

92. DECIZIE nr. 4816 din 18 noiembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

93. SENTINTA nr. 1259 din 16 decembrie 2021
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

94. SENTINTA nr. 318 din 22 decembrie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

95. SENTINTA nr. 1236 din 28 octombrie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

96. SENTINTA nr. 52 din 12 ianuarie 2022
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

97. SENTINTA nr. 568 din 04 februarie 2022
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

98. DECIZIE nr. 1316 din 14 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

99. SENTINTA nr. 44 din 14 februarie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

100. DECIZIE nr. 9 din 14 ianuarie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

101. DECIZIE nr. 66 din 23 ianuarie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

102. SENTINTA nr. 396 din 19 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

103. DECIZIE nr. 312 din 07 martie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

104. SENTINTA nr. 1453 din 28 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 347 din 03 aprilie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

106. DECIZIE nr. 516 din 03 iunie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

107. SENTINTA nr. 2484 din 27 martie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

108. DECIZIE nr. 2553 din 22 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

109. SENTINTA nr. 1318 din 21 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

110. DECIZIE nr. 574 din 23 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

111. DECIZIE nr. 1344 din 28 mai 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

112. SENTINTA nr. 6323 din 27 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

113. DECIZIE nr. 580 din 24 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

114. DECIZIE nr. 684 din 18 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

115. DECIZIE nr. 963 din 21 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

116. SENTINTA nr. 1592 din 24 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

117. DECIZIE nr. 1286 din 25 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

118. DECIZIE nr. 1142 din 05 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

119. DECIZIE nr. 1537 din 17 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

120. SENTINTA nr. 3812 din 09 iulie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

121. SENTINTA nr. 279 din 22 februarie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

122. DECIZIE nr. 1315 din 25 septembrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

123. SENTINTA nr. 8165 din 20 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

124. SENTINTA nr. 79 din 10 iulie 2019
lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte (art.195 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

125. SENTINTA nr. 5526 din 08 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

126. SENTINTA nr. 4926 din 03 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

127. SENTINTA nr. 481 din 27 iunie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

128. SENTINTA nr. 1733 din 14 iunie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

129. SENTINTA nr. 126 din 06 iunie 2019
înselaciunea (art. 215 C.p.)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

130. DECIZIE nr. 1678 din 05 iunie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

131. DECIZIE nr. 455 din 20 mai 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

132. DECIZIE nr. 422 din 20 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

133. DECIZIE nr. 1244 din 06 mai 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

134. SENTINTA nr. 363 din 17 aprilie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

135. DECIZIE nr. 533 din 12 aprilie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

136. SENTINTA nr. 2565 din 10 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

137. SENTINTA nr. 184 din 03 aprilie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

138. SENTINTA nr. 359 din 19 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

139. SENTINTA nr. 1207 din 15 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

140. DECIZIE nr. 280 din 30 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

141. SENTINTA nr. 48 din 21 ianuarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

142. SENTINTA nr. 14 din 21 ianuarie 2019
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

143. DECIZIE nr. 2 din 08 ianuarie 2019
îndreptare eroare materiala

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

144. DECIZIE nr. 790 din 07 noiembrie 2019
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 243950 28.09.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 187 din 28-09-2022

2. PPF 243951 28.09.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Aninoasa

Monitor: 187 din 28-09-2022

3. PCBS243924 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 187 din 28-09-2022

4. PCBS243953 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Judetean Dolj

Monitor: 187 din 28-09-2022

5. PCBS243929 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Galbenu

Monitor: 187 din 28-09-2022

6. PCBS243923 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 187 din 28-09-2022

7. PCBS243952 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Izvoarele

Monitor: 187 din 28-09-2022

8. PCBS243948 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Aiud

Monitor: 187 din 28-09-2022

9. PCBS243947 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Saucesti

Monitor: 187 din 28-09-2022

10. PCBS243936 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Helesteni

Monitor: 187 din 28-09-2022

11. PCBS243932 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 187 din 28-09-2022

12. CCBS243934 27.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Orasul Saveni

Ofertant: Cobuz Ionut Bogdan

Monitor: 187 din 28-09-2022

13. PINC243925 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Valea Vinului

Monitor: 187 din 28-09-2022

14. PINC243927 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Iara

Monitor: 187 din 28-09-2022

15. PINC243926 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Iara

Monitor: 187 din 28-09-2022

16. PINC243930 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna 23 August

Monitor: 187 din 28-09-2022

17. PINC243931 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Afumati

Monitor: 187 din 28-09-2022

18. PINC243928 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Glina

Monitor: 187 din 28-09-2022

19. PINC243938 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serv. Public de Gospodarie Comunala - Curtea de Arges

Monitor: 187 din 28-09-2022

20. PINC243939 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Barghis

Monitor: 187 din 28-09-2022

21. PINC243940 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Popesti

Monitor: 187 din 28-09-2022

22. CINC243942 27.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. judetul Cluj

Ofertant: S.C. DIAGNOSTIKUM MEDICAL - S.R.L.

Monitor: 187 din 28-09-2022

23. PVNZ243941 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 187 din 28-09-2022

24. PVNZ243946 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 187 din 28-09-2022

25. PVNZ243933 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Sarulesti

Monitor: 187 din 28-09-2022

26. PVNZ243935 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Sarulesti

Monitor: 187 din 28-09-2022

27. PVNZ243945 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 187 din 28-09-2022

28. PVNZ243949 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 187 din 28-09-2022

29. PVNZ243937 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Pestera

Monitor: 187 din 28-09-2022

30. PVNZ243943 27.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 187 din 28-09-2022

31. CVNZ243944 27.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Simian

Ofertant: Mustata Liliana

Monitor: 187 din 28-09-2022

Actualizare (1) din data 28-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.613 din 27 septembrie 2022
pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

2. ORDIN nr. 2.614 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

3. ORDIN nr. 2.615 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

4. ORDIN nr. 2.812 din 26 septembrie 2022
privind aprobarea Planului de vaccinare în contextul răspândirii globale a cazurilor de variola maimuţei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

5. PLAN din 26 septembrie 2022
de vaccinare în contextul răspândirii globale a cazurilor de variola maimuţei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 2 din 8 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

7. ORDIN nr. 5.087 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Ioan Bădescu" din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 27.09.2022

Actualizare (2) din data 28-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.523 din 27 septembrie 2022
privind aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

2. ORDIN nr. 186 din 15 septembrie 2022
pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 28.09.2022

3. NORME din 15 septembrie 2022
de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 28.09.2022

4. RAPORT nr. 11.653 din 8 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Unităţii Sociale din România (P.U.S.R.) în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

5. ORDIN nr. 5.179 din 30 august 2022
pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ISO din municipiul Oradea, judeţul Bihor, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ISO din municipiul Oradea, judeţul Bihor

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

6. ORDIN nr. 5.204 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Ioan Ossian" din oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

7. ORDIN nr. 5.210 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Kids Quiz - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa QUIZ din municipiul Bucureşti, sectorul 1

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

8. ORDIN nr. 5.222 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

9. ORDIN nr. 5.227 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. "Sunnyville Kindergarten" - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Sunnyville Kindergarten" din municipiul Bucureşti, sectorul 3

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

10. ORDIN nr. 5.228 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Educo 2004" din comuna Vladimirescu, satul Mândruloc, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bambi Mândruloc" din comuna Vladimirescu, satul Mândruloc, judeţul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

11. ORDIN nr. 5.229 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

12. ORDIN nr. 5.232 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "ÎMPREUNĂ CLĂDIM VIITORUL" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "BELL" din municipiul Bucureşti, sectorul 2

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

13. RAPORT nr. 11.074 din 25 august 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Maramureşenilor în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

14. ORDIN nr. 2.971 din 8 iunie 2022
privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Biserica "Sf. Ilie", situat la adresa str. Nicolăescu Plopşor Constantin 2, municipiul Craiova, judeţul Dolj

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

15. ORDIN nr. 2.956 din 6 iunie 2022
privind clasarea de urgenţă a Ansamblului Casei Jean G. Matsoukis, casa, anexă (corp C3), bazinul, corpul de iluminat, situat la adresa poştală str. Oituz 5A, municipiul Brăila, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, în categoria II - arhitectură, grupa B

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 28.09.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 2983 din 22 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

2. DECIZIE nr. 83 din 05 februarie 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

3. DECIZIE nr. 4534 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 11692 din 25 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

5. DECIZIE nr. 2222 din 20 decembrie 2019
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 1382 din 20 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

7. SENTINTA nr. 2606 din 01 noiembrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

8. SENTINTA nr. 1713 din 30 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

9. DECIZIE nr. 617 din 27 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

10. SENTINTA nr. 1844 din 24 octombrie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

11. SENTINTA nr. 1671 din 14 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

12. SENTINTA nr. 7910 din 25 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

13. SENTINTA nr. 6 din 09 ianuarie 2020
alte cereri privind executarea

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

14. DECIZIE nr. 3299 din 16 octombrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

15. SENTINTA nr. 10 din 07 ianuarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

16. DECIZIE nr. 5806 din 12 decembrie 2019
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

17. DECIZIE nr. 189 din 04 februarie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

18. SENTINTA nr. 333 din 10 februarie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

19. DECIZIE nr. 186 din 03 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

20. DECIZIE nr. 160 din 27 februarie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

21. DECIZIE nr. 147 din 10 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

22. SENTINTA nr. 1209 din 19 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

23. SENTINTA nr. 201 din 02 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

24. DECIZIE nr. 4565 din 10 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

25. DECIZIE nr. 300 din 13 februarie 2020
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

26. DECIZIE nr. 763 din 08 noiembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

27. SENTINTA nr. 367 din 25 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

28. DECIZIE nr. 151 din 05 martie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

29. SENTINTA nr. 2710 din 11 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 2989 din 27 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

31. SENTINTA nr. 2989 din 19 iunie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

32. DECIZIE nr. 196 din 16 iunie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

33. SENTINTA nr. 1434 din 16 iunie 2020
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

34. SENTINTA nr. 2105 din 25 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

35. SENTINTA nr. 54 din 28 iulie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 4905 din 09 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

37. SENTINTA nr. 5828 din 21 august 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

38. SENTINTA nr. 1507 din 22 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 4891 din 05 august 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

40. SENTINTA nr. 3217 din 08 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

41. SENTINTA nr. 8328 din 07 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

42. SENTINTA nr. 6941 din 14 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

43. DECIZIE nr. 488 din 26 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

44. SENTINTA nr. 3086 din 23 octombrie 2020
actiune în anulare (OG nr. 5/2001)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

45. SENTINTA nr. 5685 din 16 noiembrie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

46. INCHEIERE nr. 1035 din 12 octombrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

47. SENTINTA nr. 9069 din 29 octombrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

48. DECIZIE nr. 974 din 28 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

49. DECIZIE nr. 1350 din 23 noiembrie 2020
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

50. SENTINTA nr. 4513 din 07 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

51. SENTINTA nr. 1382 din 26 noiembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

52. SENTINTA nr. 11399 din 24 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 1335 din 09 noiembrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

54. SENTINTA nr. 7793 din 27 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

55. SENTINTA nr. 9316 din 02 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

56. SENTINTA nr. 1540 din 17 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

57. SENTINTA nr. 1391 din 10 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

58. SENTINTA nr. 2313 din 04 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

59. SENTINTA nr. 4 din 11 ianuarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

60. DECIZIE nr. 17 din 03 februarie 2021
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

61. SENTINTA nr. 1587 din 02 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

62. DECIZIE nr. 4882 din 10 decembrie 2020
conflict de munca

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 4634 din 08 aprilie 2021
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 1052 din 29 decembrie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

65. DECIZIE nr. 486 din 13 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

66. DECIZIE nr. 190 din 10 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

67. SENTINTA nr. 1986 din 01 iulie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

68. SENTINTA nr. 465 din 05 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

69. INCHEIERE nr. 4823 din 30 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

70. SENTINTA nr. 378 din 20 mai 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

71. SENTINTA nr. 904 din 11 noiembrie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

72. DECIZIE nr. 39 din 26 ianuarie 2021
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

73. SENTINTA nr. 1022 din 19 mai 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

74. SENTINTA nr. 1370 din 17 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

75. SENTINTA nr. 583 din 21 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

76. DECIZIE nr. 376 din 20 mai 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

77. SENTINTA nr. 1887 din 19 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

78. SENTINTA nr. 227 din 03 iunie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

79. SENTINTA nr. 8274 din 19 mai 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

80. SENTINTA nr. 1432 din 23 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

81. SENTINTA nr. 1043 din 17 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

82. DECIZIE nr. 325 din 02 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

83. DECIZIE nr. 633 din 16 iunie 2021
superficie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

84. SENTINTA nr. 267 din 17 martie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

85. SENTINTA nr. 3631 din 28 mai 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 1921 din 27 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 1046 din 09 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

88. SENTINTA nr. 6993 din 16 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

89. SENTINTA nr. 349 din 29 septembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

90. SENTINTA nr. 13478 din 04 octombrie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

91. SENTINTA nr. 4108 din 09 septembrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

92. DECIZIE nr. 526 din 03 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

93. SENTINTA nr. 607 din 04 noiembrie 2021
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

94. SENTINTA nr. 2527 din 06 octombrie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

95. SENTINTA nr. 14504 din 12 noiembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

96. SENTINTA nr. 7649 din 07 decembrie 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

97. SENTINTA nr. 1192 din 14 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

98. DECIZIE nr. 71 din 29 noiembrie 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

99. SENTINTA nr. 649 din 15 decembrie 2021
abtinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

100. SENTINTA nr. 237 din 17 noiembrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

101. SENTINTA nr. 7554 din 26 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

102. SENTINTA nr. 4885 din 02 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

103. SENTINTA nr. 10011 din 15 decembrie 2021
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

104. DECIZIE nr. 92 din 17 ianuarie 2022
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

105. SENTINTA nr. 206 din 11 ianuarie 2022
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

106. DECIZIE nr. 45 din 20 ianuarie 2022
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

107. DECIZIE nr. 330 din 14 februarie 2022
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

108. DECIZIE nr. 36 din 18 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

109. DECIZIE nr. 12 din 08 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

110. DECIZIE nr. 80 din 31 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

111. SENTINTA nr. 1881 din 11 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

112. SENTINTA nr. 2551 din 07 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

113. SENTINTA nr. 1336 din 27 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

114. DECIZIE nr. 374 din 01 aprilie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

115. DECIZIE nr. 14 din 07 ianuarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 1200 din 19 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

117. DECIZIE nr. 312 din 21 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

118. DECIZIE nr. 483 din 04 aprilie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

119. DECIZIE nr. 2254 din 17 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

120. DECIZIE nr. 398 din 20 mai 2019
Certificarea titlurilor executorii europene

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

121. SENTINTA nr. 178 din 08 mai 2019
opozitie la dizolvare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

122. DECIZIE nr. 216 din 25 aprilie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

123. DECIZIE nr. 452 din 08 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

124. SENTINTA nr. 1110 din 19 iunie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

125. SENTINTA nr. 2174 din 28 martie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

126. DECIZIE nr. 186 din 29 mai 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

127. SENTINTA nr. 210 din 28 mai 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

128. DECIZIE nr. 740 din 09 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

129. DECIZIE nr. 542 din 14 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

130. SENTINTA nr. 1462 din 05 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

131. SENTINTA nr. 936 din 21 octombrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

132. SENTINTA nr. 4517 din 11 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

133. DECIZIE nr. 963 din 01 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

134. INCHEIERE nr. 3624 din 30 septembrie 2019
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

135. DECIZIE nr. 819 din 23 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

136. SENTINTA nr. 982 din 17 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

137. DECIZIE nr. 929 din 13 septembrie 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

138. DECIZIE nr. 2331 din 05 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

139. DECIZIE nr. 1160 din 25 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

140. SENTINTA nr. 298 din 20 iunie 2019
redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsa) (art.466 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

141. SENTINTA nr. 615 din 12 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

142. SENTINTA nr. 4505 din 17 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

143. SENTINTA nr. 929 din 16 aprilie 2019
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

144. SENTINTA nr. 1745 din 15 aprilie 2019
actiune oblica

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

145. SENTINTA nr. 1594 din 08 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

146. SENTINTA nr. 303 din 26 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

147. SENTINTA nr. 1943 din 20 februarie 2019
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

148. SENTINTA nr. 322 din 19 februarie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

149. SENTINTA nr. 334 din 12 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

150. SENTINTA nr. 104 din 07 februarie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

151. DECIZIE nr. 73 din 06 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

152. SENTINTA nr. 226 din 30 ianuarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

153. DECIZIE nr. 17 din 28 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

154. SENTINTA nr. 1513 din 05 decembrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 243877 27.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Ofertant: Asociatia Caritas Alba Iulia

Monitor: 186 din 27-09-2022

2. CPF 243893 27.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Tulcea

Ofertant: Parohia Intrarea in biserica a Maicii Domnului

Monitor: 186 din 27-09-2022

3. CPF 243913 27.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Calarasi

Ofertant: Parohia Reformata Calarasi

Monitor: 186 din 27-09-2022

4. CPF 243912 27.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Calarasi

Ofertant: Asociatia Fotbal Club Sportiv Progresul

Monitor: 186 din 27-09-2022

5. PCBS243919 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 186 din 27-09-2022

6. PCBS243918 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Orasului Covasna

Monitor: 186 din 27-09-2022

7. CCBS243896 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Campineanca

Ofertant: S.C. ASIGJURY - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

8. PINC243898 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Sasca Montana

Monitor: 186 din 27-09-2022

9. PINC243899 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

10. PINC243904 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.

Monitor: 186 din 27-09-2022

11. PINC243914 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Holod

Monitor: 186 din 27-09-2022

12. PINC243922 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

13. PINC243920 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

14. PINC243900 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 186 din 27-09-2022

15. PINC243917 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: RIAL - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

16. PINC243881 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Bacau

Monitor: 186 din 27-09-2022

17. CINC243895 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Curtici

Ofertant: S.C. OPTICA DR. SARBU - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

18. CINC243892 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Campineanca

Ofertant: PFA SPULBER BOGDAN V.P.

Monitor: 186 din 27-09-2022

19. CINC243894 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Judetul Arad

Ofertant: COMPANIA DE APA ARAD - S.A.

Monitor: 186 din 27-09-2022

20. CINC243897 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: RIAL - S.R.L.

Ofertant: Stanciu Veronica

Monitor: 186 din 27-09-2022

21. CINC243882 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: Pufulete Bianca-Elena

Monitor: 186 din 27-09-2022

22. CINC243883 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: S.C. PETRA PAM - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

23. CINC243884 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: S.C. SED IMPEX - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

24. PVNZ243910 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Comuna Corbu

Monitor: 186 din 27-09-2022

25. PVNZ243909 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

26. PVNZ243916 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Holod

Monitor: 186 din 27-09-2022

27. PVNZ243879 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Topliceni

Monitor: 186 din 27-09-2022

28. PVNZ243921 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Putna

Monitor: 186 din 27-09-2022

29. PVNZ243908 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

30. PVNZ243911 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Comuna Corbu

Monitor: 186 din 27-09-2022

31. PVNZ243878 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Ineu

Monitor: 186 din 27-09-2022

32. PVNZ243906 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

33. PVNZ243901 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

34. PVNZ243902 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

35. PVNZ243903 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Vinga

Monitor: 186 din 27-09-2022

36. PVNZ243907 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

37. PVNZ243905 26.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 186 din 27-09-2022

38. CVNZ243889 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: S.C. Yri Asigonline - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

39. CVNZ243890 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: S.C. COSTAN AGROCRIS - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

40. CVNZ243888 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: Bota Cristian Robert

Monitor: 186 din 27-09-2022

41. CVNZ243887 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: Lungu Florica Camelia

Monitor: 186 din 27-09-2022

42. CVNZ243880 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Vama

Ofertant: S.C. EURO-NIGA - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

43. CVNZ243915 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Falamas Marius Ioan

Monitor: 186 din 27-09-2022

44. CVNZ243885 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: S.C. DANSKI SIN - S.R.L.

Monitor: 186 din 27-09-2022

45. CVNZ243886 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: Potica Vasilica

Monitor: 186 din 27-09-2022

Actualizare (1) din data 27-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.127 din 26 septembrie 2022
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

2. DECRET nr. 1.128 din 26 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

3. DECRET nr. 1.129 din 26 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

4. DECRET nr. 1.130 din 26 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

5. DECRET nr. 1.131 din 26 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

6. DECRET nr. 1.132 din 26 septembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

7. DECRET nr. 1.133 din 26 septembrie 2022
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

8. DECRET nr. 1.134 din 26 septembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 23 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 21 septembrie 2022
privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

11. PROCEDURĂ din 21 septembrie 2022
de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 21 septembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova în domeniul public al municipiului Câmpina, judeţul Prahova, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 21 septembrie 2022
privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 21 septembrie 2022
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pe o perioadă de 6 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 21 septembrie 2022
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 1.169 din 21 septembrie 2022
privind închirierea unei părţi din imobilul 1950 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 21 septembrie 2022
pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către următoarele fonduri voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund), Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Georgiei (Georgia - DCB Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Regatului Haşemit al Iordaniei (Jordan - DCB Trust Fund)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

18. HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 16 septembrie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

19. NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2022
de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 26.09.2022

20. ORDIN nr. 5.088 din 30 august 2022
privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Doctor Luca" din comuna Cernica, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

21. ORDIN nr. 5.105 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wendy Kids" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

22. ORDIN nr. 5.138 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Toys Story" din municipiul Arad, judeţul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

23. ORDIN nr. 5.156 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Radu Popescu" din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

24. ORDIN nr. 5.157 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Heidi" din municipiul Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

25. ORDIN nr. 5.164 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 88 din municipiul Bucureşti, sectorul 3

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

26. ORDIN nr. 5.166 din 30 august 2022
pentru schimbarea sediului activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa PN Tomeşti, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Sorin Leia" din comuna Tomeşti, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

27. ORDIN nr. 5.101 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Nr. 1 din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

28. ORDIN nr. 5.198 din 30 august 2022
privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Inaschool", municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

29. DECIZIA nr. 213 din 7 aprilie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (15) şi alin. (16) fraza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 26.09.2022

Actualizare (2) din data 27-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 21 septembrie 2022
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900", aflate pe raza localităţilor Cernica, Glina, Popeşti-Leordeni şi Berceni din judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 27.09.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 1.171 din 21 septembrie 2022
privind aprobarea stemei comunei Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 27.09.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 21 septembrie 2022
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind economia circulară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 27.09.2022

4. ORDIN nr. 2.170 din 19 septembrie 2022
privind intrarea în vigoare a unui tratat internaţional

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

5. ORDIN nr. 1.294 din 16 septembrie 2022
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

6. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 septembrie 2022
privind "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

7. ORDIN nr. 2.165 din 16 septembrie 2022
privind intrarea în vigoare a unui tratat internaţional

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

8. ORDIN nr. 2.479 din 16 septembrie 2022
privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

9. ORDIN nr. 2.481 din 16 septembrie 2022
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583 Cheile Lăpuşului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

10. ORDIN nr. M.139 din 14 septembrie 2022
privind modificarea zonei interzise LRP2 CERNAVODĂ în zonă restricţionată pentru o perioadă de 14 zile

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 27.09.2022

11. ORDIN nr. 5.369 din 1 septembrie 2022
privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 27.09.2022

12. ORDIN nr. 1.383 din 1 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

13. ORDIN nr. 5.250 din 31 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a structurii Grădiniţei cu program normal Crişan, arondată unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Crucea din satul Crişan, comuna Crucea, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

14. ORDIN nr. 5.251 din 31 august 2022
privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Internaţional "IOANID" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

15. ORDIN nr. 5.252 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru Asociaţia Româno-Franceză Argessis pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. univ. dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Piteşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

16. ORDIN nr. 5.263 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Şcolii Gimnaziale din comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", forma de învăţământ "program prelungit"

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

17. ORDIN nr. 4.955 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "FRAM" din municipiul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

18. ORDIN nr. 4.960 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Copiii Montessori Cluj" din municipiul Cluj-Napoca, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar privat Şcoala Primară "Montessori" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

19. ORDIN nr. 4.970 din 30 august 2022
privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Alegra" din municipiul Bucureşti, sectorul 6

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

20. ORDIN nr. 5.094 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Primară Bistreţu Nou, structură arondată a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Bistreţ

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

21. ORDIN nr. 5.132 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Costache Negri" din oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

22. ORDIN nr. 5.192 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştin Ortodoxă "Efremia" din municipiul Arad, judeţul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

23. ORDIN nr. 5.216 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "C.D. Aricescu" din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

24. ORDIN nr. 5.217 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" din oraşul Vulcan, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

25. ORDIN nr. 5.218 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Turóczi Mózes" din oraşul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

26. ORDIN nr. 5.234 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Hermann Oberth" din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 27.09.2022

27. ORDIN nr. 1.459 din 30 august 2022
privind modificarea zonei interzise LRP2 CERNAVODĂ în zonă restricţionată pentru o perioadă de 14 zile

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 27.09.2022

28. ORDIN nr. 1.364 din 29 august 2022
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

29. ACORD din 22 august 2022
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova încheiat prin schimb de note verbale apostilate la Bucureşti la 20 iulie 2022, respectiv 22 august 2022, privind înfiinţarea punctului de trecere a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova deschis traficului internaţional rutier Bumbăta-Leova

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

30. PROTOCOL din 17 iunie 2019
de amendare a Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 17 iunie 2019

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 27.09.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 559 din 13 noiembrie 2019
evacuare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

2. SENTINTA nr. 463 din 26 noiembrie 2019
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

3. DECIZIE nr. 854 din 19 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

4. SENTINTA nr. 1670 din 30 septembrie 2019
intervenirea unei legi penale noi (art.595 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

5. DECIZIE nr. 802 din 28 octombrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

6. SENTINTA nr. 14194 din 19 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

7. DECIZIE nr. 725 din 07 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

8. DECIZIE nr. 847 din 05 decembrie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

9. SENTINTA nr. 9375 din 08 octombrie 2019
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

10. DECIZIE nr. 1033 din 04 noiembrie 2019
Fuziune/Divizare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

11. DECIZIE nr. 377 din 18 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

12. SENTINTA nr. 11 din 06 ianuarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

13. SENTINTA nr. 13236 din 31 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

14. SENTINTA nr. 2192 din 07 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

15. DECIZIE nr. 1602 din 25 octombrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

16. SENTINTA nr. 2640 din 08 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

17. SENTINTA nr. 820 din 08 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

18. SENTINTA nr. 512 din 15 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

19. DECIZIE nr. 1643 din 05 noiembrie 2019
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

20. DECIZIE nr. 10 din 21 ianuarie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

21. DECIZIE nr. 2 din 14 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

22. SENTINTA nr. 934 din 26 noiembrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

23. SENTINTA nr. 8568 din 19 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

24. DECIZIE nr. 48 din 20 ianuarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

25. SENTINTA nr. 27 din 27 februarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

26. SENTINTA nr. 98 din 06 februarie 2020
curatela

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

27. SENTINTA nr. 4749 din 08 iulie 2019
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 2343 din 31 octombrie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

29. SENTINTA nr. 14881 din 20 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

30. SENTINTA nr. 539 din 09 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

31. DECIZIE nr. 1438 din 04 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

32. SENTINTA nr. 227 din 18 mai 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

33. DECIZIE nr. 385 din 22 iunie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

34. SENTINTA nr. 3555 din 28 mai 2020
reprezentativitate sindicat

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

35. SENTINTA nr. 804 din 02 iulie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

36. DECIZIE nr. 395 din 30 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

37. SENTINTA nr. 2589 din 14 iulie 2020
prestatie tabulara

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

38. DECIZIE nr. 269 din 14 iulie 2020
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

39. SENTINTA nr. 1144 din 15 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

40. DECIZIE nr. 811 din 22 iulie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

41. DECIZIE nr. 377 din 30 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

42. SENTINTA nr. 733 din 29 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

43. DECIZIE nr. 406 din 18 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

44. SENTINTA nr. 2501 din 18 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

45. SENTINTA nr. 3358 din 25 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

46. SENTINTA nr. 1103 din 25 august 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

47. SENTINTA nr. 367 din 28 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

48. SENTINTA nr. 1350 din 01 iulie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

49. DECIZIE nr. 162 din 09 septembrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

50. SENTINTA nr. 5260 din 12 august 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

51. SENTINTA nr. 5454 din 14 august 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

52. DECIZIE nr. 261 din 08 septembrie 2020
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

53. SENTINTA nr. 4422 din 30 septembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

54. SENTINTA nr. 1140 din 27 octombrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

55. SENTINTA nr. 4080 din 17 septembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

56. SENTINTA nr. 1679 din 28 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 307 din 13 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

58. DECIZIE nr. 2731 din 13 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

59. SENTINTA nr. 1803 din 19 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

60. SENTINTA nr. 7968 din 09 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

61. SENTINTA nr. 8213 din 05 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

62. DECIZIE nr. 3670 din 09 decembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

63. SENTINTA nr. 1245 din 11 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

64. SENTINTA nr. 11505 din 11 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

65. SENTINTA nr. 1292 din 25 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

66. DECIZIE nr. 2007 din 20 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

67. DECIZIE nr. 3125 din 13 noiembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

68. DECIZIE nr. 1151 din 01 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

69. DECIZIE nr. 337 din 12 octombrie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

70. SENTINTA nr. 1943 din 08 decembrie 2020
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

71. SENTINTA nr. 96 din 14 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

72. INCHEIERE nr. 9 din 13 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

73. SENTINTA nr. 134 din 27 ianuarie 2021
actiune pauliana

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

74. SENTINTA nr. 1795 din 16 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

75. SENTINTA nr. 1176 din 19 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

76. SENTINTA nr. 574 din 15 februarie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

77. SENTINTA nr. 1550 din 26 februarie 2021
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

78. SENTINTA nr. 1143 din 02 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

79. DECIZIE nr. 91 din 04 februarie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

80. DECIZIE nr. 175 din 01 martie 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

81. SENTINTA nr. 84 din 29 martie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

82. SENTINTA nr. 239 din 19 martie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

83. SENTINTA nr. 978 din 04 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

84. SENTINTA nr. 137 din 08 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

85. SENTINTA nr. 771 din 24 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

86. DECIZIE nr. 555 din 06 mai 2021
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

87. SENTINTA nr. 2953 din 17 martie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

88. INCHEIERE nr. 459 din 05 mai 2021
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

89. SENTINTA nr. 856 din 15 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

90. DECIZIE nr. 3 din 19 ianuarie 2021
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

91. SENTINTA nr. 833 din 19 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

92. SENTINTA nr. 761 din 27 mai 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

93. SENTINTA nr. 798 din 27 mai 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

94. SENTINTA nr. 4205 din 11 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 877 din 07 iunie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

96. DECIZIE nr. 945 din 25 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

97. DECIZIE nr. 1581 din 07 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 3102 din 08 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

99. SENTINTA nr. 661 din 24 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

100. SENTINTA nr. 703 din 14 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

101. DECIZIE nr. 956 din 16 iunie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 1471 din 29 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

103. DECIZIE nr. 477 din 17 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

104. SENTINTA nr. 4577 din 07 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

105. SENTINTA nr. 584 din 09 iunie 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

106. SENTINTA nr. 956 din 15 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

107. SENTINTA nr. 2999 din 08 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 3633 din 08 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

109. SENTINTA nr. 185 din 18 august 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

110. DECIZIE nr. 372 din 02 septembrie 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

111. SENTINTA nr. 4291 din 15 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

112. SENTINTA nr. 10034 din 04 octombrie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 790 din 29 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

114. SENTINTA nr. 991 din 21 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

115. SENTINTA nr. 1309 din 03 noiembrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

116. DECIZIE nr. 2118 din 29 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

117. SENTINTA nr. 3099 din 08 decembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

118. SENTINTA nr. 1728 din 11 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

119. SENTINTA nr. 1006 din 23 noiembrie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

120. DECIZIE nr. 44 din 23 noiembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

121. DECIZIE nr. 3997 din 21 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

122. DECIZIE nr. 744 din 06 septembrie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

123. SENTINTA nr. 3288 din 15 decembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

124. SENTINTA nr. 3075 din 20 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

125. SENTINTA nr. 60 din 05 ianuarie 2022
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

126. SENTINTA nr. 2537 din 24 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

127. DECIZIE nr. 964 din 08 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

128. DECIZIE nr. 1912 din 14 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

129. DECIZIE nr. 656 din 23 ianuarie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

130. SENTINTA nr. 75 din 16 ianuarie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

131. DECIZIE nr. 68 din 11 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

132. DECIZIE nr. 57 din 23 ianuarie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

133. DECIZIE nr. 5 din 08 ianuarie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

134. SENTINTA nr. 1130 din 21 februarie 2019
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

135. SENTINTA nr. 255 din 14 februarie 2019
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 41 din 18 ianuarie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

137. SENTINTA nr. 858 din 21 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

138. DECIZIE nr. 177 din 06 februarie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

139. DECIZIE nr. 285 din 27 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

140. SENTINTA nr. 244 din 21 februarie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

141. DECIZIE nr. 668 din 15 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

142. INCHEIERE nr. 630 din 01 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

143. DECIZIE nr. 657 din 15 mai 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

144. DECIZIE nr. 204 din 03 iunie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

145. SENTINTA nr. 3689 din 31 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

146. SENTINTA nr. 824 din 10 iunie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

147. SENTINTA nr. 854 din 31 mai 2019
contestatie act

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

148. SENTINTA nr. 1512 din 03 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

149. SENTINTA nr. 1010 din 28 iunie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

150. SENTINTA nr. 1412 din 14 iunie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

151. SENTINTA nr. 1450 din 14 octombrie 2019
alte cereri privind executarea

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

152. SENTINTA nr. 5539 din 19 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

153. SENTINTA nr. 2556 din 19 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

154. SENTINTA nr. 2511 din 12 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

155. SENTINTA nr. 649 din 09 septembrie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

156. SENTINTA nr. 3980 din 19 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

157. SENTINTA nr. 5356 din 01 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

158. SENTINTA nr. 891 din 14 iunie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

159. SENTINTA nr. 1075 din 09 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

160. SENTINTA nr. 175 din 24 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

161. SENTINTA nr. 488 din 17 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

162. SENTINTA nr. 4526 din 17 aprilie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

163. SENTINTA nr. 544 din 16 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

164. SENTINTA nr. 2480 din 03 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

165. DECIZIE nr. 421 din 03 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

166. DECIZIE nr. 415 din 29 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

167. SENTINTA nr. 259 din 13 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

168. DECIZIE nr. 223 din 11 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

169. SENTINTA nr. 175 din 05 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

170. SENTINTA nr. 11127 din 03 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

171. SENTINTA nr. 6468 din 21 noiembrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 243854 26.09.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Gusoeni

Monitor: 185 din 26-09-2022

2. CPF 243856 26.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Ofertant: Club Sportiv Atletico Arad

Monitor: 185 din 26-09-2022

3. PCON243862 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Salcia Tudor

Monitor: 185 din 26-09-2022

4. PCON243845 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Prejmer

Monitor: 185 din 26-09-2022

5. PCON243859 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Balcauti

Monitor: 185 din 26-09-2022

6. PCON243853 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Chirnogi

Monitor: 185 din 26-09-2022

7. CCON243851 23.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: S.C. PHOENIX VERVA - S.R.L.

Monitor: 185 din 26-09-2022

8. CCON243850 23.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: S.C. DITTO - S.R.L.

Monitor: 185 din 26-09-2022

9. PCNS243849 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Blejesti

Monitor: 185 din 26-09-2022

10. PINC243846 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sieu

Monitor: 185 din 26-09-2022

11. PINC243844 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sieu

Monitor: 185 din 26-09-2022

12. PINC243848 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 185 din 26-09-2022

13. PINC243855 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Probota

Monitor: 185 din 26-09-2022

14. PINC243852 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Monitor: 185 din 26-09-2022

15. CINC243847 23.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Dragomiresti

Ofertant: S.C. FIL-IOLI - S.R.L.

Monitor: 185 din 26-09-2022

16. CINC243860 23.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Cornesti

Ofertant: Ribu Alexandru Cosmin

Monitor: 185 din 26-09-2022

17. CINC243843 23.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Bacau

Ofertant: S.C. LIATEX COM - S.R.L.

Monitor: 185 din 26-09-2022

18. PVNZ243857 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Aghiresu

Monitor: 185 din 26-09-2022

19. PVNZ243861 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Marasesti

Monitor: 185 din 26-09-2022

20. PVNZ243858 23.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Probota

Monitor: 185 din 26-09-2022

21. CVNZ243842 23.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: S.C. SIMAUSROM COMSERVIMPEX - S.R.L.

Monitor: 185 din 26-09-2022

Actualizare (1) din data 26-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1.178 din 23 septembrie 2022
pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

2. DECIZIE nr. 481 din 23 septembrie 2022
privind înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

3. DECIZIE nr. 479 din 22 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

4. DECIZIE nr. 480 din 22 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 21 septembrie 2022
privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 21 septembrie 2022
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 21 septembrie 2022
pentru aprobarea celui de-al treilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

8. ORDIN nr. 116 din 21 septembrie 2022
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

9. METODOLOGIE din 21 septembrie 2022
de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

10. ORDIN nr. 2.766 din 16 septembrie 2022
privind modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

11. AMENDAMENTUL nr. 3 din 21 iulie 2022
convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 23.09.2022

Actualizare (2) din data 26-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 5 din 26 septembrie 2022
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 26.09.2022

2. ORDIN nr. 2.437 din 9 septembrie 2022
privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

3. ORDIN nr. 5.274 din 31 august 2022
pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Christophori International" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

4. ORDIN nr. 5.285 din 31 august 2022
privind schimbarea sediului activităţii de învăţământ pentru nivelul "preşcolar" a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Primii Paşi" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

5. ORDIN nr. 5.287 din 31 august 2022
privind neacordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Joylight" din municipiul Craiova

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

6. ORDIN nr. 5.292 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru Şcoala Gimnazială Recea din comuna Recea, judeţul Maramureş, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română", forma de învăţământ "program prelungit"

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

7. ORDIN nr. 5.305 din 31 august 2022
pentru schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Montessori MSB-MKB din municipiul Bucureşti, sectorul 4

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

8. ORDIN nr. 5.306 din 31 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Universitar "Spiru Haret" din municipiul Craiova, judeţul Dolj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

9. ORDIN nr. 5.296 din 31 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti, sectorul 2

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 26.09.2022

10. ORDIN nr. 4.879 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

11. ORDIN nr. 4.934 din 30 august 2022
pentru schimbarea sediului structurii arondate unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Moşoaia din comuna Moşoaia, judeţul Argeş, denumită Grădiniţa cu program normal Moşoaia

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

12. ORDIN nr. 4.951 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Reformat din municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

13. ORDIN nr. 4.953 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "School of London" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

14. ORDIN nr. 4.967 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" din comuna Dragalina, judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

15. ORDIN nr. 4.988 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Seminarului Teologic Ortodox "Sfânta Ecaterina" Prislop din satul Silvaşu de Sus, oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa "Episcop Gurie Georgiu" din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

16. ORDIN nr. 5.148 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Lumina Instituţii de Învăţământ - S.A. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "ISB" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

17. ORDIN nr. 5.209 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Boroboaţă" din municipiul Iaşi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Boroboaţă" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 26.09.2022

18. ORDIN nr. 4.900 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Kids Palace" din municipiul Bucureşti, sectorul 4

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

19. ORDIN nr. 4.903 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Sfânta Maria" din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

20. ORDIN nr. 4.905 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Comuna Ion Creangă" din comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

21. ORDIN nr. 4.906 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Educaţie "IQ-EST" din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "IQ-EST Popeşti" din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

22. ORDIN nr. 4.908 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Primul Pas Contează" din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Nanny" din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

23. ORDIN nr. 4.943 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din municipiul Oneşti, judeţul Bacău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

24. ORDIN nr. 5.033 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Matei Corvin" din municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

25. ORDIN nr. 5.120 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă "Speranţa" Zalău din municipiul Zalău, judeţul Sălaj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

26. ORDIN nr. 5.137 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" din satul Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 26.09.2022

27. ORDIN nr. 4.942 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 26.09.2022

28. DECIZIA nr. 312 din 19 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. c) raportate la cele ale art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 26.09.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1044 din 05 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

2. SENTINTA nr. 2370 din 09 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

3. SENTINTA nr. 3226 din 14 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

4. INCHEIERE nr. 2073 din 03 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

5. SENTINTA nr. 1084 din 16 decembrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

6. DECIZIE nr. 1233 din 03 decembrie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

7. SENTINTA nr. 1552 din 28 octombrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

8. SENTINTA nr. 2903 din 10 decembrie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

9. SENTINTA nr. 4875 din 11 octombrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

10. DECIZIE nr. 1027 din 10 octombrie 2019
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

11. SENTINTA nr. 186 din 10 ianuarie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

12. DECIZIE nr. 2873 din 18 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

13. SENTINTA nr. 1885 din 25 octombrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

14. INCHEIERE nr. 920 din 12 noiembrie 2019
esalonarea platii amenzii penale (art.497 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

15. DECIZIE nr. 173 din 16 ianuarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 2129 din 11 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

17. SENTINTA nr. 1426 din 30 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

18. SENTINTA nr. 327 din 11 februarie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

19. SENTINTA nr. 117 din 13 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

20. DECIZIE nr. 543 din 30 decembrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

21. SENTINTA nr. 310 din 21 februarie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

22. SENTINTA nr. 2959 din 12 decembrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

23. DECIZIE nr. 74 din 17 ianuarie 2020
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

24. SENTINTA nr. 199 din 09 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

25. SENTINTA nr. 520 din 06 martie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

26. SENTINTA nr. 408 din 28 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

27. SENTINTA nr. 197 din 31 ianuarie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

28. SENTINTA nr. 1057 din 04 iunie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

29. DECIZIE nr. 580 din 01 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

30. SENTINTA nr. 5003 din 03 iulie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

31. SENTINTA nr. 1653 din 01 iulie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

32. SENTINTA nr. 1516 din 16 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

33. SENTINTA nr. 338 din 17 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

34. SENTINTA nr. 3695 din 22 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

35. SENTINTA nr. 320 din 06 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

36. SENTINTA nr. 968 din 24 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

37. DECIZIE nr. 1302 din 28 iulie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

38. DECIZIE nr. 735 din 01 iulie 2020
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

39. SENTINTA nr. 368 din 16 septembrie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

40. DECIZIE nr. 679 din 10 septembrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

41. SENTINTA nr. 1680 din 04 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

42. SENTINTA nr. 676 din 29 septembrie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

43. SENTINTA nr. 8668 din 02 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

44. SENTINTA nr. 3666 din 30 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

45. SENTINTA nr. 1324 din 16 iunie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

46. SENTINTA nr. 6506 din 06 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

47. DECIZIE nr. 315 din 10 noiembrie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

48. SENTINTA nr. 1901 din 05 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

49. SENTINTA nr. 8353 din 23 octombrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

50. DECIZIE nr. 417 din 25 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

51. DECIZIE nr. 376 din 19 octombrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

52. DECIZIE nr. 1010 din 24 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

53. SENTINTA nr. 341 din 17 noiembrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

54. DECIZIE nr. 326 din 10 noiembrie 2020
luarea de mita (art.289 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

55. DECIZIE nr. 704 din 01 octombrie 2020
redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsa) (art.466 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

56. SENTINTA nr. 1222 din 14 decembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

57. DECIZIE nr. 1846 din 10 decembrie 2020
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

58. DECIZIE nr. 1173 din 03 august 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 37 din 07 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

60. SENTINTA nr. 1001 din 27 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

61. DECIZIE nr. 4459 din 17 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 2236 din 28 octombrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

63. SENTINTA nr. 182 din 22 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

64. SENTINTA nr. 258 din 29 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

65. DECIZIE nr. 15 din 13 ianuarie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

66. SENTINTA nr. 17 din 13 ianuarie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

67. SENTINTA nr. 92 din 02 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

68. DECIZIE nr. 261 din 04 februarie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

69. SENTINTA nr. 1330 din 11 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

70. SENTINTA nr. 1631 din 23 februarie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

71. SENTINTA nr. 1678 din 05 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

72. SENTINTA nr. 303 din 09 februarie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

73. DECIZIE nr. 39 din 03 februarie 2021
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 553 din 01 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

75. SENTINTA nr. 9 din 06 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

76. INCHEIERE nr. 1163 din 28 aprilie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

77. DECIZIE nr. 693 din 28 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

78. SENTINTA nr. 120 din 25 ianuarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

79. SENTINTA nr. 4147 din 14 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

80. SENTINTA nr. 14 din 21 ianuarie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

81. SENTINTA nr. 508 din 18 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

82. DECIZIE nr. 1124 din 09 decembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

83. SENTINTA nr. 3452 din 21 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

84. SENTINTA nr. 433 din 28 mai 2021
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

85. DECIZIE nr. 105 din 13 aprilie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

86. DECIZIE nr. 371 din 03 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

87. DECIZIE nr. 565 din 27 iulie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

88. SENTINTA nr. 4784 din 28 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

89. SENTINTA nr. 10417 din 27 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

90. SENTINTA nr. 1632 din 06 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

91. SENTINTA nr. 6763 din 15 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 5079 din 16 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

93. SENTINTA nr. 3668 din 03 iunie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

94. SENTINTA nr. 6364 din 10 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 227 din 10 mai 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

96. SENTINTA nr. 524 din 25 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

97. DECIZIE nr. 380 din 17 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

98. DECIZIE nr. 2064 din 12 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

99. DECIZIE nr. 1794 din 17 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

100. DECIZIE nr. 87 din 01 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

101. DECIZIE nr. 72 din 26 februarie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 2107 din 06 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

103. SENTINTA nr. 3961 din 07 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 1776 din 21 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

105. INCHEIERE nr. 4665 din 07 octombrie 2021
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

106. DECIZIE nr. 1718 din 08 octombrie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

107. SENTINTA nr. 1289 din 06 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

108. SENTINTA nr. 1362 din 13 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

109. DECIZIE nr. 1281 din 13 octombrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

110. SENTINTA nr. 1165 din 11 octombrie 2021
prestatie tabulara

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

111. SENTINTA nr. 1613 din 14 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

112. SENTINTA nr. 13739 din 01 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

113. SENTINTA nr. 2503 din 12 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

114. SENTINTA nr. 10488 din 03 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

115. SENTINTA nr. 1089 din 16 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

116. DECIZIE nr. 633 din 08 noiembrie 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

117. SENTINTA nr. 1841 din 02 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

118. DECIZIE nr. 1606 din 17 decembrie 2021
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

119. SENTINTA nr. 552 din 23 septembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

120. DECIZIE nr. 3644 din 23 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

121. SENTINTA nr. 3438 din 20 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

122. SENTINTA nr. 969 din 03 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

123. SENTINTA nr. 6351 din 21 octombrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

124. SENTINTA nr. 1 din 07 ianuarie 2022
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

125. SENTINTA nr. 73 din 22 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

126. SENTINTA nr. 350 din 01 februarie 2022
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

127. DECIZIE nr. 61 din 20 ianuarie 2022
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

128. DECIZIE nr. 102 din 20 ianuarie 2022
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

129. DECIZIE nr. 304 din 21 ianuarie 2019
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

130. DECIZIE nr. 281 din 18 ianuarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 106 din 16 ianuarie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

132. SENTINTA nr. 2592 din 11 aprilie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

133. DECIZIE nr. 845 din 02 aprilie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

134. DECIZIE nr. 48 din 26 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

135. SENTINTA nr. 565 din 08 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

136. DECIZIE nr. 327 din 04 iunie 2019
contestatie creante

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

137. SENTINTA nr. 2155 din 04 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

138. SENTINTA nr. 871 din 09 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

139. SENTINTA nr. 1502 din 02 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

140. DECIZIE nr. 1029 din 24 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

141. SENTINTA nr. 3492 din 29 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

142. DECIZIE nr. 907 din 18 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

143. SENTINTA nr. 4620 din 27 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

144. SENTINTA nr. 3464 din 12 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

145. DECIZIE nr. 1779 din 06 iunie 2019
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 225 din 19 iunie 2019
revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. si art.86 ind 4 C.p.)

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

147. DECIZIE nr. 295 din 09 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

148. DECIZIE nr. 922 din 13 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

149. DECIZIE nr. 851 din 19 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

150. DECIZIE nr. 558 din 13 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

151. SENTINTA nr. 8845 din 24 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA IASI

152. DECIZIE nr. 998 din 09 octombrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

153. SENTINTA nr. 2695 din 04 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

154. DECIZIE nr. 428 din 27 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

155. DECIZIE nr. 1028 din 06 septembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

156. SENTINTA nr. 7787 din 04 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

157. SENTINTA nr. 1071 din 18 iulie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

158. SENTINTA nr. 951 din 10 iulie 2019
radiere ipoteca

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

159. SENTINTA nr. 1587 din 03 iulie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

160. DECIZIE nr. 1044 din 01 iulie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

161. SENTINTA nr. 328 din 28 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

162. DECIZIE nr. 377 din 18 iunie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

163. SENTINTA nr. 1451 din 04 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

164. DECIZIE nr. 516 din 16 mai 2019
omorul calificat (art.189 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

165. SENTINTA nr. 435 din 09 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

166. SENTINTA nr. 38 din 07 mai 2019
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

167. DECIZIE nr. 194 din 24 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

168. SENTINTA nr. 1406 din 19 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

169. SENTINTA nr. 544 din 17 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

170. DECIZIE nr. 1461 din 17 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

171. DECIZIE nr. 1254 din 16 aprilie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

172. SENTINTA nr. 4070 din 21 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

173. DECIZIE nr. 148 din 12 martie 2019
abtinere

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

174. SENTINTA nr. 193 din 12 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

175. DECIZIE nr. 168 din 25 februarie 2019
sechestru judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

176. SENTINTA nr. 496 din 11 februarie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

177. SENTINTA nr. 73 din 31 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

178. SENTINTA nr. 255 din 29 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

179. DECIZIE nr. 22 din 29 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

180. DECIZIE nr. 35 din 17 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. CPF 243826 23.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Pascani

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Siretul

Monitor: 184 din 23-09-2022

3. PCON243841 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Somova

Monitor: 184 din 23-09-2022

4. PCON243833 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Slatioara

Monitor: 184 din 23-09-2022

5. PCON243832 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Slatioara

Monitor: 184 din 23-09-2022

6. CCON243829 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Camarasan Daniela

Monitor: 184 din 23-09-2022

7. CCON243828 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Chifu Vasile

Monitor: 184 din 23-09-2022

8. CCON243836 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciul Public Piete Oboare

Ofertant: S.C. Ana 67 S.R.L.

Monitor: 184 din 23-09-2022

9. CCON243831 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Aspru Ioan

Monitor: 184 din 23-09-2022

10. CCON243834 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Pasternek Adrian-Danut

Monitor: 184 din 23-09-2022

11. CCON243839 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Ofertant: S.C. Car Wash Lumina - S.R.L.

Monitor: 184 din 23-09-2022

12. CCON243840 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Ofertant: Moisa Adriana

Monitor: 184 din 23-09-2022

13. CCON243830 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Gherasim Gheorghe

Monitor: 184 din 23-09-2022

14. PCNS243817 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria comunei Gratia

Monitor: 184 din 23-09-2022

15. PINC243815 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 184 din 23-09-2022

16. PINC243820 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU - R.A.

Monitor: 184 din 23-09-2022

17. PINC243818 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: A.N.A.R. - Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita

Monitor: 184 din 23-09-2022

18. PINC243821 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU - R.A.

Monitor: 184 din 23-09-2022

19. PINC243824 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 184 din 23-09-2022

20. PINC243823 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tomsani

Monitor: 184 din 23-09-2022

21. PINC243825 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Orasul Zimnicea

Monitor: 184 din 23-09-2022

22. CINC243837 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete Oboare

Ofertant: I.I. Chirita M. Aurel

Monitor: 184 din 23-09-2022

23. PVNZ243838 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Stei

Monitor: 184 din 23-09-2022

24. PVNZ243822 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Bucuresti

Monitor: 184 din 23-09-2022

25. PVNZ243827 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 184 din 23-09-2022

26. PVNZ243835 22.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Bosanci

Monitor: 184 din 23-09-2022

27. CVNZ243819 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Periam

Ofertant: Candreanu Gica

Monitor: 184 din 23-09-2022

28. CVNZ243816 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Radovan - Dolj

Ofertant: Hajji Andreea Adriana

Monitor: 184 din 23-09-2022

Actualizare (1) din data 23-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 473 din 22 septembrie 2022
pentru acordarea autorizării Societăţii CLOUDBASE SOLUTIONS - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

2. DECIZIE nr. 474 din 22 septembrie 2022
privind acordarea autorizării Societăţii HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

3. DECIZIE nr. 475 din 22 septembrie 2022
pentru acordarea autorizării Societăţii IBM ROMANIA - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

4. DECIZIE nr. 476 din 22 septembrie 2022
privind acordarea autorizării societăţilor MOTOROLA SOLUTIONS ROMANIA - S.R.L., MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH şi MOTOROLA SOLUTIONS INC. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

5. DECIZIE nr. 477 din 22 septembrie 2022
privind acordarea autorizării Societăţii MAGUAY COMPUTERS - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

6. DECIZIE nr. 478 din 22 septembrie 2022
privind acordarea autorizării Societăţii ORACLE ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

7. ORDIN nr. 284 din 22 septembrie 2022
privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii, realizat până la 30 iunie 2022

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 932 din 22.09.2022

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 septembrie 2022
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale şi ale acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 21 septembrie 2022
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 930 din 22.09.2022

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 septembrie 2022
privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 22.09.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 21 septembrie 2022
pentru completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 932 din 22.09.2022

12. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 septembrie 2022
Normativ pentru construcţii spitaliceşti, indicativ NP 015-2022

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 20.09.2022

13. ORDIN nr. 2.412 din 15 septembrie 2022
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru construcţii spitaliceşti, indicativ NP 015-2022"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 20.09.2022

14. ORDIN nr. 114 din 14 septembrie 2022
pentru aprobarea Normei tehnice privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

15. NORMĂ TEHNICĂ din 14 septembrie 2022
privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 22.09.2022

16. ORDIN nr. 2.698 din 9 septembrie 2022
privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 932 din 22.09.2022

17. METODOLOGIE din 9 septembrie 2022
de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 932 din 22.09.2022

18. ORDIN nr. 4.869 din 30 august 2022
privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 932 din 22.09.2022

19. METODOLOGIE din 30 august 2022
de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 932 din 22.09.2022

20. DECIZIA nr. 276 din 17 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 22.09.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1030 din 23 octombrie 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

2. DECIZIE nr. 813 din 14 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

3. SENTINTA nr. 2252 din 04 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 7613 din 10 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

5. SENTINTA nr. 5148 din 22 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

6. SENTINTA nr. 1398 din 30 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

7. DECIZIE nr. 11 din 13 ianuarie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

8. DECIZIE nr. 2359 din 24 octombrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

9. SENTINTA nr. 52 din 29 ianuarie 2020
declararea judecatoreasca a mortii

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

10. SENTINTA nr. 657 din 13 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 115 din 12 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

12. SENTINTA nr. 2344 din 24 aprilie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

13. DECIZIE nr. 76 din 21 mai 2020
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

14. SENTINTA nr. 433 din 19 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

15. DECIZIE nr. 364 din 17 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

16. SENTINTA nr. 746 din 26 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

17. SENTINTA nr. 1612 din 26 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

18. DECIZIE nr. 596 din 15 iunie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

19. DECIZIE nr. 285 din 26 martie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

20. DECIZIE nr. 372 din 02 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

21. DECIZIE nr. 558 din 24 iunie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

22. DECIZIE nr. 471 din 06 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

23. SENTINTA nr. 3016 din 14 iulie 2020
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

24. DECIZIE nr. 543 din 16 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

25. SENTINTA nr. 3636 din 20 iulie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

26. SENTINTA nr. 611 din 31 iulie 2020
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

27. DECIZIE nr. 443 din 20 august 2020
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

28. SENTINTA nr. 1717 din 05 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

29. SENTINTA nr. 2524 din 04 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

30. SENTINTA nr. 909 din 23 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

31. SENTINTA nr. 567 din 17 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA JIBOU

32. SENTINTA nr. 7603 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

33. DECIZIE nr. 1193 din 03 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

34. DECIZIE nr. 611 din 14 septembrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

35. SENTINTA nr. 5882 din 02 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

36. SENTINTA nr. 1019 din 26 noiembrie 2020
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

37. DECIZIE nr. 1213 din 12 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

38. DECIZIE nr. 479 din 27 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

39. SENTINTA nr. 8369 din 28 octombrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

40. DECIZIE nr. 1103 din 11 decembrie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

41. DECIZIE nr. 679 din 02 decembrie 2020
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

42. SENTINTA nr. 395 din 15 decembrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

43. DECIZIE nr. 618 din 08 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

44. DECIZIE nr. 28 din 20 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 959 din 24 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

46. SENTINTA nr. 1025 din 05 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

47. SENTINTA nr. 3 din 14 ianuarie 2021
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 312 din 10 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

49. SENTINTA nr. 548 din 04 martie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

50. SENTINTA nr. 1564 din 14 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

51. SENTINTA nr. 3243 din 11 martie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 373 din 14 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

53. SENTINTA nr. 1205 din 30 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

54. SENTINTA nr. 50 din 14 aprilie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

55. DECIZIE nr. 439 din 15 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

56. SENTINTA nr. 787 din 13 mai 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

57. SENTINTA nr. 905 din 22 aprilie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

58. DECIZIE nr. 957 din 10 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

59. DECIZIE nr. 2214 din 16 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

60. DECIZIE nr. 1220 din 25 mai 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

61. SENTINTA nr. 285 din 05 aprilie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

62. DECIZIE nr. 316 din 12 mai 2021
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

63. DECIZIE nr. 315 din 27 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

64. SENTINTA nr. 839 din 01 iulie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

65. SENTINTA nr. 7065 din 19 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 4566 din 21 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

67. SENTINTA nr. 613 din 11 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

68. SENTINTA nr. 3632 din 24 iunie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 7156 din 13 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

70. DECIZIE nr. 305 din 12 mai 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

71. SENTINTA nr. 792 din 31 mai 2021
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. DECIZIE nr. 713 din 16 iunie 2021
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

73. SENTINTA nr. 463 din 02 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

74. SENTINTA nr. 450 din 19 mai 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

75. SENTINTA nr. 424 din 03 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

76. SENTINTA nr. 1732 din 13 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

77. SENTINTA nr. 545 din 22 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

78. SENTINTA nr. 1678 din 03 iunie 2021
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

79. DECIZIE nr. 1836 din 04 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

80. SENTINTA nr. 8106 din 17 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 714 din 07 iulie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

82. DECIZIE nr. 288 din 10 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

83. SENTINTA nr. 1099 din 11 august 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

84. DECIZIE nr. 426 din 14 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

85. DECIZIE nr. 520 din 10 septembrie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

86. SENTINTA nr. 5945 din 07 octombrie 2021
granituire

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

87. SENTINTA nr. 2224 din 14 octombrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

88. DECIZIE nr. 2541 din 13 octombrie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

89. DECIZIE nr. 578 din 11 octombrie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

90. SENTINTA nr. 2006 din 27 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

91. SENTINTA nr. 12882 din 18 octombrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

92. DECIZIE nr. 835 din 03 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

93. INCHEIERE nr. 5113 din 19 octombrie 2021
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

94. SENTINTA nr. 1265 din 17 noiembrie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

95. SENTINTA nr. 1056 din 20 octombrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

96. SENTINTA nr. 1842 din 10 decembrie 2021
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

97. DECIZIE nr. 1296 din 13 octombrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

98. SENTINTA nr. 1765 din 17 decembrie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

99. SENTINTA nr. 2050 din 15 decembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

100. DECIZIE nr. 1630 din 15 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

101. SENTINTA nr. 716 din 26 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

102. SENTINTA nr. 13901 din 23 decembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

103. SENTINTA nr. 13376 din 10 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 3281 din 24 noiembrie 2021
alocatie copii

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

105. DECIZIE nr. 1732 din 03 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

106. DECIZIE nr. 17 din 15 ianuarie 2019
înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

107. SENTINTA nr. 74 din 11 februarie 2019
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

108. SENTINTA nr. 256 din 30 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

109. DECIZIE nr. 1480 din 20 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

110. SENTINTA nr. 2384 din 07 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA IASI

111. SENTINTA nr. 664 din 01 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

112. SENTINTA nr. 782 din 22 mai 2019
vatamarea corporala (art.194 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

113. DECIZIE nr. 53 din 14 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

114. SENTINTA nr. 3629 din 29 martie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

115. DECIZIE nr. 246 din 09 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

116. DECIZIE nr. 2293 din 29 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

117. SENTINTA nr. 2703 din 24 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

118. SENTINTA nr. 979 din 15 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

119. SENTINTA nr. 629 din 13 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

120. DECIZIE nr. 415 din 23 aprilie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

121. SENTINTA nr. 1010 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

122. SENTINTA nr. 744 din 14 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

123. SENTINTA nr. 965 din 07 august 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

124. DECIZIE nr. 3910 din 04 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

125. DECIZIE nr. 605 din 02 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

126. SENTINTA nr. 8091 din 19 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

127. DECIZIE nr. 1145 din 18 septembrie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 1115 din 12 septembrie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

129. DECIZIE nr. 1035 din 10 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

130. SENTINTA nr. 2508 din 27 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 1097 din 24 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

132. DECIZIE nr. 510 din 19 iulie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

133. SENTINTA nr. 1034 din 09 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

134. SENTINTA nr. 684 din 23 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

135. SENTINTA nr. 1348 din 22 mai 2019
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

136. SENTINTA nr. 1327 din 17 mai 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

137. SENTINTA nr. 606 din 14 mai 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

138. DECIZIE nr. 2370 din 09 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

139. SENTINTA nr. 2479 din 23 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

140. INCHEIERE nr. 66 din 22 aprilie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

141. DECIZIE nr. 514 din 15 aprilie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

142. SENTINTA nr. 583 din 02 aprilie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

143. SENTINTA nr. 2321 din 01 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

144. SENTINTA nr. 3691 din 29 martie 2019
procedura necontencioasa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

145. SENTINTA nr. 1068 din 29 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

146. DECIZIE nr. 251 din 26 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

147. SENTINTA nr. 715 din 13 martie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

148. DECIZIE nr. 688 din 12 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 49 din 04 martie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

150. SENTINTA nr. 232 din 04 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

151. SENTINTA nr. 530 din 06 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

152. DECIZIE nr. 172 din 29 ianuarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

153. DECIZIE nr. 61 din 29 ianuarie 2019
îndreptare eroare materiala

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

154. SENTINTA nr. 379 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

Actualizare (2) din data 23-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 117 din 21 septembrie 2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

2. REGULAMENT din 21 septembrie 2022
de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 1.160 din 21 septembrie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 23.09.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.161 din 21 septembrie 2022
privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord şi Eforie Sud, judeţul Constanţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 23.09.2022

5. ORDIN nr. 3.765 din 15 septembrie 2022
pentru aprobarea reglementării tehnice "Canalizaţii de telecomunicaţii (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuţie, utilizare, întreţinere şi verificare, indicativ RTC 5-2022"

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 23.09.2022

6. ORDIN nr. 1.556 din 13 septembrie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 23.09.2022

7. ORDIN dnr. 21.361 in 12 septembrie 2022
pentru aprobarea reglementării tehnice "Canalizaţii de telecomunicaţii (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuţie, utilizare, întreţinere şi verificare, indicativ RTC 5-2022"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 23.09.2022

8. ORDIN nr. 2.371 din 9 septembrie 2022
pentru aprobarea reglementării tehnice "Canalizaţii de telecomunicaţii (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuţie, utilizare, întreţinere şi verificare, indicativ RTC 5-2022"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 23.09.2022

9. ORDIN nr. 5.360 din 1 septembrie 2022
pentru aprobarea Metodologiei de validare şi înscriere a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

10. METODOLOGIE din 1 septembrie 2022
de validare şi înscriere a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

11. ORDIN nr. 5.248 din 31 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Vadu Paşii din comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", forma de învăţământ "program prelungit"

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

12. ORDIN nr. 5.301 din 31 august 2022
pentru desfiinţarea nivelului de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Big Smile" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

13. ORDIN nr. 5.220 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău din municipiul Buzău, judeţul Buzău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

14. ORDIN nr. 5.225 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "George Bariţiu" Jucu de Sus, comuna Jucu, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 23.09.2022

15. ORDIN nr. 4.944 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "EDU 4 JOY" din municipiul Sibiu pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "EDU 4 JOY" din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

16. ORDIN nr. 4.945 din 30 august 2022
pentru schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

17. ORDIN nr. 4.946 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. "Neste Trading" - S.R.L. din oraşul Popeşti-Leordeni pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Hai-Hui" din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

18. ORDIN nr. 5.020 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "EVISS" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "EVISS" din satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

19. ORDIN nr. 5.021 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos din comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", forma de învăţământ "program prelungit"

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

20. ORDIN nr. 5.022 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

21. ORDIN nr. 5.059 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Mother Goose Center - S.R.L. din oraşul Năvodari, judeţul Constanţa, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Mother Goose din oraşul Năvodari, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

22. ORDIN nr. 5.103 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Cosmic Montessori" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala primară Montessori Transilvania din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

23. ORDIN nr. 5.107 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Feldru din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

24. ORDIN nr. 5.140 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" din municipiul Bucureşti, sectorul 1

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

25. ORDIN nr. 5.151 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Kids Fun Schnuffel - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Kids Fun Schnuffel din municipiul Bucureşti, sectorul 1

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

26. ORDIN nr. 5.158 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Dacia" din municipiul Bucureşti, sectorul 4

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 23.09.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 243810 22.09.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Gusoeni

Monitor: 183 din 22-09-2022

2. CPF 243795 22.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Beclean

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Sportul Beclean

Monitor: 183 din 22-09-2022

3. CCON243793 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Tia Mare

Ofertant: Badea Mihaela

Monitor: 183 din 22-09-2022

4. CCON243800 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Valea Lunga

Ofertant: S.C. DUMY COMPUTERE - S.R.L.

Monitor: 183 din 22-09-2022

5. CCON243813 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Ofertant: S.C. CONIX TRANS S.R.L. - Horezu

Monitor: 183 din 22-09-2022

6. CCON243794 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Tia Mare

Ofertant: Bratasanu Geluta

Monitor: 183 din 22-09-2022

7. CCON243787 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Giurgita

Ofertant: S.C. MIH MET GOG - S.R.L.

Monitor: 183 din 22-09-2022

8. PINC243786 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Podu Iloaiei

Monitor: 183 din 22-09-2022

9. PINC243797 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Monitor: 183 din 22-09-2022

10. PINC243809 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 183 din 22-09-2022

11. PINC243811 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Crivat

Monitor: 183 din 22-09-2022

12. PINC243791 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Campeni

Monitor: 183 din 22-09-2022

13. PINC243812 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Polovragi

Monitor: 183 din 22-09-2022

14. PINC243814 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 183 din 22-09-2022

15. PINC243789 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Liceul Teoretic "Horvath Janos"

Monitor: 183 din 22-09-2022

16. PINC243796 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Carcea

Monitor: 183 din 22-09-2022

17. PINC243804 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Tupilati

Monitor: 183 din 22-09-2022

18. PINC243805 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Tupilati

Monitor: 183 din 22-09-2022

19. PINC243806 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Monitor: 183 din 22-09-2022

20. PINC243792 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Campeni

Monitor: 183 din 22-09-2022

21. CINC243798 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: Elek Iosif

Monitor: 183 din 22-09-2022

22. CINC243802 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Coarnele Caprei

Ofertant: S.C. Cora Textiles - S.R.L.

Monitor: 183 din 22-09-2022

23. PVNZ243799 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Uricani

Monitor: 183 din 22-09-2022

24. PVNZ243803 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Tupilati

Monitor: 183 din 22-09-2022

25. PVNZ243807 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Carlibaba

Monitor: 183 din 22-09-2022

26. PVNZ243790 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Somova

Monitor: 183 din 22-09-2022

27. PVNZ243801 21.09.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Monitor: 183 din 22-09-2022

28. CVNZ243788 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Ofertant: S.C. BICONON - S.R.L.

Monitor: 183 din 22-09-2022

29. CVNZ243808 21.09.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Simian

Ofertant: Istodor Dumitru Florin I.I.

Monitor: 183 din 22-09-2022

Actualizare (1) din data 22-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 469 din 21 septembrie 2022
privind eliberarea domnului Iulian Alecu, la cerere, din funcţia de adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

2. DECIZIE nr. 470 din 21 septembrie 2022
privind numirea doamnei Roxana Simona Momeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

3. DECIZIE nr. 471 din 21 septembrie 2022
privind numirea domnului Eduard-Tatian Mititelu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

4. DECIZIE nr. 472 din 21 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 21 septembrie 2022
privind aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 21 septembrie 2022
privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 21 septembrie 2022
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 21 septembrie 2022
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu şi a art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 65 din 20 septembrie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie europeană "Un internet mai bun pentru copii" (BIK+) COM (2022) 212

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

10. ORDIN nr. 2.783 din 20 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

11. ORDIN nr. 2.768 din 19 septembrie 2022
pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

12. ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 19.09.2022

13. ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 19.09.2022

14. ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 19.09.2022

15. ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 19.09.2022

16. ORDIN nr. 1.654 din 14 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

17. ORDIN nr. 1.644 din 13 septembrie 2022
privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

18. CIRCULARĂ nr. 28 din 12 septembrie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

19. CIRCULARĂ nr. 29 din 12 septembrie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

20. HOTĂRÂREA din 5 iulie 2022
în Cauza Vlad împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

21. DECIZIA nr. 329 din 26 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

22. ORDIN nr. 201 din 19 aprilie 2022
privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 21.09.2022

23. RECTIFICARE nr. 1.662 din 29 septembrie 2020
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.662/2020

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

24. RECTIFICARE nr. 290 din 29 noiembrie 2018
referitoare la Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 21.09.2022

Actualizare (2) din data 22-09-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 14 septembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri mobile şi imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

2. ORDIN nr. 4.863 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Păunescu" din oraşul Recaş, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

3. ORDIN nr. 4.961 din 30 august 2022
pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Kids Club Baloteşti" din satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

4. ORDIN nr. 4.968 din 30 august 2022
pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European Bacău" din municipiul Bacău, judeţul Bacău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

5. ORDIN nr. 4.969 din 30 august 2022
privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Castelul zânelor" din municipiul Bucureşti, sectorul 3

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

6. ORDIN nr. 5.095 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" din oraşul Ineu, judeţul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

7. ORDIN nr. 5.106 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. "ANE EDU CARE" - S.R.L. din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Edu Care" din municipiul Piteşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

8. ORDIN nr. 5.108 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Nagy Mózes" din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

9. ORDIN nr. 5.183 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Lexford Castel - S.R.L. din localitatea Ştefăneştii Noi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Lexford" din localitatea Ştefăneştii Noi, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

10. DECIZIA nr. 331 din 26 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 22.09.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1519 din 07 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

2. INCHEIERE nr. 409 din 22 noiembrie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 2224 din 17 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

4. SENTINTA nr. 3088 din 04 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

5. SENTINTA nr. 3113 din 29 octombrie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

6. SENTINTA nr. 1579 din 05 decembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

7. DECIZIE nr. 1251 din 19 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

8. SENTINTA nr. 8657 din 04 decembrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 7014 din 05 decembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

10. DECIZIE nr. 56 din 09 decembrie 2019
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

11. SENTINTA nr. 552 din 05 decembrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

12. SENTINTA nr. 2520 din 10 decembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

13. SENTINTA nr. 2438 din 19 decembrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

14. SENTINTA nr. 3194 din 06 noiembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

15. DECIZIE nr. 1153 din 29 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

16. DECIZIE nr. 4055 din 29 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

17. SENTINTA nr. 1483 din 23 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

18. DECIZIE nr. 12 din 17 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

19. SENTINTA nr. 200 din 22 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

20. SENTINTA nr. 3469 din 23 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

21. SENTINTA nr. 630 din 11 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

22. SENTINTA nr. 1159 din 14 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

23. SENTINTA nr. 8277 din 13 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 8940 din 26 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

25. INCHEIERE nr. 609 din 24 martie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

26. SENTINTA nr. 619 din 10 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

27. SENTINTA nr. 1294 din 04 martie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

28. DECIZIE nr. 89 din 18 februarie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

29. SENTINTA nr. 805 din 08 aprilie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

30. DECIZIE nr. 91 din 13 aprilie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

31. DECIZIE nr. 434 din 09 aprilie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

32. DECIZIE nr. 1356 din 10 iunie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

33. SENTINTA nr. 466 din 25 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

34. DECIZIE nr. 271 din 01 iulie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

35. DECIZIE nr. 425 din 11 iunie 2020
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

36. SENTINTA nr. 660 din 13 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

37. SENTINTA nr. 2141 din 26 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

38. SENTINTA nr. 367 din 09 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

39. SENTINTA nr. 2168 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

40. SENTINTA nr. 506 din 15 iulie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

41. DECIZIE nr. 309 din 28 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

42. SENTINTA nr. 1514 din 03 iulie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

43. SENTINTA nr. 360 din 05 august 2020
expropriere

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

44. SENTINTA nr. 4515 din 28 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

45. INCHEIERE nr. 3371 din 22 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

46. SENTINTA nr. 3725 din 23 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

47. SENTINTA nr. 227 din 01 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

48. SENTINTA nr. 1551 din 25 august 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

49. DECIZIE nr. 654 din 09 septembrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

50. DECIZIE nr. 2435 din 27 iulie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

51. SENTINTA nr. 502 din 30 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

52. DECIZIE nr. 714 din 22 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

53. SENTINTA nr. 704 din 12 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

54. SENTINTA nr. 1483 din 01 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

55. SENTINTA nr. 8262 din 22 octombrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

56. SENTINTA nr. 9842 din 26 octombrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 250 din 04 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

58. SENTINTA nr. 5121 din 11 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 11193 din 31 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

60. DECIZIE nr. 405 din 05 noiembrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

61. DECIZIE nr. 67 din 09 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

62. SENTINTA nr. 3089 din 13 noiembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

63. DECIZIE nr. 904 din 04 noiembrie 2020
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

64. SENTINTA nr. 3509 din 20 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 3154 din 30 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

66. SENTINTA nr. 475 din 14 octombrie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

67. SENTINTA nr. 2365 din 18 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

68. SENTINTA nr. 2727 din 28 octombrie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

69. DECIZIE nr. 1123 din 24 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

70. DECIZIE nr. 1519 din 26 noiembrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

71. SENTINTA nr. 313 din 18 decembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

72. DECIZIE nr. 1917 din 10 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

73. SENTINTA nr. 128 din 14 ianuarie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 564 din 25 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

75. DECIZIE nr. 249 din 08 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

76. SENTINTA nr. 255 din 03 februarie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

77. SENTINTA nr. 105 din 03 februarie 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

78. SENTINTA nr. 230 din 04 martie 2021
desfiintare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

79. SENTINTA nr. 9806 din 11 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

80. SENTINTA nr. 55 din 10 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

81. SENTINTA nr. 719 din 17 martie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

82. SENTINTA nr. 1511 din 09 aprilie 2021
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

83. DECIZIE nr. 339 din 08 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

84. SENTINTA nr. 278 din 21 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

85. SENTINTA nr. 3628 din 23 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

86. SENTINTA nr. 5468 din 05 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

87. SENTINTA nr. 409 din 23 aprilie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

88. SENTINTA nr. 2402 din 05 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

89. DECIZIE nr. 200 din 13 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

90. SENTINTA nr. 342 din 17 mai 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

91. SENTINTA nr. 4478 din 03 iunie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

92. SENTINTA nr. 6102 din 11 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

93. DECIZIE nr. 419 din 12 aprilie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

94. SENTINTA nr. 7115 din 11 august 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

95. DECIZIE nr. 472 din 22 iunie 2021
ultrajul (art.257 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

96. DECIZIE nr. 168 din 03 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

97. SENTINTA nr. 2858 din 09 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

98. INCHEIERE nr. 712 din 06 iulie 2021
reexaminare amenda judiciara

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

99. SENTINTA nr. 4358 din 30 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

100. DECIZIE nr. 1098 din 15 iulie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

101. SENTINTA nr. 9644 din 15 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

102. SENTINTA nr. 914 din 24 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

103. SENTINTA nr. 1682 din 10 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

104. SENTINTA nr. 693 din 19 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

105. SENTINTA nr. 6777 din 16 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

106. SENTINTA nr. 12770 din 09 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

107. DECIZIE nr. 125 din 04 august 2021
intervenirea unei legi penale noi (art.595 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

108. SENTINTA nr. 14028 din 12 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

109. DECIZIE nr. 487 din 01 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

110. DECIZIE nr. 1457 din 14 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

111. SENTINTA nr. 1176 din 16 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

112. SENTINTA nr. 811 din 02 noiembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

113. DECIZIE nr. 1117 din 23 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 3409 din 10 decembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

115. DECIZIE nr. 607 din 15 decembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

116. DECIZIE nr. 1004 din 22 decembrie 2021
consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

117. SENTINTA nr. 23 din 14 ianuarie 2022
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

118. DECIZIE nr. 37 din 11 ianuarie 2022
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

119. SENTINTA nr. 110 din 05 februarie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

120. SENTINTA nr. 128 din 25 februarie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

121. DECIZIE nr. 275 din 12 martie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

122. SENTINTA nr. 122 din 20 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

123. SENTINTA nr. 97 din 22 februarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

124. DECIZIE nr. 225 din 06 iunie 2019
inadmisibilitate cerere introducere în cauza a altor persoane

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

125. DECIZIE nr. 647 din 21 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

126. SENTINTA nr. 570 din 22 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

127. DECIZIE nr. 402 din 08 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

128. SENTINTA nr. 5659 din 22 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

129. DECIZIE nr. 663 din 09 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

130. SENTINTA nr. 866 din 20 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

131. DECIZIE nr. 2068 din 15 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

132. SENTINTA nr. 3267 din 03 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

133. DECIZIE nr. 896 din 02 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

134. SENTINTA nr. 4099 din 26 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

135. SENTINTA nr. 2165 din 24 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

136. DECIZIE nr. 1879 din 10 iunie 2019
cerere necontencioasa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

137. SENTINTA nr. 1751 din 14 august 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

138. INCHEIERE nr. 131 din 03 septembrie 2019
conflict de competenta (pozitiv/negativ) (art. 43 CPP/art51 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

139. SENTINTA nr. 4500 din 04 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

140. SENTINTA nr. 5453 din 08 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

141. SENTINTA nr. 698 din 02 octombrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

142. SENTINTA nr. 2468 din 27 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

143. DECIZIE nr. 526 din 24 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

144. DECIZIE nr. 864 din 11 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

145. SENTINTA nr. 958 din 10 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

146. SENTINTA nr. 7956 din 03 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

147. SENTINTA nr. 788 din 25 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU